пандемия

ЗАЩО НЯМА НОРМАЛНИ ВАКСИНИ?

ФИГ.1. СЪВРЕМЕННАТА НАУКА Е СПЕКУЛАТИВНА, КОНСПИРАТИВНА И ПОЛИТИЗИРАНА!

Известно е и ние не веднъж заявяваме, че съвременната наука се занимава със следствията на нещата, а не с причините, които ги причиняват. Това си има своето обяснение, защото истинската наука е изместена от еврвейката „наука“, а самите евреи не могат да мислят, а комбинират фактите. Това, че сегашната наука е еврейска те сами си го казват в ционските си протоколи. Ще ги цитираме:

(ЮДЕЙСКАТА АРИСТОКРАЦИЯ Е НАЧЕЛО НА ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ.)

„Върху развалините на естествената и родова гоевска аристокрация ние поставихме начело на всички инициативи аристокрацията на нашата богата интелигенция. Цензът на тази нова аристокрация ние поставихме в богатството и в науката. Богатството е в нашите каси, а науката се движи от нашите мъдреци.“ (протокол №1)

Естествено след като начина на „мислене“ на евреите е чрез комбиниране на фактите, то и самата наука е изградена на същият принцип, което пък доказва, че съвременната наука се базира върху следствията на нещата, а не върху същносттната страна на нещата, а именно върху причините, предизвикващи разглежданите проблеми. Така в тази „наука“ могат да се включват произволни факти и да се комбинират твърде спекулативно – определящо е желанието за насочване на науката в желана посока, а не в обяснение на истината на нещата. Това самите евреи си го казват в ционските си протоколи. Ще ги цитираме точно:

(ЮДЕИТЕ ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И ЗАБЛУЖДАВАТ ВСИЧКИ НАРОДИ.)

„Нека за гоите да играе най-главна роля онова, което ние сме им внушили да считат за повеление на науката, на “теорията”. За тази цел, чрез НАШАТА ПРЕСА ние постоянно възбуждаме сляпо доверие към тези научни повеления. Интелигентните гои ще се кичат със знания и без да проверяват логичността им, ще привеждат в действие всички получени от науката сведения, които нашите агенти така комбинират, че да възпитат умовете им в нужната за нас насока.(протокол №2)

НИЕ ГИ СМЯТАМЕ ЗА УЧЕНИ – ПРОФЕСОРИ, А ТЕ СА ПРОСТО ЕВРЕЙСКИ АГЕНТИ! ТЕ СИ ГО КАЗВАТ!

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-1.png
ФИГ.2. Това заявява и проф. Кристиан Перон, който оглавява oтдeлeниeтo пo инфeĸциoзни бoлecти в извecтнaтa фpeнcĸa бoлницa „Гapчec“. И нaтъpтвa нa фaĸтa, чe ниĸoгa в живoтa cи дoceгa нe e бил пpoтив вaĸcинитe. Tъĸмo oбpaтнoтo – нacъpчaвaл e xopaтa и e нacтoявaл зa пpилaгaнeтo нa мнoгo oт тяx.Toзи път oбaчe нe e тaĸa. Πpoфecopът e нa ĸopeннo пpoтивoпoлoжнo мнeниe зa Koвид „вaĸcинaтa“, пocлeдицитe, oт ĸoятo мoгaт дa бъдaт фaтaлни зa мнoгo xopa.

По този начин съвременната „наука“ е спекулативна и конспиративна, което пък я прави чисто политическа! С други думи съвременната наука е лъжлива наука. Много точно това е изобразено на ФИГ. 1. Точно затова всички отклонения от наложената силово дадена спекулативна теория се обявават за конспирация! Принципът им е: ОБВИНЯВАЙ ПРОТИВНИКА СИ В ТОВА, КОЕТО ТИ ПРАВИШ! ТАКА ТВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОСТАВАТ НЕЗАБЕЛЯЗАНИ! Защото противникът им трябва да се защитава от това, което при нормална ситуация, би трябвало да оборва.

Спекулативна е съвременната „наука“, защото използва произволни факти и недоказуеми твърдения, като ги свързва с проявленията така, че да се получи обяснение, което те желаят, а не да се обясни истината за дадено събитие или проявление в живата или неживата материя. Това се прави съзнателно, за да се въведе обществото в заблуждение. („… ДА ВЪЗПИТАВАТ УМОВЕТЕ ИМ В НУЖНАТА ЗА НАС ПОСОКА.“) Така науката се политизира и при сегашните условия това се смята за нормално. Политиката по принцип е метод за заблуда на хората в съциалната сфера, това не им стига, но същото е направено и в областта на науката, което е още по-опасно, защото човеците, хората, се предоверяват на това, което сега се представя за наука!

До какви пагубни резултати води това се вижда от съвременната спекула с науката при разиграване на сценария с т.н. КОВИД пандемия и ваксинирането, свързано с нея.

Ние тук даже не разглеждаме истинските учени, защото те са под 5% и са подложени на научен и политически терор и са изтласкани в периферията на науката без да им се дава възможност да доведат своите разработки до широката общественост. Така лесно се манипулират и научните среди и обществото като цяло. Те, спекулантите в науката, в политиката, в цялостния живот, точно това и искат. Казали са си го ясно в цитираната по-горе част от протокол №2.

А сега да разгледаме конкретен пример: Известно е, че сега се разработват главно два вида ваксини срещу измамата, наречена КОВИД-19.

Защо казваме измама? – ами никой, никога и никъде не е откривал вирус на тази „пандемия“! Тогава каква е тази ваксина срещу нещо, което го няма? Това е фрапантен пример за спекулативността на съвременната наука, медицината в частност.

Ваксините по принцип се произвеждат и се прилагат от два века насам и никога не е имало съмнение в тяхната полезност до сега. Сега обаче не се прилага ваксина, а генни разтвори с неясни проявления в бъдеще. Това е по отношение на т.н. РНК ваксини. Другият клас ваксини са т.н. векторни ваксини. Те се характеризират с това, че следват старата технология за производство на ваксини, но вместо патоген на самият вирус или бактерия се използват различни такива от маймуни и пр. Резултатите са опасни за здравето, но това се прикрива! Такава е Astra Zeneca, например.

СЕГА ВЪПРОСЪТ Е: ЗАЩО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПАТОГЕН на самото заболяване, който е атенюиран (омаломощен)? ТОВА БИ УСПОКОИЛО НЕЩАТА И ВАКСИНАЦИЯТА БИ СЕ ПРОВЕЖДАЛА БЕЗ ПРОБЛЕМИ! ЗАЩО? Отговорът е зашеметяващ:

ЗАЩОТО НЯМА ВИРУСИ!

Твърди се, че заболяването се причинява от вирус, но такъв до сега никой не е открил! Всички досегашни твърдения са измислици! Сегашната наука върши това, което е изобразено, че казва „професора“ от ФИГ.1:

„РАЗБИРА СЕ ЩЕ НАМЕРИМ И ДОКАЖЕМ НАУКАТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА НАМЕРИМ И ДОКАЖЕМ!“

С други думи започва стъкмистика в науката с цел заблуда на обществото! Нека да бъдем на ясно:

НИЕ НЕ ТВЪРДИМ, ЧЕ НЯМА „ВИРУСИ“! НО ТВЪРДИМ, ЧЕ ТАКИВА ВИРУСИ, ЗА КАКВИТО НИ УБЕЖДАВАТ УЧЕНИТЕ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ, НЯМА!

СЛЕДОВАТЕЛНО И „ПАНДЕМИЯ“ НЯМА, И СЛЕДОВАТЕЛНО И НУЖДА ОТ ВАКСИНИ НЯМА!

Това сме го доказали вече научно! (вж. например: „Езотеричната наука доказва как възникват вирусите. Силата на егрегорите.“) Ние тук няма да се връщаме на това. Ще кажем обаче, че най-сигурното доказателство ( и за всеки разумен човек незапознат с научната страна на нещата) е това, че се прилагат „ваксини“, които не са ваксини, съгласно приетите от два века насам правила и определения! А не са ваксини, защото няма как да се произведат истинските ваксини! НЯМА КАК, ЗАЩОТО НЯМА ИЗОЛИРАНИ ВИРУСИ! НЯМА КАКВО ДА СЕ ВЛОЖИ В ЕДНА ИСТИНСКА ВАКСИНА!

ВИРУС НЯМА!

Каквото и да ни лъжат, както и да го увъртат вирус, който да може да се изолира и да се приложи в една истинска ваксина НЯМА! Ето затова скочи и проф. Кристиан Перон от ФИГ-2 и изрази своето възмущение от измамата!

ИЗМАМА Е ТАЗИ „ПАНДЕМИЯ“! ТОВА Е БИОЛОГИЧНА СВЕТОВНА ВОЙНА! СЛЕДОВАТЕЛНО ТАЙНА ВОЙНА!

Човек сам трябва да се подсети, че това е война! ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА НЯМА ДА ГО КАЖАТ, защото там са „НАШИТЕ АГЕНТИ“ са си го казали самите евреи!

ТОВА Е ИСТИНСКАТА КОНСПИРАЦИЯ!


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44