акцентирана

ПАНИКАТА СЕ СЪЗДАВА ОТ ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ

ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ

Когато евреите искат да постигнат някаква цел, те създават напрежение и паника сред населението. Това е основен техен метод в приложение на своя тероризъм над човеците. Спомнете си падането на Търново в 1396 г. – за да отворят вратата на крепостта те запалват северната махала, търновци за момент забравят за дебнещата опасност извън крепостта и се спускат да гасят пожара. В това време евреите отварят южната порта и черкезите нахлуват в крепостта. Обърнете внимание – черкезите, а не турците, но за това друг път.

Сега човечеството преживява Третата световна война, която евреите запалиха според техният план за завладяване на света и установяване на на световно господство – възцаряване на световен юдейски цар. Това те подробно са си го олисали в ционските си протоколи. Ето защо са впрегнали всичките си сили за създаване на паника в световен мащаб чрез измамата им наречена пандемия от „страшен“ вирус КОВИД-19. Използването на биологично оръжие не е за пръв път, но за пръв път човечеството ще разбере и осъзнае силата на биологичното оръжие сега – преди всичко неизвестността е тази, която създава най-лесно и в най-големи мащаби паника сред населението. По време на Първата световна война грипният вирус е бил използван под името „испански грип“, но тогава войната се води с конвинционални средства и пораженията от грипа остават встрани, заради видимата война с оръжията.

Какво се случва сега реално? Човечеството навлиза в Нова епоха! Тогава старата трябва да се разруши! Ето това се случва. Сега силите на доброто оставят силите на злото да свърши тази работа. Живеем в уникално време: сега евреите са за запазване на статуктвото, то е тяхната власт, но неосъзнато се стремят с всички средства да го унищожат, уверени, че ще постигнат още по-големи завоевания. Те не проумяват, че светът се управлява от Бога. Ние, хората мечтаем за нов живот, но в страхът си се стремим с всички сили да запазим стария прогнил свят, където са нашите страдания. Пълен парадокс! Не съвсем, това което се случва винаги е било така, защото така е устроен света. Ние трябва да проумеем, че не сме фактор в света! Ние живеем в света, който Бог ни подготвя. Спомнете си за Райската градина. Казано е в Писанието: „И взе Господ Бог человека и насели го в рай Едемски, за да го работи и пази.“ Бог не е създал Адам и да го накара да строи Райската градина, а Я построява и тогава създава човека. Това е всеобщ закон, който ние от хиляди години не проумяваме. Затова в Писанието е казано: „Който се смири ще се възнесе и който се възнесе ще се смири.“

Сега Бог подготвя новата „Градина“, но подготвя и човека за нея. Ето какво разказва Учителят по този повод: „Решението на Духовния свят е, че ще останат само тези, които се обърнат да живеят по Божиите закони. Затова човечеството се разделя на три части. Първата част са тези, които вече доброволно са тръгнали в пътя към Бога – това са тези, които искрено изучават Учението на Учителя, което е Божието Слово и НОВ ЗАВЕТ на БОГА с човечеството. Това са онези, които изучават Неговото Учение. Втората група (очевидно най-голямата) е преценено, казва Той, че може да се обърнат в Божието Учение и с големи страдания ще бъдат ПРИНУДЕНИ насилствено да приемат Божията Воля! И има една трета група, за която се смята от Духовния свят, че те са твърде много изостанали в своето развитие, че ще бъдат унищожени под някаква форма. И те ще бъдат използвани при градежа на Шестата раса, но на части.“

ЕТО ТОВА СЕ СЛУЧВА! Искаме или не искаме решението на НЕБЕТО е да се сложи край на управлението на дявола на Земята. За целта той е изгонен от Духовния свят – Светът на Силите, на ангелския свят – това се случва по време на Втората световна война. Съответствието на земята от тази духовна война е драмата на битката между силите на доброто – Бялото Братство и силите на злото в Сталинградската битка. Забележете следното. Преди да бъде изгонен дявола от Духовния свят, поздрава на Бялото Братство е: „Няма Любов като Божията Любов! и отговорът е: „Само Божията Любов е Любов!“ като се вдига дясната ръка за поздрав, който е познат на всеки болгарин! Защото неосъзнато нашите души са в Бялото Братство, защото ние сме проводниците на Бялото братство на земята. След изгонването на дявола вече поздравът на Бялото Братство става: „Да се прослави Бог в Бялото Братство! и отговорът е: „И да се прославят Белите Братя в Божията Любов!“ Този поздрав все още даже не се осъзнава и затова, тези които го прилагат го казват като формула заедно. Както и да е, за това друг път.

ПАНИКАТА

Първата задача на евреите, на сатанистите, е да създадат паника сред народите. Нужна им е паника. А това е сигурно доказателство, че се намираме в условията на война! Тук не може да има никакво съмнение!Тази паника, в случая, се създава чрез разпространяване на лъжлива информация за „страшният“ вирус КОВИД-19. Това те лесно могат да го постигнат, защото всички информационни механизми са в техните ръце. В тях е и цялата власт в държавата с всичките и форми на проявление. Точно затова евреите се надяват, че ще успеят да постигнат целта си – създаване на „нов световен ред“ или еврейско световно господство – все едно означава.

Втората задача, която те преследват е: уверени в постигане на световно господство, те искат използвайки познанията от генетиката, така да модифицират човешкото съзнание, че хората да станат „послушни“, и така да ги превърнат в роби. Как могат да постигнат това? Единственият начин е: ДА ПРЕКЪСНАТ ВРЪЗКАТА НА ЧОВЕЦИТЕ С БОГА! Тогава човека остава да живее в света на дявола и остава негов роб завинаги! Тук ще кажем ясно и ясно трябва да се разбере от всеки човек! Човекът не е основополагащ фактор в природата! Той има САМО две възможности: или да служи на Бога, Който го е създал, или да служи на дявола, който го е измамил. Трета възможност просто няма и няма място вече за никакви илюзии, защото старият свят се руши и се формират тези три групи от хора, за които говорихме по-горе. Дали искате да вярвате или не, то си е въпрос на личен избор. Такъв избор Бог е предоставил на всеки, но отговорността за избора си е личен, защото законът е следният: „Бог се грижи и пази човека САМО дотолкова, ДОКОЛКОТО човека се отнася правилно с Бога и изпълнява Неговата Воля!“ В противен случай той попада в лапите на дявола, за да бъде подложен на страдания и да проумее грешката си, да развие съзнанието и доброволно да се върне в света на Бога. Дали искате да вярвате или не, няма значение за мен! НО ЗНАЙТЕ, ЧЕ ВИ ГОВОРЯ ИСТИНАТА! Сега е време когато разумните хора тръгват в пътя към БОГА!

И така, как евреите се надяват да направят такива генни модификации в човешкото съзнание, че той, човека, да стане послушно тяхно оръдие на труд. Такъв е замисълът на дявола, между впрочем, при създаване на своето творение – евреите. Сега с тяхното съдействие той иска да направи такива оръдия на послушание и труд и човеците, създадени от Бога. Ясно е, че Бог няма да остави своите чеда в беда, но те трябва да отидат при Него. Иначе няма как Бог да ни помогне! ДА Е ЯСНО: СЕГА Е ВРЕМЕ НА „ЛЪЧЕНЕ“ НА ХОРАТА! Да! Точно както овцете от овчаря! Може би точно затова време Бог говори за Пастир и за овците му.

Средството на евреите за втората задача е т.н. ВАКСИНА. Да изясним: това не е ваксина, а генно модифициращ разтвор, а зад известното понятие ВАКСИНА просто се скрива същността на този препарат.

Сега, заблуждават ни, че тази ваксина се създава сега, че е създадена за няколко месеца и пр. ТОВА Е ЛЪЖА! ТАЗИ ВАКСИНА Е СЪЗДАДЕНА ОЩЕ В 2005 година. Ще я разкажем в кратце:

ВАКСИНАТА
През 2005 г. Бил Гейтс е разработил ваксина против религиозна вяра! Година по-рано Дин Хеймър е открил ген vimmat-2, който отговаря за способността на хората да изпитват религиозно чувство или пряко свързан с нашата предразположеност да бъдем духовни или не! Подтискането на този ген прави от религиозният фанатик обикновен атеист. Как го използват от Пентагона на практика? По проект на Пентагона Бил Гейтс се захваща с задачата да измисли начин как да неутрализира този ген у арабите и така да намали терористичните атаки над САЩ. Ето го и решението: Бил Гейтс предлага да се пусне грипоподобен вирус над тези територии (следователно е изкуствен!) наситени с религиозни фундаменталисти, а после да им бъде предоставена ваксина срещу този грип, която действува над въпросният ген vimmat-2. (точно както сега!)
За да има нужда от ваксина въобще е необходимо да са изпълнени три базови условия:
1). Заболяването да е с голяма смъртност;
2). Заболяването трябва да изгражда траен имунитет;
3). Ваксината трябва да е по-безопасна от заболяването, срещу което е създадена.
В случая и трите условия не са изпълнени, за да се иска да се приложи ваксина. Например, разработчиците на ваксината още от сега заявяват, че не носят отговорност за евентуални биологични ефекти от приложението на тази ваксина. А това е така, защото за това е нужно технологично време, което се измерва с години, а не с месеци, както е сега!
ПОСЛЕДСТВИЯТА:
Следователно, след като има картотекирани огромен брой гени, отговорни за безброй наши поведенчески прояви и вече разработени и работещи методи за стимулиране или подтискане на тяхната степен на изява чрез т.н. ваксини, никога няма да сме сигурни, с кое наше чувство ще се разделим след поредната ваксина или какви „супер сили“ ще придобием!“ (д-р Динко Петров – Варна)

Сега може да са добавили още нещо, но по същество това е ваксината, която им трябва. Те нямат нужда от други трансформации на генома на човека, защото те самите зависят от него! Нека да не забравяме, че те НЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗМНОЖАВАТ САМОСТОЯТЕЛНО! ТЕ СА БЕЗЖИЗНЕНА СИСТЕМА! НАШИТЕ ЖЕНИ ГИ РАЗМНОЖАВАТ! Постигайки този евентуален успех, понататък не е проблем вече за тях да правят каквото им е нужно с така създадените вече роботи без сърдца, каквито ще станем след ваксината – такива каквито са техните „по-малки братя“, както снизходително се изразяват за обикновените евреи, съставляващи огромната армия на тяхната тайна конспирация. Без сърдца, защото връзката с Бога се осъществява с ДУШАТА НА ЧОВЕКА, а материалното нейно съответствие е сърдцето.

ДЕЙСТВАЩИТЕ ЛИЦА В ИЗМАМАТА

За да успее планът на световната еврейска конспирация, те са изградили и своя световна тайна мрежа от своите тайни евреи по места, които съставляват т.н. тайна еврейска конспирация. Как се изгражда тя? – От кръстоската между човешките жени и тайни или явни евреи! При такава кръстоска се ражда ВИНАГИ евреин. Те външно почти не се различават от нас, човеците, и това им помага да ни измамят и да се внедрят в нашите общества, като ние ги приемаме като част от нас. Само, че те не са хора, а клонинги, защото са без сърдце и душа, защото не са творение на Бога и по тази причина са същества свързани само и единствено със земята. Те знаят, че са несъвършени същества, че са деца на дявола и това ги изпълва с омраза към човешкият род. Не се заблуждавайте да си мислите, че злобата и омразата са чувства – това са състояния на ума, а не на сърдцето. Точно затова в човека поддал им се може да се оттърве от тях – ако са на сърдцето това е невъзможно! Всичко това те го знаят, но то съставлява тяхна тайна и ние до скоро не го знаехме, докато Учителят не ни го разкри!

И така, основен двигател на световната измама са именно тези тайни евреи. Те са във властта, в управлението, в медиите, в медицината, в различните формирования за обработка на общественото мнение, НАВСЯКЪДЕ. И тези, които сега нагнетяват напрежение сред населението, използвайки силата на медиите, са точно такива тайни евреи. Сега те се разконспирираха, защото няма иначе как да изпълняват разпоредбите на своите господари от т.н. „елит“. Цинизмът на този „елит“ е неописуем. Когато се говори за техните ционски протоколи, се казва, че това били протоколи на ционските „мъдреци“! В същото време, в речта си равинът Рейнхолд , казва:

„На всеки сто години ние, мъдреците на Израил, обикновено се срещаме в синедриона, за да разгледаме нашия напредък по отношение на господството си над света, което Йехова ни е обещал, и нашето завоевание над неприятеля — християните, християнството.

Тази година, събрани около гроба на нашия преподобен Симеон-бен-Иехуда, ние можем да обявим с голяма гордост, че изминалото столетие ни доведе много близо до нашата цел, и че тази цел много скоро ще бъде постигната.“ (Сега се мъчат да осъществят тази си цел)

Това е тяхната „мъдрост“!

А сега конкректно: за да се създаде впечатление, че заразата отКОВИД-19 е пандемична, трябва да се правят много тестове, да се запълнят болниците. Това се прави от тайната еврейска конспирация! Те не са болни! На тях им е заповядано да правят това и те го правят. Не е случайно, че лекарите, болгари (защото огромната част от лекарите са тайни евреи) с почуда забелязват, че в болниците влизат здрави хора, но се представят за много уплашени! Нека да е ясно, сигурно има и такива, уплашени, но основният контингент от „уплашени хора“ са тайни евреи, които просто нападат болниците и заемат леглата. Така се отчитат големи количества „заразени“, но реално на тях им няма нищо. И лекарите, болгари разбират това и реагират адекватно, но те са една „шепа“ в сравнение „лекарите“-евреи. Болгарите, с малки изключения, запазват спокойствие, защото ние сме свикнали на страдания. НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ: ТЕЗИ „УПЛАШЕНИТЕ“ СА ЕВРЕИ ОТ ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ, НА КОИТО Е ЗАПОВЯДАНО ДА СЪЗДАВАТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА МАСОВА ПСИХОЗА, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДАТ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НАЛАГАНЕ НА ВАКСИНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, НА ЧОВЕЦИТЕ ПРЕДИ ВСИЧКО. А дали ще се ваксинират евреите? За тях това въобще не е от значение, защото ако се ваксинират, то ще е с друга ваксина, не случайно се разпространяват и сега слуховете за няколко вида ваксина. Но иначе, те така и иначе си се раждат с робско съзнание – те са зомбита, защото не могат да мислят. Те могат да комбинират фактите, но не могат да мислят, защото мисълта е от Бога, а те нямат връзка с Бога, защото са деца на дявола! Тяхната „мисъл“ няма нищо общо с нашето мислене! Те са друг свят, коренно различен от нашия! Проблемът идва от там, че за разлика от двата свята – нашият и отвъдният, които е невидим, то двата свята нашия и еврейския – този на дявола, са видими – те са един в друг и видими. Така се създава илюзията, че това е един свят. Тава тепърва ще го проумяваме. Човечеството не е готово да приеме тази истина! Тази е драмата на човешката раса. Ние живеем в илюзия по отношение на разликата между нашия и дяволския свят! ИСТИНА ВИ ГОВОРЯ!

В нагнетяването на напрежение се включиха и т.н. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, които са еврейски слуги. Затова се обръщаме към всички хора: Имайте предвид, че тези, които толкова много „реват“ в социалните мрежи, „умирайки от страх“ всъщност пишейки за „страховете си“ сатанински се усмихват в себе си! ИЗМАМА Е ТОВА! НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ!

ВСИЧКИ РАЗУМНИ БОЛГАРИ СМЕ СПОКОЙНИ, ЗАЩОТО ЗНАЕМ, ЧЕ ТОВА Е ИЗМАМЕН СЦЕНАРИЙ НА ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ!

РЕШЕНИЕТО

И така решението на проблема на човечеството се решава много лесно: ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ БОГА! ТОВА НИ РЕШАВА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ И ТО ВЕДНАГА! Но като казваме: Да се обърне човека към Бога, то е ясно, че става дума за истинско и осъзнато да се отдадем в служба на Бога! Тук за никаква измама не може да става дума, защоно никой не е успял да излъже Бога! И то е съвсем ясно, защото Бог е Любов, а това означава ХАРМОНИЯ, а всяка лъжа е дисхармония. Човекът и светът като цяло е създаден по музикалните закони и всяка промяна на хармонията във всяка мелодия, от опит всеки знае, че веднага се усеща. Ето защо съществува и поговорката: „На лъжата краката са къси!“

КАЗВАМЕ ВИ РЕШЕНИЕТО:

ЗА ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ СТРАДАНИЯТА И ДА ПРЕДОТВРАТИМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНЪТ НА ДЯВОЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СВЕТОВНА ЕВРЕЙСКА ИМПЕРИЯ И ЗАРОБВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ИМА ЕДИНСТВЕНО И ЛЕСНО РЕШЕНИЕ: ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕМ ПРИ БОГА! НИЕ СМЕ НЕГОВИ ДЕЦА! НИЕ СМЕ И БЛУДНИЯТ МУ СИН! И ТОЧНО КАКТО Е ОПИСАНО В ПИСАНИЕТО ЗА БЛУДНИЯ СИН, ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕМ ПРИ СВОЯ БАЩА БОГА! ТОВА Е! ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА ИЗБОР: ИЛИ ПРИ БОГА ИЛИ В СТРАДАНИЯТА ПРИ ДЯВОЛА! НЯМА ТРЕТИ ПЪТ!

КАЗАХ ВИ ИСТИНАТА!

ИЗБОРЪТ СИ Е ВАШ!

Аз не говоря от себе си! Това трябваше да ви кажа. КАЗАХ ВИ ГО!


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44