пандемия

КАКВО ПРАВИ БОГ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ?

Светът е създаден от Бога и следователно Той го управлява. Когато човешките същества направят някоя пакост, Той какво ще прави? – ще я ликвидира по неговите си, невидими за нас хората, начини. А да се мисли, че Бог не реагира на глупавите постъпки на човешките същества е меко казано глупаво. Ако това беше вярно, то отдавна светът да е унищожен. Ние не казваме, че глупостите са от хората, защото това не е вярно! Хората поне се стараят да не грешат, защото се надеят на помощта, закрилата и благословението на Бога. Всички болести са създадени от дявола чрез неговите деца евреите. Ако искате вярвайте. То е очевидно, защото злото от децата на дявола идва, а не от хората! Основна добродетел на човеците е милосърдието – така Бог ни е създал, а евреите ни се подиграват за нашето милосърдие и сами си казват, че винаги се възползват от него във наша вреда. Прочетете си го в ционски им протоколи. Те сами са си го написали. Ние само ги цитираме. В крайна сметка борбата между доброто и злото е борбата на дявола с Бога. Бог веднага защитава своите деца от злото. Но тук има една особеност. Ще я изясним на прост пример. Бог е като квачката, която при опасност скрива своите пиленца под крилата си, но тези които не отиват под крилата на майка си могат и да загинат. Това са тези, които не вярват в Бога. То си е казано и в Писанието: „ С перата Си ще те покрива и под крилата му ще имаш прибежище: Неговата Истина е щит и всеоръжие.“ – (ПС.91; 4)

И така: как Бог защитава своите деца от болестите, пандемиите и пр.? Преди това нека да направим едно очевидно обобщение: От времето на проказата до сегашните „пандемии“, заболяванията имат един и същи характер:

ПЪРВО, лекуват се с ВЯРА В БОГА и ВТОРО, предпазваме се от тях със сапун! (който също от Бога ни е даден!) Спомнете си: Тези, които са в Бога даже от страшната чума не се заразяват. Това е факт! Ние говорим за Бога, Който е създал света, а не за църквата на Варава, в която сме сега! Нека да е ясно това. И първото и второто средство имат една дума и тя е ЧИСТОТА!

Сега се чуват безпокойства, че морбилите се завръщат. Ние се бяхме разделили с тях. Те никога не са изчезвали, но са разделени от нас по Божествен закон. Ще го разглеждаме по-долу. Същото е и с всички преминали до сега пандемии, включително е страшната чума. Те са около нас, но ние не сме около тях, защото сме отделени от тях, защото вече сме с по-висока честота на трептене на клетките си. Приближили сме се към Господа. Ако обаче човечеството тръгне по пътя на деградацията, както сега се кани да го стори, то ние ще се завърнем при отминалите болести със сигурност и доказателство за това е завръщането, както твърдят, на морбилите. Морбилите са заболяване от моето детство – средата на миналия век. И е нормално първо „близките“ болести да се появят. Това е доказателство, необоримо при това, че сме тръгнали в погрешната посока на деградацията, което между впрочем е очевидно за всеки разумен човек. Ако се оставим на евреите да ни водят към техният „нов ред“ и чумата ще се появи, със сигурност!

Нещо повече, от проказата до сегашните „пандемии“ механизмът на тяхното проявление е един и същ – психологическо отклонение от Бога. Ако вярвахте на Бога, то нямаше да вярвате на лъжите ръсени от еврейските телевизии и никакъв вирус и никакви „пандемии“ нямаше да има. Добре е, че поне разумните хора проумяха това. За тези хора, които са проумяли това е лесно да изясним и измамният смисъл на ваксините. Ваксините имат двуяко значение. От една страна тяхното първично проявление е това, което сега медицината модерно нарича плацебо ефект, успокояване на псиката на човека, така се откъсва от хипнозата на телевизора, добива кураж и увереност и това е гаранция за предпазване от заболяването. Това е факт! Иначе ваксината няма абсолютно никакъв друг положителен ефект! Но същевременно тя е най- зловредният начин за предизвикване на този плацебо ефект. И това се вижда лесно от последващото ѝ действие – тя става източник за запространяване на заразата – това са т.н. сега „мутанти“. Нека да е ясно:

ВИРУСИТЕ НЕ МОГАТ ДА МУТИРАТ! ЗАЩО?-

Защото това в крайна сметка означава да признаем, че вирусите имат съзнание, което даже и най-отявлените сатанисти не се наемат да твърдят.

Така, че в сегашните условия на тази кризисна „пандемия“, ваксинирането ще продължи разпространението на заразата вечно! Това е така, защото клетките на ваксинираните, като резултат от ваксината, произвеждат дисхармонична енергия, която предизвиква нова мутация. Подробно изясняваме това в статията: „Обръщение към математика на задкулисния НОЩ проф. Витанов“ (вж. ТУК) И характерното при вторичното вече заразяване е, че тази дисхармонична енергия се проявява, както казват учените, клъстерно, т.е. различно в различните мини общества – било град, работен колектив и пр. Тази дума „клъстер“ е понятие, което сегашните сатанисти-лекари взеха от физиката, така заливайки обикновените граждани с неизвестни понятия се надяват да ги респектират и така да ги направят послушни! Вярно е, че има такъв механизъм. ВСЯКА БОЛЕСТ Е ДИСХАРМОНИЯ! От проказата до сегашната „пандемия“. А дисхармонията ние сами си я създаваме в организма, като се поддаваме на измамите на еврейските телевизии – те всичките са такива.

Сега да изясним нещо, за което не се говори. Има два вида познание и това трябва най-после ясно да се каже.

Едното познание е Божественото:

То е изградено върху понятието и проявлението на хармонията. Характерно за хармонията е това, че при нея има само и единствени решения. Тези решения са определени от Божието Учение и човеците трябва да ги изучават и прилагат. ТАМ НЯМА ДРУГИ РЕШЕНИЯ! Това е светът на причините там следствията се обясняват чрез причините, които ги създават – философите говорят за причинно-следствени връзки. Тук има още нещо изключително важно, което трябва да се изясни: Хармонията е музика! Божественият свят е създаден музикално. От това следва едно изключително важно Божествено проявление в материята и в Духа. Този свят има ритъм, което се изявява с трептене. Говорим за честота на трептене. И тук е нещо изключително важно, да се изразя неточно – гениално решение на Бога! Честотите на трептене са свързани с числата, от там пък произтича друга особеност: ниските честоти не могат да проникват във високите, обратното обаче е възможно, но ниските честоти НЕ ВИЖДАТ ВИСОКИТЕ. И това е в основата на стабилността на Божественият свят! Иска повече обяснения, но наведнъж не може. И две изречения за хипнозата. Човека е същество свързано със Словото Божие, дали той осъзнава това или не – това е друг въпрос. Това му дава големи възможности за развитие на неговото съзнание и механизмът е следният: когато произведем по някакъв начин определена честота на трептене ние получаваме познанието, което е в него и това под него! Така Бог е Този, Който ни дава разум. А сега представете си, че във вашето съзнание отвън НЯКОЙ ИЛИ НЕЩО въведе някакъв вид трептения, те ще ни свържат с Божественото познание, съответствуващо на това трептене, ние „ще видим“ със съзнанито си какво е свързано от Божествения свят с тези трептения и в него ще се произведе съответното материално решение. Е, това е хипнозата. Това е осъзнал и изследвал дявола и залагайки на тази особеност на човешкият ум е решил да завладее света. Това е силата на дявола. Това е познание, което е изучавано от дедите ни в четвъртата раса. Резултата е виден.

Сега дяволът владее светът чрез нас, чрез нищото, което възпроизвежда в нашето съзнание.

Така се формира и сегашната „пандемия“. Тя реално не съществува, но съществува в нашето съзнание и това води до създаване в нашето тяло на виртуални, но реално проявяващи се образувания, които лекарите наричат вируси.

ЕТО ЗАЩО СЕГАШНАТА НАУКА НЕ МОЖЕ ДА ИЗОЛИРА ВИРУСА! ТОЙ Е ВИРТУАЛНО ПРОЯВЛЕНИЕ! КАК ДА ОТДЕЛИШ НИЩОТО?

Неразбирайки това съвременните учени ни заливат с глуповати, несъстоятелни твърдения! Не случайно, Учителят нарича съвременната наука „НАУКА НА ДЕЦАТА“!

Ако спрем да се поддаваме на хипнозата на телевизора, от където ни заливат със страхова психоза, то никаква „пандемия“ НЯМА ДА ИМА! Това всеки сам може да го провери върху себе си и сам да си бъде лекар.

И две думи за свободата:

Само там, В БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ, човек може да бъде свободен, защото знаейки законите, той без проблеми заобикаля неверните решения, които му носят страдание.

Другото познание е комбинаторното:

Характерното при него е, че без да се държи сметка за причините за дадено проявление се комбинират по определен начин фактите и това се представя за истина. Това е света на лъжата. Тук има много „истини“, защото комбинаториката не е еднозначно определена! Това е светът на лъжата. Това е света на дявола, в който сега живеем и в който управляват децата на дявола – евреите. В този свят има само следствия и затова всичко се обяснява само чрез тях. Това е светът на следствията. Това сами евреите си го казват в ционските си протоколи, но те трябва да се изучават и то задълбочено. Това е също познание – познанието на дявола, на неговите деца – евреите. Тук всичко онова, което казахме за Божественият свят не съществува. Спираме до тук.

И ТАКА, КАКВО ПРАВИ БОГ, КОГАТО ВЪЗНИКНЕ ДАДЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ?

ДВЕ НЕЩА:

ПЪРВО, ПОВДИГА ЧЕСТОТАТА НА ТРЕПТЕНЕ НА КЛЕТКИТЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, ТАКА ТО СЕ ОТКЪСВА ОТ ЧЕСТОТАТА НА ТРЕПТЕНЕ НА ВИРУСИТЕ И СЕ РАЗДЕЛЯ ОТ ТЯХ – ТЕ ЗА НЕГО „ИЗЧЕЗВАТ“! Защо в кавички? – защото нищо не изчезва, просто се разделяме с него, то става невидимо за нашия организъм и той не реагира на него. За това казват: човек има силна имунна система! И ТАКА ДОСТАТЪЧНО Е ДА СМЕ СВЪРЗАНИ С БОГА, ТОГАВА НАШИТЕ КЛЕТКИ ЩЕ ИМАТ ЧЕСТОТА НА ТРЕПТЕНЕ ТАКАВА, ЧЕ ДА Е ПО-ВИСОКА ОТ ТАЗИ НА ВИРУСИТЕ – ТОВА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ БОГА. КОГАТО ТОВА СЕ ПРАВИ ЗА ВСИЧКИ ХОРА ТОВА ГО НАРИЧАТ „СТАДЕН ИЛИ КОЛЕКТИВЕН ИМУНИТЕТ“! Сега НЯМА ДА ИМА ТАКЪВ, защо ще го кажем по-долу.

ВТОРОТО, КОЕТО ПРАВИ БОГ Е СЛЕДНОТО: ИЗГРАЖДА ЧУВСТВОТО ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ У ЧОВЕКА, КОЕТО НЕ Е НИЩО ДРУГО ОСВЕН ЗАТВАРЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ХИПНОЗА НА ЧОВЕКА. КОГАТО ТОВА СЕ НАПРАВИ ЗА МНОГО ХОРА, ТОГАВА СЕ ИЗГРАЖДА КОЛЕКТИВНО, СТАДНО, ТАКОВА ЧУВСТВО. ТОВА ОБАЧЕ Е ВЪЗМОЖНО САМО ЗА НАРОД, А НЕ ЗА НАСЕЛЕНИЕ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА НАРОД Е СЛЕДНОТО:

НАСЕЛЕНИЕ, В КОЕТО Е ИЗГРАДЕНО КОЛЕКТИВНО СЪЗНАНИЕ, А ТОВА Е ВЪЗМОЖНО САМО КОГАТО ТЕЗИ МНОГО ХОРА, ТОВА НАСЕЛЕНИЕ, Е СВЪРЗАНО С БОГА ИЛИ ПОНЕ Е БИЛО СВЪРЗАНО С БОГА И СЕГА ПРОЯВЯВА, СЪБУЖДА, С ПОМОЩТА НА БОГА ТОВА СЪЗНАНИЕ.

На земята има само един народ! И ТОВА Е БОЛГАРСКИЯТ НАРОД! Резултата от ваксинирането го доказва!

И ДРУГИ НЯМА! Резултата от ваксинирането го доказва! Сегашните държави, които се мислят за народи, само се мислят за такива! Доказателството ще ни избоде очите. ВИЖТЕ, ЧЕ САМО НИЕ БОЛГАРИТЕ СМЕ ЗАЩИТЕНИ ОТ БОГА ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЧУСТВОТО ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ. Това, което говорим, другите „народи“ даже няма да го проумеят. Там има само население, но няма колективно съзнание! Това не са народи, а измамно отделени от евреите общества от нас, болгарите, за да могат лесно да ги управляват от една страна и от друга, за да ги използват като „ФЕРМИ“ ЗА РАЗПЛОЖДАНЕ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ТЕХНИТЕ ЖЕНИ! Вече сме го казвали, но пак ще го повторим: ЕВРЕИТЕ СА БЕЗЖИЗНЕНА СИСТЕМА. ТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗПЛОЖДАТ САМОСТОЯТЕЛНО! НАШИТЕ, ЧОВЕШКИТЕ ЖЕНИ, ГИ РАЗПЛОЖДАТ!

Защо и как успяха евреите да постигнат това е част от нашата история и ние подробно ще разглеждаме този въпрос.

Сега евреите се надцениха и решиха, че е настанал момент, когато да обединят отделните си „ФЕРМИ“ в една и така да създадат свое световно господство! Да, ама те не знаят нещо и това е, че до сега „свещта на болгарите“, казано езотерично, което ще рече УМЪТ, СЪЗНАНИЕТО , беше „под шиник“, (също езотерично казано) заради изпитание! БОГ ПОДЛАГА НА ИЗПИТАНИЕ ТЕЗИ, КОИТО ПОДГОТВЯ ЗА СВОЯ МИСИЯ! А БОГ ПО ПРИНЦИП ЧРЕЗ НАС, БОЛГАРИТЕ, СЕ ПРОЯВЯВА В МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ! ЗАТОВА УЧИТЕЛЯТ КАЗВА, ЧЕ НИЕ СМЕ ЗАПИСАНИ НА ДЛАНТА НА БОГА – ТОВА ОЗНАЧАВА, ЗАЩОТО ЕЗОТЕРИЧНО КАЗАНО, БОГ РАБОТИ ЧРЕЗ РЪЦЕТЕ СИ, КАТО ЧОВЕЦИТЕ! Сега „шиникът“ се вдига! ЛЪВЪТ СЕ СЪБУЖДА!

Тези държави, които сега се смятат, че са народи, са наши „блудни синове“, както е казано в Писанието и всички те ще се завърнат в бащината си къща през вековете! Колко ще продължи този период? – осем века! След девет века, казва Учителят, Болгария ще бъде толкова голяма, че сега съзнанието ви не може да го побере! А Той знае!

А сега да отговорим на въпроса: ЗАЩО СЕГА НЯМА ДА ИМА КОЛЕКТИВЕН ИМУНИТЕТ? Сатанистите са глупави, те си въобразяват, че в света нещата ще се случват така както те искат. За тях това е нормално, защото те и понятие си нямат за съществуването на Бога. Те са клонинги, зомбита. А защо зомбита? – защото те не могат да мислят. Тях непрекъснато ги напътстват какво да правят, затова на тях са им нужни тези неделни училища. И там ги учат на какво мислите?

– УЧАТ ГИ КАК СЕ ПРАВИ ТЕРОРИЗЪМ! (проверено е!) ЦЕЛИЯТ ТЕРОРИЗЪМ В СВЕТА Е ОТ ТЯХ СЪЗДАДЕН И ОТ ТЯХ СЕ УПРАВЛЯВА. НЯМА ДА ГО ДОКАЗВАМЕ, ЗАЩОТО ТЕ САМИ СА СИ ГО КАЗАЛИ В ЦИОНСКИТЕ СИ ПРОТОКОЛИ. НЯМА ДРУГ ТЕРОРИЗЪМ! ТОВА ЧЕ ИЗПОЛЗВАТ ХИТРИНАТА: „КРАДЕЦА ВИКА ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА“ НИЩО НЕ ПРОМЕНЯ.

И все пак, защо няма да има КОЛЕКТИВЕН ИМУНИТЕТ?

Ще го обясним с казаното в Писанието:

Бог иска да се спасят всите человеци.“ – (ТИМ. 2;4)

но е казано още:

И който не се намери записан в книгата на живота, хвърлен биде в езерото огнено.“ – (О.И.20;15)

Ето това е причината! „книгата на живота“ вече е определена. Вече всеки, който е определен е записан, а незаписаните ще бъдат хвърлени в „езерото огнено“. Няма да влизаме в подробности, само ще кажем, че същото казва е Учителят не веднъж при това! Сега навлязохме в Нова епоха и не всеки ще влезе в нея! ТОВА Е ИСТИНАТА – винаги е било така! Сега е голямото разделяне на хората – на тези, които са в Бога и тези, които искат да служат на своето тщеславие, т.е. на дявола! Това е разделението на „овцете от козите“ , както е казано в Писанието. Ето защо не може да има колективен имунитет – който не е записан в книгата на живота, т.е. не е в пътя към Бога не може да има тази превилегия – да има силен имунитет. Затова пък Бог отключи чувството ни за съхранение. Забележете, че всички, които не искат да се ваксинират са обединени по някакъв невидим начин за тях самите.

Всички неваксинирани, осъзнато или не, са разбрали, че „начало на мъдростта е страх Господен “ – (ПР. 9;10) Казано е:

Затова, понеже приемаме царство, което се не колебае, трябва да имаме благодадатта, чрез коятода служим Богу благоприятно; защото Бог наш е огън пояждащ.“ – (ЕВР. 12;28-29)

А защо пък Посланието на ап. Павел е към евреите? Към кои евреи? – историческите! Те са наши деди! А тези, които сега се наричат „евреи“ нямат нищо общо с евреите, те са деца на дявола, както ги е разобличил още на времето Исус Христос (ЕВ. И. 8;44). Тяхното истинско име е грипи. От там е и името „гърци“, но това отделно.

И така до преди тази „пандемия“ винаги имаше стаден имунитет, но сега НЯМА ДА ИМА! СЕГА Е ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО! РАЗДЕЛЯМЕ СЕ на „овци и кози“! Разделяме се на такива, които са тръгнали или тръгват по пътя към Бога и такива, които искат да служат на своето тщеславие, което ще рече на дявола. Разделяме се още на човеци и на деца на дявола-евреи. ВЪВ ВЕЛИКО ВРЕМЕ ЖИВЕЕМ!

СЕГА Е ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО!


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44