родината

МЕХАНИЗЪМ ЗА СТОПЯВАНЕ НА БОЛГАРСКАТА НАЦИЯ

КАКВО ЗНАЧИ „ДЕЦА НА ДЯВОЛА“?

Гледам тези прекрасни млади хора по митингите и се възхищавам на тяхната жажда за свобода, за свободен и смислен живот. Гледам романтиката и радостта им в очите, но виждам и как евреите са готови и този път да ни излъжат. Затова съм длъжен да им кажа това, което съм научил за евреите, за техните методи за унищожаване на човешкия род. Длъжен съм да им разкажа за коварството на еврейския план за нашето унищожаване и съм длъжен да им разкажа, къде е генезиса на проблема, защо толкова сме изстрадали и къде е решението на всичко това. Длъжен съм, защото съм убеден, че трябва да се съчетаят познанието на възрастното поколение с ентусиазма, волята и мечтите на прекрасната ни млада генерация. Това, което ще разказвам младите няма от къде да го научат, има и още нещо: ако някой им го разкаже само, те просто няма да му повярват, защото това поколение хитро е насочено в посока така, че основният проблем да бъде скрит. Затова трябва да бъде записано, за да се знае и помни.


И така: в 2018 година (може да греша с една година) от публикация на статистическия институт научих, че в Болгария са се преселили 71 000 македонци. Сега ще се заловим да видим какви са тези „македонци“ – уверен съм, че в цяла Македония няма да намерите толкова болгари, но преди това като изяснение и резултат на стари познания, малко история:
В годините, когато се налага комунистическата власт (след 9.09.1944г.), в страната нахлуват 150 000 руски евреи под прикритието на „съветски специалисти“. Защо пък точно 150 000? По това време годишната раждаемост, т.е. прираста на децата е толкова. Това лесно се установява по броя на първолаците в училище. (А сега 59 000!) Целта е да се унищожи, както ще стане ясно по-долу, на практика цяло едно поколение болгари. Ще добавя още: това е продължение на онзи вековен пъклен план на децата на дявола (евреите) за унищожаване на болгарите. Историците знаят, но мълчат, че онези 14 войни между Русия и Турция имат точно такава цел – намаляване на болгарите. Това на времето съзнавал и Г.С. Раковски и той излиза с гневна статия озаглавена „Преселване в Русия или руската убийствена политика за болгарите“ писана в 1861г. А защо между Русия и Турция? Защото едните са под ботуша на източните евреи, а вторите – на западните евреи. Но и това по-късно.
И така, тези „съветски специалисти“ идват, но „забравят“ да си отидат. И сега следващият коварен ход: те се женят за болгарки. Голяма работа ще кажат всички незапознати с проблема. Но от това произтичат онези процеси, които доведоха до рязко намаляване жизнеността на болгарската нация, защото евреите са деца на дявола! И като такива при кръстоската им с болгарките се раждат не хора, а клонинги. Тези клонинги или деца на дявола, едно и също е, (те не са хора) не могат да се размножават самостоятелно – раждат се „мулета“. Като резултат през 80-те години в страната има над 300 000 бездетни семейства. Когато казваме „деца на дявола“ искам да заявя: Никой да не си прави илюзия, че „дявола е с рога и копита“, както ни лъжат поповете. Той е толкова реален колкото и всеки от нас. Това го изяснява още преди 20 века самият Исус Христос. Всеки може да отвори Евангелие на Йоан и да прочете. Ще цитирам спора Му с евреите ( ЕВ И;гл.8;ст. 41- 45):
„41.Вие вършите делата на бащите си. Те му рекоха: Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме Бога.
42.Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие
щяхте да ме любите, защото аз от Бога съм излязъл и
дошъл; понеже Аз не съм дошъл от себе си, но Той Ме прати.

43.Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете
да слушате моето учение.

44.Вие сте от баща дявола. И желаете да вършите
Похотите на баща си. Той беше открай
човекоубиец и не
устоя в истината; защото за него няма истина. Когато
изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на
лъжата баща.

45.А понеже аз говоря истината, вие не ме вярвате.“

Двадесет века по-късно Учителят казва: „Когато дойде времето на жътвата, ще съберете плевелите на едно място, житото на друго и така ще се освободите.“ На човечеството му предстои да се отдели от децата на дявола. В това е и смисъла на „връзването на дявола“ от Откровението на Йоан:
И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.
Той улови змея, старовременната змия, която е дяволът и сатаната, и го върза за хиляда години.
“ (гл.20;1,2)
Двадесета глава е това, което означава, че сега става връзването на дявола!
(„Хиляда“ е условно казано. Истинското число е 24 000 год. Това ще го изясним, когато разглеждаме зодиаците.)
А в пророчеството на Данаил е казано:
И в дните на онези царе , ще възстанови Бог небесний царство, което във век няма да ся развали; и това царство няма да премине в други люде; ще съкруши и довърши всички тези царства, а то ще пребивае в век“. (гл.2;44)

Това ,болгарино, за нас се отнася. Ние сме Божият народ, Бог чрез нас работи на Земята. Ето защо дяволът в лицето на неговите деца евреите/клонингите се страхуват от нас и организират световен заговор срещу нас.
С други думи това царство ще бъде единно царство, няма да е разделено на много царства както е сега. Учителят казва: „За болгарите е определено да се повдигнат“ (беседа:„Който дойде при мене.“), а на друго място казва: Болгария ще бъде толкова голяма, че вашето съзнание не може да го проумее. Ще ви управлява един от най-умните царе“. А в царството Божие царят се изпраща от Бога! Когато го попитали, а кога ще стане това? Той отговорил: След 900 години. Някой ще каже „аллах керим“. Не, за човешката история това е утре. Вече един век почти мина, а новото време започва осезателно да се чувства след като времето се преполови. Но това са далечни работи, сега първостепенната ни задача е да се освободим от робството на тайната конспирация на евреите/клонингите, която народа сега нарича „мафия“. А за да успеем да сторим това първостепенна задача е да си приберем жените, за да престанат да размножават грипите/евреите. (не забравяйте: те не могат да се размножават). Спомням си преди две години, когато за пръв път разкрих тази хилядолетна еврейска тайна на Рила, там настана паника! Изпаднаха в шок! Кои? Ами тези от „бялото братство“! Уж бяха за Учителят, а се оказа, че не са! В Болгария и не само, Бяло братство няма! Тези, които се представят за такива всъщност са структура на тайната еврейска конспирация, която има за задача така да неглижира Учението на Учителя, че да отблъсква болгарите от него. За да съм справедлив има и много свестни хора, но те са в общата маса от хора и са малцинство. Съгласно еврейските правила, те трябва да си осигуряват навсякъде квалифицирано мнозинство от 3/4. Като казвам, че съм я разкрил, то само външно е така, защото Духът говореше чрез моите уста. Неупесуемо е! Запазил съм част от тази беседа. Записваше я един брат, (там всички са братя) до някъде, но когато започнах да разкривам еврейската тайна, той не издържа и избяга. Оказа се, че и той е от тайните евреи. После не ми даде записа и трябваше да го търся по други пътища от други хора. Пазя го още и ще го публикувам. Този разговор изведнъж промени много неща. Ще ви разказвам отделно, а сега да се върнем към основния си разказ.

И така, кое е това царство? Гледайте къде е Божият пратеник, къде е Учителят. Той естествено ще отиде там където се формира това царство. Освен това ние сме тези, които сме записани на дланта на Бога, т.е. тези, чрез които Бог твори.
Тези 900 години са за идването на царството Божие, но за освобождението на болгарите има друго пророчество: „Това, казва Той, може да стане след 100 години (сега е това време!!!!), ако тогава не стане, ще стане след 300 години и ако и тогава не стане, ще стане след 1000 години със сигурност“. БОЛГАРИНО, СЕГА ТРЯБВА ДА СТАНЕ! СТИГА ТОЛКОВА СТРАДАНИЯ! НУЖНА Е ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ И ЩЕ УСПЕЕМ!
А защо след 300 години? Защото ако сега не успеем, евреите ще ни заграбят земята, ще ни сведат до малцинство в собствената ни страна. Чак тогава ще се сетим какво трябва да се прави – да си приберем жените! И трябва да се превъртят 4 поколения! Това са 4 поколения страдания! Никак не са малко! Ще ви кажа: Това вече сме го преживели при създаването на Юдея в древността. Тя е създадена върху болгарска земя, наречена Израил. Имаме го този горчив опит. Стига ни толкова!
Нека да бъдем наясно: злото в света не е въпрос на поредица от действията на този или онзи – то е ЖИВО и се разпространява по определени закони, които ние отдавна сме забравили и се лутаме като слепци в тъмнината на дяволските лъжи, разпространявани от неговите деца! Ще го разгледаме отделно този въпрос. Тук само ще вметна: Нали уж се бием в гърдите, че сме християни. Тогава защо не вярваме на своя Бог, а вярваме на лъжите на дявола. Трудно може да докаже някой, че говоря неистини! Тепърва ще занимаваме обществото с това.

Следва продължението: „КЛОНИНГИТЕ“

Когато казваме „оня свят“ ние гледаме към небето, но Учителят казва: На небето нищо няма! „Оня свят“ е между вас, но е невидим! На земята има още един свят, това е светът на дявола, който обаче е видим и затова ние не го отделяме от нашия свят. Има обаче една характерна особеност светът на дявола: той е временен, защото той съществува от кръстоската на нашите жени с децата на дявола – евреите/клонингите, които някога са наричани грипи. И ще изчезне щом нашите жени престанат да размножават грипите. Така ще се оттървем от тях. Това е решението на проблема. Сега ни е нужна просвета!

следва


КЛОНИНГИТЕ

(продължение на „МЕХАНИЗЪМ ЗА СТОПЯВАНЕ НА БОЛГАРСКАТА НАЦИЯ“ – №2)


А сега да видим какво става след женитбата? Раждат се деца естествено! Чудесно! Само, че тези деца са деца на дявола, а той, дявола, не може да се размножава самостоятелно – раждат се, ще го кажа по народному, ялови деца. При първата кръстоска между евреин и човешка жена се ражда клонинг – получава се „муле“. Как така до сега има толкова много мастити генетици не можаха да открият това? Кой държи юздите на науката тогава? Голям въпрос и това ще го разгледаме, но по-късно. И преди да продължим, да изясним още нещо: наричат се евреи, но те нямат нищо общо с евреите! Има исторически евреи, но за тях ще говорим на друго място. Изобщо всичко е лъжа върху лъжа, като кромид лук. Ето защо колкото повече се разравя, за да се започне от чисто и истинно място, всичко звучи невероятно. Какво не бих дал, за да разберете, че говоря истината, но ще трябва малко търпение. Ще кажа: Аз говоря това, което Учителят ни е изяснил в Школата Си, и е отразено в беседите Му. Тук само го преразказвам в синтезиран вид. Учителят разкрива това на нас, болгарите, защото, казва Той, болгарският език е най-древният езотеричен език и само на него може да се предадат точно езотеричните истини. И защото Бог твори на Земята чрез нас, болгарите, затова се казва, че сме записани на дланта на Бога.
А сега да се върнем към размножаването на клонингите. Казахме: те самостоятелно не могат да се размножават, ето защо на тях непрекъснато са им нужни човешки жени, в случая болгарки. Защо това е така е дълго за обяснение, ще го разглеждаме отделно.


Сега отиваме към обяснение на тежката демографска криза в Болгария. Ще го кажа още веднъж ясно: Човешките жени могат да раждат от т.н. евреи (истинското им име е грипи), но раждат ВИНАГИ и без изключение деца на дявола, които не са хора, но клонинги!
Това не е фантастика или нечие бълнуване, а научно изследване на проблема! Научната мисъл нека да говори, а не политиците! В миналото това се е знаело! Тази истина се е знаела, но сега се крие от хората – след като сме се отдали на слугуване на дявола постепенно е забравена. От дълбока древност са се търсели начини за ограничаване на такива бракове.


Тук разглеждаме проблемите за изясняване ситуацията, в която сега се намираме. Не може другояче – коя лъжа да хвана и коя да оставя и колко време ще ми е нужно, за да се изясни в детайли всеки проблем, забравен от много време? (всякога познанието се усвоява на нива, постепенно)


А какви са последиците от това, че болгарката се кръстосва с евреите/грипите и им произвежда деца-клонинги ще изясним на реален пример: Да разгледаме набързо как е създадена древна Юдея:
Древна Юдея е създадена чрез отцепване на част от страната ни Израил, земята ни в Мизия, сега Мала Азия. Нека да е ясно: израил и болгарин е едно и също! Това Учителят го е изяснил във великолепната Си беседа „Израил и болгарин“. Древната страна Израил е болгарска държава! Ами вижте: в нея живеят израелтяни, чийто друго име е болгари. За какви евреи може да става дума тогава? Думата „евреи“ е имала съвсем друг смисъл, а сега е лъжовна! И за това ще говорим по-нататък.

И така: Как става това отцепване? – болгарката в тази земя разпложда (размножава) предимно грипите и като резултат болгарите-израелтяни намаляват драстично! „Заслугата“ е изключително на болгарката-израилтянка! Сега се разиграва точно същият сценарии в съвременна Болгария! Затова евреите, които нахлуха в страната като „македонци“ са в еуфория – изпълнява се техен древен план, който тогава е бил успешен. Чета по улиците са записали:„SYSTEMA FOREVA“. За нищо не подозиращите болгари това нищо не им говори, но те си знаят, така се и насърчават явно. То затова и дойде папата – да освети първото еврейско селище в Болгария! И да благодари на „нашия“ свети синод дето е дал земята си за строежа на жилища за еврейското селище! Спомняте ли си как папата се наведе да целува ръка на патриарха. (как да кажа нашият, кажете ми.) Този жест от никакви протоли на отношенията между тях не следва.

А нашите болгари от този квартал, на които явно им е дошло до гуша, им отговарят: „COPELEX смърт за к.рвите“. На един балкон клонингите са записали: „Всичко опира до кръвта… Чиста раса.“ За тази „чиста раса“ говори и нашият добър познайник и техен вдъхновител- Дизраели. Ще го цитираме:

Неоспорим факт е, че никой не може да унищожи една чиста раса от кавказки корен. Това е един физиологически факт, един прост закон на природата, който е попречил на египетски и асирийски царе, римски императори и християнски инквизитори. Нито наказателни закони, нито физически изтезания могат да въздействуват на една по-висша раса да бъде погълната от една по-нисша или да бъде разрушена от нея. Смесените преследващи раси изчезнаха, докато чистите преследвани останаха. И в този момент на световна деградация и упадък еврейската мисъл и ум упражняват грандиозно влияние над Европа”.

Каква лъжа! Евреите оцеляват не защото са „чиста раса“, а защото човешките жени ги размножават за сметка на човешкия род. А що се отнася до чистотата на расата, то няма по нечисти от евреите, защото те нямат жени, които да ги размножават! Те се раждат от всякакви жени, затова има бели, черни, жълти, червени, цигани, турци и всякакви евреи! Това е тяхната „чистота“.

Забележете: Кавказката раса сме ние, болгарите! Тук няма място за съмнение! Историята ни е открадната, ролите са разменени! Така се унищожава психически един народ, а физически – като нашите жени ги размножават в своето невежество и безотговорен егоизъм за сметка на нашия народ. Как по-меко да го нарека? За всеки случай, за разумните болгари, това си е чиста проба предателство на интересите на народа за сметка на личен егоизъм, според тях, но истината е, че са лековато излъгани. Ще го повтарям много пъти: Тези жени деца раждат, но деца нямат, защото това, което раждат са клонинги, същества без душа. Тези деца не са от света на майката, те не хранят никакви чувства към нея! Те са от света на дявола, а не от нашия свят. Тя е сама там в света на клонингите.
А в ционските им протоколи е казано: „Нашата власт е най-силна, защото е невидима.
Невидимият „народ” и НЕВИДИМИТЕ „царе” много добре са описани от този същия Бенжамин Дизраели (покръстен евреин) публикувани в новелата му„Conningsby”, публикувана в навечерието на Втората ционистка конференция във Франция през 1844 г.. Ние, българите, познаваме твърде добре този noevo christiano. Да, този същият, който разгроми Санстефанска България на Берлинския конгрес! Войната на евреите срещу българите продължава!!! И ще добавя: Тя никога не е преставала! В „Програма за изтребление на българите“, която приемат на циониския си конгрес в 1980г., състоял се в Москва е казано: „Хилядолетният ни враг е все още жив.“ Никакви илюзии, ние сме от два различни свята и за двата едновременно няма място! Това те са си го казали. Ще го говорим на друго място. Защо не разбираме, че сме от два различни свята? Ще го изясним така: Когато говорим за „оня свят“ ние гледаме към небето. Но Учителят казва: „На небето няма нищо, тук е „оня свят“, но е невидим.“ Светът на децата на дявола/клонингите е също на земята, но за разлика от „оня свят“ е видим! Ето защо ние в нашето съзнание не го разграничаваме. Техният свят се характеризира с това, че той е в пряка зависимост от нашите жени! Клонингите не могат да се размножават! Нашите жени създават техният свят и те го поддържат като им раждат деца, които са деца на дявола, клонинги, неосъзнавайки какво огромно страдание причиняват на нас, хората. Това е истината. Ето защо, трябва да започнем масова просвета, да изясним същността на причините за нашето унищожаване, за тази тежка демографска криза. Причината е, че нашите жени не раждат човешки деца, а деца на дявола, говоря за тези, които се женят за клонинги/евреи! Как могат да ги различават, защото те са точно като нас на външен вид (защото са клонинги) това ще го говорим отделно.

И така, без да навлизам в подробности, за сега, само ще кажа, че клонингите (наричащи себе си евреи) не са хора, защото нямат душа – това Учителят го е изяснил, Исус Христос го е казал и аз не виждам кой нормално мислещ човек, може да се съмнява в това. Тогава питам: за каква кръв говорят? Та те в този смисъл въобще нямат кръв. А физическата кръв, която е в телата им, тя е от нашите жени.

Кв.„Гоце Делчев“ , заедно с кв. „Манастирски ливади“ съставляват на практика самостоятелен еврейски град. А в кв. „Надежда“ са „по-откровени“ – тук са написали: „Ще ви ръгаме говеда“. Болгарино, кажи ми, братко, какво искаш да се случи, та да се събудиш?! И да проумееш, че в Болгария сега се изпълнява план, по който от Палестина беше създаден Израел. Схемата е същата. Но тя е още по-стара! На друго място ще ви кажем какво те самите казват за това. Тук не може, защото е дълго за обяснение. Изобщо разкритието на еврейския план ще го правим на етапи. Иначе ще стане голямо мазало.

Вижте какво съвпадение – най-луксозния трамвай – „№7“, свързва точно тези квартали. Какъв гениален кмет, а? Какъв усет има само!
Този „древен план“ за унищожаване на болгарите е описан в „Книга на пророк Езекиила“. Нищо ново под Слънцето! И след хиляди години пак сме изправени пред същия проблем! Колко пъти трябва да ни удрят в главите, та да поумнеем?! Няма да се връщам по-назад, защото планът е един и същи и не можем да намерим противодействие, защото нашите жени ги размножават! Ние си създаваме проблемите и после търсим как да ги преодоляваме!
Само да вмъкна и това: Нали е ясно, че клонингите пророци не могат да имат! Те нямат връзка с Бога въобще! Какви измами, Господи!
В онези древни времена разумните болгари-израилтяни се стряскат и ограничават контактите на болгарката-израелтянка с грипите. Това е описано в Евангелие на Йоан гл.4 – Срещата на Исус със самарянката. (ст.9) Така се отделя пък Самария, в която се забранява на болгарката-израелтянка дори да разговаря с грипите – в Евангелието те са наречени юдеи. Така самаряните и до сега оцеляват заобиколени от всякъде с грипи. Те са болгари и са единствените, които са запазили древният обичай на болгарите за мартеницата в този район! И те съвсем не са единствените, които правят такава забрана! Така например, Констанций II, владетел на Източната Романия (евреите я кръстиха Византия) с център Константинопол, след разпада на Романия (сега се нарича Римска империя) в 339 година забранява браковете между евреи и християнки. („Евреите светът и парите“ – Жак Атали; стр. 105)! Ще кажете, ама той е евреин. Да, споменава за това, защото има за задача да скрие истината, да „замаже“ причината, за тази забрана. В цялата книга той само това прави- замазва.
Известно е, още например, че на съборите в Орлеан през 538 и 541 година е забранено всякакво общуване с евреите пак със същата цел.
Същото казва и Учителят, цитирахме Го по-горе. Мълчат историците за това. Питам: Кой управлява науката? Отговорът е грипите/евреите. Те сами си го казват. Ще ги цитираме: „Върху развалините на естествената и родова гоевска аристокрация, ние поставихме начело на всички инициативи аристокрацията на нашата богата интелигенция. Цензът на тази нова аристокрация ние поставихме в богатството и в науката. Богатството е в нашите каси, а науката се движи от нашите мъдреци.
Още малко да се върнем на самаряните. Самаряните са юдеи! Което ще рече, че те са в Учението на Мойсей (трябва да се пише Мо.Есей, но в тази вода сега няма да влизаме)! Сега в кратце, защо самаряните са юдеи, но не са грипи! Това е така, защото т.н. юдаизъм на самаряните е древното Учение на Мо.Есей, което не е грипския юдаизъм. И изобщо, грипският/еврейският юдаизъм, не е духовно учение, нито религия. Те сами си го казват. Ще ги цитираме: “Юдеизмът не е вяра, а икономически закон.“ Това трудно се разбира от човеците, които са свързани с Бога. Но за грипите парите са бога. Това не е просто алегория, а факт. Точно търговците им съставят тяхната Мишна, която е основата на Талмуда им и това още във времето когато „менителницата“ е основно разменно средство. Парите са създадени от Бялото Братство, казва Учителят, но „тогава те имаха друго предназначение“. Следователно, именно търсенето на начин да завладеят парите е създало техният юдаизъм! Затова той е икономически закон! Сега парите са нещо много смешно, но човечеството не разбира това, защото не разбира начина на „мислене“ на грипите. И понеже не се разбира, то смешното се превръща в драма.
От много векове се е търсело решение на проблема за ограничаване на човешката жена да се кръстосва с клонингите – децата на дявола. Точно тази кръстоска е довела до унищожаване на цялата древна култура. В това е и генезиса на всичкото страдание на хората. И това е така, защото жените ни произвеждат клонингите, които ни унищожават. В Талмуда им е казано: : „Гоите не притежават жени – техните жени не им принадлежат.“ (Talmud IV/4/81 + 82 ab ) Това го изясняваме на друго място! Тази своя „победа“ дяволът залага преди 40 века, когато човечеството напускайки зодия „Телец“, навлиза в зодия „Овен“, говоря за истинския зодиак, а не за това, което сега ни се представя за такъв – то е фалшификат. (За зодиаците отделно)Тогава са превърнали жената-майка кърмилница на обществото в средство за забавление. Не бързайте с изводите. Ще изясним проблема в цялостност и ще покажем решението му. Не е толкова просто: „Богът, казва Учителят, е ограничил злото“. Но не е ограничил свободният избор на хората. В това има много дълбок смисъл, но важното е, че вече сме във времето, когато можем успешно да решим този проблем. Пак казвам, ще го разгледаме много подробно! А само от горния цитат от Учителят, пък става ясно защо се прави всичко възможно да се държат болгарите настрана от Учението на Учителя – там се съдържат всички решения на човешките проблеми! „Разгледал съм всичките 7000 възможности, които могат да ви се случат на Земята, казва Той, просто трябва да ги изучавате“. Той е Божи пратеник, както е Исус Христос и по-силно, но сега няма да се спирам на това.
А сега да доизясним проблемът с т.н. „съветски специалисти“. Всяка болгарка, а те се лепят на тях като „мухи на мед“ – привилегии има значи, ражда по две деца, които са тайни еврейчета-деца на дявола. Така се разраства отдавна формираната в Болгария тайна еврейска конспирация. Нека по-възрастните си спомнят за бездетните семейства от 80-те години на миналия век – 300 000! Точно затова е наложен тогава и модела с „едното дете в семейството“ – трябва да се стопява болгарският род! В „Програма за изтребление на българите“ приета на ционисткия конгрес от 1980г. се казва:

Да се продължи демографското съкращаване на българите до 3 пъти за едно поколение…

Кой може да каже, че това е невярно?( от 150 000 на 59 000) Сега започва да прозира и проблема: кои са тези, които „системата ги убива“! Ще го изясним и този проблем. И като резултат от всичко това раждаемостта за 40 години е намаляла над 2,5 пъти! Изключително голям успех за източните евреи и като резултат тежка демографска криза в страната – сега се раждат под 70 000 деца в годината. Толкова бяха преди преврата от 1989г. За следващите 20 години раждаемостта е спаднала с почти 20%! За само 20 години! (Вижте колко са първолаците. Това не може да се скрие.) И за да постигнат подобен резултат и западните евреи, затова внасят толкова евреи, колкото е раждаемостта на страната за година. Ще направим точен анализ на друго място.

А че е такава целта се вижда от съвпадението на числата между годишната раждаемост и внесените евреи-„македонци“. Как са внесени? Това е твърде интересно! Ще го разглеждаме подробно. След само един цикъл след тези 71 000 в страната ще се раждат под 35 000 деца на година и ще станем малцинство спрямо тайната еврейска конспирация в страната. (Пак ще кажа, тази тайна конспирация нашите жени я създават – те сами не могат да се размножават!) Тогава нито избори нито каквото и да било ще зависи вече от нас! Това е задачата им! Такива са целите им. Такъв е еврейският план за създаване на Балканска Юдея! В този план, за твое сведение, болгарино, участва целият Евр(оп)ейски съюз. Остава някой да оспори това. Въпреки това ще го доказваме. Това не е изненада – така е записано в общата им програма, известна като „ционските протоколи“ и в специално приетата от тях „Програма за изтребление на болгарите“ от 1980 г., която цитирахме по-горе. Болгарино, ако искаш вярвай, братко. Дано умните болгари да са толкова, колкото очаквам.

Следва „КАК НИ УНИЩОЖАВАТ ИЛИ МАЛКО АРИТМЕТИКА“

следва


КАК НИ УНИЩОЖАВАТ?
ИЛИ МАЛКО АРИТМЕТИКА

(продължение на „МЕХАНИЗЪМ ЗА СТОПЯВАНЕ НА БОЛГАРСКАТА НАЦИЯ“ – №3)


Когато в 1989 година евреите извършиха в Болгария успешен „преврат“ спрямо себе си (тогава, по думите на Учителя, започва втория етап на комунизма), започват между тях тихи тържества за победата. На едно такова тържество между управляващите евреи/грипи се водят разговори за следващите им стъпки в унищожаване ни. За тези стъпки е важно какво е съотношението между тях и болгарите, гоите, както те ни наричат, което ще рече „животните“. Сега е ясно защо е това масово изселване на болгарите в чужбина, нали?! Беше организирано перфектно. Аз имах възможността да наблюдавам това. Та в тези разговори един от тях казва: Трябва да сме някъде около 1 200 000 (годината е 1990). Вярна ли е тази цифра? Нека да посмятаме: Внесени са 150 000 тайни евреи („съветски специалисти“). Всеки от тях се жени за болгарка и има 2 деца. Има една особеност и тя е, че техните деца са преди всичко, с незначителен процент, все мъжкари (ще попитате от къде следва това? – как да се планира полът на бъдещото бебе- това решение са го намерили. Знам как става, но не смятам да разглеждам този въпрос тук.). От тук следва, че ще са нужни следваща порция жени! Колелото се върти! И така, те създават 300 000 клонинга в страната. Сега, тези 300 000 клонинга създават около 600 000 нови такива. И сега да ги съберем: 150 000 + 300 000 + 600 000 =1 050 000. Прибавете към тази цифра още 300 000, които са официалната бройка на евреите в Болгария (според техни данни) – получаваме 1 350 000. А сега извадете първите 150 000, защото според тях са вече стари за тяхното дело и не ги смятат в сметката. За тях те са от т.н. „непродуктивна част на населението“. Май че горното изявление е вярно! И което е важно: това показва, че тази сметка, която току що направихме, те я правят редовно, следят я и знаят точно къде се намират!
А сега да видим какъв е баланса на загубите на болгарите. Имаме 1 350 000 болгарки, които са се омъжили за клонинги, за евреи – според техните представи. Всяка жена нормално ражда по две деца – получаваме 2 700 000 деца сме загубили само за 40 години! А те сега трябваше да имат внуци! Сега умножете 2 700 000 по 3 прави 8 100 000 – колкото сме всичките! Ще се чудите ли още от къде ни сполетя тази тежка демографска криза? Сигурно забелязахте, че те не смятат жените, за които са се оженили. Така е, но те наистина не са еврейки! Те си остават гойки и се държат настрана от техните пъклени дела. Ще го разглеждаме този въпрос, когато разглеждаме управленските им кадри, когато ще отговорим и на въпроса защо повечето от управляващите в т.н. Евр(оп)ейски съюз са бездетни. Тогава няма да се учудвате защо „оп“ го поставям в скоби. Тук ще изясним една особеност, за която никоя жена не си дава сметка, а това е, че евреите не купуват жени, те купуват тяхната размножителна система. А това коренно променя нещата, защото всяка ненужна стока просто се изхвърля. А как се променят самите жени-бившите болгарки – стават по-бетер от самите евреи! Това показват мои наблюдения. Нормално, всеки предател се озлобява към рода, който е предал – нищо ново под слънцето. „С какъвто се събереш такъв ставаш.“ Всяко предателство има такъв резултат, това е известно от цялата човешка история. Думата е точна – предателство, защото те са изпратени от Духовния свят да раждат болгари, а не да размножават клонингите. Това не е личен избор, както се мъчат да се оправдават. Не! Защото това тяхно деяние води до страдание на цял един народ, който и тях е създал и отгледал. Унищожава се култура, човешки добродетели, всичко, защото основното качество на клонингите е злото – то не може да твори, то само знае да руши – думи на Учителя. Смисълът на тяхното съществуване е тероризмът. Те са го измислили и те го прилагат. Това са техни думи. Такива условия създават нашите жени, срещу нас самите и за това извинение не виждам как може да има! Ще изясняваме нещата подробно по-нататък. Само ще кажем още, че поне част от тези жени, произлезли от човешки род, когато влязат в категорията „непродуктивна част на населението“ просто ги убиват тихо. Не бързайте, ще дадем примери.
А сега да запитаме: През 1948/9г. комунистите „изгонват“ евреите от Болгария (т.е. „изгонват“ себе си!). И това е лъжлива еврейска пропаганда: те напущат страната по свое желание и отиват в Израел, за да подкрепят новосформиращата се еврейска държава. Сами си го казват! Тогава те са около 49 000. След като са „изгонени“ тогава от къде са се пръкнали тези 300 000 сега явни евреи? Това са техни данни. Ние настояваме управляващите да дадат отговор на този въпрос! Ние можем да си настояваме колкото си искаме, но няма кой да ни отговори, защото болгарско правителство просто няма! От комунистическия преврат на 9.09.1944 г. до сега в Болгария няма болгарско правителство. Всички правителства (няма значение коя партия е на власт) са от тайната еврейска конспирация. Всички партии без изключение са еврейски креатури. Те сами си го казват. За да се освободим от еврейското робство, трябва да тръгнем по нов път. Това ще го разглеждаме отделно.
Следва продължението: „СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРЕЙСКИ СЕЛИЩА В СТРАНАТА.“
(следва)

Който споделя горното, нека го сподели със своите близки, приятели, роднини и така да достигне до целия народ. Когато сме заедно всичко можем да постигнем. И никога не забравяйте: ПАРТИИТЕ СА ЕВРЕЙСКИ КРЕАТУРИ. ВСИЧКИТЕ ТЕ СА СЪЗДАДЕНИ ОТ ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ – ТУК, В БОЛГАРИЯ И НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА. След като те сами си го казват, защо да не им вярваме?


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44