акцентирана

МЕТОДИКА НА ЛЪЖАТА КОВИД-19

PCR ТЕСТЪТ НЕ Е ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД!

Всяко нещо се проявява по два начина – като дух и като материя. Затова се казва още така: всяко нещо има две проявления – вътрешно и външно. Вътрешното проявление е проявлението на духовното в това нещо, а външното проявление е проявлението му в материята, в материалния свят. И ако искаме да обясним коректно каквото и да е било, то трябва да се разгледа от тези две страни. Развитието на нещата всъщност е проявление на борбата между Дух и материя. Характерна особеност на Духа е, че Той има свойството да се разширява, а материята има свойството да се дели и именно в това противоборство се строи светът, в който живеем. Така, сега да оставим философията настрана.

Светът, ни уверяват, е пламнал от „пандемия“ от короновирус КОВИД-19 . Очевидно има такова заболяване. Сега да видим неговите прояви от гледна точка на горното, защото само такова проявление съществува в природата. С други думи, КОВИД-19 трябва да има вътрешно проявление и външно проявление и тези две проявления са разделени така както са разделени Духът и материята – всяко се проявява отделно! Казано съвсем ясно този КОВИД-19 има проявление на духът в него (нали е жив!), което се изразява в неговата способност да се разширява, т.е. да се разпространява и другото проявление е на материята – да се дели, което ще рече да ни разболява! Това е разболяването – вирусът, бактерията и пр. да има способността да се дели! Когато се дели материята тя приема и част от духа в себе си, неговата жизненост, която го оживява и му дава продължителността на живот. Ето защо, вирусите, които са творение на дяволът имат кратък живот, защото има силно изразена дисхармония между тях и той бързо загива, което се наблюдава и на практика! Да обобщим: Става ясно, че вирусът има две проявления – разпространение и заболеваемост.

Сега да се върнем при медицинските понятия. При особено интензивно разпространение на вирусите се казва, че те проявяват ПАНДЕМИЯ. Това е така наречената пандемия на разпространението. Другото проявление на вирусът е неговата способност да се дели, да ни разболява. Когато той проявява силно проявление към развитие на заболяването и с попадане в тялото ни започва да се дели, тогава имаме ПАНДЕМИЯ на заболяването! За да се обяви, че даден вирус предизвиква ПАНДЕМИЧНА заболяемост, в практиката са се наложили определени стойности – число заболели за единица време.

До тук никой разумен специалист не може да каже, че това което говорим е невярно. Иначе ще се изложи, защото ние не откриваме топлата вода, а само напомняме, че има такава. Това са известни неща. Е, събрани от две различни места, но науката като цяло е единна! Затова пък съществува т.н. философия, която да ги обединява.

Какво е проявлението на всеки вирус, в случая, се разбира на практика. Това става чрез измерване на някакъв вид проявление. В медицината например, най-разпространено е меренето на температурата, но се знае, че това е само първо и съвсем недостатъчно като параметър за оценка на заболяването. Този параметър показва, че има някакво разстройство в тялото, но не може да определи каква е причината за това. Следователно за оценка на заболяването трябва да се използва параметър, който обхваща нещо типично, отчитащо по-голям брой от факторите на заболяването. Следователно за коректност на отчитането на заболеваемостта и разпространение на вируса е нужен коректен метод! Иначе всичко е фалшиво и невярно! И ако иска някой умишлено да заблуждава обществеността, то е достатъчно да избере некоректен метод на измерване.

След това тези измервания трябва да се обработят математически, където също има разработени методи за това и ако те не се прилагат правилно, то това е друг начин за заблуждаване на обществеността. Математиката е най-силното средство и за двете – за доказване на нещо, но и за излъгване за нещо! Достатъчно е да не я прилагаш коректно, съгласно нейните правила!

Сега за методиката на изследване на КОВИД-19. Известно е, че се прилагат т.н. PCR тестове. Това е откритие на американския учен Кари Мълис през 1983г. Чрез този метод може да се открие даже само частица от вирус да има в носоглътката на изследвания. Но това не определя заболеваемост въобще! Това е като меренето на температурата на болния. Може да се каже, че има някаква заболяване, но какво не може да се каже. Това е изтъквал и самият откривател на метода. Още приживе, започва некоректното прилагане на неговият метод, той се противопоставя и… си заминава от този свят! Защо? Защото злите сили, тайната еврейска конспирация е видяла в този метод възможност за огромна измама на човечеството, която да им послужи за осъществяване на техният план за световно господство, което сега наричат „нов световен ред“ или още по-ново – „рестарт на икономиката“. В това време живеем сега!

Този тест може да открие даден вирус, но от това все още не следва, че сте болен – това първо, и второ, може да сте болен от някакъв грипен вирус, но какъв, този метод не може да определи! (Като аналогия на горното сравнение – той определя че имате „температура“, но не може да каже защо!)

Казано на медицински език PCR ТЕСТЪТ НЕ Е ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД! Той може да послужи за оценка на разпространението на вируса, но не и за заболеваемостта от него!

Сега, тук казват, че имали и друг метод за изследване, за да се определя и заболеваемоста, но не казват какъв! Тази тайна мирише на лъжа! ПЪРВО, ако има такъв метод, това просто ще взреви светът, защото ще разкрие възможност за оценка на заболеваемостта от КОВИД-19! И нашите медици биха били най- известните в света! Че това е лъжливо изказване, следва и от изследванията на шведските учени. Те се оказаха за сега единствените в света, които се занимават професионално, а не политически с проблема. А това пък показва до каква степен са проядени здравните системи в отделните държави от световната еврейска конспирация! Това сега се разкрива! Та, ето какво казва главният виросолог на Швеция Андрес Тенгел:

„Ковид-19 до сега не е убил нито един човек, този вирус не убива! Ковид-19 е световна политическа измама и Швеция ясно показа, че дори и да не се вземат никакви мерки , нещата не излизат извън рамките на нормалното, дори сме под чертата на един обикновен грип в момента.“

Сега за математиката: Кое е некоректното, измамното в отчетите на НОЩ, например, но така е и в другите страни, с изключение на Швеция. Те мълчаливо приемат, че резултатите от PCR тестовете дават оценка за заболеваемостта от КОВИД-19! А това не е вярно! Ще кажем пак: PCR тестът може да послужи за оценка на разпространение на вируса, но не и за заболеваемостта от него. ТОЙ НЕ Е ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД! Ето защо колкото повече време минава от началото на разпространението на КОВИД-19 толкова и вероятността да сме се срещнали с него е по-голяма и затова с течение на времето във всеки от нас може да се открие вирус с този тест.

Изследванията доказват, че този вирус КОВИД-19 не е особено заразен! Това го доказват т.н. БЕЗСИМПТОМНО БОЛНИ, едно понятие, което е просто „шедьовър“ в медицинската терминология. По тази логика ние всички сме безсимптомно болни от всички възможни болести, стига да ни нарочат, че сме такива – иди, че се оправяй! Има такива „безсимптомно болни“, защото в тях е открит вирус, но те не боледуват от него! Затова Тенгел заявява:

КОВИД -19 Е СВЕТОВНА ПОЛИТИЧЕСКА КОНСПИРАЦИЯ И ТОВА ТРЯБВА ДА СТАНЕ ЯСНО НА ВСИЧКИ ХОРА!

В Швеция нямаме починали от Ковид-19, дори напротив в момента сме под чертата дори на един обикновен грип тип А или Б. ВСИЧКО ТОВА НИ КАРА ДА СМЕ БЕЗКОМПРОМИСНИ И ДА ОБЯСНИМ НА ЦЕЛИЯ СВЯТ, ЧЕ ВСИЧКО ТОВА Е ЕДНА ГОЛЯМА ИЗМАМА!

Тези т.н. „безсимптомни болни“ са доказателство, че има разлика между разпространението на вируса и заболеваемостта от него. Това трябва да се отразява в изследванията, но такова нещо засега няма! НЯМА, ЗАЩОТО ВСИЧКО Е ЕДНА ГОЛЯМА ИЗМАМА! Както твърдят и шведските учени. Те не само твърдят, но и го доказаха на света. Сега остава светът да си отвори очите и да види ИЗМАМАТА!

И точно поради това, че това понятие „безсимптомно болни“ всъщност разкрива тяхната лъжа, те тихомълком го „скриха“ и сега говорят за

„активни“ и „неактивни“ болни, без да обясняват какво означава всъщност това – „пременил се Илия, като се погледнал пак в тия.“, казва народът ни.

За да се даде оценка за заболеваемостта в страната, да се направи такава карта е нужно да се направи представителна извадка за страната, да се проведат тестови изследвания, ПРИ КОИТО ДА СЕ ОТДЕЛЯТ ЗАБОЛЕЛИТЕ И СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ ОТ ВИРОСОНОСИТЕЛИТЕ! Тогава няма да може да се говори за пандемия въобще! Защото и с просто око се вижда, че условия за пандемична заболеваемост просто НЯМА!

Короновиросът е пандемично разпространен, но няма пандемия от него поради твърде ниската смъртност от него.

Тоест този метод може само да ви посочи разпространението на даден вирус, а не заболеваемостта от него“, коментира д-р Динко Петров.

Защо, така упорито не искат да признаят, че има разлика между разпространението на КОВИД-19 и заболеваемостта от него? – ЗАЩОТО АКО ПРИЗНАЯТ ТОВА, ТО СЛЕДВА, ЧЕ ВИРУСЪТ Е ИЗКУСТВЕН! А ОТ ТАМ СЛЕДВА, ЧЕ ТОВА Е ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НА ЕВРЕИТЕ, както е според техния план ЗА НАЛАГАНЕ НА СВОЕТО ГОСПОДСТВО – „НОВ СВЕТОВЕН РЕД“, както казахме по-горе! ТОВА ТЕ СА СИ ГО ОПИСАЛИ ПОДРОБНО В ЦИОНСКИТЕ СИ ПРОТОКОЛИ!

НИЕ ТВЪРДИМ, ЧЕ ЧОВЕЧЕСТВОТО НЯМА ДА НАПРЕДНЕ В СВОЕТО РАЗВИТИЕ ДОКАТО НЕ ЗАПОЧНЕ СИСТЕМНО И ЗАДЪЛБОЧЕНО ДА ИЗУЧАВА ТЕЗИ ПРОТОКОЛИ, ЗА ДА МОЖЕ ДА СХВАНЕ В КАКЪВ СВЯТ РЕАЛНО ЖИВЕЕМ – СВЕТА НА ЕВРЕЙСКАТА КОНСПИРАЦИЯ.

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРЕЗ ЕСЕНТА?

След първата вълна на КОВИД-19, дойде лятото и настъпи отдих от напрежението. Дойде есента и тя започна спокойно, но скоро след това започна отново да нараства разпространението на заразата, нарастнаха и смъртните случаи. Какво се случва? Заговори се за втора вълна и пр. Сега, ще кажем ясно: Това, че има „втора вълна“ е доказателство, че КОВИД-19 Е ИЗКУСТВЕН ВИРУС! Ясно е, че тези, които водят световната войната и техните креатури в отделните държави по места, никога няма да признаят това – войната е билогично-психологическа. Целта е да се насади стресиращ страх сред населението, за да могат евреите да наложат своето, мечтано от тях, световно господство – „нов световен ред“ . Европейските народи да сложат царска корона върху главата на юдейския цар“, както сами са си го казали в ционските си протоколи. А тези „европейски народи“ това е Евр(оп)ейския съюз.

От къде следва, че не може да има есенна КОВИД-19 вълна? – това ще го разгледаждаме отделно. Темата е доста дълга. Тук само ще кажем, че пролетните енергии са положителна енергия, тук преобладават магнетичните енергии (затова е топло), а през есента преобладават отрицателните енергии, това са електрическите енергии (затова е студено). Разликата: доматите растат и дават отлични плодове в положителните енергии, но наесен в електрическите енергии загиват. Подобни неща се случват и с всички живи организми. Пролетният грип, в това число и КОВИД-19 не може да се развие в отрицателните енергии, ако е естествен! Тогава „втората вълна“ на КОВИД-19 е сигурно доказателство, че е ИЗКУСТВЕН! (магнетизъм и електричество в случая се употребяват като езотерични понятия, а не като технически такива – за това после.)

Вижте, за да засилят интензивността на заразата сега ни напръскаха с пневномит, който е копие на КОВИД-19. Това никой не го е опровергал. Напротив стараят се това да се забрави. Разгледали сме го това в статията: „Лъжите на медийната и медицинската мафия“. Той се разпръсква от самолети. Но вижте, ако този пневномит, е естествен вирус, т.е. жив, то той не би могъл да се пръска от самолети, защото живите организми имат естествената способност да коагулират и бързо ще станат „на топка“! Ето ви още едно доказателство, че това е изкуствен вирус.

СМИСЪЛЪТ НА ЦИОНСКИТЕ ПРОТОКОЛИ

КАКВА Е ВСЪЩНОСТТА НА ТЕЗИ ЦИОНСКИ ПРОТОКОЛИ?

ТОВА Е ДОКТРИНАТА НА ДЯВОЛА ЗА ПОДЧИНЯВАНЕ НА СВЕТА НА НЕГОВАТА ВЛАСТ, КОЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ НЕГОВИТЕ ДЕЦА-ЕВРЕИТЕ. ТОВА Е ДОКТРИНАТА НА ФАШИЗМА! НИЕ СЕГА СВЪРЗВАМЕ ФАШИЗМЪТ С ХИТЛЕР, НО ЧРЕЗ НЕГО БЕШЕ ИЗПИТАНА ТАЗИ ДОКТРИНА ЛОКАЛНО! СЕГА, С „НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД“ ЦЕЛТА Е ДА СЕ НАЛОЖИ ТОТАЛЕН ФАШИЗЪМ НАД ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО! И НАРОДИТЕ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРАТ ТОВА НАЙ-БЪРЗО, ЗА ДА ОРГАНИЗИРАТ СМИСЛЕНА СЪПРОТИВА, ДА РАЗКОНСПИРИРАТ ЕВРЕИТЕ И С ТОВА ДА СЕ УНИЩОЖИ ТЯХНАТА ТАЙНА СИЛА!

И НАЙ-ВАЖНОТО ТРЯБВА ДА СИ ПРИБЕРЕМ ЖЕНИТЕ, ЗА ДА ПРЕСТАНАТ ДА ГИ ДАРЯВАТ С ЖИВОТ КАТО ГИ РАЗМНОЖАВАТ! ПРИ КРЪСТОСКАТА С ЕВРЕИН, ТАЕН ИЛИ ЯВЕН, ВИНАГИ СЕ РАЖДА ЕВРЕИН! ТАКЪВ Е ЗАКОНЪТ. Затова в Талмуда си са казали: „Гоите не притежават жени – техните жени не им принадлежат“ (Talmud IV/4/81+82 ab)

СТРАХЪТ КАТО ФОРМА НА ДИКТАТ

Очевидно е, че целта на цялата тази истерия е да се наложи тотален страх сред населението. Тогава пита се, защо? Страхът се използва от евреите от край време за налагане на някакво тяхно желание над населението. Такъв е и смисълът на войните. И сега с тази ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА се цели същото. Казали са си го в ционските си протоколи. Ще ги цитираме:

ПРЕВРАТЪТ

„Като установим приблизително последователността на действията – ще довършим подробностите в комбинациите, които ще довършат преврата в хода на държавната машина. В тези комбинации аз включвам свободата на печата, правото на сдружение, свободата на съвестта, изборното право и много други права, които трябва да изчезнат от човешката мисъл още на другия ден, след като бъде провъзгласена новата конституция. Само в момента на преврата ние имаме възможност отведнъж да обявим всичките си постановления; всяко забавено изменение носи опасност, защото, ако това изменение бъде прокарано със сурова строгост, то може да доведе до отчаяние, предизвикано от страх, че ще последват нови изменения от същия характер; ако ли пък то се изтълкува като по-нататъшна отстъпчивост, има основание да се заключава, че ние сме съзнали нашата грешка, а това ще подкопае ореола на непогрешимостта на новата власт. Може още да се помисли, че сме се уплашили и сме се видели принудени да правим отстъпки, нещо от което никой не ще бъде благодарен, защото ще счита, че сме длъжни да правим отстъпки. И едното, и другото, и третото са вредни за престижа на новата конституция. За нас е нужно, щото още от първия момент на преврата зашеметените и потиснати от гняв и недоумение народи да почувстват, че сме толкова силни, неуязвими и изпълнени с духовна мощ, че в никакъв случай няма да се церемоним, че не само няма да обръщаме внимание на техните мнения и желания, но ще сме готови и способни във всеки момент и на всяко място, с подавляваща сила и строгост да задушим всички прояви на недоволство; че ние, които с един замах установихме всичко, каквото ни е било нужно, в никакъв случай няма да делим с тях нашата властТогава те от страх ще си затворят очите и смирено ще чакат развитието на събитията.

Това е едната страна на еврейската цел. Другата цел е налагане на ваксини чрез които да се модилира нашите съзнание така, че да могат лесно да ни управляват. Да ни превърнат в послушни животни, каквито са те пък по отношение на дяволът, техният елит.

Има и една трета страна: Страхът довежда духовното състояние на човека до нискочестотен диапазон на трептене, което пък води до спиране духовното развитие на човека, защото развитието на човека се осъществява във високочистотен диапазон на трептене. Това добре се знае от евреите, децата на дявола! Доказателството е свалянето от евреите от Париж на всички мелодии от Духовният танц на Учителя, Който Той нарича Паневритмия, с цяла октава по-надолу! Това те осъществяват със съдействието на ТЯХНАТА КРЕАТУРА, т.н. „Общество Бяло братство“, в Болгария! Но за това ще говорим, когато започнем разглеждането на Паневритмията на Учителя.

ВАКСИНИТЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ГЕННО МОДИФИЦИРАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ХОРАТА.

Първо малко история. Ето какво ни разказва д-р Динко Петров от Варна, лекар с дългогодишна практика и познания:

„През 2005 г. Бил Гейтс разработва ВАКСИНА ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНА ВЯРА! Година по-рано Дин Хеймър е открил ген, който той нарича vimmat-2, който отговаря за способността на хората да изпитват религиозно чувство или пряко свързан с нашата предразположеност да бъдем духовни или не! Подтискането на този ген прави от религиозният фанатик обикновен атеист. Как използват това откритие военните или по точно сатанистите. По проект на Пентагона, те възлагат на Бил Гейтс да намери начин как да се неутрализира този ген у арабите и така да се намалят терористичните атаки срещу САЩ. БИЛ ГЕИТС ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: да се пусне грипоподобен вирус над тези територии наситени с религиозни фундаменталисти, а после да им бъде предоставена ваксина срещу този грип, която ОБАЧЕ ДЕЙСТВУВА ВЪРХУ ВЪПРОСНИЯТ ГЕН vimmat-2! ( А това означава, че този „грипоподобен вирус“ е ИЗКУСТВЕН! Точно такъв е нашият случай, САМО ЦЕЛТА НА ГЕННОТО МОДИФИЦИРАНЕ Е РАЗЛИЧНА!)

От горното следват три много важни извода:

1). Грипът, т.е. вирусът на този „грип“ е ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕН! Това, което твърдим ние и за КОВИД-19!;

2). „ВАКСИНАТА“ не е ваксина, а генен модификатор, който променя гените на нашето поведение по начин, който е изгоден на сатанистите;

3). Случаят с КОВИК-19 по нищо не се отличава от целите на сатанистите- еврейският елит, да ни модифицират поведението в удобно тям такова! А това очевидно е: ПОСЛУШАНИЕ! Това ясно се вижда от горният цитат от ционските им протоколи – „ПРЕВРАТЪТ“. В новите условия, според тях, на еврейско господство, на тях ще са им нужни послушни животни, роби, които те да използват по угоден тям начин. Ще припомним, че имат един особено труден проблем за решаване: НЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗМНОЖАВАТ – ТЕ СА БЕЗЖИЗНЕНА СИСТЕМА! НАШИТЕ ЖЕНИ ИМ ДАВАТ ЕНЕРГИЯ, КАТО ГИ РАЗМНОЖАВАТ! Това сме го разглеждали вече подробно. При подходяща „ваксина“ те ще могат лесно да използват нашите жени за своето размножаване. Сега това е актуално, защото ние разкрихме тази еврейска тайна и рано или късно ще си приберем жените да не размножават евреите. Затова и мъжкото ни съсловие става излишно много. Така те трябва да решават и този проблем. От наблюденията в западното общество, те тези въпроси до сега тайно са ги отработвали върху хора, но ограничено. От там идват и еднополовите „бракове“ и лизбийките и джендърите! Затова им е нужно и да облекат това в споразумения (Истамбулската конференция). Вижте и решенията на т.н. Евр(оп)ейски съюз и настървеността на техните НПО-та! (уж „Не Правителствени“ Организации!)

Доказателство за горното са и следните съображения: ЗА ДА СЕ РАЗРАБОТИ ДАДЕНА ВАКСИНА СА НУЖНИ ТРИ БАЗОВИ УСЛОВИЯ:

1). Заболяването да е с голяма смъртност;
2). Заболяването трябва да изгражда траен имунитет;
3). Ваксината трябва да е ПО-БЕЗОПАСНА от заболяването, срещу което е създадена.
В случая и трите условия не са изпълнени, за да се иска да се приложи ваксина.

ПЪРВО, заболяването не с голяма смъртност. Ето защо те така упорито фалшифицират данните от заболеваемостта от КОВИД-19;

ВТОРО, нито един грипоподобен вирус не изработва траен имунитет, това практиката го е доказала! Няма как виросът да изгражда траен имунитет, по простата причина, че всички вируси са изкуствени, а това означава, че са в дисхармония със собствена честота на трептене на клетките, защото тя е от Бога създадена! Вирусната честота може да се приближава, но не може да бъде равна! Иначе трябва да приемем, че дявола твори досущ като Бога, което е абсурд! И в зависимост от близоста на честотните характеристики на клетките ни и вируса може за ограничено време да се задържи известно облекчаване на заболеваемостта, но само ограничено време и практиката доказва, че това време е твърде кратко!

ТРЕТО, още в началото на тази бясна истерия за ваксина, разработчиците заявиха, че те не поемат отговорност за евентуални биологични последствия от приложението на тази ваксина. Много просто, от една страна те отлично знаят, че това не е ваксина и се застраховат пред обществото, а от друга страна, за разработване на ваксина е нужно технологично време, което се измерва с години, а не с месеци, както е сега.

И ЧЕТВЪРТО, ваксина може да се приложи чак след като е отминало заболяването и се ваксинира за евентуално следващи прояви. Няма вариант, при който и най-добрата ваксина да задействува в пандемична обстановка, както те твърдят че сме! Това е извесно и това отново и отново доказва, че тук се бърза, за да се използва времето докато човечеството е сковано от страх. Затова в своя доклад в Давос принц Чарлз казва, че сега се открива прозорец за налагане на „новия световен ред“, за „рестарт на икономиката“, който бързо се затваря!“

В една такава сложна и объркваща народа обстановка би трябвало точно учените и неговите водачи да намерят решенията и до го успокоят, а те действуват точно обратното – разпалват страхова истерия, с което доказват, че са от тайната еврейска конспирация! Това ти е предостатъчно за доказателство, народе мой! Сега ти са нужни водачи! И ще ти кажем: Сега е време да се върнем при Бога, за да ни изпрати Той истински водачи!

ГОСПОДИ ЧУЙ МОЛБАТА НИ! и НИ НАУЧИ КАК ДА СЕ ВЪРНЕМ ПРИ ТЕБЕ! Кажи го, болгарино, и ще почувстваш облекчение на душата си. ОПИТАЙ, моля те! Обърни се към Бога! Ние сме неговите деца и Той ни очаква. Били сме при Него и тогава бяхме силен и горд народ! Нека да го направим пак! Този път за винаги, Господи! Прости ни греховете и ни приеми! Смирено те молим!

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ „ВАКСИНИТЕ

Ще завърша с посланието на споменатия вече лекар д-р Динко Петров от Варна, защото го е казал и точно, и кратко, и разбрано:

„Следователно, след като има картотекирани огромен брой гени, отговорни за безброй наши поведенчески прояви и вече разработени и работещи методи за стимулиране или подтискане на тяхната степен на изява чрез т.н. „ВАКСИНИ“, НИКОГА НЯМА ДА СМЕ СИГУРНИ, с кое наше чувство ще се разделим след поредната „ВАКСИНА“ или какви „супер сили“ ще придобием!“

ТОВА НЕ СА „ВАКСИНИ“! ОТМИНА ВРЕМЕТО НА ХУМАННИТЕ ВАКСИНИ, СЕГА ТОВА СА ГЕННИ МОДИФИКАТОРИ НА НАШАТА ДУШЕВНОСТ! ТЕ НИ ПРЕВРЪЩАТ В ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ СЪЩЕСТВА И СЛЕДОВАТЕЛНО ПРЕКЪСВАТ ВРЪЗКАТА НИ С БОГА! А ТОВА ОЗНАЧАВ СИГУРНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ БОГА! ТАКА Е ЗАГИНАЛА ЧЕТВЪРТАТА РАСА! ИМАМЕ ШАНСА ДА ОЦЕЛЕЕМ СЕГА. „ЗАТОВА СЪМ ДОШЪЛ“, КАЗВА УЧИТЕЛЯТ! НО ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕТЕ УЧЕНИЕТО МИ, ЗАЩОТО Е БОЖЕСТВЕНО И ДА СЕ ВЪРНЕТЕ ПРИ БОГА. ТАКАВА Е ИСТИНАТА! ГОВОРЯ ВИ ИСТИНАТА! ОБИЧАМ ВИ! БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ ВСИЧКИ БОЛГАРИ И ВСИЧКИ ЧОВЕЦИ ПО СВЕТА!

АМИН!
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44