пандемия

ИМАТ ЛИ СЪЗНАНИЕ ВИРУСИТЕ? А МОГАТ ЛИ ДА МУТИРАТ?

Какво знаем и какво не знаем за ваксините срещу COVID-19 – интервю с д-р Анна Савчева – Медицински директор на ВИТА:2.    Какво представляват РНК ваксините и какво е различното в начина им на въздействие върху организма?
„РНК ваксините срещу COVID-19, са получени на базата на информационното РНК (иРНК). Те имат инструкции, които позволяват на човешките клетки да произведат безобидна сама по себе си част от коронавируса. Това е т.нар. шипов протеин, който вирусът използва, за да се свърже с човешките клетки. Тези инструкции се предават чрез информационното РНК.

След като клетката получи инструкциите и произведе протеина, имунната система разпознава протеина и започва да произвежда антитела срещу него – процес, който се случва и при инфекция с коронавирус. Разликата е, че човекът не се заразява със самия вирус и затова не може да се разболее или да зарази друг. Резултатът е, че човешкото тяло получава знание как да се защити при бъдещо заразяване.

РНК ваксините не могат да причинят заразяване с коронавирус. Те не внасят в тялото жив вирус или целия генетичен материал на вируса, а само една частичка РНК, която предава инструкциите за производството на шиповия протеин.

Информационната РНК не взаимодейства с ДНК на човека. Тя не влиза в ядрото на човешките клетки, където се намира ДНК, и се изхвърля, след като клетката произведе кодирания протеин.“ НИЕ НЯМА ДА СПОРИМ СЪС СВЕТИЛА В МЕДИЦИНАТА, КОИТО НИКОГА В ЖИВОТА СИ НЕ СА ВИЖДАЛИ ВИРУС, НО ВСИЧКО ЗНАЯТ КОМПЕТЕНТНО ЗА НЕГО! ТОВА Е МЕКО КАЗАНО СМУЩАВАЩО! КАК СЛЕД КАТО ВИРУСЪТ НЕ Е ИДЕНТИФИЦИРАН МУ ВИДЯХТЕ ШИПЧЕТО ИЛИ „ШИПОВИЯ ПРОТЕИН“, ГОСПОДА УЧЕНИ? Когато липсва цялото, как може да съществуват части от него? И ОЩЕ ЕДИН ВЪПРОС: ЧОВЕШКОТО ТЯЛО Е БОЖЕСТВЕН ПРОДУКТ И ЗАТОВА Е ХАРМОНИЧНА СИСТЕМА! СЛЕДОВАТЕЛНО В НЕГО ИМА САМО ЕДНОЗНАЧНИ РЕШЕНИЯ! НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПОРИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС. ТО Е ИЗГРАДЕНО ПО ЗАКОНИТЕ НА МУЗИКАТА! ТОГАВА КАКВА „МУЗИКА“ ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ В ЕДНА ХАРМОНИЧНА СИСТЕМА , КОГАТО В НЕЯ СЕ ВНЕДРИ НЕХАРМОНИЧНА ТАКАВА („ваксина“, в случая)? И КАК МОЖЕ ДА ТВЪРДИТЕ, ЧЕ ОТНОВО ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ ХАРМОНИЧНА СИСТЕМА? И ПОНЕЖЕ ОТГОВОРЪТ Е ОЧЕВИДЕН, НИЕ ЩЕ ДОБАВИМ, ЧЕ ВСЯКА ДИСХАРМОНИЧНА СИСТЕМА Е НЕУПРАВЛЯЕМА! НЕЙНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕЧЕ ИМА ВЕРОЯТНОСТЕН ХАРАКТЕР! НЕЩО, КОЕТО СЕ НАБЛЮДАВА И НА ПРАКТИКА, КОЛКОТО И ДА СИ ЗАРАВЯТЕ ГЛАВИТЕ В ПЯСЪКА КАТО ЩРАУСА! ЕТО ТОВА ОБЯСНЕТЕ, МОЛЯ. И СТИГА ЛЪЖИ, МОЛЯ! ГОСПОДА УЧЕНИ!

Що за идиотски въпрос е това? – ще кажете, защото ако вирусите имат съзнание значи имат мозък! А сега да видим какво означава твърдението, че вирусите мутират? Мутират значи се развиват! Развитието по принцип означава насочен процес, т.е. вирусът определя посока на СВОЕТО развитие, но това означава, че той има съзнание, мисли! СЪЗНАНИЕТО ОПРЕДЕЛЯ ФОРМИТЕ! ВСИЧКО Е СЕМЕ! И таз хубава! Ама ние наистина сме се в’идиотили! Та това е невъзможно! Защо? – ами защото съзнание имат само създанията на БОГА! Защото по принцип да има някаква биологична система съзнание означава, че тя е свързана с БОГА! Защото съзнанието е това – ВРЪЗКА С БОГА. СЛЕДОВАТЕЛНО, СЪВРЕМЕННАТА НАУКА, НАРАЧЕНА ВИРОСОЛОГИЯ НИ ВМЕНЯВА ТВЪРДЕНИЕ, КОЕТО ОБАЧЕ НЕ КАЗВА НА ГЛАС, А ИМЕННО, ЧЕ ВИРУСИТЕ СА УМНИ! Защото само системи със съзнание, значи умни, могат да се развиват или в случая – да мутират!

А сега да го кажем по друг начин: За да се променя дадена биологична система, каквато и да е тя и колкото и голяма да е тя, ТЯ ТРЯБВА ДА ИМА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНА ФОРМА! Питам ви, господа учени, ако това не е така, тогава как се формира нещо без да има форма? Съгласно хилядолетната Езотерична наука, формите се определят първо в Божествения свят, напълват се със съдържание – сила в Духовния свят и чак след това се проявяват в материалния свят! Всичко това се извършва от ВЕЧНИЯТ ДУХ БОЖИ и това съставлява ТРИЕДИНСТВОТО НА БОГА, за което от векове сме забравили, защото това, което сега наричат Триединен Бог просто е фалшификат – НЯМА ДА НАВЛИЗАМЕ В ТАЗИ ТЕМА! А това, че Бог определя формите предварително следва от простият факт, че всички небесни тела са сфери, галактиките са спирали, а траекториите на небесните тела са елипси. Случайности за толкова много и толкова грамадни образувания – да се твърди, че са се образували „случайно“ е просто нелепо! Имаме още малко познание на тази тема, но за това ще говорим на друго място. Но да се върнем при вирусите.

Има още нещо, което със сигурност е вярно, а това е, че вирусите не са Божие творение, защото Бог не прави ЗЛО! Неоспоримо е, защото доброто и злото са разделени. Добре, но какво създава злото? – черните адепти, които сега наричаме дявол.

Но има една особеност в проявлението на злото – ТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИВА!

Следователно, ако приложим това за т.н. вируси, то е ясно, че те не могат да се развиват или както науката казва ДА МУТИРАТ!

ВИРУСИТЕ НЕ МОГАТ ДА МУТИРАТ! НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ДОКАЖЕ ПРОТИВНОТО – ПРОСТО ЗАЩОТО НЕ Е ВЯРНО!

Тогава от къде идват тези мутанти, които НЕСЪМНЕНО съществуват? Има само едно разумно обяснение – просто причината за тяхното проявление не е тая, с която ни заблуждават. Ама те може и себе си да заблуждават, защото толкова просто им е акъла! ТАКОВА Е НИВОТО НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА! (Подробно сме го обяснили в статията: „ Ваксинираните са заразоносители“. )

Ама те „гениално“ ни лъжат! А ние „юнашки“ им вярваме!

Съвременната „наука“ е изградена с предположението, че НЯМА БОГ! Някой до сега да е казал какво е действието на Бога в проявлението на дадена биологична система – вирусите в случая?! АМИ ТОГАВА КАКВО ОБЯСНЯВАТЕ, ГОСПОДА УЧЕНИ? И СТРАННОТО Е, ЧЕ ТВЪРДИТЕ, ЧЕ ВЯРВАТЕ В БОГА! Въпросът е в кой бог? – защото за сатанистите ТЕХНИЯТ БОГ Е САТАНАТА!

В науката господствуват еврейските „учени“ – те сами си го казват в ционските си протоколи! Ще ги цитираме:

ЮДЕЙСКАТА АРИСТОКРАЦИЯ Е НАЧЕЛО НА ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ.

Върху развалините на естествената и родова гоевска аристокрация ние поставихме начело на всички инициативи аристокрацията на нашата богата интелигенция. Цензът на тази нова аристокрация ние поставихме в богатството и в науката. Богатството е в нашите каси, а науката се движи от нашите мъдреци. (протокол №1)

Евреите са деца на дявола/сатаната – това Исус Христос го казва (вж. ЕВ.И.8;44), следователно те нямат връзка с Бога и още по-следователно НЕ МОГАТ ДА МИСЛЯТ! НЕ МОГАТ, ЗАЩОТО МИСЪЛТА Е ВРЪЗКА С БОЖИЕТО СЛОВО!

А ЕВРЕИТЕ МОГАТ САМО И ЕДИНСТВЕНО ДА КОМБИНИРАТ ФАКТИТЕ, т.е. проявленията! Затова и съвременната „наука“ отдавна не е наука, а компилация на факти. Има ли някой, който да иска доказателства? А от това какво следва?

Известно е, че в комбинаториката няма еднозначни решения, а в науката се изискват ТОЧНИ, ЕДНОЗНАЧНИ решения – ТОВА Е ИЗПЪЛНЕНО САМО И ЕДИНСТВЕНО ПРИ ХАРМОНИЧНИТЕ, Т.Е. БОЖЕСТВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ – те ЕДИНСТВЕНИ имат единствени, което ще рече хармонични решения! СВЕТЪТ Е СЪЗДАДЕН ХАРМОНИЧЕН – МУЗИКАЛНО! А в своята комбинаторика еврейските „учени“ винаги могат да вземат една комбинация от факти (която ги устройва) и да я представят за обяснение на дадено явление – независимо дали е за физиката или за биологията! Те сами си го признават в ционските си протоколи! Ще ги цитираме:

ЮДЕИТЕ ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И ЗАБЛУЖДАВАТ ВСИЧКИ НАРОДИ.

Нека за гоите да играе най-главна роля онова, което ние сме им внушили да считат за повеление на науката, на “теорията”. За тази цел, чрез нашата преса ние постоянно възбуждаме сляпо доверие към тези научни повеления. Интелигентните гои ще се кичат със звания и без да проверяват логичността им, ще привеждат в действие всички получени от науката сведения, които нашите агенти така комбинират, че да възпитат умовете им в нужната за нас насока.“ (протокол №2)

КАЖЕТЕ, МОЛЯ, КОЕ ОТ ЦИТИРАНОТО НЕ Е ВЯРНО? КОЕ?

А това си има име – нарича се ЛЪЖА! ЕТО ЗАЩО В СЕГАШНАТА НАУКА СЕ ВЪДЯТ МУШЕННИЦИ И ЗА ДА СЕ ДОБИЕШ С НАУЧНА ТИТЛА или СТЕПЕН ТРЯБВА ДА СЛУШКАШ! НЕ СЛУШКАШ ЛИ – НЯМА НАПРЕДЪК В НАУКАТА! То е навсякъде така, ще кажете и сте прави. То и затова този свят на ЛЪЖАТА, ИЗМАМАТА, НАСИЛИЕТО се изчерпа и вече загива! Това, което се случва е точно това – не просто загниване, а умиране на тази система. Това винаги е свързано с мъчение и това сега се случва. (Опитват се да ни убеждават, че ционските протоколи са фалшификат на такива, които ги мразят, но защо тогава НЯМА НИТО ЕДНО ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ТОВА, КОЕТО Е КАЗАНО В ТЕЗИ ПРОТОКОЛИ И ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА! Наричат ги „Протоколи на ционските мъдреци“ – а там се говори как, по какъв начин, трябва да се унищожава човешкият род! ТОВА ЗА ТЯХ Е МЪДРОСТ!)

ИЗХОДЪТ: УЧИТЕЛЯТ ГО Е КАЗАЛ: ВРЪЩАТЕ СЕ В БОГА! Тогава, когато бяхме в Бога бяхме силен народ! Сега живеем в света на дявола и искаме да сме добре. А как ще стане това, когато задачата на дявола е унищожаване на човешкия род! (вж. ЕВ.И. гл.8; 38-47)

Какво се случи, че напуснахме Бога? ЩЕ ГО КАЖЕМ С ДВЕ ДУМИ: ЕВРЕИТЕ ИЗЛЪГАХА СВЕТА, като ни обявиха за слуги на дявола – приписаха ни техните деяния на нас И ГО НАСТРОИХА СРЕЩУ НАС! В УСЛОВИЯ НА ПЪЛНА ИЗОЛАЦИЯ СЕ ПРИНУДИХМЕ ДА ТРЪГНЕМ ПО ПЪТЯ НА ДЯВОЛА, ВОДЕНИ ОТ ЕВРЕИТЕ (за да оцелеем)! ЗАТОВА ПРИЕМАМЕ ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ ТРИ ПЪТИ! КОЙ ЗНАЕ ЗА ТОВА?ДРАМАТА Е НЕОПИСУЕМА! Ще я разглеждаме подробно, защото отдавна сме я забравили! Така сме се загубили и не знаем как да се върнем!

А сега да се върнем на вирусите.

И тук стигаме до дъното на абсурда: А вирусите наистина имат „съзнание“! Чие съзнание? – на създателите си, на сатанистите!

Вирусите са изкуствени създания, но не така както се опитват да ни вменяват – в лаборатории. Не, те са изкуствено създадени, но в човешките тела от самите хора! ВИРУСИТЕ СА СЪЗДАДЕНИ В ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ОБЕКТИВЕН ЗАКОН!

Затова в езотериката се казва: „Каквото мислиш това се случва“! „Какъвто се мислиш, такъв ставаш“! Въобразяваш си, че има вируси, страшни вируси и те се раждат …, но в тялото ти! Слава Богу не можеш да ги създадеш в чуждо тяло. Това е вече „съзнание“! Външно съзнание, но съзнание! То си има своята сила и своята слабост. Ще говорим за неговата слабост: това външно съзнание чрез човешкото съзнание има връзка с Божественото и ако човек се осланя на БОГА, то няма как да се прояви вирус въобще! Как става това? – щом сме свързани с Бога, това означава, че собствената честота на трептене на нашите клетки е в една октава с Божествената. Тогава собствената честота на трептене на вирусите тъй като е много по-ниска, то тогава тя е изолирана от нас – за нашето тяло вирусите не съществуват. Има такъв Божествен закон!

Точно затова не е възможно вируси от животни да попаднат в човешкото тяло! ПРОСТО НИ ЛЪЖАТ С ТЕЗИ ПРИЛЕПИ И ПР. ЛЪЖА Е ТОВА! КАКТО И НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ВИРУС В ЛАБОРАТОРИЯ, ЗАЩОТО ЗА ДА Е ЖИВА ДАДЕНА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА Ѝ СЕ ВДЪХНЕ ЖИВОТ! А ТОВА МОЖЕ САМО БОГЪТ! НО ВИРУСИТЕ СА ЗЛО И СЛЕДОВАТЕЛНО БОГ НИКОГА НЯМА ДА ИМ ВДЪХНЕ ЖИВОТ! АКО МОЖЕШЕ ДЯВОЛЪТ ДА ДАВА ЖИВОТ, ТО ТОЙ БИ НАПРАВИЛ ТАКА, ЧЕ НЕГОВИТЕ СЪЗДАНИЯ – ЕВРЕИТЕ БИХА МОГЛИ ДА СЕ РАЗМНОЖАВАТ, А ТЕ СА БЕЗЖИЗНЕНА СИСТЕМА! НАШИТЕ ЖЕНИ ГИ РАЗМНОЖАВАТ! В ТОЗИ СМИСЪЛ ТЕ, НАШИТЕ ЖЕНИ, ТВОРЯТ ЗЛОТО! МНОГО Е ЗАСУКАНО, ЩЕ ГО РАЗГЛЕЖДАМЕ ОТДЕЛНО! АМА АКО ИСКАТЕ ВЯРВАЙТЕ! СТРАДАНИЯТА ВИ СА СПОРЕД ВЯРАТА ВИ!

Вирусите съществуват, защото нашата илюзия ги създава!

И в това е силата на децата на дявола – евреите. Техният господар дяволът е отличен езотерик и е осъзнал силата на илюзиите и с тях той управлява цялото човечество! ДА, С НИЩОТО! Когато четем беседите на Учителя прави впечатление (за мислещите), че Той честичко говори за реалното и нереалното, т.е. илюзията! И казва Учителят: „Вие живеете в света на сенките“! Тези „сенки“ са именно илюзиите! Когато се остави мозъкът сам, той може да произведе всякакви небивалици и да си вярва, че са реалност. Не случайно в обучението на посветените влиза и това – да попаднат в четвъртото измерение, където всичко каквото си помислиш се случва. И в Болгария има такова място! Това е пещерата „Дяволското гърло“. Вероятно точно затова и името ѝ е такова! И затова такива велики адепти е имало някога в сегашните ни земи! Спомнете си: и Орфей минава през тази пещера, за да отиде в „оня свят“ да търси своята възлюблена Евридика! И каква е силата на внушението! – само миг невнимание и загубва възлюблената си. Голяма тема е това. Тук само я маркираме. Ще я говорим много пъти в бъдеще. Това за Орфей не са измислици! Ние обаче малко знаем и затова нямаме съзнание да го осмислим.

Сега да се върнем при вирусите! Ако искаме този илюзорен кошмар да приключи, ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕМ ПРИ БОГА! НЯМА ДРУГО РЕШЕНИЕ! И ТОВА, БОЛГАРИНО, САМО ТИ МОЖЕШ ДА ГО РАЗБЕРЕШ! И това е твоята отговорност пред Бога и света!

АБЕ ЕЙ, ХОРА! БОГ НИ Е СЪЗДАЛ, А НА ДЯВОЛА РОБУВАМЕ И НА ДЕЦАТА МУ-ЕВРЕИТЕ СЛУГУВАМЕ! ОСЪЗНАЙТЕ СЕ МАЛКО!

СЕГА ДА КАЖЕМ ОЩЕ НЕЩО: ПОНЕЖЕ ПРЕДСТАВЯМЕ УБИЙСТВЕНИ ФАКТИ СРЕЩУ ЛЪЖАТА, НАРЕЧЕНА ВИРУСИ, ЧУВАМЕ ЧЕ ГОТВЯТ ЗАКОНОВО ДА НИ ЗАПУШАТ УСТАТА! Е, КАТО НЕ МОГАТ С АРГУМЕНТИ НАСИЛИЕТО ИМ Е „АРГУМЕНТА“. В това те имат опит: та нали така спряха разплитането на лъжата наречена ХОЛОКОСТ! Създадоха специален закон в западните страни и забраниха чрез него да се говори публично за това! Опитаха това и у нас, но не стана! Сега се готвят да направят същото за „ПАНДЕМИЯТА“ , наречена КОВИД-19. Сега им е по-лесно: ще го издадат за Евр(оп) ейския съюз. САМО ЧЕ ТОВА Е КРАЯТ ИМ! ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ НЕ ОСЪЗНАВАТ ТОВА! ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ГО ВИДЯТ, ЗАЩОТО БОГ ПОРОГАЕМ НЕ БИВА! А ТЕ ТОВА ПРАВЯТ! Другите народи нямат ДУХ, а БОЛГАРСКИЯТ ДУХ Е БОЖЕСТВЕН! ЗА СЕТЕН ПЪТ ЩЕ СЕ УВЕРЯТ В ТОВА! И за пореден път ще спасяваме човечеството! ТОВА Е БОЛГАРСКА КАУЗА!

ДА ВИДИМ!


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44