пандемия

Обръщение към математика на задкулисния НОЩ проф.Витанов

г-н Витанов,

Тъй като вече от дълго време заливате болгарите с вашите изследвания по разпространението на Ковид-19 и чертаете все мрачни прогнози и никой не ви пита как,адже ба, съставяте своите модели, то реших да се престраша и да коментирам някои аспекти от особеностите на статическите модели, които вероятно градите. Аз съм инженер по професия, занимавах се с изследване на метални сплави и др. научни въпроси, в които съм използвал такива статичиски модели. Ще ми е много полезно да науча от вас какви фактори използвате при изграждането на моделите си. Известно е, че първата работа, която се прави при съставяне на такива модели е да се определят силно влиящите фактори върху разглеждания проблем. Това е в основата на верността на получаваните резултати. Сигурно ви е известно, че в противен случай учените наричат такива модели на шега, но и вярно СТЪКМИСТИКА.

А сега конкретно. Ние използваме известни факти от физиката, които са неоспорими и ги прилагаме в разглеждането на проблемите с разпространението на заразата. Такава има несъмнено. Това е възможно да се прави, защото за всеки разумен човек, а и науката е доказала, че СВЕТЪТ Е ЕДИНЕН, т.е. зависимостите които са открити във физиката имат същия вид и в други сфери на науката, билогията в случая. Разликата между двата свята -живия на биологичните системи и „мъртвия“ на физичните системи, разглеждани като клонове в науката съгласно съвременните деления (няма да влизаме в познанието на езотериката, защото е очевидно, че вие там нямате познания) се състои в това, че в първите силите, които ги управляват са вътре в тях и това е прието да се нарича ЖИВОТ, а във вторите „живота“ е изкуствено въвеждан отвън – те са управлявани. Едва ли има различие между нас в това твърдение, ако сте сериозен учен. Известно е, че и в двете системи се изследват две големи и основополагащи категории: това са ЕНЕРГИЯ И МАСА. (за Дух няма да говорим, обещавам.)

ФИГ.1.

И така, известно е от физиката, че енергията и масата са свързани с равенството известно като формула на Айнщайн, показано на ФИГ.1. Това равенство е известно, че никой не го оспорва. Ние няма да разглеждаме нашата хипотеза, че това равенство му е дадено от Учителя, Петър Дънов за вас, за мен Биенса Дуно, защото е известно, че Айнщайн се е занимавал с Учението на Учителя. Доколко задълбочено, очевидно е, че само той си знае. Известно е само, че той казва: „Всички се прекланят пред моя ум, а аз се прекланям пред този на Петър Дънов.“ Това равенство дава връзката между енергията и масата и в дълбоката си същност отразява взаимодействието между Дух и материя, проявено в материалния свят. Спирам до тук, за да не наруша обещанието си. Това равенство може успешно да се приложи и при живите системи, когато се разглежда не като причина, а като следствие – тогава пък е неоспоримо, че законите на физиката и на биологията са подобни, защото е отнето вече влиянието на Духа и оставаме в света на следствията, каквато е сегашната наука – известни неща. Има само една особеност – равенството от физиката трябва да се замени с две противоположно насочени стрелки, както е посочено на ФИГ.2, равенството става двупосочно проявено, тъй като енергията в биологичните системи предизвиква появата на материя, а тя пък от своя страна понеже е ЖИВА също произвежда енергия. Това не може да се оспорва, защото иначе ще зачеркнем цялата биология и медицина в частност.

ФИГ.2.

А сега да преминем към конкретика: Нека да разгледаме горното равенство в двете му посоки на проявление. Първо в „права“ посока – от дясно на ляво – (израза от ФИГ.3.) и това във връзка с възникването и разпространението на заразата при КОВИД-19, нали казахме, че ще се ограничим само за това да говорим. От този израз следва, че при произвеждане на определено количество енергия, която прониква в човешкото тяло в него ще се образува дадено количество маса и това са вирусите, заразата. От къде ще се вземе тази енергия, ами от телевизора, там се формира огромно количество психическа енергия, за което и вие самият твърде добре допринасяте. Следователно доколко, в какви мащаби ще се разпространява заразата зависи от интензивността на произвеждането на психична енергия – от вселяването на страх. (Известно е, че това е най-силният психически фактор, който произвежда неконтролируемо количество енергия, заливаща народа, който слуша тези страхови внушения. Това е известно и всепризнато, защото иначе нямаше да има закон, който да ограничава разпространението на такива внушения сред народа, защото това и до паника води, която е неконтролируемо поведение на обществото – факт, на който се нагледахме във връзка с разпространението на КОВИД-19, което наричат „пандемия“). Ще ви призная, че аз не смятам, че това е пандемия, но в това няма да седна да ви убеждавам, но ще си разреша думата пандемия да слагам в кавички.)

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-6.png
ФИГ.3.

И така да обобщим изводите от разглеждания израз от равенството от ФИГ.3. От него следва, че с увеличаване на разпространението на страхова психоза сред населението неминуемо ще се увеличава разпространението на заразата, В СЛУЧАЯ. (в други случаи може да има друго проявление, примери много.) От тук пък следва, че някой е заинтересуван да разпространява страхова психоза от телевизорите. Да ви припомня, че вие също вземате участие в това,меко казано, непочтено мероприятие, попадащо даже под ударите на закона, ако има кой да го спазва разбира се. С това спирам да разглеждам израза от ФИГ.3 и преминавам към разглеждане на „обратното“ проявление на равенството от ФИГ.1. То е показано на ФИГ. 4. От него следва, че когато в човешкото тяло се вкара дадено количество маса или се предизвика вътрешно нейното произвеждане, то НЕМИНУЕМО се произвежда и съответно на това енергия. Тази енергия, г-н Витанов, е дисхармонична с енергията на човешките клетки, защото е изкуствено предизвикано тяхно проявление и следователно е различна по честота от тяхната честотата (т.н. собствена честота на трептене. Извесно е равенството, което свързва енергията е честотата на трептене, затова няма да го обясняваме, а само го припомняме – ФИГ.4).

ФИГ.4.

Или да го кажем по-разбрано: тази енергия е различна, защото не се произвежда от клетките, а от някакъв смутител в тях, вкаран по някакъв начин или предизвикан да се прояви в резултат на някаква външна намеса. Е, очевидно говоря за т.н. ваксини. Въпросът с полезността на ваксините е твърде неясен за науката – това е известно. Изследванията, които са правени в Англия в период от 40 години са засекретени, защото са твърде негативни (и това е известно). Ние тук няма да излагаме нашето виждане по въпроса, а ще се ограничим да разглеждаме само НЕОСПОРИМИТЕ модели, които ние предоставяме на вашето внимание.

И така, в резултат на ваксинирането в човешкото тяло се произвежда маса, дисхармонична с масата на клетките. Не може да се твърди обратното, защото иначе тази маса не би могла да се различава от масата на клетките и би била неразличима от тях, и следователно няма да произведе никакъв ефект, а случаят не е такъв, защото това би довело да отричане на фамозните, както и вие твърдите, ваксини. Ние няма да ви питаме от къде сте сигурен, че са фамозни. Интересно е, че в съвременния свят всяко твърдение си има цена: когато то е вярно, обикновено това струва твърде скъпо на неговият автор – понякога и живота му, известни неща, но когато определено твърдение не е вярно, то винаги обслужва нечии интереси, които интереси водят до власт, печалби и пр. и тогава авторът на това твърдение е заплатен богато и пряко и косвено! За услугата се отвръща с услуга – известни неща.

ФИГ.5.

Връщаме се към нашата работа. Нека да видим нещо важно: Когато в човешките клетки се появи чужда маса, те реагират и отделят енергия (това за антителата ще го оставим на учените). Щом масата е дисхармонична на клетките, то и енергията която отделят съгласно израза от ФИГ.5 също е дисхармонична – неоспоримо е, нали. Тази енергия е излишна в организма и той я изхвърля на вън в пространството. ( Тя не му е нужна, защото клетките са в равновесие със собствената си енергия – очевидни неща.) Тя обаче има своя особеност, нейната честота (нали всяка енергия така съществува и така се разпространява – има си собствена честота на трептене. Нейната честота на трептене ще се различава от тази на клетките, защото всеки човек е отделна индивидуалност. Сега тук в подробности няма да влизаме, но очевидно това твърдение е вярно, защото иначе трябва да зачеркнем индивидуалността на хората, което е всепризнато и от вярата ни в зодиите, например. Иначе ще стигнем до много нежелани изводи, нали сте съгласен. Тази енергия нека да я означим както е показано на ФИГ. 6. И се равнява на разликата между индивидуалната честота на клетките на всеки човек и собствената честота на ваксината.

ФИГ.6.

Е, това е вярно, но е известно, че енергията на човешките клетки за отделните хора се определя от тяхното психическо състояние. Това твърдение е вярно и тихомълком е прието и от учените, защото иначе не биха твърдяли, че сега заразата се разпространява клъстерно. Ние няма да влизаме в спор дали понятието „клъстер“ в случая е правилно използвано, защото е ясно, че тук се преследват не научни, а психически влияния върху незнаещите хора, какво означава думата „клъстер“ – целта е да се подчини психиката на незнаещия. Има такъв ефект, известно е. Забелязвам, че отлично сте запознати с това. От това, че енергията на хората е психически обусловена, следва, че тази енергия, която се произвежда от ваксините и излиза от човешките тела е също клъстерно обусловена. Факт, който се признава и от лекарите, затова няма повече да го обосноваваме, а можем между впрочем. Тъй като това психическо състояние има стаден характер, то е ясно, че в отделни райони, колективи най-вече – било работни, ученически, детски и пр. колективи си имат отделни КЛЪСТЕРНИ стойности на честотата на трептене. Това нали е ясно? Е, ясно е, че когато даден ваксиниран индивид се сблъска с КЛЪСТЕРА на даден колектив, ТО ЗА ТОЗИ КЛЪСТЕР ТОЙ НЕ Е ВАКСИНИРАН И…СЕ ЗАРАЗЯВА. Нещо, което ясно се наблюдава на практика, но учените се правят, че не забелязват това, защото в противен случай фамозността на ваксината ще изфиряса! Това проявление и определя т.н. от учените „МУТАЦИИ“. С други думи МУТАЦИИТЕ СА ВТОРИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ, КОЕТО Е РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОИЗВЕДЕНАТА ОТ ВАКСИНИРАНИТЕ КЛЪСТЕРНИ ЕНЕРГИЙНИ ПРОЯВИ НА ЗАРАЗАТА. И тази обмяна на зараза ще има „безкрайно“ проявление, защото е ясно, че от сблъсъкът на дадена клъстерна енергия с друга такава ще се образува трета и т.н. От тук е ясно защо, например, учените констатират, че НОВИТЕ МУТАЦИИ СА ПО ЗАРАЗНИ. Те са по-заразни, защото сега заразата се осъществява не индивидуано, както е при първичното заразяване, съгласно израза от ФИГ.3, а защото е КЛЪСТЕРНО или по-разбираемо НА ПАРТИДИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОТДЕЛНИТЕ КЛЪСТЕРИ! Това обяснява и защо разпространяването на заразата е по- бързо, но самото проявление на болестта не е така интензивно както е при първичното заразяване, съгласно израза от ФИГ. 3. А защо е по-слабо интензивно е очевидно – всички вторични процеси имат такова проявления или поне почти всички.

От казаното до тук следва и необоримото твърдение, ЧЕ ВЪВ ВЪЗДУХА НЕ МОЖЕ ДА ИМА ВИРУСИ ВЪОБЩЕ. ОЧЕВИДНО Е: ВЪВ ВЪЗДУХА ИМА ЕНЕРГИЯ, НО НЯМА МАСА! Няма да питаме защо трябва да се тероризират хората тогава с тези т.н. маски. А ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ДЕЦАТА НЯМА И ДА СПОМЕНЕМ – обществото е загубило родителските си чувства, колкото и неприятно е да го кажем! СЕГА ВЛАСТВА ЕГОИЗМЪТ И ТЩЕСЛАВИЕТО, но това си е мое лично мнение. Това е очевидно за разумните хора и учени. Друг е въпроса колко са тези учени. Поетът казва: „Лъжа и робство над таз пуста земя царува…“

Спираме до тук, защото нашата задача не е да ви убеждаваме в правотата на нашите изследвания, а да ви отправим няколко въпроса, но за да стане ясно защо ги задаваме трябваше да обясним в кратце какво знаем ние за разпространяването на заразата от КОВИД-19.

И така връщаме се при ВАШИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ МОДЕЛИ. Известно е, че такива се строят, когато няма и науката не може да изгради функционална зависимост, изразена чрез математически равенства. С други думи това са модели на черните кутии, както ги наричахме ние, когато ги използвахме (в мое време.) Първото, което се прави когато се строят такива модели е да се определят силните фактори, които влияят върху процеса, което си е едно първично, опипващо изследване.

Пъри въпрос: Вие правихте ли такова първично изследване и какво ви даде то като информация? Това е определящо важно, защото тези първични изследвания определят основата на същинското изследване. Говорите за смъртност от заразата. Сигурно сте отделили естествената, в това не се съмнявам. Силно влияещите фактори очевидно е, трябва да се разделят на три класа:

ПЪРВИЯТ КЛАС фактори, това са факторите, които са свързани с израза от ФИГ.3, т.е. първичното заразяване, което е казахме чисто психичиски фактор, който се формира от психическата обработка на хората от телевизора, публикации, различни видове изказвания и пр. Тези фактори формират т.н. ВЪЛНИ В ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЗАРАЗАТА. Те се моделират от силните на деня! Може ли да се оспори това? Кой и защо използва телевизорите за зловредни психически обработки на обществото? Това са фактори, които определят тази, ПЪРВИЧНА я наричаме ние, ПРИЧИНА.

ВТОРИЯТ КЛАС фактори това са тези, които са проявление на ваксината, приложена в човешкото тяло. Тук са фактори като разпределение на обществото в социални съобщества, колективи – трудови, ученически, детски градини, военни, полицаи, лекари и пр. и пр. – край нямат. Тези фактори формират т.н. МУТАЦИИ НА ВИРУСА! ( Дайте да се разберем: ВИРУСИТЕ НЕ МОГАТ ДА МУТИРАТ, защото ТЕ НЯМАТ СЪЗНАНИЕ! Дали това не се разбира или се мъчат да ни лъжат, това тук няма да го коментираме, защото истината е в комбинация между двете!)

ТРЕТИЯТ КЛАС фактори това са травмираното здраве на хора болни от редица болести (не мога да ги изброя). На такива хора на травмираната им имунна система малко ѝ трябва, за да се срине съвсем. Тези хора са най-много уязвими от пръскането с химикали от въздуха. Измирали много хора, твърдите вие професоре, но защо тогава не издигнете глас в защита на болните хора, на възрастните, които са ваши родители, ако имате синовно чувство въобще щом заемате такава позиция. Известно е, че тайните евреи, например, получени от кръстоската между евреин и болгарка нямат такова – доказателството е просто – вижте пълните старчески домове с изоставени хора! Обществото трябва да издигне глас в защита и да изясни какви са тези хора, къде са децата им? В Испания, ми разказват наши лекари били там, че просто са ги избили с вашите фамозни ваксини и са ликвидирали въпроса. Тукашната смърт на старите хора е също убийство с това пръскане от самолетите. Защо в своите изследвания с това не се занимавате, професоре! С ЧОВЕШКИ ПРОБЛЕМИ, а не с раздухване на страхова психоза сред хората. Тази ви позиция показва само едно– омраза към човешкия род! А кой заема такава позиция вече много пъти го говорим!

ЧЕТВЪРТИЯТ КЛАС фактори това са обществени дадености, свързани с изхранването на населението на държавата – доколко храната, с която отделните структури на държавата снабдяват този народ е здравословна (читава).

ПЕТИ ФАКТОР и кой знае защо все се забравя, това е влиянието на Чернобилската катастрофа, на която сега берем „плодовете“! (На тези, които ще кажат, че това са минали работи ще река: и това, което сега се случва ще му берем след години „плодовете“. Винаги ще има неразумни, които не искат да видят последействието от това, което сега се случва, за да се прояви в бъдещето.)

ШЕСТИ ФАКТОР е споменатото вече по-горе пръскане с химикали от въздуха. НЕКА ДА ВИ ПОПИТАМ: А КАК МОЖЕ ВЪОБЩЕ ДА ГОВОРИТЕ ЗА ЗАРАЗАТА ОТ КОВИД, А ДА СЕ ПРАВИТЕ, ЧЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЗА ПРЪСКАНЕТО ОТ ВЪЗДУХА ? Въобще можете ли да се замислите, че ВИЕ УЧЕНИТЕ СТЕ НАЙ-МНОГО ОТГОВОРНИ ЗА ТОЗИ ГЕНОЦИД НАД БОЛГАРСКИЯ НАРОД, ако въобще се чувствате съпричастен към неговата съдба. Тогава нямате моралното право ПОНЕ да говорите за смърт и зараза. Това е силно влияещ фактор, който вие пренебрегвате и така ни мамите с вашите измамни модели. Опровергайте ме!

Спираме до тук. Необорим факт е, че сме изброили САМО И ЕДИНСТВЕНО силно влияещи фактори върху вашите СТАТИСТИЧЕСКИ модели. Сега въпросът ни е: ВИЕ ВЗЕХТЕ ЛИ ПОД ВНИМАНИЕ ТЕЗИ ФАКТОРИ, които по нашето скромно мнение са ОПРЕДЕЛЯЩИ, СИЛНО ВЛИЯЕЩИ ФАКТОРИ! Ако ДА! Отлично, ще ви помоля да публикувате вашите изследвания за делът на всеки от тези фактори върху изследваният от вас проблем – СМЪРТНОСТ, като резултат от разпространението на КОВИД заразата. Това биха били наистина много полезни изследвания, които трябва да се съобщят на обществото, да се предадат на съответните институции, на гражданското общество, защото те биха подействували и отрезвяващо и биха били ИЗКЛЮЧИТЕЛНО полезни за обществото в намирането на правилното решение на проблема КОВИД. Тогава, поне ние, ще поставим въпроса за подобаващо допълнително възнаграждение, ОРДЕН за заслуги и пр. – ИСТИНСКИ УЧЕН И ДОСТОЕН СИН НА СВОЯ НАРОД!

Но, ако не сте ги направили, което е ОЧЕВИДНО, то вашите модели са политическа СТЪКМИСТИКА! Така ги наричахме ние в мое време, защото в зависимост от подбраните фактори със статистиката може да се докаже всичко. Тя е полезна, но само и единствено, когато ЕТИЧНИ ХОРА боравят с нея! За всички останали случаи тя е ШАРЛАТАНИЯ, както вижда се в случая. И тъй като в резултат на казаното по-горе е ясно, че в случая става дума за ШАРЛАТАНИЯ,

ТО ПРИЗОВАВАМ ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ САМОСЕЗИРА И ДА ВИ ПОДВЕДЕ ПОД ОТГОВОРНОСТ: ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАУЧНИ ПОЗНАНИЯ, ЗА ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ, ЗА ТЕНДЕНЦИОЗНО И УМИШЛЕНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗЛОНАМЕРЕН ПСИХИЧЕСКИ ТОРМОЗ НАД ОБЩЕСТВОТО. (ще дойде и „Видов ден“)

Възможно е да кажете, че използвате друг вид модели, може, но това не е парична борса. Тук факторното ти пространство не е едно, което ясно личи от гореказаното и тогава трябва да се намери сечението между всички и само там ще важат вашите изводи, ако те са правени според науката въобще и тогава отново ще стигнете до това, което говорим по-горе.

Ние казахме нашите виждания, ще бъдем благодарни на всеки, който се опита да ни опонира, защото спора за разумните хора е много полезен, но за шарлатаните в науката и на другаде е безсмислен. Ние се надяваме да имаме работа само с РАЗУМНИ хора!

Казано е: СЕГА КАЖЕТЕ, ако имате някакви възражения или, ОТЛИЧНО БИ БИЛО, допълнения! ИНАЧЕ ЗАМЪЛЧЕТЕ И ТАКА ЩЕ ПРИЗНАЕТЕ, ЧЕ НИЕ СМЕ ПРАВИ!

Поздрави,

Таню Делчев

ПП: Коментари: ПУБЛИЧНО В ФБ или лично. Сайта сме го блокирали за коментари по очевидни причини! Може да допълните това, което твърдим от нашите публикации в нашия сайт Bulgaristina.com.

А вие къде ги видяхте тези „вируси“ проф. Витанов? Такива вируси, каквито ни обяснявате всички учени, работещи като ваксери, ВЪОБЩЕ НЯМА! Не казвам, че няма вируси, казвам, че такива като тези от вашите твърдения НЯМА!

ДОБАВКА: Болгарино, имаме пълното основание да смятаме, че вирусната обстановка в страната се управлява от поне два центъра официалният, правителственият и ПОНЕ един задкулисен, който по същество е стария НОЩ, който уж избяга, но е побързал да се скрие, за да не бъде официално закрит. Хитряги са евреите. Казваме „поне“, защото не е ясно тези, които ни пръскат, на кого, поне формално, са подчинени, защото за да лети самолет във въздуха то не става ей така. Това не е лека кола. Всяки полет се командва и води от дежурния в диспечерския център, на който е издадено поне нареждане, записано в дневника, който се води. Той знае какви цели има да води, кога ще летят, знае се чий е самолета, целта на полета и пр. За София небето ни се охранява от т.н. Ломски форд. То си има дневник, разписани заповеди и пр. Бил съм на служба там няколко месеца. В небето са определени коридори за летене, но гледам пръскащите ни самолети си кръжат, обикалят над града като на разходка и ръсят ли ръсят – очевидно има нови въздушни коридори, но трябва някой да ги е определил, да ги е съгласувал и пр.Всички тези са съучастници в геноцида! Сегашната ситуация е равносилна на бомбандировки по време на война. Разликата е само в това, че при старите бомбандировки има материални разрушения, а тук няма такива, и убийството е с отложено действие – ще се прояви след години – като Чернобилската катастрофа, на която чак сега сърбаме „попарата“ – възрастните ни хора са с отчайващо разклатено здраве. А кой яде заразените с радиоактивен прах марули?

ПОМНИТЕ ЛИ?


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44