общество

НАСТАВЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКИ НИ УПРАВЛЯВАТ

или как еврейската фирма „К2 Глобъл Корпорейшънс“ управлява страната.

Един от основните закони за управление на дявола, съответно евреите, е непрекъснато наставление на народа (тълпата както ни наричат). Когато даден индивид, прослойка, народ, цялото човечество е подложено на непрекъснати наставленея, то неусетно се поддава на тези наставления и започва да изпълнява това, което го наставляват и да смята, че наставляващите го са по-умните, по-знаещите, следователно трябва да се слушат. За да се предпазим от тази хипноза трябва да бъдем с непрекъснато отворено съзнание, което за отделния човек е приложимо, но за народа не. Сега при „престрелките“, свързани с изготвянето на новия бюджет, този метод се прилага от правителството, което даказва, че те са само параван за управление на евреите чрез тяхната фирма „К2 Глобъл Корпорейшънс“, която не е нищо друго освен прикритие за явната им форма на управление чрез „болгарското“ правителство.
Евреите прилагат тази форма на налагане на своята воля, която има хипнотично влияние върху заспалите души. Тази е формулата, по която в човека мързела изкуствено се насажда. А това пък е отличната почва за заробване на хората. Мързелът от своя страна предизвиква чувството за страх и робството е изтъкано! На човека му е нахлузен хомото на робството. Изобщо, всичко се постига по пътя на малките стъпки или на „малките работи“, както се е казвало в древността. Затова именно говори и пророк Захария. Малките стъпки изразяващи се в непрекъснати наставления, които могат да пререстват и в укори, каране и пр.,имат хипнотично въздействие върху всяка ситема, която дяволът, децата на дяволът, евреите/клонингите са си поставили за цел да заробят. А те за тях са всичко съществуващо в света, защото се стремят към световно господство. Тази методика на наставленията има и обратно действие – върху тези, които я прилагат – това поражда у тях неотменимо желание за световно господство!
И така, мързелът и страхът са двете страни на един и същи медал, който се формира чрез методите на наставленията. Тези последните, за да могат да се проявяват, дяволът е измислил още една своя хитра уловка, която се нарича „либерализъм“. Човечеството, хората, не се нуждаят от „либерализъм“, което понятие всъщност е скрита форма на празна дърдорковщина, необходима точно за това – да се изявава еврейското проявление на методите на наставленията. Либерализмът е измама, която тласка обществото, народите към хаос. Няма място за съмнение в това, защото самите факти достатъчно ясно говорят за това. З всички разумни хора е очевидно, че човечеството живее в пълен хаос и неразбория.
Сега, това, че „нашите“ управляващи са възприели тази еврейска метода в своите управленски похвати, достатъчно ясно доказва, първо, че те самите са от тайната еврейска конспирация и второ, че практическата власт в страната се държи от еврейската „фирма“-параван „К2 Глобъл Корпорейшънс“! Ясно е, че те ако не бяха от едно и също котило, не биха могли да се договорят взаимно да се подпомагат в управлението на страната – едните да са параван, а другите да управляват. Как да управляват? – по еврейските методи, а те са записани в техните ционски протоколи. Какви други доказателства са нужни на умните болгари, за да се убедят в правилността на нашите твърдения?
Още веднъж ще кажем: Тъй като цялата доктрина на дявола за неговото проявление на земята е описано в техните ционски протоколи, то следва, че тази методика е описана и там. Нека да я потърсим. Ще ги цитираме заедно със заглавията на преводача:

ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ОТРОВИ ДЪРЖАВНИЯ ОРГАНИЗЪМ.
„Във всички страни съществуват приблизително едни и същи управителни институти, но под различни названия: правителство, министерство, сенат, държавен съвет, законодателно и изпълнително тяло. Не е нужно да ви пояснявам механизма и взаимоотношенията на тези учреждения, понеже това ви е добре известно. Обърнете само внимание на това, че всяко едно от споменатите учреждения отговаря на известна важна държавна нужда, при това, моля забележете, че думата “важна” аз отнасям не към учреждението, а към функцията, следователно не учрежденията са важни, а техните функции. Учрежденията са раздробили и разделили помежду си властта на държавата: законодателна, изпълнителна и съдебна. Те трябва да действуват в държавния организъм както действуват органите в човешкото тяло. Ако се повреди една част, държавата ще заболее, както заболява човешкото тяло и ще умре. След като ние внесохме в държавния организъм отровата на либерализма, целият политически състав на организма се измени: държавите заболяха от смъртоносна болест – от отравяне на кръвта. Остава да чакаме края на агонията им.“


ЛИБЕРАЛИЗМЪТ РОДИ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ДЪРЖАВИ, КОИТО СА ШКОЛИ ЗА ДЪРЖАВНО БЕЗДЕЛИЕ.
„От либерализма се родиха конституционните държави, които изместиха спасителното за гоите самодържавие, а институционализмът, както ви е добре известно, не е нищо друго, освен школа за раздори, разединение, спорове, несъгласия, безплодни партийни агитации, партийни тенденции – с една дума, школа за всичко, което обезличава деятелността на държавата.“ (протокол №10)

ЦЕЛИЯТ ПЕЧАТ ЩЕ БЪДЕ ПОД НАЙ-СТРОГА ЮДЕЙСКА ЦЕНЗУРА.
Днес вече ние използваме всичките средства на печата за нашите задачи. Каква специална роля играе пресата? Тя служи за неограничено раздухване на страстите или на партийния егоизъм, което ни е нужно, за да разединяваме гоите. Тя е празна, несправедлива и лъжлива. По-голямата част от гоите съвсем не разбират нейното предназначение.
Литературата и журналистиката са двете най-важни възпитателни сили. Нашето правителство ще стане собственик на повечето вестници; (ето къде е и Пеевси, и кой стои зад него и защо „той “ управлява правителството!) чрез тях то ще неутрализира вредното влияние на частния печат и ще печели грамадно влияние над умовете. (обърнете внимание, тук вече правителството е еврейско! Казват „Нашето правителство…! В това време живеем сега! Те си го казват сами!)
Привидните нападки срещу нас ще уверят поданиците в пълната свобода на словото, а това ще служи на нашите агенти за повод да твърдят, че органите, които излизат срещу нас, само пустословят, понеже не могат да намерят съществените мотиви за опровержение на нашите разпореждания. (Точно този маниер използва Б.Б. срещу протестите! Спомнете си, той казва: „те нищо не предлагат!“)
Такива, незабелязани за общественото мнение, но от голямо значение маневри, винаги успешно ще подведат общественото мнение и ще създадат доверие към нашето правителство. Благодарение на тях ние, според нуждата, ще възбуждаме, или ще успокояваме умовете по политически въпроси; ще ги убеждаваме, или ще ги въвеждаме в заблуждение, като печатаме ту истина, ту лъжа, ту данните, ту техните опровержения, в зависимост от това, дали те са приети добре или зле, но винаги, обаче, предварително много внимателно ще опитваме почвата, преди да стъпим на нея…
Ние сигурно ще побеждаваме нашите противници, понеже те не ще имат на разположение органите на печата, в които биха могли да се изказват напълно. Така за нас не ще е нужно да даваме опровержения.
Пробните камъни, хвърляни от нас от колоните на третата, “опозиционната” група на нашия печат, в случай на нужда, ние енергично ще опровергаваме в официозите.“ (С други думи, печатът, съответно сега електронните медии изпълняват точно такава функция – на наставления!)
ЮДЕИТЕ ЩЕ ВЛАДЕЯТ МИСЪЛТА НА ТЪЛПАТА.
„От всичкото това вие схващате, че като спечелим мнението на тълпата, ние облекчаваме само хода на нашия механизъм; вие забелязвате също, че не с дела, а с думи, пуснати по един или друг въпрос ние търсим одобрението на тълпата. Ние постоянно ще разгласяваме, че във всичките си мероприятия се ръководим от надеждата, свързана с убеждението ни, че служим на общото благо.“ ( А това се нарича демагогия! Тя също се прилага по методиката на наставленията! Нещо много познато, нали?)


ЮДЕИТЕ ОТКЛОНЯВАТ ВНИМАНИЕТО ОТ ВАЖНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.
За да отвлечем по-безпокойните хора от обсъждане на политически въпроси, ние ще изнасяме за обсъждане нови на глед политически въпроси – въпросите за индустрията. Нека гоите да беснеят на това поприще. (цялата индустрия е поставена на спекулативна основа и така евреите могат да разорят който си искат и когато си искат!) Масите са съгласни да бездействат под предлог, че си почиват от политическите борби, на които ние ги приучихме, за да ги използваме в борбата си с гоевските правителства; те са склонни да насочат вниманието си към други обществени дейности, които ние ще им покажем и ще ги убедим, че са също от политическо естество.“


ЮДЕИТЕ ЩЕ ОТКЛОНЯВАТ ОБЩЕСТВЕНОТО ВНИМАНИЕ ОТ СЕРИОЗНИТЕ ВЪПРОСИ.
За да не би сами гоите да си поставят някои цели, ние ще ги отвличаме с увеселения, игри, забави, сензации, с публични домове… Скоро чрез печата ще почнем да предлагаме конкурсни състезания в изкуството и спорта. (телевизорът все още не е открит.) Тези интереси окончателно ще отвлекат умовете от въпросите, по които би могло да се създаде стълкновение между нас и тях. Като отвикнат все повече и повече да се занимават с обществени работи и да мислят самостоятелно, хората ще заговорят в унисон с нас, защото ние еднички ще останем да им предлагаме нови насоки на мисълта… (сега с какво се занимават хората? – да гледат тяхната телевизия и… да се радват на домашните си любимци! Можете ли да си спомните какви „драми“ бяха с тези „любимци“, докато привикнем с тях?)
Разбира се, това ще направим посредством такива лица, с които никой не ще помисли, че сме се предварително уговорили.


В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ПРОГРЕСЪТ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ.
Когато ние се възцарим, нашите оратори ще тълкуват великите проблеми, които вълнуваха човечеството и го доведоха в края на краищата до нашето благодатно управление. Кой ще се усъмни тогава, че всички проблеми са съставна част на нашия политически план, който никой не е подозирал през течение на много векове? (протокол №12) (Сами си казват, че всички проблеми в обществото се създават от тях!)

Всичките цитати от ционските им протоколи, разгледани по-горе са свързани с методите на наставленията – основен метод за манипулация на обществото от дявола, съответно неговите деца-евреите. Това са неговите психологически методи за завладяване и заробване на обществото.

И така, ние доказваме, че това правителство, което ни управлява е еврейско правителство, на тайната еврейска конспирация, но има ли по-голямо доказателство от това, че именно тази конспирация стои зад това правителство и неистово го защитава! Така това правителство обективно стана отправна разделителна линия между нас, болгарите, и тайната еврейска конспирация! В този смисъл, то изиграва и своята полезна роля! Навлязохме във времето на отделяне на житото от къклицата (плевелите)! А това е спасителното действие за човешкия род! Сега ние трябва да си дадем ясна сметка, че имаме друга задача, съвършено различна от заблудите на дявола, съответно на тайната еврейска конспирация, която народът нарича „мафия“! Нашата задача е да се върнем при Бога, защото ние сме Божия народ! Сега сме се отклонили от нашия си път и затова така страдаме! Това е истината, която Учителят подробно ни разяснява в Своето Слово!

Нека да е ясно: човек, общество, народ може да служи или на Бога, или на дявола, трета възможност няма! Той служи на себе си само чрез единия или чрез другия и съответно е в Божието благословение или в страданията на дявола, на евреите! Всичко останало са заблуди на дявола, по които сме се подвели и сега сме, „оле мале“! Света по този начин е устроен и той няма да се промени заради нас! Ние трябва да се съобразяваме с реалностите! Затова Учителят казва: „Бог няма да дойде при вас, вие трябва да отидете при него!“ Задачата ни е да поведем народа си натам, към Божието благословение! Ние сме Божия народ! Бог ни очаква! И Учителят казва, че Той ни е приготвил богата трапеза! Това е сватбата на Бога, за която Учителят разказва в беседата: “Израил и болгарин“. На такава сватба ни е поканил и Учителят, описана в друга беседа! Само ние се кумим и се вайкаме, че ни е зле! Хора, живеем в света на дявола! Там е така! При Бога е друго! Да отидем и да видим, и да се убедим сами! Трябва да се размърдаме! С мързел нищо не се постига! Когато човек служи на Бога му се отваря съзнанието, той проглежда, чувства се щастлив, има сили да полети! Описвам свой опит, а не теории! Пробвайте! Помолете се! Ще бъдете чути! Ще ви упътят! Прекрасно е!

Да се изучават техните ционски протоколи, да се разкрива къде са описани техните настоящи действия, какви цели решават с тези действия, в кой протокол, е много полезно, защото по този начин лесно се ориентираме, в каква фаза на развитие на тяхната доктрина се намираме, а това пък е полезно за предприемането на адекватни мерки от наша страна. Ционските протоколи са разкрити в първите години на XX век. ( Руският учен проф. Нулис, ги публикува в 1903г.) От тогава са изминали 120 години! Ако ти се беше размърдал да ги изучиш, сега отдавна да си се откопчил от еврейското робство, в което живееш от много векове, болгарино!

Тук ще вметна нещо важно. Ако ние сме в робството на дявола, на евреите/клонингите от много векове, то възможно ли е да бъдем в това време и под друго робство? Нещо много робства станаха! Не мислите ли? Има нещо, което не е съвсем така както ни го казват! В много лъжи живеем, болгарино! Нужно ни е да прогледнем за истината!

Но да се върнем на сегашната ни тема. Има 1000 начина един индивид, род, народ да бъде заробен, но всичките те се свеждат до едно: насаждане на мързел и от там на страх! Това е гениалното прозрение на дявола. В своето царуване на земята, което вече изтича, той е прилагал винаги този изпитан метод! А това се постига чрез непрекъснато наставничене, в действия с изпреварваща инициатива! И ако сте наблюдателни ще забележите как евреите майсторски (трябва да се признае) прилагат този метод в своята ежедневна практика при взаимодействието си с нас, човеците, гоите, както те ни наричат.
След като описахме един от основните методи за заробване на евреите, видяхме го, че е приет като метод на управление и от правителството, то можем да кажем още нещо: Нека това правителство (поне официално), вместо да използва еврейски „съветници“, да се заемат неговите психолози да изучат ционските протоколи и да научат господарите си, управляващите, да ги прилагат. Така резултата ще е същият както от „консултантската“ фирма „К2 Глобъл Корпорейшънс“, но поне ще ни спестят скъпата издръжка на тази „фирма“ – по 1 000 000 на седмица казват едни други на месец! Какви единици – лева или евро? Но понеже са чужденци (които се чувстват като у дома си), те не биха се пазарили за наша валута, следователно става дума за евро! Ако грешим, винаги може да ни опровергаят. Това е едно не малко перо от бюджета, взето от нашия джоб, защото държавата пари няма, тя харчи нашите пари! Нашите пари, за да учи управляващите как още по-добре да ни мамят, за да си запазят само и само властта над тебе, болгарино! Какъв си разсипник! А после се сърдиш, че сме най-бедната страна в Европа! А какво направи, за да озъптиш разхищенията на тези, които си избрал да се разполагат с държавата ни, като с бащиния! И как може да си избираш такива нехранимайковци! Щом ти е все едно, кой ще те управлява, болгарино, тогава се сърди на себе си, защото нашите деди, са казали за такива като тебе: „Не е луд който е изял зелника, а който му го е дал“! Имаш ли да добавиш нещо?

Най-слабото нещо на света знаете ли кое е? -държавата – тя няма пукнат лев! Но това е при условие, че народът е умен, разсъдлив стопанин, а когато е проидоха, (като в случая) тогава от държавата по-силно нещо няма! Дал си си богатствата на разбойници, болгарино! Що за пройдоха си станал!

Който споделя казаното, нека сподели статията със своите близки, приятели, роднини и така да достигне до целия народ. ПРОСВЕТА НИ Е НУЖНА! Трябва да се заемем с връщането на държавата ни от еврейското управление, в което сме сега! ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ НИ УПРАВЛЯВА!

И никога не забравяйте: КЛОНИНГИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗМНОЖАВАТ САМОСТОЯТЕЛНО. НАШИТЕ ЖЕНИ ГИ РАЗМНОЖАВАТ! Те са безжизнена система! Нашите жени им дават живот! Сега те са в паника! Въпросът е обаче: До кога ние ще се самоунищожаваме?


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44