общество

КАК НИ УНИЩОЖАВАТ? ИЛИ МАЛКО АРИТМЕТИКА

(продължение на „МЕХАНИЗЪМ ЗА СТОПЯВАНЕ НА БОЛГАРСКАТА НАЦИЯ“ – №3)

Когато в 1989 година евреите извършиха в Болгария успешен „преврат“ спрямо себе си (тогава, по думите на Учителя, започва втория етап на комунизма), започват между тях тихи тържества за победата. На едно такова тържество между управляващите евреи/грипи се водят разговори за следващите им стъпки в унищожаване ни. За тези стъпки е важно какво е съотношението между тях и болгарите, гоите, както те ни наричат, което ще рече „животните“. Сега е ясно защо е това масово изселване на болгарите в чужбина, нали?! Беше организирано перфектно. Аз имах възможността да наблюдавам това. Та в тези разговори един от тях казва: Трябва да сме някъде около 1 200 000 (годината е 1990). Вярна ли е тази цифра? Нека да посмятаме: Внесени са 150 000 тайни евреи („съветски специалисти“). Всеки от тях се жени за болгарка и има 2 деца. Има една особеност и тя е, че техните деца са преди всичко, с незначителен процент, все мъжкари (ще попитате от къде следва това? – как да се планира полът на бъдещото бебе- това решение са го намерили. Знам как става, но не смятам да разглеждам този въпрос тук.). От тук следва, че ще са нужни следваща порция жени! Колелото се върти! И така, те създават 300 000 клонинга в страната. Сега, тези 300 000 клонинга създават около 600 000 нови такива. И сега да ги съберем: 150 000 + 300 000 + 600 000 =1 050 000. Прибавете към тази цифра още 300 000, които са официалната бройка на евреите в Болгария (според техни данни) – получаваме 1 350 000. А сега извадете първите 150 000, защото според тях са вече стари за тяхното дело и не ги смятат в сметката. За тях те са от т.н. „непродуктивна част на населението“. Май че горното изявление е вярно! И което е важно: това показва, че тази сметка, която току що направихме, те я правят редовно, следят я и знаят точно къде се намират!
А сега да видим какъв е баланса на загубите на болгарите. Имаме 1 350 000 болгарки, които са се омъжили за клонинги, за евреи – според техните представи. Всяка жена нормално ражда по две деца – получаваме 2 700 000 деца сме загубили само за 40 години! А те сега трябваше да имат внуци! Сега умножете 2 700 000 по 3 прави 8 100 000 – колкото сме всичките! Ще се чудите ли още от къде ни сполетя тази тежка демографска криза? Сигурно забелязахте, че те не смятат жените, за които са се оженили. Така е, но те наистина не са еврейки! Те си остават гойки и се държат настрана от техните пъклени дела. Ще го разглеждаме този въпрос, когато разглеждаме управленските им кадри, когато ще отговорим и на въпроса защо повечето от управляващите в т.н. Евр(оп)ейски съюз са бездетни. Тогава няма да се учудвате защо „оп“ го поставям в скоби. Тук ще изясним една особеност, за която никоя жена не си дава сметка, а това е, че евреите не купуват жени, те купуват тяхната размножителна система. А това коренно променя нещата, защото всяка ненужна стока просто се изхвърля. А как се променят самите жени-бившите болгарки – стават по-бетер от самите евреи! Това показват мои наблюдения. Нормално, всеки предател се озлобява към рода, който е предал – нищо ново под слънцето. „С какъвто се събереш такъв ставаш.“ Всяко предателство има такъв резултат, това е известно от цялата човешка история. Думата е точна – предателство, защото те са изпратени от Духовния свят да раждат болгари, а не да размножават клонингите. Това не е личен избор, както се мъчат да се оправдават. Не! Защото това тяхно деяние води до страдание на цял един народ, който и тях е създал и отгледал. Унищожава се култура, човешки добродетели, всичко, защото основното качество на клонингите е злото – то не може да твори, то само знае да руши – думи на Учителя. Смисълът на тяхното съществуване е тероризмът. Те са го измислили и те го прилагат. Това са техни думи. Такива условия създават нашите жени, срещу нас самите и за това извинение не виждам как може да има! Ще изясняваме нещата подробно по-нататък. Само ще кажем още, че поне част от тези жени, произлезли от човешки род, когато влязат в категорията „непродуктивна част на населението“ просто ги убиват тихо. Не бързайте, ще дадем примери.
А сега да запитаме: През 1948/9г. комунистите „изгонват“ евреите от Болгария (т.е. „изгонват“ себе си!). И това е лъжлива еврейска пропаганда: те напущат страната по свое желание и отиват в Израел, за да подкрепят новосформиращата се еврейска държава. Сами си го казват! Тогава те са около 49 000. След като са „изгонени“ тогава от къде са се пръкнали тези 300 000 сега явни евреи? Това са техни данни. Ние настояваме управляващите да дадат отговор на този въпрос! Ние можем да си настояваме колкото си искаме, но няма кой да ни отговори, защото болгарско правителство просто няма! От комунистическия преврат на 9.09.1944 г. до сега в Болгария няма болгарско правителство. Всички правителства (няма значение коя партия е на власт) са от тайната еврейска конспирация. Всички партии без изключение са еврейски креатури. Те сами си го казват. За да се освободим от еврейското робство, трябва да тръгнем по нов път. Това ще го разглеждаме отделно.
Следва продължението: „СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРЕЙСКИ СЕЛИЩА В СТРАНАТА.“
(следва)

Който споделя горното, нека го сподели със своите близки, приятели, роднини и така да достигне до целия народ. Когато сме заедно всичко можем да постигнем. И никога не забравяйте: ПАРТИИТЕ СА ЕВРЕЙСКИ КРЕАТУРИ. ВСИЧКИТЕ ТЕ СА СЪЗДАДЕНИ ОТ ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ – ТУК, В БОЛГАРИЯ И НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА. След като те сами си го казват, защо да не им вярваме?

И никога не забравяйте:КЛОНИНГИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗМНОЖАВАТ САМОСТОЯТЕЛНО. НАШИТЕ ЖЕНИ ГИ РАЗМНОЖАВАТ!


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44