родината

„ПЪТЕВОДИТЕЛЯТ“ и ПРЕДАТЕЛСТВОТО

В КАКВО ВРЕМЕ ЖИВЕМ?

Благодаря на Господа, болгаринът се събужда!
Братя, болгари! Всички знаем, Болгария е в тотална криза. Искам да ви представя кратко резюме на нашите изследвания за тази криза. Причините за това се крият далеч назад във вековете, но ние ще разгледаме накратко проблемите на съвремието ни, като надникнем в генезиса на проблема. Ще започнем с появата на един „пътеводител“ (безобидна работа), предназначен за еврейски туристи в Болгария – „тяхната древна страна“, според този „пътеводител“. „Пътеводителят“ излезе само на английски (2012г.) и носи заглавието „A Guide to Jewish Bulgaria“ , което ще рече „Пътеводител към еврейска България”! Читателю, ако си наистина болгарин, имай търпение и прочети целият материал, който сме разделили на няколко кратки свързани публикации, за да научиш защо и как в страната нахлуха еврейските „туристи“. Защо именно сега нахлуха. Каква беше подготовката за това.
И така, най-напред :
„ПЪТЕВОДИТЕЛЯТ“ и ПРЕДАТЕЛСТВОТО
На 13.03.2012 г. чета в интернет и не вярвам на очите си:
Такива лъжи, вече е прекалено. Но в огромната си любов към тебе, българино, ще ти кажем, че ние сме си виновни, братко мой, защото забравихме вековната мъдрост на нашите деди: „Не е луд, този, който яде зелника, а този, който му го дава“! Така беше нали? А сега искаме да ти обърнем внимание, преди да започнем изложението на проблема, че в случая беше приложен в класически вариант закона на лъжата и закона на не опроверганата лъжа – двата основни закона на тайната еврейска конспирация. Според тези два техни закона, когато се каже една лъжа и тя не се опровергае, тя става истина! След това нея я използват като основа за ново формиране на нова лъжа и така до безкрайност. Така човек се обърква и сам започва да вярва на това, което преди това не му е обърнал внимание, защото е знаел прекрасно, че това е лъжа, но когато лъжата разколебае съзнанието ти, тя става истина! Има още нещо важно: една не опровергана лъжа, за следващото поколение вече е истина! То се е родило и живее в информационно пространство, където тази лъжа съществува и те не подозират, че това е лъжа – за тях вече лъжата е истина. Това е друг основен закон, който евреите прилагат непрекъснато при налагането в съзнанието на хората техните лъжи и измами. Те сами са си го казали в техните си ционски протоколи. А тези „протоколи“ съставляват тайната доктрина на дявола и се прилагат от неговите деца-евреите, които съставляват пък тайната конспирация на евреите в отделните страните. Чрез тях те тайно завладяват властта в тези страни. Това ще го гледаме отделно. В спора си с фарисеите, Исус ХРистос е този, Който въвежда това им име „деца на дявола“. (вж. Ев.И;гл.8; 37-47 стих)
А сега да изясним защо е силен закона за неопроверганата лъжа? Защото е разграждащ, рушащ социалното съзнание на човека, а останал без това съзнание, човек загубва волята си – той напуска човешкия живот и остава да живее само в животинския. Евреите знаят това и понеже смятат, че са успели да ни натикат в техният животински свят, затова ни наричат гои, което точно това означава – животни. И така: това е коварен закон на тайната еврейска конспирация, който те целенасочено използват за унищожаване на човешкият род.
По митингите ние викаме „МАФИЯ“, но тази дума, евреите са ни я подхвърлили, за да се скрие истинското им име – ТАЙНА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ – това е МАФИЯТА. Но първо за измамата, наречена „пътеводител“ и тъй като това е важна отправна точка на последвали събития, ще цитираме дословно съобщението от интернет:
• „ Нова книга представя историята на евреите в Източна Европа и България, и еврейското наследство в България. (???)
• Авторите Антони Георгиев и Димана Трънкова проследяват живота на българската еврейска общност от ранната история, през Средновековието, Втората световна война, времето на комунизма и до днес. Последната глава на книгата е със снимки и текстове за антисемитизма в България.
• „A Guide to Jewish Bulgaria“, която излиза на английски език, отвежда в относително добре познатите еврейски обекти (?) (удебеляванията са мои) в София, Пловдив, Самоков, Пазарджик, Русе и Шумен, но и показва по-малко познатите, понякога неочаквани еврейски забележителности във Видин, Лом, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Дупница, Кюстендил, Гоце Делчев и много други места. (???)
• „Писането на „Guide to Jewish Bulgaria“ беше като да намериш стар тефтер с телефонни номера на улицата и да се опиташ да намериш неговия притежател, част от данните са запазени, други изтрити. Накрая събираш информация, която е непълна и доста често противоречива, но все пак тръгваш по дирите ѝ“, разказа Димана Трънкова при представянето на изданието.
• „Аз считам себе си за български патриот. Обичам страната си такава, каквато е била, а евреите са част от нея. По ред причини обаче евреите са били през цялото това време неглижирани“. (От къде следва това не е ясно!)

Интересно, ако евреите са били поне четири века на Балканите преди болгарите, както твърдят авторите на този „пътеводител“, защо няма нито един топоним, който да носи еврейско име? Как не можа да се запази поне едно еврейско име на град, селище, паметник някакъв?

И за да не са съвсем голословни те си присвояват разкопките на древния римски град УЛПИЯ ЕСКУС, но „странното“ е, че и той не носи еврейско име.
ЕВРЕЙСКИТЕ ЛЪЖИ НЯМАТ ГРАНИЦА!
А сега да отговорим на реторичните въпроси на Антони Георгиев. Той сърцераздирателно пита: „ Ако българите са били толкова добри със своите евреи по време на войната, защо в България на Варшавския договор са останали толкова малко евреи?” Този драскач даже не може да си прикрие неприязънта към българите (а беше „патриот“?) и с това сам си казва, че е евреин – това личи от разграничаването си от българите: „Ако българите са били…..”. Абе айол, по време на Варшавския договор България е в комунистически режим, нали така? Но сами евреите си казват, че комунизма е юдеизъм в действие. Това чувал ли си го? От където следва, чоджум, че евреите сами са определяли къде да бъдат – тогава защо си позволяваш да хулиш българите, нали уж беше голя-я-я-я-ям патриот?! И понеже не знаеш какво говориш, ние ще те попитаме, а знаеш ли сега колко са евреите в България? В годините 1948-9 година от Болгария се изселват (доброволно! Те сами си го казват в тяхно изследване), за да подкрепят създаването на Израел, около 49 000. По тяхни данни. А сега, пак по тяхни данни, официално те твърдят, че са 300 000. Това е в тази същата Болгария на „Варшавския договор“, както я наричаш. Няма да ти казвам, че неофициално, пак те, твърдят, че са няколко пъти повече. Това ще го разгледаме на друго място. Заслужаваш да ти се каже, че ти си един лъжец и празен дърдорко. И заради това: изпаднал в захлас говориш глупости: „Какво се е случило с тяхното културно наследство, остатък от най-малко 18 века еврейско присъствие по българските земи?“ Само да попитаме, а най-много? –колко? А сега и гвоздеят на програмата, както се казва. Ти твърдиш, че „Най-ранните (еврейски) артефакти датират от II век сл. Хр. и се намират в плевенското село Гиген”. Както се казва самозабравил се „патриот”! Абе айол! Виж какво пише за твоето културно наследство и с. Гиген.

Цитираме дословно: „Античен град УЛПИЯ ЕСКУС – с. Гиген
Величествените развалини на римския и византийски град УЛПИЯ ЕСКУС се намират в северозападната част на с. Гиген, Плевенски окръг, на 5 км южно от вливането на р. Искър /в античността р. Ескус -тракийско име/ в Дунав. Той възникнал като индивидуално селище покрай лагера на IV Скитски и V Македонски легион още в началото на I в. /управлението на Август/, в съседство с тракийско селище от къснобронзовата и ранната желязна епоха, което трябва да се локализира северно от римския град. Географът Клавдий Птоломей /II в./ нарича града „Ескус на трибалите“.
Клавдий Птоломей е съвременник, но той не говори за еврейски град, а за град на трибалите, т.е. тракийски град! Тогава според твоята „наука“ излиза, че траките са евреи!!! Ние няма да те питаме: А каква е строителната техника, прилагана от евреите, защото няма такава! Но всеки историк ще ти каже, че показаните стени от снимките са строени по болгарска характерна технология! Че да беше попитал, бе чоджум!
Колко си невежа! Ескус, трибали, скити са все наши болгарски имена! А защо няма нито едно еврейско име? Нали уж града е еврейски? Аз призовавам болгарската научна мисъл да направи официално опровержение на твърденията на този , как да го наречем? Аз нямам думи. Що за изрод е това! Ще кажем още: Ако няма официално опровержение, то ще започнем национална кампания за изготвяне на такова опровержение от самия народ! Като ще е резил на институциите, да стане истински резил! Призоваваме и сегашният Президент да направи необходимото в това направление.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image.png

И още, абе чоджум, за да има такъв еврейски град, то трябва да има държава, земя ваша, върху, която да се съгради такъв град. Втори век от новата ера е вчера. Тогава трябва да се помни, трябва да е записано някъде името на такава еврейска държава и съответно, еврейското име този град! Казвате, че сте откривали еврейски артефакти в цялата страна (изреждате почти всички градове в страната!), а в същото време твърдите, че те „били неглижирани“. Твърдите също, че част от информацията била „непълна и доста често противоречива“. Питаме: тогава по какъв критерии я причислихте към категорията „еврейска“? Писането на пътеводител и то на такъв, ПОЛИТИЧЕСКИ ПЪТЕВОДИТЕЛ не е като да пишеш раздумки за вашите преминаващи на аерогарата пътници! Вашите господари са осъзнали това и тъкмо затова са купили тогавашният ПРЕДАТЕЛ-президент Първанов. Гледам го на снимките в интернет и си мисля: как е възможно от това просто момче да стане такъв голям НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ. Защото престъплението на Георгиев и Трънкова е в написването на този пасквил, но на Първанов отговорността е, че е утвърдил това престъпление и като историк и като държавен глава по това време. Никой национален предател не е останал не наказан и него няма да го отмине възмездието на съдбата.
Ако не беше толкова сериозно просто щяхме да се посмеем на глупостта на авторите. Четем в съобщението им: „…понякога неочаквани еврейски забележителности”. Та ходили значи хорицата и си харесвали и така „откривали” неизвестни до сега „еврейски“ забележителности – щом са неочаквани, следователно са неизвестни до сега. Откриват ги чак сега в 21 век! Двама невежи при това!
Това е национална култура, ей, невежи предатели! Кой ви е упълномощил да я продавате, безродственици! А ако се върнем на вашия „стар тефтер”, ще ви кажем– понеже не искате да намерите неговия собственик, просто сте си го присвоили! Така се казва в комунистическо време, а иначе точната дума е – откраднали.
Наричам ги предатели, но те са клонинги, а не хора – от тайната еврейска конспирация в страната са, а те по принцип са безродственици. Никое животно в света няма чувството за родина. От къде следва, че са клонинги? Те нямат нужните познания, за да пишат такъв „пътеводител“! Следователно са поръчкови драскачи – безродственици! И още нещо: Няма човек безродственик! Такова понятие няма! Безродственици са само клонингите. И освен това, това е очевидно еврейска поръчка, а евреите са клонинги-неопровержимо. На кого другиго ще наредят да напише такъв пасквил-„пътеводител“, ако не пак на същества от тяхната прослойка – на клонингите. Той бил „патриот“! Абе айол, патриоти – предатели не съществуват. Но има нещо друго: Във средите на клонингите, всеки е длъжен да бъде доносник на вашия кагал и съгласно вашите „ционски протоколи“ и да е горд, че е доносник! Проверил съм го и на практика: наистина са горди с това! Та доносник и патриот как ще ги съвместиш? Никой доносник няма изградено понятие за патриот в неговото съзнание. Затова плещиш такива глупости, защото не знаеш какво говориш!
А сега да преведем заглавието на книгата на нашите „герои“: „A Guide to Jewish Bulgaria„. Гледам и не мога да повярвам: Превода е: „Пътеводител към еврейска България”! Няма грешка! Откъдето и да го погледнеш Jewish Bulgaria означава едно единствено нещо – еврейска България! Ние занемели ще попитаме: Има ли разумен човек, който да не разбира, че тук става въпрос за открити и нагли претенции към културата ни, към територията на страната ни. Това означава още нещо – пълно неуважение от страна на евреите към страната, която ги е приютила да живеят и да ползват благата ѝ. И още нещо: опитайте се да намерите този „пътеводител“, опитайте да го намерите в интернет – няма да успеете! Ако това е наистина „пътеводител“ тогава защо го скриха от болгарите и го издадоха само на английски, т.е. само за идващи отвън евреи? И ги нахъсват да отиват да дирят „прародината“ си! Преди т.н. пандемия по три чартърни самолета на ден еврейски „туристи“ идват в страната! Как преди този „пътеводител“ това не беше така?! И понеже болгарите се изненадаха, на питането, защо идват в Болгария? – те не отговарят на този въпрос! Защо?
А авторите били „патриоти”?! – Народен съд за национално предателство!
В този пътеводител се твърди, че евреите били по-стари поселници на Балканите (поне от II век), но болгарите, които дошли по-късно, в VII век, ги прогонили. С други думи това са стари еврейски земи, които ние, болгарите сме заграбили! Тръгнали значи двамата автори, из страната да дирят еврейски културни следи от онова време … и ги намерили! Няма да се впускам в подробности на нелепостите които пише (това ще го направим на друго място). В случая е по-важно, че това са открити териториални претенции на евреите спрямо Болгария (има ли някой, който да мисли друго), но НИКОЙ в тази изстрадала земя, не дръзна да реагира на тези нагли лъжи – нито учени ( уж има БАН, има исторически институти – два даже, има историческа катедра в Университета), нито правителствени органи (не дай си боже), нито обществени организации( толкова са активни например тези, специализирали се по въпросите на турското робство). А това, болгарино, означава само едно, че евреите са завладели всички структури в страната. Точно както сами си пишат в „ционските си протоколи“! Ще ги цитираме: „В действителност за нас няма препятствия. Нашето свръхправителство се намира в такива особено благоприятни условия, които са дали основание да го наричат с динамичната дума – диктатура. Аз мога с положителност да заявя, че в сегашното време ние сме законодателите; ние определяме състава на съда и ние раздаваме правосъдието; ние наказваме и помилваме; ние седим на водаческия кон като повелители на всички войски. Ние управляваме със силна ръка, защото държим в ръцете си и остатъците на разнебитената гоевска общественост, която някога е била силна, но сега покорна нам. Ние държим в ръце необузданите честолюбия, ненаситната алчност, безпощадното отмъщение и злобната ненавист“.

Следователно, когато говорим за тайна еврейска конспирация в страната, то горното достатъчно ясно доказва това! Вие какво искате? – да си сложат надпис на реверите или ленти на главите. Ще изпреваря и ще призова болгарската общественост да направи нужното и да подведе тези мастити предатели под съдебна отговорност за национално предателство. Може сега да няма чрез кой и как да го направим, защото тези институции са в техни ръце, но скоро ще си върнем държавата и тогава ще можем! Няма как това да го направят сегашните съответни органи, защото те самите ще бъдат съдени за същото. На никого не може да му се размине!
Това се случи в края на втория мандат на президента Първанов, който е известно, че е историк по образувание, но „ни вопъл ни стон“ за този ПОЛИТИЧЕСКИ „ПЪТЕВОДИТЕЛ“. Известно е, че е сътрудник на ДС, а тя е еврейска структура, тогава за учудване ли е, че обслужва еврейските интереси? Малко по-късно му беше създадена партия – тази азбучната партия. Сега няма да се „заяждам“ и да питам какво означава алтернатива за болгарското възраждане, защото глупостта тук е на същото ниво като за „Няма такава държава“. Думата „алтернатива“ е „хлъзгава“, т.е. нееднозначна, за да се употребява за име на партия, защото в такъв случай предлозите „за“ и „на“ стават еднозначни. Абе в тази държава филолози няма ли? Или може би, точно защото има угодни такива е измислено това име, че да може всеки да си го разбира за себе си – евреите зная, че е за тях, а болгарите, горките се надяват, че е за тях.


И въпреки гореказаното, шокиращо за мен беше, че като ВИП гост на учредяването беше еврейският посланик в Болгария! Хм, сега нали е ясно, защо няма „нито вопъл, нито „тон“! А колко му е платено на тогавашният „президент“ на страната за предателството? – 80 000 000 лв.! Тази е цената, която евреите му плащат и в добавка – една партия! Сега Първанов има в „излишък“ в своите банкови сметки горната сума. Ако тя не е свързана с „пътеводителя“ нека да каже от къде ги има. Тогава ние ще му ги приспаднем от това националното му предателство, е ще му ги препишем на друго, така че разлика няма да има. В крайна сметка, алтернативата на „болгарското“ възраждане се изрази в това, че еврейски туристи заляха страната. Би било чудесно, ако те не идват обаче в „земите на своите деди“, според „пътеводителят“, който им е тикнат в ръцете и който никой не опроверга! Те като гарвани сега заляха страната, ходят по исторически места, рушат и скриват това, което „нашите“ историци пък не виждат – говоря това, което съм видял със собствените си очи! Със собствени сили правя това проучване! Нека някой да се опита да каже, че една дума тук не е вярна!
А какво смятат еврейските туристи? – „Тези земи ще бъдат техни – еврейски“ – с такава нагласа са всички „туристи“, това те си го казват! Кавичките са защото те не се смятат за туристи – те, според тях, са в страната на дедите си и сега я преоткриват! Ето това се нарича „възраждане“ и е ясно, че става дума за АЛТЕРНАТИВА НА БОЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ! Тогава името на тази партия не е ли чисто еврейско, защото е ясно, че алтернативата на болгарското възраждане е еврейското „възраждане“ в болгарските земи! Някои „наши“ евреи открито ми казват: „Свърши се вече“ („вашата“ си го спестяват, но ясно ми дават възможност да се подсетя) и ми обясняват в кои райони са изкупили вече земята ни. И тук ще ти кажа, болгарино: Чавка ли ти е изпила мозъка, та продаваш земята ни! Това не е твоя земя, продажнико! Ти имаш право само да я стопанисваш, но нямаш право да я подаряваш на чужденци за жълти стотинки. Всички, които купуват земя са евреи – под една или друга форма! Ето какви сметки си правят те за земята ни: „ние ще станем собственици, притежатели на земята им, която ще подсигури властта ни.” Това те си го казват!
В същото време ето какво пише в техният талмуд: „Изгнание за този евреин, който продаде земя на християин.” [Iore Dea (335,43)].
Какви проблеми завещаваш на тези, които идват след нас, болгарино? Тази земя е напоена с кръв, болгарска кръв, а ти я подаряваш за нищо на евреите. Земя, който продава, хубаво няма да види! (Хаир да не види, казваше майка ми) Срам и позор! Ако имаше болгарско правителство, то щеше да спре това безумие! Само, че то обслужва еврейските интереси! Няма да ви питам, тогава чие е? Защото, ако не се сещате и да ви кажа пак няма да повярвате! Само, че народа ни се събужда с всеки изминал ден все повече и повече. Хайде, болгарино, земята ни е в опасност, брате мой! Спомни си, че си „син на юнашко племе“!
И това е само брънка от онова, което следва и с което смятам да ви занимавам. Този „пътеводител“ „узакони“ еврейската инвазия в страната ни. Спомням си такъв опит евреите направиха преди много години. Тогава се намериха журналисти, учени, които ги разобличиха и те млъкнаха. Сега обаче никой не реагира! Призовавам събудилата се болгарска общественост да реагира подобаващо на този „пътеводител“ макар и със закъснение, защото бъдните поколения ще приемат твърденията на тези предатели за истина. Такъв е закона, който обяснихме по-горе! Никой не може да избегне неговото действие. И все пак, предателството с този пасквил-„пътеводител“ е само начало за разкриване на каскада от НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛСТВА! Представяте ли си какво следва? Вижте!
(следва: „ МЕТОДИ ЗА СТОПЯВАНЕ НА БОЛГАРСКАТА НАЦИЯ“.)


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44