общество

ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР

Някои ни лъжат или сами се заблуждават като казват: трябва нов обществен договор. Това е измама! До сега не е имало обществен договор, за да говорим за нов. Подхлъзването е да се възпроизведе старата система с нови имена и понятия. Както се казва: „Преоблякъл се Илия, а като се погледнал пак в тия!“ Това не трябва да се допуска – трябва ДОГОВОР, не политика. Политиката е измама.
Между управляващи и суверена, т.е. народа, трябва да има ясно разписан договор, който се определя от народа, а не от партиите. А такъв договор по принцип партиите не могат да изпълняват, защото те са част от измамна система, наречена политика, съставена от дявола и разгледана твърде подробно в доктрината на евреите. Политика означава безконтролна власт, в която управляващите нямат никаква друга задача освен да грабят. Идват на власт за 4 години, от които първата встъпителна, а последната предизборна , а за оставащите две, народа е твърде инертна система, за да може въобще да реагира и така колелото се върти грабежите и безчинствата стават все по-големи, а народа става все по-беден.
А ето как стоят нещата с политическата система, по която живеем и ни управляват. Кой ни управлява. Евреите сами си казват: „Политиката ние сме я измислили и само ние я разбираме“ Това е вярно! Това е основната доктрина на дявола, а децата на дявола- евреите са тези, които я осъществяват на земята. Тази доктрина на дявола е разработена както на небето, така и на земята! А на тебе болгарино, трябва да ти е ясно, а чрез тебе и на целия човешки род – няма бял ден да видим, докато сме в тяхната система – политиката. Тя е съставена от същества, които не могат да мислят, а само комбинират фактите. Точно затова се чудим как е възможно от всеки ред, от всяка мисъл да лъха толкова много омраза към човешкия род. Тя е съставена от същества, които нямат душа! И ще река още: Всеки разумен болгарин трябва усърдно и основно да изучава тяхната доктрина. Така и по-лесно ще се разбере разликата между нас и тях. Как ще победиш врага си без да го познаваш?! Само чакам да каже някой от тях, че ционските протоколи, които цитирам не са техни. Само чакам! Политиката е доктрина на дявола, защото е съставена по правилата на чиста комбинаторика. Тук няма чувства, а такива са само дяволът и децата му. Но аз чакам.
А сега да се върнем на въпроса за политиката и нейният основен инструмент – партиите. Ето какво те сами си казват:
„Въпросите на политиката не са достъпни никому, освен на ония, които са я създали и от много векове я ръководят.“
„Сменяемостта постави народните представители на наше разположение и като че ли по наше назначение.“
„ Разпокъсаността на партиите хвърли народите в наши ръце, защото за водене на партийни борби са необходими пари, а всичките пари са в нашите каси.“
Ние бихме могли да се боим, ако се съединят будната просветена царска сила и сляпата сила на народа, но ние сме взели всички мерки срещу тази възможност. Между едната и другата сили издигнахме стена от взаимно недоверие и терор. По такъв начин сляпата сила на народа стана наша опора, и ние, само ние еднички, ще й бъдем ръководители и, разбира се, ще я насочим към нашата цел.
Колко нашите древни мъдреци са били предвидливи, когато са казали, че за да се постигне една сериозна цел, човек не трябва да се спира пред средствата, нито да държи сметка за числото на жертвите!
…Ние не сме държали сметка за жертвите, дадени от скотското семе на гоите; не са малко и нашите жертви, но в замяна на тях ние дадохме на синовете на Израила такова привилегировано положение на земята, за каквото те не са могли дори да мечтаят. Със сравнително малко жертви от наша страна ние не само запазихме народността си от гибел, но печелим победата на световната арена.
Само малоумник не би могъл да види измамата. Трябва народен обществен договор! Всичко останало е измама! И тази измама се нарича „демокрация“! Те сами си го казват! „Демос“ казват означава народ. Не е вярно! Простолюдие означава! И „демокрация“ означава еврейско управление с помощта на простолюдието (вижте горе цитата), а това се постига чрез другата измама наречени избори. Избор може да прави първо свободен човек и второ умен човек. А свободен човек означава такъв, който не е на заплата. Ето тук е голямата измама, защото човека на заплата е наивен човек, той живее с надежди и достатъчно е да му кажеш нещо, което той иска да чуе и тръгва по тебе като кученцето след стопанина си. А една от характерните особености на комбинаторното говорено, каквото е еврейското, е това – те говорят това, което хората искат да чуват, а не дали това е разумно, възможно и пр. И точно затова сега евреите не могат да потушат протеста, защото излязоха на улицата умните и свободните млади хора. Прегръщам ви всичките! И ви обичам, защото сте мои синове и дъщери!
Изучаването на ционските протоколи е ключов момент в битката срещу клонингите. Пак ще кажа: Това е доктрината на дявола, на клонингите. Точно затова те с такова настървение пазят от разпространение големият си провал – попадането на протоколите им в човешки ръце. Две световни войни водят, за да отклонят хората от тези протоколи. Точно както сами са си го писали.
Трето, с Третата световна война:
Третата световна война за целите на еврейската цел – завладяване на света е най-удобно да бъде биологична. Предимствата са очевидни.
Та тази Трета световна война е биологичната световна война, наречена „безобидно“ пандемия COVID – 19. Ето какво те сами си казват за тази война:
Гоите са стадо овци, а ние за тях сме вълци. А нали знаете какво става с овците, когато в кошарата им се промъкнат вълци?… Гоите ще затворят очите си още и за това, защото ние ще обещаем да им върнем всичките отнети свободи, след като усмирим враговете на мира и закрепим новите институти. Трябва ли да казвам колко време гоите ще очакват това възвръщане на правата?
„Когато най-после окончателно се възцарим чрез едновременни държавни преврати, които ще се извършат, когато всички съществуващи правителства бъдат признати за негодни, а до тогава ще мине още доста време, може би и цял век – ние ще вземем мерки, за да не се правят срещу нас заговори. Затова най-напред безмилостно ще наказваме всички, които посрещнат нашето възцаряване с оръжие в ръка.“
Това тяхно време е сегашното време!
А тези „едновременни преврати“ нали се сещате, че са чрез т.н. Евр(оп) ейски съюз. Те сами си го казват. Ще ги цитираме:
„Когато царят израилев сложи на свещената си глава короната, която Европа ще му поднесе, той ще стане патриарх на света.“
А сега ясно ли е, защо всички европейски държави се иска да станат членове на Евр(оп)ейския съюз? Както се казва: Тук коментарите са излишни!
Нашият девиз е: “Сила и лицемерие!”, казват те!
А сега, болгарино, наясно ли си защо, целият Евр(оп)ейски съюз е в мълчалива подкрепа на правителството на Борисов и защо той им е такъв любимец?! И защо те „не забелязват“ нашите протести? И нали е ясно, че „нашето“ болгарско правителство не може да подаде оставка – това от него не зависи. С други думи заговорът срещу Болгарите е световен! Точно както мисли и уважаваният наш писател Христо Маджаров! (Две книги издава със заглавие: “Големият заговор срещу българите“)
Вижте как тяхната евр(оп)ейска структура, наречена Евр(оп)ейски съюз реагира на „пандемията“ – те не се бяха готвили за провал, затова и се чудят и до сега накъде да тръгнат. И тук ще кажем: замисълът беше много коварен, но се провали напълно. И за това човечеството трябва честно да признае заслугата на Китай и да му благодари. Те точно затова и го атакуват, за да се скрие това, че те, китайските истински учени спасиха света. Само си представете. Заразата започва от Китай – една огромна страна и много подходяща за бързо развитие на такива зарази – започва главоломно нарастване на жертвите – 1,2,5,10 милиона жертви за кратко време, пропагандата бълва злоради лъжи, хората обезумяват от страх, защото ни плашат, че заразата идва към Европа. И тогава се изправят евреите и казват: ние можем да спрем заразата, защото знаем как, но вие ще ни признаете за световни господари и ще признаете нашето правителство за световен господар. Питам, къде ще ходиш да не се съгласиш. Това ни се готвеше. Следях всяка стъпка (защото от първият ден на обявяване на пандемията разбрах, че това е тя, нужната им Трета световна война и няма по-удобна форма за нея освен биологичната война) и когато китайският учен ( не си спомням как се казваше, но той заслужава да се нарече спасител на света и да му се направи паметник!) се пожертва, разбрах, че замисълът им няма да успее. Беше се включил Духовният свят да помага! Колко са глупави евреите (то е защото са клонинги) не могат от хиляди години да проумеят, че светът се управлява от Бога, а не от дявола – техният баща. И понеже споменах за дявола да изясня още нещо, което е важно човечеството да знае. Дяволът е също от Духовния свят! По-точно беше! И тази е причината поради, която успява да унищожи Исус (но за това отделно), но с идването на Учителят като Божи пратеник, битката в Духовния свят се започва отново. Но Учителят не е Исус. Исус е Божи Син, но Той не е до тогава от Духовния свят. Бялото Братство успява да прогони дявола от Духовния свят. Това става през 1942 год. Това е ден, в който Учителят от вълнение не е забелязал, че шалът Му се е свлякъл! Той тялом се намира в с. Мърчаево, излиза на балкона на къщата, в която е на квартира, при евакуацията на София и извиква: Ние победихме! Само по себе си това е вълнуващ разказ. Аналогът на тази Духовна война е Сталинградската битка, казва Учителят. И така, дяволът е изгонен от Духовния свят, а преди много хиляди години е изгонен от Божественият свят. Така, че дяволът сега е на земята и понеже е човекоубиец, той непрекъснато измисля разни способи за унищожение на човешкият род, лекарства, ваксини и пр. Една негова сътрудничка я цитираха в еврейската телевизия (то болгарска въобще няма, изключая няколко журналиста ), че само глупавите нямало да се ваксинират. Напротив, само глупавите ще се ваксинират! И забележете: Започна събиране на подписка в САЩ за даване на дявола под съд и какво последва? – безредици. А сега някой да се сеща за тази подписка? Това е типичен ход на дявола.
Та от къде следва, че пандемията е биологична война? Това са очевидни неща за тези, които искат да мислят, но ние ще разгледаме подробно въпроса с вирусите и огромните лъжи свързани с тях. В аванс ще кажем само: няма биологична система, която да живее вечно. Няма такава! Предполагам, че е вярна информацията, която „изтече“ от еврейския генерал – този вирусът има живот 70 дни. А това показва каква светкавична война са ни готвили. За наивниците, че продължителността е свързана с непрекъснато разпространение на заразата ще кажа: жената може да прави секс и след 55 години, но вече не може да ражда. Да обяснявам ли защо? За да живее „вечно“ заразата означава, че някой я поддържа, т.е. тя е изкуствено създадена. Кой е заинтересуван от това? Вече го казахме.
На генетеците ще кажа: безсрамни лъжци! Вирусът не е жив, тогава как ще мотира? Вие сте еврейски изчадия! “Изтеклата“ информация от еврейския генерал е всъщност сигнал, че прекратяват войната, но явно все още тлее надеждата у евреите за успех във войната. И човечеството трябва да знае това и да е с будно внимание. Как ще се отървем от тях. Казах го по-горе. Те не могат да се размножават самостоятелно, човешките жени ги размножават. Всички бащи и майки трябва да си приберат дъщерите! А как ще отличават човешките мъже от мъжете-клонинги и това ще изясним по-нататък.
ЗАДАЧАТА
Но сега е важно да свалим „правителството“, т.е. предателите – все едно е! И не викайте „мафия“. Това е дума, която нищо не означава. Вероятно точно евреите са ни са я подхвърлили, за се скрие истинското им име – тайната еврейска конспирация. „Мутри“ – това са клонингите, това са децата на дявола. На по-възрастните ще река: Трябва да подкрепим младите болгари – кой с каквото може! И всички да се помолим на Господа да ни помогне да защитим страната си от попълзновението на евреите-децата на дявола. Болгарите трябва да знаем, че тук в Болгария е СКИНИЯТА БОЖИЯ – Тя е там горе на Рила! За това ще говорим много пъти! И точно затова евреите искат нашата земя за своето мечтано управление, защото това би означавало (според тях) победа на дявола над Бога! Те такава война водят, а ние, болгарите сме определени от Бога да бъдем Неговите ръце в материалния свят и затова се изправяме срещу дявола. И следователно ние ще победим с Бога напред в тази война. Ние всичко можем, когато се върнем при Бога, от където сме излезли, но сега сме се отклонили. И това Учителят ни го е казал!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x