акцентирана

СЦЕНАРИЯТ НА ВОЙНАТА КОВИД-19

ЗАБРАВЕНИЯТ ОСНОВЕН ЗАКОН НА БИТИЕТО

и как той се използва за измамата на човечеството!

Сега човечеството е с такова съзнание, че смята, че всичко от него зависи. В древността обаче, когато хората са били по-умни са знаели ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО, в който живеем. Ние живеем с илюзията, че живеем в настоящето, но такова няма! Ние живеем това, което сме си „заработили“ в миналото, в миналия си живот! Това е сегашното ни битие. Ето защо не можем да променим битието си – то вече е заработено! Това, което вършим сега е заработване на живота ни за бъдещето! Ето защо е важно какво мислим (защото всички мисли се сбъдват), какво правим, как живеем. То ще определи битието ни в бъдещият ни живот. Кой определя това? – нашето съзнание, а това го наричат в науката човешкият геном. Това са ДНК на нашите клетки. Тези клетки формират нашият геном, но човека е колективно създание и съзнанието на отделните хора определят колективното съзнание, това което наричат енергиен егрегор. Има и обратна връка, т.е. влиянието е взаимно еднозначно определено. Това съвременната наука, и в частност медицината, хич и не иска да знае. Нещо повече – „хал хабер“ си няма за това! От казаното следва, че промените, които евентуално се направят в нашата ДНК ще повлият бъдещият ни живот, живота на нашите деца, на децата на всички хора свързани с това колективно съзнание. Ето защо има един важен Божествен закон, който гласи, че не можеш да ОТНЕМАШ ЖИВОТ, който не си създал! А ние хората нямаме възможностите да създаваме живот въобще! Ето защо не може да се навлиза в „светая светих“ на човека, създаден от Бога! Това е неговият ГЕНОМ! От тук следва, че не са разрешени никакви промени в ДНК. Сега, съществува наука „генетика“, но тя е „незаконна“ от гледна точка на Бога! Това трябва добре да се разбере и да се доведе до знанието на хората, защото сегашното т.н. „ваксиниране“ е точно такава манипулация – промяна на ДНК на клетките на нашия организъм! Тук се натъкваме на проблем, който е подобен на въпроса с абортите – проблем, който и до сега стои открит за обществото. За науката не, защото тя по същество е варварска наука спрямо човека, защото се управлява от евреиски „учени“, които търсят решение на проблема си да се размножават и в тези си търсения не се спират пред нищо, още повече, че нямат никаква връзка с Бога. Нещо повече, те са без душа и следователно нямат връзка с ТВОРЕЦА – нашият ОТЕЦ!

Тук ще припомня още нещо: сегашната наука по принцип изключва съществуването на Бога в своите търсения. Сегашното човечество лети в космоса, но космонавтите, които имат смелост да говорят за преживяното в космоса казват, че когато са в космоса в тяхното съзнание идват същества, които ги предупреждават, че рано са дошли, нямат още съзнание за това и затова не са желани в космоса. Така стоят нещата и с сегашната наука, наречена „генетика“.

Сега ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО е забравен от човеците, защото библиотеката ни с познанието е открадната от евреите при завладяване на Вавилон и скрита от човечеството. По-късно то създава нова библиотека – това е Александрийската библиотека, но евреите отново я унищожават, след като техният известен историк Йосиф Флавий преписва 30 тома със познание от нея. Такъв е „приносът“ на евреите към човечеството, благодарение на което те съществуват въобще, защото те са деца на дявола и са безжизнена система – човешките жени ги разплождат!

ПОЛЗАТА“ ОТ КРАЖБАТА

В Талмуда на евреите е записано:

Раждаемостта на гоите трябва силно да се ограничава“ (Zohar II,4b)

Какво означава това? Това означава, че трябва да се изгражда тайна еврейска конспирация, която да се вгради в човечеството и да го унищожава. Как става това? – От кръстоската между човешка жена и евреин – таен или явен винаги се ражда евреин. Вече сме изяснили, че тяхното истинско име не е евреи, те са го откраднали, има исторически евреи, но тези псевдоевреи нямат нищо общо с тях. Истинското им име е грипи. Ние ги наричаме клонинги. Сега проблемът идва от там, че „евреите“, родени от човешки жени са досущ на външен вид като нас хората, но са без душа и са деца на дявола! Изяснили сме го. Това им положение в обществото им е дало възможност да изучат до съвършенство и да прилагат измамата. Какво представлява измамата? Най-лесно се разбира от музиката, защото там има изграден видим модел за това и се нарича „плейбек“, което би трябвало на български да се превежда като „невидима игра“. В своята дълбока същност, измамата-плейбека са обективно възможни, защото човека е така устроен, че той приема информацията по два независими канала – зрителен, чрез очите и звуков, чрез слуха. Но да оставим това, защото навлизаме във философията. По-важното е, че измамата, която ще наричаме и „плейбек“ е основен метод за измама на евреите спрямо човечеството. И това остава незабелязано много векове. В Талмуда им е записано:

На всеки евреин е позволено да използва лъжи и лъжесвидетелство, за да разори гоя“ (Babha Kama 113a)

От край време, злоба и омраза към човешкият род ръководи поведението на децата на дявола – те знаят, че са низши същества, но човеците нищо не подозират за това! Техният създател – дяволът ги е създал да ги използва в борбата му срещу Бога! Те така са създадени! И това определя и огромното им желание да заробят човечеството. Мечтаят да създадат своя върховна власт над човечеството и да го заробят. Така техният баща-дяволът ще смята, че е победил Бога! Разработването на този план му е отнело много време, но затова пък сега той е отлично разработен по отношение на измамата на човеците. Каква е общата схема на планът? Предварително ще кажем, че поради объркаността на ситуацията разкриването на планът им ще направим в няколко отделни статии. И така:

ОБЩА СХЕМА НА ИЗМАМАТА (ПЛЕЙБЕК-ЪТ) НА ЕВРЕЙСКИЯТ ПЛАН

Централно място в този план заема разгледаният по-горе ОСНОВЕН ЗАКОН НА БИТИЕТО. Затова, очевидно, така упорито е работено, за се забрави от човечеството за неговото съществуване. Обърнете внимание върху следният факт: в съвременния еврейски език няма сегашно време, а това показва, че в миналото нашият език е бил така устроен. Това пък следва от следният природен закон: низшите същества следват и използват онази наука, която е вече изоставена от по-визшите същества – това също е основен закон на битието! Следователно, те използват философията на нашият древен език.

За да се скрие възможността на съзнанието на човека да разкрива измамите (плейбекът) е нужно той да се приучи да разсъждава само по външните си наблюдения! Да гради своите съждения по външните прояви в битието. Това е задача, която дяволът успешно разрешава (трябва да се признае това) по един изключително хитър и коварен начин. Само ще го споменем за сега – това е налагането на геоцентричната система за въртенето на Земята. Какво знаем за нея сега?

Геоцентричната система е теория в астрономията, която разглежда Земята като център на Вселената. При нея Слънцето, Луната, звездите се движат около Земята. До 17 век геоцентричният модел е преобладаващата система в европейската, ислямската и китайската астрономия. А това е доказателство, че народите, свързани с тази „астрономия“, са завладяни от дявола чрез неговите деца – грипите/евреите.

Видимото въртене на небесната сфера и видимото движение на небесните тела създават илюзията, че Земята е център на Вселената. Още през VI – V век пр. н.е. древногръцките учени започват да създават модели, обясняващи тези движения. Забележете: Това е времето, когато евреите отчитат, че вече са завзели тайно царската власт от народите и започват да пишат „завет към техният бог-Яхве“ – това е всеизвестният сега Стар завет от Библията. Тази представа на геоцентричната система е разработена от Клавдий Птолемей, който е посветен и прекрасно знае, че това не е вярно! Тогава е ясно, че той е служител на черната ложа, че е таен евреин, служител на сатаната. Тази система е разработена по внушение на християнската църква и е приета за официална наука през II век. А това пък е необоримо доказателство, че сегашната християнска църква е служителка на дявола! И е доказателство, че това е църквата на Варава, както ние я наричаме.Използвайки цялата си власт църквата задържа тази измама повече от 15 века! И сега, обърнете внимание, че II век е времето, когато еврейството, децата на дявола тайно завладяват Христовата вяра и я променят в служба на дявола! Два века по-късно ще се назоват и открито „християни“ и ще започнат масовото избиване на Христовите последователи – назареите, които са нашите деди! Сега всичко е забравено и ние се гордеем, че сме християни без и да подозираме даже на кого всъщност служим.

Така във вековете съзнанието ни е привикнало да разглежда само видимите неща и да гради своите съждения върху наблюденеята си. И до сега всички казваме: Слънцето изгря, Слънцето залезе. А истината е, че Слънцето нито изгрява, нито залязва.

Другата голяма измама, която налага църквата на дявола, църквата на Варава, е промяната на календара. Тук не горим за броя на годините, а за отправната точка за Новата година! Може ли да каже някой къде се намира началото на календара в космическото пространство? Някаква точка някъде си! Къде – никой не знае!

Известно е, че за Земята има четири (4) кардинални точки в Слънчевата система, които могат точно да се определят и само те могат да бъдат начала на Нова година! И така е било в древността! Каква е връзката между промяната на началото на Новата година и еврейската измама? – човека е Божие творение и неговото тяло е в хармония с Божествените енергии. Когато са размести календара, тогава човешкото съзнание, а чрез него и човешкото тяло изпада в дисхармония с Божествените енергии, а това води до значително съкращаване живота на хората, до появата на различни болести! А сега и до ракови заболявания! И за да продължат свото пъклено дело, евреите наложиха още една причина за засилване на дисхармонията на човешкото съзнание и тяло спрямо Бога! това е т.н. зимно и лятно часово време. И като се проследят всички тези мероприятия и тяхната последователност се стига до очевидното заключение, че всичко това са действия на дявола, провеждани чрез неговите деца – грипите/евреите, които не са нищо друго освен клонинги.

И ТАКА: ОСНОВЕН УПОРЕН ПУНКТ НА ПЛАНЪТ НА ВОЙНАТА, НАРЕЧЕНА КОВИД-19, Е ПРОМЯНАТА НА ГЕНОМА НА ЧОВЕКА!

„СПРЕТЕ ТАЗИ ВАКСИНА! СПРЕТЕ ТОЗИ ПЛАН! ЛУЙ ПАСТЬОР СЕ ОБРЪЩА В ГРОБА! ХОРАТА НЕ СА ОПИТНИ МИШКИ И МОРСКИ СВИНЧЕТА!“ Това заяви гласно прочутият проф. Кристиан Перон. „ТЕЗИ ВАКСИНИ НЕ САМО ПРОМЕНЯТ НАШЕТО ДНК, НО ЩЕ ПРОМЕНЯТ И ТОВА НА НАШИТЕ ПОКОЛЕНИЯ. ТОВА СА ПРОДУКТИ НА ГЕННА ТЕРАПИЯ, А НЕ ВАКСИНИ. КАЗВАМ ГО И ЗАСТАВАМ ЗАД ДУМИТЕ СИ С ИМЕТО, ОПИТА И КАРИЕРАТА СИ!“

На какво разчитат сатанистите? – ПЪРВО, че човечеството е забравило ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО И СЛЕДОВАТЕЛНО ТО НЯМА ДА СЕ СЕТИ ЗА ЗАЛОЖЕНИЯТ КАПАН в тяхният план, а именно че това, което ще се случва ще се прояви в следващото поколение и ще нанесе своите поражение в още по-следващото, когато ще се появи масово безплодие – резултат от тази ГМО ваксина.

Когато се разглеждат промени в колективното съзнание на човечеството тогава има друга мерна единица – това са поколенията. Това е свързано именно с този Основен закон на Битието – сега залагаме нещо, което ще се прояви при следващото поколение. Това съвсем лесно се проследява при растненията – когато се правят генни промени в дадено растение, те се проявават чрез новите семена! При човека е същото! Учителят казва: “човекът е създаден по същите закони като растенията.“ Следователно всичко може да се види за човека, като се изследват растенията. Важно е да се отбележи, че този закон се знае отлично от евреите! Аз лично съм имал възможността да проверя това. И следователно, не може да има никакви съмнения, че виждате ли и те не знаят какво правят и какви ще са резултатите. Напротив, тъкмо обратното е:

СЪЗНАТЕЛНО НИ ТЛАСКАТ КЪМ ГИБЕЛНОТО РЕШЕНИЕ – ПРОМЯНА ГЕНОМЪТ НА ЧОВЕКА.

Това е важно за тях и затова, защото по този начин ние загубваме връзката си с Бога и оставаме завинаги в тяхното животинско царство като техни роби. Прекъсват и духовното израстване на човечеството като резултат от разпространението на торсионните, Божествени трептения от Учението на Учителят, за които Той казва, че са изпълнили целият космос.

Годината е 1994! ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, МИСЪЛТА Е ИЗКАЗАНА С ЕВРЕЙСКА ЦИНИЧНОСТ – ВАЖНА Е ЦЕЛТА, А НЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА И ЦЕНАТА ЗА ТОВА! В Талмуда им е казано: „ГОИТЕ СА СЪЗДАДЕНИ, ЗА ДА СЛУЖАТ НА ЕВРЕИТЕ“!

Следователно, в планът е важно да се стигне до там да се принудят хората да им се промени геномът. Как ще стане това? Първо трябва да се всее страх, за да престанат хората да мислят. Трябва да се приложи принципа на „плейбека“-измамата, като едно се показва, но друго се прави „отзад“ – невидимо за хората. Типично проявление на „плейбек“ се прилага чрез измислената „пандемия“, наречена КОВИД-19! И измавата в отчитане на „огромно количество“ умрели от КОВИД-19! А истината е, че избиват съвсем съзнателно хората с травмирана имунна система! И това е очевидно то следният факт: изпаднали в паника, че тази тяхна заплаха вече е разгадана от хората, те прибягнаха до съвсем открито пръскане на градовете с пневмонит – химикал, предизвикващ симптоми, които те преписват на КОВИД-19!

Прогресивните учени въстанаха, но човечеството е обхванато в „клещите на еврейската змия“ по техните собствени думи. Цялостният живот на човечеството е обхванат от тайната еврейска конспирация.

Сега, защо се избира този неопасен вирус, а не се използва някой друг известен, който е далеч по-опасен да речем? Причината е следната: Сега се нагнетява страх на хората, за да се уплашат и да се ваксинират! След това ще спрат сценарият за страха, ще отчитат спиране на „пандемията“ и това ще бъде приписано на „чудодейното“ действие на „ваксината“. По този начин се надяват, че когато се появат последствиято от тази „ваксина“, вече причината ще е забравена, така както сега „забравиха“ за това, че сегашното възрастно поколение е толкова болно, и като резултат от чернобилската катастрофа, но те „забравиха“ това защото тя им помага в разрастване на страхът от „пандемията“, защото сега всичко се приписва на „пандемията“, за да изглежда тя по-страшна!

ЗАЩО САТАНИСТИТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ ЗЕМЯТА Е ПРЕНАСЕЛЕНА?

Това „принудително кръводаряване“ е доказателство за вековното обвинение на човечеството срещу евреите, че
пият кръв от деца на човеци.
Това изказване е синтезиран изказ на целите на биологичната война срещу човечеството под кодовото наименование КОВИД-19.

Вече мното пъти казваме, че евреите не могат да се размножават самостоятелно и че нашите жени ги разплождат. Ще го казваме и в бъдеще. При тази кръстоска има една особеност и тя е, че се раждат , почти без изключение, само момчета, а това поглъща все нови и нови порции жени и мъжете-човеци стават „излишни“!

Става пренаселване с мъже!

До сега те успяват да задържат положението като премахват част от мъжете-човеци, превръщайки ги в разни видове гейове, джендъри и пр., но и това е само временно решение. Спомнете си гей-парадите, Истамбулската харта, решенията на Евр(оп)ейския съюз да узакони еднополовите „бракове“ и т.н. Но така или иначе, това са само палиативни решения. Обърнете внимание на това, че главният проблем са мъжете, които са полово извратени! Има и лезбийки, но те са повече за скриване на проблемът с мъжете!

Сега се е стигнато до такава точка на нарастване на еврейската популация, че при още едно завъртане на поколенията те ще станат повече, но тогава няма от къде да вземат жени, които да ги размножават и човечеството е изправено пред гибелна ситуация! И което е най-важно за тях, човечеството най-после ще започне да си задава въпроса от къде идва проблемът и това неменуемо ще доведе до разконспириране на тайната им конспирация. Освен това, така ще загинат не само тези „малките“ евреи, които съставляват тайната еврейска конспирация, но и самият „елит“ на сатанистите, защото те съществуват по същите закони – и те не могат да се размножават. Освет това те съществуват благодарение на това, че тяхната тайна еврейска структура държи в подчинение гоите, както те ни наричат. Има още нещо важно, те изучават много внимателно Учението на Учителят ( това лично съм се убедил) и знаят, че Той ни е предупредил за това, че те не могат да се размножават. При всичката си изобретателност да ни държат настрана от Неговото Учение, то е ясно че идва момента, когато това ще се научи от хората, изучаващи Неговите беседи, както и се е случило вече. Така те са изправени пред вземане на радикални мерки за контролиране на процеса на размножаване както на човеците, така и на техните деца от тайната еврейска конспирация. И решението виждат в промяна генома на човеците, така че да прекъснат връзката ни с Бога и по този начин да ни превърнат в послушни животни, които те да използват и контролират както им е угодно. Още повече, че техният „елит“ са вече възрастни и те мислят как да увековечат своето присъствие на земята. Това те виждат във възможността да ги захранваме със свежа кръв, както и с здрави и жизнени човешки органи за инплантация в техните износени тела. ТЕ ПИЯТ ЧОВЕШКА КРЪВ! ЧУДОВИЩНО Е! НО ТЕ ИМАТ НУЖДА ОТ ТОВА! ЗАЩОТО ДОКАТО СЕ РАЗНЕСЕ И СМЕСИ В ТЕЛАТА ИМ ТЯ ГИ СВЪРЗВА С БОЖЕСТВЕНАТА ЕНЕРГИЯ, КОЕТО ТЯ Е ВЪРШИЛА ДОКАТО Е БИЛА В ЧОВЕШКО ТЯЛО И ТОВА ГИ ЗАРЕЖДА С ЕНЕРГИЯ! ЕТО ЗАЩО ИМ Е НУЖНО ДА ПИЯТ ЧОВЕШКА КРЪВ! ТОПЛА ОЩЕ ЧОВЕШКА КРЪВ! ТАКА ТЕ СЕ СВЪРЗВАТ С КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ И ЧЕРПЯТ ЧРЕЗ НЕЯ ЕНЕРГИЯ ! ЗАТОВА СА НАПРАВИЛИ ПОДЗЕМНИТЕ СИ ФЕРМИ С МАЛКИ ДЕЦА! ЧУДОВИЩЕН ВАМПИРИЗЪМ! На наивните и недоверчиви хора ще кажем: Вижте изказването на Х. Кисинджър, за да се убедите със собствените си очи в истинността на това, което тук говорим. Сега те си представят, че от нас могат да направят своего рода „ферма“ от гои (което означава животни), която точно като животинската ферма да БЪДЕ КОНТРОЛИРАНА, така че да задоволява техните нужди. Изглежда децата не им стигат!

Ето защо за тях е от огромно значение да ни наложат техните ГМО „ваксини“!

ПИТА СЕ САМО: А ЧОВЕЧЕСТВОТО ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИ ТОВА? БОГ НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА ГЛЕДА ТОВА! ЗАТОВА И НЕГОВОТО РЕШЕНИЕ Е: ЩЕ ОСТАНАТ САМО ТЕЗИ, КОИТО ТРЪГНАТ СЛЕД НЕГО! А другите, другите ще бъдат „хвърлени в езерото огнено“! Може да не вярвате! Предстои да видим!

Няма дълго да чакаме!

ПП: Нека всеки сам прецени как да помогне, ако иска при това, на човеците, които още не са се събудили! Те ще се ваксинират и завинаги ще загубят връзката си с човеците и Бога! Имайте милост!


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44