общество

КОЙ ОПРЕДЕЛЯ ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА НА НАРОДА?

КАЗАНО Е- РИБАТА СЕ ВМИРИСВА ОТ КЪМ ГЛАВАТА.

СХЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА НА НАРОДА.

Наблюдава се безпрецедентно опростачване на народа ни. Всички се питат от къде се взе и как стана това? Едни обвиняват училището, други нравите, моралът и пр. Истината обаче е една единствена, защото правилото в една общност, държава е: МОРАЛЪТ НА НАРОДА ОТ ТАЗИ ОБЩНОСТ , НАРОД СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ГО УПРАВЛЯВАТ! Нищо по-естествено от това! Това се знае от памтивека, затова и съществува поговорката, която сме извели в заглавие – „Рибата се вмирисва от към главата“! То това е показано и в строежа на човека. Интелигентността се определя от главата, а тя е най-отгоре. Ето защо, народе мой, не е без значение кой ще те управлява. Простаци си избрал, и ти простак ще станеш като тях. Не може да се издигнеш по-високо, защото те са най-високото място, на което ти самият си ги сложил. Те са тези, които формират егрегора на морала на обществото и цялото общество от него се ползва. ТЕ СА ГЛАВАТА! Тогава е очевидно, че народът не може да надскочи управниците си. И от тук е лесно да се види, че когато настане опростачване като сега, то означава че много си сгрешил, народе мой.

И тук да направим анализ. За да е успяваща една страна трябва да я управляват хора, които са умни и които могат да приложат възможностите си, използвайки силата на народа за дълъг период от време, защото от еднодневките разум не може да се очаква. Та помислете, те и да искат, не могат да се проявят като добри управници, защото имат време само да се награбят от богатствата, които си им предоставил безвъзмездно при това. На голямо изкушение си ги поставил, че после се сърдиш, че грабели. Ами ти сам си ги поставил там.

Винаги казваме, че всяко нещо има две страни на проявление – външно и вътрешно. Хайде сега да намерим тези две проявления. От какво се определят? – от отношението към държавата с нейните богатства. Кога нещо е външно? – когато си в страни от него. Това са еднодневките на т.н. парламентарна република. Тук въобще няма да разглеждаме това, че при тази Конституция, която имаме, такава форма на управление е в нарушение на основният закон на държавата. Защо? – защото народът няма възможност да контролира властта, а там е казано, че той е суверен, което ще рече независим владетел или СОБСТВЕНИК на страната. Ще кажем още нещо: От основният закон на държавата следва, че не може да има частна собственост! ШОК! НЕПРИКОСНОВЕНА, СВЕЩЕНА И ПР. ИЗМИШЛЬОТИНИ! ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! СУВЕРЕН Е НАРОДА! ТОГАВА ВСЕКИ МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО СТОПАНИН, НО НЕ И СОБСТВЕНИК, ЗАЩОТО СОБСТВЕНОСТТА ОГРАНИЧАВА ПРАВАТА НА СУВЕРЕНА! ТОГАВА КОЙ Е ПО-ГОЛЯМ СОБСТВЕНИК?

Казваме Конституция или основен закон. В нея/него се определят само две неща: Първо, кой е суверена и Второ, кой и как прилага управлението В ЕДИНЕНИЕ СЪС СУВЕРЕНА. Другото всичко са следствия и следователно ВЛИЗАТ В ГРАФАТА НА Т.Н. ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ! А СЕГАШНИТЕ НИ ГРАБИТЕЛИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА УПРАВНИЦИ, НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СИ, ДАЖЕ ЗЕМЯТА НИ РАЗПРОДАВАТ НА ЕВРЕИТЕ, КОИТО ПЪК СИ „ТОЧАТ ЗЪБИТЕ“ ДА СИ СЪЗДАВАТ БАЛКАНСКА ЮДЕЯ ВЪРХУ НАШАТА ЗЕМЯ! ТАКОВА ЧУДОВИЩНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИСТОРИЯТА НЕ ПОЗНАВА! ТАКА ЧЕ ДО ТУК С „НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА“, НАРОДЕ МОЙ, ВЗЕМИ СЕ В РЪЦЕ! Как тридисет години не се намери някой орган от тези, които ти храниш, болгарино, да види противоречието. Да види, че правата на суверена, твоите права, болгарино, са фиктивни! За какво си харчиш парите тогава? И това е „бълха ни ухапала“ в сравнение с грабителството в страната, безконтролно! Безконтролно, защото ти, народе, като суверен не можеш да упражняваш своите права на такъв. ДЪРЖАВАТА НИ Е „РАЗГРАДЕН ДВОР“! БЕЗКОНТРОЛНО УПРАВЛЕНИЕ! БЕЗСТОПАНСТВЕНА ДЪРЖАВА! ДО КОГА?

С какво се характеризира ВЪНШНОТО УПРАВЛЕНИЕ? – с грабителство. То е заложено в самото формулиране на този вид управление, но тези, които управляват не искат да кажат истината, а народът няма кой да го упъти, че така държава не се отглежда, че така тя рано или късно ще изчезне. И вече се вижда как отделните държави са пред прага на изчезване, ако не се случи нещо ново. То и затова сатанистите говорят вече не за народи, а за биологична маса. Те наложиха тази форма на управление и са горди с това, че измамиха на времето народите и ги тласнаха към гибел. Това те ясно са виждали, защото е добре описано в ционските им протоколи. Следователно изходът от ситуацията е преустановяване на измамата на евреите. Те измислят тази форма на управление, за да се създаде безконтролно разграбване на страните и довеждане на народите до бедствено положение. Пак ще кажем – виждали са го добре, защото са го описали добре в ционските си протоколи. Ще ги цитираме:

(ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ.)

В действителност за нас няма препятствия. Нашето свръхправителство се намира в такива особено благоприятни условия, които са дали основание да го наричат с динамичната дума – диктатура. Аз мога с положителност да заявя, че в сегашното време ние сме законодателите; ние определяме състава на съда и ние раздаваме правосъдието; ние наказваме и помилваме; ние седим на водаческия кон като повелители на всички войски. Ние управляваме със силна ръка, защото държим в ръцете си и остатъците на разнебитената гоевска общественост, която някога е била силна, но сега покорна нам. Ние държим в ръце необузданите честолюбия, ненаситната алчност, безпощадното отмъщение и злобната ненавист.“ В ТОВА ВРЕМЕ ЖИВЕЕМ.

(ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОДРИВАТ ОСНОВИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.)

От нас изхожда всесковаващият терор. Ние имаме в услуга хора, представляващи всички мнения и всички доктрини: монархисти, демократи социалисти, комунисти и всякакви утописти. Ние сме впрегнали в работа всички и всеки един подкопава последните остатъци на властта, старае се да срине всички установени порядки. Всички държави, измъчени от неуредици, искат покой. За да имат мир, те са готови да пожертват всичко. Но ние няма да им дадем мир, докато те открито и с покорност не признаят нашето интернационално свръхправителство.

Народите пищят и искат разрешението на социалния въпрос посредством международни съглашения. Разпокъсаността на партиите хвърли народите в наши ръце, защото за водене на партийни борби са необходими пари, а всичките пари са в нашите каси.В ТОВА ВРЕМЕ ЖИВЕЕМ.

(ЮДЕИТЕ РАЗКЪСАХА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ВЛАДЕТЕЛИТЕ И НАРОДИТЕ ИМ.)

„Ние бихме могли да се боим, ако се съединят будната просветена царска сила и сляпата сила на народа, но ние сме взели всички мерки срещу тази възможност. Между едната и другата сили издигнахме стена от взаимно недоверие и терор.

По такъв начин сляпата сила на народа стана наша опора, и ние, само ние еднички, ще ѝ бъдем ръководители и, разбира се, ще я насочим към нашата цел.“ В ТОВА ВРЕМЕ ЖИВЕЕМ.

(ЮДЕЙСКАТА ВЛАСТ ЩЕ БЪДЕ НАЙ-СИЛНА.)

„При съвременната неустойчивост на всички власти, НАШАТА ВЛАСТ ще бъде по-силна от всяка друга, защото тя ще бъде НЕВИДИМА до тогава, докато укрепне дотолкова, че да не може никаква хитрост да я подрине.“ В ТОВА ВРЕМЕ ЖИВЕЕМ.

ДВАДЕСЕТ ВЕКА ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ ВРАЖДИТЕ МЕЖДУ ХОРАТА И НАРОДИТЕ.

Една световна коалиция на гоите би могла временно да спечели някакъв успех над нас, но ние сме осигурени срещу това, поради дълбоките корени на разединението между тях, които вече не могат да бъдат изкоренени. Ние противопоставихме едни срещу други личните и национални интереси на гоите, религиозните и племенни ненависти, които насаждахме в техните сърца в продължение на ДВАДЕСЕТ ВЕКА. Благодарение на това нито една държава, протягаща ръка за съдействие, няма да получи подкрепа от никъде, защото всички знаят, че съглашението против нас не ще бъде от полза за никого. Ние сме толкова силни, че всекиму се налага да държи добра сметка за нашата сила. Държавите не могат да направят дори нито едно малко, частно съглашение, без и ние тайно да участваме в него.В ТОВА ВРЕМЕ ЖИВЕЕМ.

ЮДЕИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ СЛАБОСТИ.

Нашето тържество се улеснява още и от това, че в сношенията си с нужните ни хора ние винаги действаме на най-чувствителните човешки струни: на интереса, на алчността, на ненаситността, на материалните нужди на човека. А всяка една от тези изброени човешки слабости е в състояние да убие инициативата, отдавайки човешката воля в ръцете на купувача. В ТОВА ВРЕМЕ ЖИВЕЕМ.

Това е сегашната форма на управление, която се владеее и прилага от тайната еврейска конспирация. Те сами си го казват.

А каква е ВЪТРЕШНАТА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ? – тогава управляващите трябва да бъдат „вътре“ в собствеността на държавата и в същото време народът трябва да може да контролира управлението на държавата. Какво означава това? Те трябва да притежават собствеността, НО КАТО СТОПАНИ! А това са т.н. конституционни царства. Не е точно да се казва монархии, защото това е различно. Монархията е „вечна“ форма на управление. А при царството не е така – управлява докато го върши разумно. Монархията е еднолична и безконтролна власт, а констиционното царство е договор между управляващият и народа. Там има специална клауза, запазена във вековете: Ако царят издаде „лош закон“ той се наказва от народа със смърт! В древността е съществувала такава форма на управление. Такава форма на управление са прилагали болгарите, които са свързани с ума – азиатските болгари. За вътрешната форма на управление ще говорим отделно.

СЕГА Е ВАЖНО НАРОДЪТ НИ ДА СИ ПОВЯРВА, ЧЕ МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ТАЗИ БЕЗПЪТИЦ А.

Народът се нуждае от умен, силен и справедлив водач! А сега връзката между народ и интелигенция е разкъсана. Така винаги изплуват отгоре измамници от тайната еврейска конспирация – те и такава форма на управление са измислили – сами си го казват по-горе. А интелигенцията се „цупи“ обидена! И когато „умните“ изоставят своя народ, защото е „прост“, то се случва следното: евреите бързо го „прилапват“ при тях с голи обещания, казали са си го отлично – цитираме ги по-горе. А народът не разбира тава – той интуитивно си търси водач! Така евреите ги насъскват срещу своите „умни“ и те ги унищожават! Така „умните“ стават глупаци! И тук е приложен еврейският закон: „Каквото искам да ти направя, ти сам ще си го направиш и ще си платиш на всичкото отгоре!“ Това евреите отлично са си го описали в ционските си протоколи! Ех да имаше кой да ги прочете барем!

Според евреите сега живеем във времето, когато

ЮДЕЙСКАТА СИМВОЛИЧНА ЗМИЯ Е ОПАСАЛА СВЕТА.

Днес мога да ви съобщя, че нашата цел е вече на няколко крачки от нас. Останало е още едно малко пространство, и целият изминат от нас път е вече готов да сключи кръг на символичната змия, както ние изобразяваме нашия народ. Когато този кръг се затвори, всички европейски държави ще бъдат сграбчени от нас като в силни клещи.ТОВА Е „НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД“.

ЮДЕИТЕ СА УБЕДЕНИ В СВОЯТА КРАЙНА ПОБЕДА.

Чрез Иехова царуват Царете.” А чрез пророците нам е казано, че от самия Бог ние сме избрани да царуваме над цялата земя. Бог ни е наградил с гения, който може да се справи с тази задача. Ако има в противния лагер гений, той ще се опита да се бори с нас, но проходящият, временно блеснал гений, не може да се сравнява с вродената гениалност на нашия народ. Борбата между него и нас ще бъде безпощадна, такава, каквато светът още не е виждал.

Изглежда и си вярват!

Но светът не се управлява от техният Иехова, а от Бог, Който е създал света! Еврейте нямат връзка с Бога! И още: пророците са хора, чрез които Бог говори на хората, а евреите нямат връзка с Бога! Тогава може ли пророците да са евреи? В същото време обаче Бог твори чрез нас, болгарите! Затова сме записани на дланта на Бога! Това е езотеричен израз, който точно това означава. И ще кажем,още: В далечното минало, преди още да са създадени „Ведите“ ние, болгарите сме помогнали на хората да не се отклонят от Бога! И ПО ТОЗИ НАЧИН СМЕ ПОМОГНАЛИ НА БОГА! Това Учителят ни го е казал, а аз лично го намерих в древни източници! Сега е пак такова време. Стягай се, болгарино, предстои велико време на счупване на „силните клещи“ еврейски!

МОЖЕ И ДА СИ ВЯРВАТ, НО ЗАЛАГАТ САМО НА „БЛАМИРАНЕТО“, НА СТРАХА! ТОВА ТРЯБВА ДА Е ЯСНО НА ВСИЧКИ ХОРА. Затова е тази измислена „пандемия“!

Сега живеем във време, когато всички говорят какво евреите, сатанистите ще направят. Това са техни бълнувания, но света се управлява от Бога! Какво Той е намислил, никой не знае! Преди много векове е имало пак такава ситуация на борба между доброто и злото и когато е трябвало да се намеси Бога, Той с Негови тайни оръжия ги е стопил и с това сагата се приключила. Отидете на Рила, на „Салоните“ за да видите разтопените скали! И сега там е особено място! А че битката е била там, сам Учителят го подсказва!

А сега се казва: „Когато затръби седмият ангел, тогава ще се изпълни Тайната Божия!“ А Учителят казва, че Бог е приготвил такова „представление“, каквото до сега не е имало в целия космос! Всички ангели, казва Той, искат да слезат на Земята, за да гледат „представлението“, но „билети“ вече няма! А НИЕ ЩЕ ГО ВИДИМ!

undefined
ПРЕЗИДЕНТА НА ТАНЗАНИЯ – ДЖОН МАГУФУЛИ

ПРИМЕРИ ЗА НАШЕТО ТВЪРДЕНИЕ.

Единственият народ, който се противопостави на сатанинската война, наречена „пандемия“, начело със своя президент е танзанийския народ. Стори го защото техният водач – президента беше със своя народ. Сатанистите го атакуваха веднага – какви са заплахите са ясни, защото по този път минахме и ние от Жан Виденовото време – разруха на държавата. Нямат сили да се противопоставят на заплахата и тогава идва решението на президента Джон Магуфули – той се пренесе в жертва, за да спаси страната. Външно танзанийците са победени, но те останаха горд народ. Сега и те носят маски, но по друга причина, различна от страхът на другите народи, които нямат такъв президент! Танзанийците носят маски, за да покажат, че са признали силата на сатанистите и го правят, за да спасят страната си, а не от „пандемичен“ страх! Магуфули им каза ясно: „Аз знам, че това е война.“ следователно не става дума въобще за някаква „пандемия“!

Знаех, че ще го убият и слушах с внимание неговата последна реч пред народ му. Той се прощаваше с народа си! И ги посъветва да носят маските, заради силата на врага. Думите му са съвсем ясни: „Носете маски, ако се налага. Аз зная, че това е война.“ Той искаше само едно от своя народ: да го признаят за свой син! Той каза: „Аз съм един от вас.“ Тази е едничката награда, която си поиска! Достоен син на своя народ! С живота си запази достойнството на своя народ! Поклон на този достоен човек от един неизвестен за него приятел!

Така танзанийският народ запази своето достойнство, защото президента му запази президенската си чест и така го съхрани от разруха!

А ТОЗИ БИЛ ПОСЛУШЕН! ТОЙ СЛУШАЛ! КАКВОТО МУ КАЖАТ! КОГАТО ТОЗИ СЕ УНИЖАВА, УНИЖАВА НАРОДЪТ НИ! ТОЙ НЯМА ИНТЕЛЕКТЪТ ДА РАЗБЕРЕ ТОВА!

И на другият полюс: един предател на народа ни, едно нищожество унижава народа ни и това ни доведе до безпрецедентно опростачване. И до дъното на мизерията! До най-хищническото разграбване на богатствата на страната ни! Слуги на сатаната!

Сатанистите ни наложиха ФАШИСКИ ПЛАН ЗА УНИЖЕНИЕ И УНИЩОЖЕНИЕ НА НАРОДА НИ – ПЛАНЪТ РАН ЪТ!

А той бил послушен! И в своята си мерзост даже не си го скрива И ИМ КОЗИРУВА, защото колкото повече е предан на сатанистите, толкова повече „папачка“ ще има за него!

ТОЙ СЪЩО УЧАСТВА В РАЗГРАБВАНЕТО НА СТРАНАТА. СТРОИ ЕВРЕЙСКИ СЕЛИЩА В СТРАНАТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРЕЙСКИЯТ ПЛАН ЗА ЗАГРАБВАНЕ НА НАШАТА ЗЕМЯ И СЪЗДАВАНЕ НА БАЛКАНСКА ЮДЕЯ! ЧУДОВИЩНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ! А народът – вълци го яли! А вълците са евреите от тайната еврейска конспирация! Те сами са си го казали в ционските си протоколи.

Александър Лукашенко
АЛЕКСАНДЪР ЛУКАШЕНКО – БЕЛАРУС. НЕРАЗБРАНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ.

И това е, болгарино, защото страната ни се управлява от тайната еврейска конспирация външна и вътрешна и ЗАЩОТО НАШИТЕ ЖЕНИ РАЗМНОЖАВАТ ЕВРЕИТЕ! ИНАЧЕ ТЕ СА БЕЗЖИЗНЕНА СИСТЕМА! НЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗПЛОЖДАТ САМИ! КОГА БОЛГАРКО, ЩЕ ПРОУМЕЕШ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, КОЕТО ВЪРШИШ СПРЯМО НАРОДА НИ?

Определяща, РЕШАВАЩА, е ролята на достойния водач на народа!

Има още един интересен пример. Това е Беларус. Тук президента на страната се изправи в цял ръст, за да защитава своя народ. Сатанистите се опитаха да го свалят от власт, подведоха и народа, но Лукашенко устоя на двойните атаки – външни и вътрешни и успя да запази своя народ от унижението на сатанистите да всяват страх в неговата душа чрез измислената от тях „пандемия“. Опитаха се да го купят! Но той не се поддаде! Не предаде народа си за свои облаги! Сега е неразбран, но рано или късно ще бъде оценен по достойнство от своя народ. Всеки рано или късно получава своята заслужена награда!

Водачът на народа трябва да вижда и онова, което народа не винаги успява да види! Тогава той трябва да наложи волята си! Много е тънка границата с изкушението да властва, а не да служи на народа си! Той затова е водач! Затова и са малко истинските водачи!

Трябва да е ясно : умните притежават ума, но той само чрез силата на народа може да се прояви. В същото време народът притежава силата, но тя само чрез ума на умните може да се осъществи! Едното без другото не може! Могат да се проявят само когато са съчетани в едно, както е при тялото! Бог е показал как трябва да си взаимодействат. Прилагали сме го, имаме историческия опит – трябва отново да си го припомним и приложим ! Технологията на завръщането ще разглеждаме отделно.

Бог разказва всичко, което трябва да се направи! Трябва само да изпълняваме Волята Божия!

ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕМ КЪМ КОРЕНИТЕ СИ! ЗАГУБИЛИ СМЕ СЕ!

ПП: За егрегорите виж статиите: „Има само телевизорна пандемия. Това е езотерична война“ и „Езотеричната война доказва как възникват вирусите. Силата на егрегорите.“ от нашия сайт Bolgaristina.com.


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44