ЗА БЛОГА

„БолгарИстина“ е любителски сайт. Тук ще публикуваме нашите виждания и коментари за историята, настоящето и бъдещето на нашата Родина. Ще изразяваме и отстояваме нашата гражданска позиция за случващото се в страната. Ще правим анализи и ще даваме препоръки за дадени събития от съвремието. Ще запознаваме нашите читатели с Учението на нашия Духовен водач Биенса Дуно, известен сред гражданството повече като Петър Дънов. Ще говорим за Божественият танц – Паневритмия, който Той ни е оставил, с препоръката да го разпространяваме и съхраняваме за бъдните поколения. Ще разпространяваме Неговото Учение, Което е Учението на Бялото Братство, чийто проводници на земята сме ние, болгарите!


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44