акцентирана

ЦЕНАТА НА ГЕННОТО МОДИФИЦИРАНЕ, НАРЕЧЕНО ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ КОВИД-19

В света има един всеобщ закон: законът на даването и вземането. Разгледали сме го подробно в статията: “ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ХОЛОКОСТА ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И КОВИД-19“. Съгласно този закон всяко нещо си има своя цена. Или казва се още: „няма безплатен обяд“. Като знаем това нека се запитаме:А каква ще е цената от т.н. ваксиниране от измислената „пандемия“ КОВИД-19?

Всеки процес си има своите две страни – вътрешна и външна. Налаганото принудително „ваксиниране“, което всъщност е генно модифициране на съзнанието на човека ще раздели обществото но две части: „ваксинирани“ и не „ваксинирани“.

ВЪНШНАТА ИЛИ ПРОЯВЕНАТА СТРАНА НА ЦЕНАТА

Да разгледаме първо тази част от обществото, която ще се чипира или „ваксинира“. Те ще спечелят. Ще имат свободата на въшните прояви – ще имат добра работа, ще пътуват, няма да имат никакви социални ограничения. Точно обратното ще се случи с нечипираните, ,, не ваксинираните. Те ще бъдат превърнати в аутсайдерите на обществото, защото за всички по-важни неща ще се иска ваксинационен паспорт, а те няма да имат. Това вече е ясно от законите, които се приемат в тази връзка. Така обществото ще бъде изкуствено разделено на два враждуващи помежду си лагера! Ще се изпълни правилото на дявола: „Разделяй и владей!

ВЪТРЕШНАТА ИЛИ СКРИТАТА, НЕВИДИМА СТРАНА НА ЦЕНА

Когато говорим за тази страна на цената трябва да си зададем въпроса: А как Бог ще реагира на налаганото с насилие чипиране на населението. Бог е всесилен и следователно ще наложи „вето“ върху този процес. Това е сигурно по две причини: ПЪРВО, защото Бог по принцип е срещу насилието – неоспорим факт и ВТОРО, защото по този начин се извършва корекция върху генома на човека и по този начин се нарушава Божия план за развитието на човека, а чрез него и на материалния свят. С други думи, това деяние на сатанистите, за Бога е зло и тогава Той ще го спре! Как? За да си отговорим на този въпрос нека да си изясним как Бог спира развитието на злото в света по принцип, защото е ясно, че Той ще приложи същият принцип. Злото Бог го ограничава и не му позвалява да се разраства като не му разрешава да се размножава. Справка – евреите: Те са безжизнена система! Следователно, Бог ще приложи същият принцип: Жените, които са се чипирали ще останат или ялови, или ще раждат уроди. Това вече се е случвало – справка – жените от „Системата ни убива“! Дали тези жени знаят или не знаят, това е отделен въпрос. Спрямо тях е приложен чудовищно пристъпен експеримент (предполагам без тяхно знание!) и резултатите са очевидни! (За този геноцид ще говорим отделно)

А какво ще стане с мъжете? – и това вече се е случвало – те ще стават гейове, джендъри, дебили, малоумни и пр. Това между впрочем е описано подробно в програмата на евреите за унищожаване на болгарите. Казва се:

„ПРОГРАМА ЗА ИЗТРЕБВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД“
Приета на московския ционистки конгрес 1988 г.

(има я и в интернет, прочетете си я. Свържете я и с „Планът Ран-Ът“, за да ви стане ясен наистина световния заговор срещу болгарите)

Всъщност всичко, което има да се случва в резултат на чипирането е експериментирано, само дето ние не сме разбирали това, защото е ставало тайно от обществото! Това е мълчалив, таен ГЕНОЦИД спрямо човечеството! Всички приказки сега за това, че не се знае какво ще се случи се говорят от лекарите, преди всичко, които наистина не знаят какво ще последва, но провеждащите ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, която сега се случва под кодовото наименование „КОВИД-19“ са добре запознати с резултатите! Нека да не сме чак пък толкова наивни – те са свързани с нашето общество, защото са БЕЗЖИЗНЕНА СИСТЕМА! ТЕ ПОЛУЧАВАТ ЕНЕРГИЯ ОТ НАШИТЕ ЖЕНИ, КОИТО ГИ РАЗМНОЖАВАТ, защото от кръстоската между нашите жени и евреите, тайни или явни, винаги се получава хибрид, който е евреин, дете на дявола! НЯМА ИЗКЛЮЧЕНИЕ! Те умеят да си изпипват нещата, не ги подценявайте! Но винаги го правят „на наш гръб!“ Така че те не може да не се интересуват какво ще се получи при това генно модифициране, наречено лъжливо „ваксина“.

ТЕСТЪТ НА ЧИПИРАНЕТО

Чипирането или генното модифициране, всъщност от човешка гледна точка, ще се прояви като тест за вярност към Бога! Това трябва да е съвършено ясно за всички! Ето защо чипираните ще попаднат в третата група от делението на хората при навлизане в Новата епоха, за която подробно говорихме в статията „ПАНИКАТА СЕ СЪЗДАВА ОТ ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ“ Тяхното появяване не е изненада за Духовния свят. В писанието е казано:

Бог иска да се спасят всите человеци.“ (Тим. 2;4) ,

В Завета на Бога при последното Му идване на Земята ( Завета на цветните лъчи на светлината – Биенса Дуно, Петър Дънов) е казано веднага след горния текст:

И който не се намери записан в книгата на живота, хвърлен биде в езерото огнено“ (О.И. 20;15)

Това за нашето време се отнася! Забележете, това е от 20 глава, която се изпълнява в 20 век! А изпълнението на нещата от 20 век се изпълняват в първата четвърт на следващия. Такова е правилото. Ето защо това напрежение, което е сега, ще продължи още 4 години! И понататък се казва:

За това, понеже приемаме царство, което се не колебае, трябва да имаме благодатта, чрез която да служим Богу благоприятно, защото Бог наш е огън пояждащ.“ (Евр. 12; 28-29)

И тук ще кажа, че самото послание към евреите на ап. Павел е необоримо даказателство, че тези които сега се наричат евреи нямат нищо общо с историческите евреи. Те са тези, които се наричат в Новия завет фарисеи и са тези, които разпнаха Христа и наложиха сегашната религия, религията на Варава! (за това говорим на друго място)Една дълбоко пазена и законспирирана лъжа на децата на дявола, които са сегашните псевдоевреи!

Ами правете си изводи сами! Религията на Варава в действие! А защо евреите са с черни „шапчици“? Я-я-я колко „странно“: и папата има такава „шапчича“! Защо ли?

А за тези, които не вярват нека да се полюбуват на тази снимка:

И когато Учителят говори за това на сбирака на „Веригата на Бялото Братство“ Той казва:

„Аз не искам да зная за догми и обреди, също както Христос не искаше да знае за онези обреди и закони, за които често пъти книжниците се припираха с Него. Тези книжници са които казваха, че Христос развращавал народа, затова пъдеха Го, преследваха Го, докато най-после Го и разпнаха. И ДНЕШНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ХРИСТОВИ СА СЪЩИТЕ ЕВРЕИ, СЪЩИТЕ ФАРИСЕИ, СЪЩИТЕ КНИЖНИЦИ – ТЕ СА КОИТО ГО РАЗПЪВАТ. (и сега) Мен ми е побеляла косата да ме питат: „Защо ни говориш така?“ А аз рекох и пак ще река, че говоря това, което ми диктува Този, Който ме е пратил, без да гледам кой какво щял да мисли или какво щял да каже.

И да завърша цитата от Завета на Учителя:

„И ще прекарам третата част през огън:

И ще ги очистя, както се чисти среброто,

И ще ги опитам, както се опитва златото,

Очистено седем пъти.“ (Зах. 13;9)

И малко отклонение от темата: Учителят използва в „Завета Си“ само цитати от Библията – Стария и Новия завет, с което ясно и категорично казва, че Те са Божие Писание, Което няма нищо общо с тези, които сега се наричат „евреи“, а Исус Христос ги нарича „деца на дявола“, в древността са ги наричали „грипи“, а сега ги наричаме „клонинги“. Само веднъж Учителят казва: „Те и Писанието са променили!“ и замълчава, защото това е Светото Писание, Божието Слово! Отговорът Си обаче дава по този ясен и категоричен начин, като използва само цитати от Писанието! Ако Старият завет или каквато и да е част от ПИСАНИЕТО е от „евреите“, Той не би могъл да ги използва като цитати в най-святото, което ни оставя – СВОЯ ЗАВЕТ! ТОВА Е БОЖИЯТ ЗАВЕТ, свален чрез НЕГО! КАТЕГОРИЧНОСТТА Е БЕЗАПЕЛАЦИОННА!

А какво ще стане с чипираното общество?

Отговорът е: Ще загине след най-много две поколения. В това няма съмнение, защото точно така обяснява Учителят за това, което ще се случи с „евреите“ след като нашите жени престанат да ги размножават! С това ще се сложи край на царството на дявола и човечеството ще заживее спокоен и смислен живот! И докато за „евреите“ това зависи от степента на осъзнатост в престъплението си към народа ни на нашите жени, то при чипираното общество таково условие няма, защото то вече е прекъснало връзката си с Бога, откъдето идва Животът! Това общество вече няма живот в себе си! Защото Животът се дава от Бога, а те са прекъснали връзката си с Него окончотелно и безвъзвратно!

СВОБОДА НА СЕЛО

Няма да е лесен живота на нечипираните хора. Те ще са преследвани навсякъде от разни дискриминиращи правила, защото ние сме свикнали да живеем в градска среда, където сме служители или пък сме обвързани в това, което произвеждаме с други хора и зависим много от тези взаимоотношения. Има само едно спасение: НА СЕЛО! Там човек може да си организира самостоятелно стопанство и да бъде независим! Точно заради независимостта на селянина, евреите- комунисти от тайната еврейска конспирация (след 9.09.1944г) взеха насила земята от селяните и ги прогониха в града, за да ги направят зависими служители – в древността на това му се е казвало заробване! (А това е било част от планът им, който сега прилагат в действие – иначе нямаше да има чипиране! Точно за същият план е създаден и т.н. Евр(оп)ейски съюз – за едновременния преврат във всички европейски страни и създаване на всеобща паника с измамата КОВИД-19!)

Това е не лоша идея, защото и без това в бъдеще, големите градове ще изчезнат, хората ще живеят в малки и самостоятелни общини. Това е решение на Духовния свят, казва Учителя. Точно ще бъдем в крак с времето, както се казва. Трябва да започнем да свикваме с тази мисъл! Някога живота на село беше мизерен и въпреки това нашите деди не си даваха земята, а сега можем да си организираме живота далеч по-добре отколкото в града, стига да не ни мързи, да сме находчиви и да се радваме на живота, а не на илюзорна суета!

И НЕКА ДА Е ЯСНО: ЗЕМЯТА НЕ Е СТОКА! ТОВА Е ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ИЗМАМИ НА ДЯВОЛА, КАТО НИ Е ИЗЛЪГАЛ, ЧЕ ЗЕМЯТА Е СТОКА. ПРИНЦИПА В СВЕТА Е ТАКАВ: ВСИЧКО КОЕТО НЕ СИ ГО НАПРАВИЛ ТИ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОДАВА И КУПУВА! ТИ МОЖЕШ САМО ДА ГО СТОПАНИСВАШ. ТО ПРИНАДЛЕЖИ НА БОГА!

ЗАРЪКАТА ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ

Нека всеки да осъзнае, че никой от чипираните НЕ МОЖЕ да бъде записан в „Книгата на живота“ както е цитирано по-горе, защото му е прекъсната връзката с Бога – променен му е генома, създаден от Бога. Затова и всички ще бъдат хвърлени в езерото огнено“. Затова казваме, че това е третата част от делението на хората, съгласно планът на Духовния свят за развитие на човечеството.

И понеже „Бог иска да се спасят всите человеци“, за това ми беше ПРОДИКТУВАНА тази статия. Нека всеки да я прочете внимателно и да я разпространи, за да се запознаят с нея всички болгари и колкото се може повече хора по света. Такова е желанието от Духовния свят.

Горното трябва да се знае, за да може всеки да си прецени правилно избора!

Това ми е казано да ви кажа!

КАЗАХ ВИ ГО!

ИЗБОРЪТ СИ Е ВАШ!


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44