акцентирана

ЗАДОЧЕН РАЗГОВОР с Юнал Саидов Лютфиев-(ДПС)

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ИМЕНАТА НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БОЛГАРИЯ ИЛИ КОИ СТЕ ВИЕ ОТ ДПС?

КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА „ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС“? – КРАЙНАТА МУ ЦЕЛ Е СЪЗДАВАНЕ НА ПОМАШКА ДАРЖАВА!

Заровете „томахавките“! Страницата с т.н. „Възродителен процес“ трябва да бъде прочетена с цялата ѝ истина, защото противоречията не са решени, въглените са в пепелта, но лек ветрец и те ще излезат наяве. Посещението на делегация на ДПС в Турция и изказването на техният председател Мустафа КарадайОВ е обезпокоително доказателство за това! „Заровете томахавките“ не е правилно да се каже, защото всеки знае къде ги е заровил!

ЗАХВЪРЛЕТЕ „ТОМАХАВКИТЕ“, ДПС!

ИСТИНАТА САМО ТЯ ЕДНИЧКА МОЖЕ ДА ВИ ПРИНУДИ ДА ЗАХВЪРЛИТЕ „ТОМАХАВКИТЕ“.

ФИГ.1. През 1990 година ЛютфиЕВ е сред основателите на ДПС и от същата година е народен представител. Той е заместник-председател на 40-о Народно събрание. През 2000 – 2003 година и отново от 2009 година е заместник-председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).За разлика от Европейския парламент (който е институция на Европейския съюз), правомощията на ПАСЕ се простират само до възможността да разследва, препоръчва и съветва. Нейните препоръки в областта на човешките права имат значителна тежест в контекста на европейската политика. Европейският парламент и другите институции на Европейския съюз, често се позовават на данните на ПАСЕ, особено в областта на човешките права и на правното и културното сътрудничество. Сега вицепрезидента на ПАСЕ от 2020 г. е Джема Грозданова от ГЕРБ. Какви „странни“ съвпадения! Пълна дискриминация към християнското ни население на европейско ниво! ДПС каква ли роля има там?

Поводът за този задочен разговор го даде самият Юнал ЛютфиЕВ. Първо за името на Юнал (как да се обръщам към него? – той не е господин, защото не е християнин, не е от Господа значи! Не е и турчин, защото в Болгария няма турци, ще го докажем по-надолу. Знам, че е дьонме, но какво е обръщението към тях НЕ ЗНАЯ! Ето защо ще си позволя да го наричам по име.)

Първо да уточним: Юнал е роден в Харманли 1944г., завършил Софийски университет и следователно е влязъл в университета с протекцията, дадена от държавата за деца на малцинствени групи и райони с турско самосъзнание, за да бъдат приобщени към своя народ, към нашия народ. Е ДА, АМА НАШИЯТ НАРОД ИМА ЕДНА ПРИКАЗКА: „ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ!“ За него накратко четем в от Уикипедия, свободната енциклопедия следното: Ще цитираме точно:

„Юнал ЛютфиЕВ е роден през 1944 година в Харманли. Завършва гимназия в Ловеч и турска филология и ориенталистика (това не е вярно – б.а.) в Софийския университет „Климент Охридски“. От 1972 година е чиновник в Комитета за култура, като след 1983 година е заместник главен редактор на издаваното от него списание „Библиотекар“. Според Румен Петков през този период ЛютфиЕВ е сътрудник на Второ главно управление на Държавна сигурност.[2]

През 1990 година ЛютфиЕВ е сред основателите на ДПС и от същата година е народен представител. Той е заместник-председател на 40-о Народно събрание. През 2000 – 2003 година и отново от 2009 година е заместник-председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Агентурна дейност

С Решение № 1 от 24.04.2007 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА се оповестява агентурната дейност на Юнал СаидОВ ЛютфиЕВ в качеството на секретен сътрудник с псевдоними „Мурад“ (от 22.04.1965 година) и „Сидер“ (от 08.02.1985 година) Член на масонското общество.[1] (това е т.н. външно масонство, организирано от евреите, за да привличат в своите дела гоите, както те наричат всички неевреи! Да им служат демек!)

ФИГ.2. СТРАННОТО Е, ЧЕ ТУК ЗНАЕ КАК ДА СИ ИЗПИСВА ИМЕТО, А СЛЕД ПРЕВРАТА НА ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ В СТРАНАТА ОТ 1989Г., КОГАТО ДЪРЖАВАТА НИ Е ПРЕВЪРНАТА В „РАЗГРАДЕН ДВОР“ ВЕЧЕ „НЕ ЗНАЕ“! И ПОГАЗВА ЗАКОНА ЗА ИЗПИСВАНЕ НА ИМЕНАТА! ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРЕЙСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА СТРАНАТА НА ОТДЕЛНИ РАЙОНИ И УНИЩОЖАВАНЕ НА РОДИНАТА НИ!

Тъй като той е влязъл в университета вероятно 1962-3г. следва, че

е вербуван в службите още втори-трети курс в университета. Ако грешим нека той да ни поправи. Промяната на агентурният псевдоним показва, че е имало промяна на назначението, което се потвърждава от досието му , нищо повече. Вероятно е и това да е във връзка с приемане в масонското общество – еврейска структура без НИКАКВО СЪМНЕНИЕ В ТОВА. Самите евреи си го казват.

И тук е място да кажем, че това е доказателство на нашите твърдения, че ДПС е партия на еврейски дьонмета, чиято цел e да проникнат и завладеят живота на мюсюлманите в страната, за да ги използват като прикритие за осъществяване на тайния еврейски план за отделяне на Североизточните и Югоизточните райони от страната в отделна държава, което сега наблюдаваме. За това ни предупреждава и пророчица Слава Севрюкова още в далечната вече 1980г.

За Второ главно управление на Държавна сигурност, четем следното: Ще цитираме: „Второ главно управление (през 1944 – 1947: Отделение Б; през 1947 – 1950: Втори отдел; през 1950 – 1969: Второ управление) е подразделение на Държавна сигурност на България, натоварено с контраразузнаването. След закриването на Държавна сигурност през 1990 година е преобразувано в Национална служба „Сигурност“, която през 2008 година става основа на Държавна агенция „Национална сигурност“. Това е сегашната ДАНС! (Преоблякъл се Илия, но като се погледнал пак в тия!)

Между впрочем разледването в НС от 2007г. показа, че всички от ръководството на ДПС са такива като Юнал Саидов Лютфиeв.

Сега като знаем с кого си имаме работа да видим защо изписвам имената му не така както той ги изписва? За целта накратко за т.н. „Възродителен процес“. Чета безсрамието на ДС, че прехвърля вината си за този престъпен и антидържавен акт върху крехките рамене на Людмила Живкова. Аз ѝ познавам биографията – тя е патриот до дъното на костите си и се опитва скрита зад баща си да издигне културата на народа ни, но нейното убийство доказва, че страната се управлява реално от тайната еврейска конспирация. Слабостта в дейността на Людмила Живкова беше това, че ДС беше успяла на настрои срещу нея народните маси – типичен техен начин на действие – точно както са си го описали в ционските си протоколи, между впрочем – да разделят власт имащите, чиято задача е да организират силата на народа от самия народа и така да обезсилват техните властови функции и по този начин да владеят страната, в която са се настанили. За целите на този т.н. „Възродителен процес“ ще говорим много пъти, но тук само ще кажем някои неща за младото поколение, което не знае нищо за него. всъщнос то и по-възрастните нищо съществено не зная, защо всичко се представя в крайно изопачен вид. Целите са да се настроят двете вери в Болгария – християни и мюсюлмани едни срещу други, за да се раздели обществото между двете групировки на ДС – ДПС и ГЕРБ, които сега ги управляват. Прилага се принципа „Разделяй и владей!“ в неговия класически вариант. Тази политика е еврейска политика, описана подробно в техните ционски протоколи.

Ние не можем да се правим, че не виждаме, че в Болгария съжителствуват две вери и че за да има мир е нужна много мъдрост и от двете страни. Такава съществува за радост, но и двете общности са допуснали да бъдат завладяни незабелязано от тайната еврейска конспирация, която умело ги настройва една спрямо друга. Това е истината, която споделят всички разумни хора и от двете вери при нашите разговори!

Мюсюлманската общност твърди, че си има свои специфични имена и християнската общност е длъжна да се съобрази с това! НО ИМА НЕЩО ВАЖНО: В СТРАНАТА ИМА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОНИ И ТЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗА ДВЕТЕ ОБЩНОСТИ. НИЕ НЯМА ДА НАВЛИЗАМЕ В ТЕЗИ „ДЪЛБОКИ ВОДИ“ ТУК. Ще говорим за това, но на друго място. Тук ще говорим за нещо просто и очевидно. В страната имаше закон, по който имената на гражданите се състоят от: ИМЕ, БАЩИНО И ФАМИЛНО, като БАЩИНОТО И ФАМИЛНОТО ИМЕНА се изговарят и изписват с наставките „-ОВ“ и „-ЕВ“, съответно „-ОВА“ и „-ЕВА“. Това е граждански закон и няма нищо общо с религиозните вярвания на хората от страната. Това е символ, който доказва, че този човек принадлежи на ТАЗИ ДЪРЖАВА! И АКО СИ ИЗПИСВА ПО ДРУГ НАЧИН ИМЕТО, ТО ТОВА ПОКАЗВА, ЧЕ ТОЙ НЕ СЕ СМЯТА ЗА ГРАЖДАНИН НА ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО ЖИВЕЕ – НАПРИМЕР Е ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАЩ ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА! ТОВА Е МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА! И СЕ СПАЗВА ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ. Ето защо всички емигранти, които отиват да живеят за постоянно в други държави, а не сезонните работници ИМ СЕ ПРОМЕНЯТ ИМЕНАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Това е и своего рода облог, че ще спазва законите на тази страна. Като се изключи нашата страна, която в момента е „разграден двор“, кажете ни друга държава, където това правило-закон да не се прилага.

АМИ НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ – МЮСЮЛМАНИ, ПОДВЕДЕНИ ОТ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НАСИЛСТВЕНО ИЗГОНЕНИ ОТ СТРАНАТА, КАТО ОТИДОХА В ТУРЦИЯ ЗАЩО ИМ БЯХА ПРОМЕНЕНИ ИМЕНАТА ОТ ТУРСКАТА ДЪРЖАВА? ПИТАМ ВСИЧКИ МЮСЮЛМАНИ: ЗАЩО НИКОЙ НЕ ПОВДИГНА ГЛАС НА ПРОТЕСТ, ЗА ЗАЩИТА „НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ“ НА ИЗСЕЛНИЦИТЕ НИ В ТУРЦИЯ? В една държава трябва да има ред валиден за всички нейни граждани, иначе рано или късно се стига до сепаратизъм! Всички отговорни държавници знаят това! Но Болгария се управлява от държавни предатели – тaйнaтa eвpeйcкa кoнcпиpaция! ЗАТОВА Е „РАЗГРАДЕН ДВОР“!

Нали ДПС е уж такава партия – „ПО ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ“ – защо не се обади поне, че не е редно това, според тях?! ЗАЩО?! Чак когато видяха, че ще трябва да си променят имената изселниците ни в Турция разбраха, че са измамени и някои даже още на часа се върнаха в Родината си! А другите сега се организират да учат болгарски език техните деца! ЗАЩО?! Те мечтаят да се завърнат в Родината си! Но сега ДПС не иска и да помисли затова, защото на измамниците им е ясно, че това означава край на тяхното измамно господство над мюсюлманското ни население и разтуряне на тяхната партия, живееща на гърба на сънародниците ни мюсюлмани. (другата част на ДС пък живее на гърба на християнското ни население, но ако се разтури едната структура и другата ще бъде разтурена! ЕТО ЗАЩО ТАКА УПОРИТО СЕ ДЪРЖАТ ДВЕТЕ ЧАСТИ НА ДС – едните от ДПС, а другите от ГЕРБ!)

ДПС вече над 30 години се крепи върху заплахата за „етническия мир“ в страната! ЛЪЖА Е ТОВА! ЗАД ПРАЗНИТЕ ПРИКАЗКИ ЗА „ЕТНИЧЕСКИ МИР“ ТЕ ПРАВЯТ ТОЧНО ОБРАТНОТО – ИЗВЪРШВАТ ТАЕН И ПОДЪЛ СЕПАРАТИЗЪМ В СТРАНАТА! И РЕЗУЛТАТИТЕ СА НАЛИЦЕ.

Ако ДПС искаше да има наистина мир в страната, да има обединение между мюсюлмани и християни, то щеше да провежда мероприятия, политика на мир и разбирателство между двете религии, а те правят точно обратното. А разбирателство и братство между двете религии и болгарите, които ги представляват е имало, между впрочем, от много хиляди години, защото сегашното мюсюлманство е наследник на древното Учение на Бога Всемогущаго, а сегашното Християнство е наследник на древното Учение на Бога Всевишнаго! И те не само са жиели заедно, но периодически са се смесвали на части, наречени племена, за да изучават ту едното, ту другото Учение и така във вековете се е формирала сегашната КАВКАЗКА РАСА, защото ДВЕТЕ УЧЕНИЯ СА ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЕДИННОТО БОЖИЕ УЧЕНИЕ, КОЕТО Е ПРОЯВЕНО ЧРЕЗ БОЖИЯТ ДУХ И ТОВА СЪСТАВЛЯВА ТРИЕДИНСТВОТО НА БОГА! ВСИЧКО ДРУГО СА ЛЪЖИ И ИЗМАМИ, КАКТО ПРИ ХРИСТИЯНИТЕ ТАКА И ПРИ МЮСЮЛМАНИТЕ. НИЕ СМЕ БИЛИ БРАТЯ ОТ ПАМТИВЕКА! СЕГА СМЕ СЕ ОСТАВИЛИ НА ЕВРЕИТЕ, КОИТО ЧРЕЗ ТЯХНАТА ТАЙНА КОНСПИРАЦИЯ НИ РАЗДЕЛЯТ И НАСЪСКАТ ЕДНИ СРЕЩУ ДРУГИ. ЩЕ ГО РАЗГЛЕЖДАМЕ ТОВА ПОДРОБНО. Сега да се върнем на имената на Юнал.

Ако ДПС беше наистина партия на мира, тогава нейните ръководители трябваше да приемат болгарските закони и да формират своите имена -мюсюлмански – дума да няма – но организирани и говоримо и писменно съгласно болгарските ГРАЖДАНСКИ ЗАКОНИ! И ТЕ ТОЧНО ЗАТОВА ТРЯБВА ДА ЗАВЪРШВАТ НА „-ОВ“ или „-ЕВ“ според правилата на официалният език на страната. Това е отговорно поведение на водачи! А те какво направиха? – с отцепването на имената на мюсюлманите от закона в страната заложиха основите на сепаратизма! И Е ОЧЕВИДНО, ЧЕ ДПС Е СЕПАРАТИСТКА ПАРТИЯ! В писанието е казано: „ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ!“ А ТЕХНИТЕ ДЕЛА СА СЕПАРАТИСТКИ! НЕКА НЯКОЙ ДА НИ ОПРОВЕРГАЕ!

ЕТО ЗАЩО този сътрудник на ДС и масон (и двете са еврейски структури), истинските му имена са така както ние сме ги изписали! ТОЙ ОТЛИЧНО ЗНАЕ ТОВА, ЗАЩОТО ТАКА СЕ Е ПОДПИСВАЛ НА РАЗПИСКИТЕ, ПО КОИТО Е ПОЛУЧАВАЛ СВОЕТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОНОСНИЧЕСТВОТО СИ! (А с какво образувание е влезнал в университета си личи по разписката. – виж. ФИГ. 2)

РАЗУМНИТЕ И ОТГОВОРНИТЕ ХОРА И ОТ ДВЕТЕ РЕЛИГИОЗНИ ОБЩЕСТВА ТРЯБВА ДА СЕ СЪБЕРАТ И ДА РЕШАТ РАЗУМНО ТОЗИ ПРОБЛЕМ! А ТОВА Е СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ, защото КАЗАНО Е: „В началото бе словото!“ – това е началото на ЕДИНЕНИЕТО, но и на РАЗЕДИНЕНИЕТО в зависимост от това как е построено СЛОВОТО – в случая това са имената на гражданите на страната! ВЯРАТА Е РАЗЛИЧНА, НО ДЪРЖАВАТА Е ЕДНА И ЗАКОНИТЕ СА ЗА ВСИЧКИ! Може ли някой да отрече това?

Не може да ни се явява кандидат за президент човек, ЛИЦЕТО НА ДПС при това, който не признава законите на страната, кръщавайки се с турски имена! Имената му са си мюсюлмански, но ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПИСАНИ СПОРЕД ВЕКОВНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ДЪРЖАВАТА! ТАКА ТОЙ НИ ДЕМОНСТРИРА ОЧЕВИДЕН СЕПАРАТИЗЪМ, А ЩЕ НИ ГОВОРИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ. НЕ МОЖЕ ДА ИМА ОБЕДИНЕНИЕ БЕЗ ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ! ИНАЧЕ СЕ ЗАЛАГАТ ПРОТИВОРЕЧИЯ, КОИТО ВОДЯТ ДО РАЗРИВ И РАЗПАД НА ДЪРЖАВАТА! ТОВА УМНИТЕ ХОРА В БОЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПРОУМЕЯТ НАЙ-ПОСЛЕ! НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСТАВЯМЕ НА ЕВРЕЙСКИТЕ ЖЕЛАНИЯ ДА РАЗГРАДЯТ ДЪРЖАВАТА НИ И ДА СЕ НАМЕСТЯТ НА ЗЕМЯТА НИ! За това ще говорим подробно, затова сега спираме до тук. Ще се връщаме още дълго на тази чувствителна, но и жизнено важна за страната ни тема.

Сега разделението между партиите на промяната и ДПС достигна до точката на замръзване. Нормално, защо страната ни тръгва по нов път, искаме да си върнем държавата от тайната еврейска конспирация, която я е превзела – ЧАСТ, ОТ ТАЗИ КОНСПИРАЦИЯ Е И ДПС! И сега е момент, когато единствената разумна форма на диалог е да се възстанови закона за имената в Болгария, такъв какъвто е бил във вековете!

ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА, КОЙТО СЕГА Е ПОДЛО ПОДМЕНЕН (НЕ ПРОМЕНЕН!) ЧРЕЗ ТАРИКАТСКАТА ФАТКА – ПРОМЯНАТА ДА СТАНЕ ПРЕЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА!

ИМЕНАТА НИ СА СВЪРЗАНИ С РОДИТЕЛНИЯ ПАДЕЖ (турския език няма падежни форми) И ЗАТОВА ЗАВЪРШВАТ НА „-ОВ“, „-ЕВ“ И „-ОВА“, „-ЕВА“ за женските имена! Ако ДПС не желае това, то е ясно, че трябва да се премине към закриване на тази партия, която по начало е противоконституционна, създадена на верска основа! Това са очевидни неща! А след като си върнем и СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, последната трябва да се САМОСЕЗИРА, за да премахне това грубо нарушение на Конституцията и ОТВРАТИТЕЛНОТО УНИЖЕНИЕ НА БОЛГАРСКИЯ НАРОД!

А сега да видим какво ни каза още Юнал Саидов Лютфиев по повод издигането на Мустафа Карадайов за кандидат за президент за изборите на 14.ноември 2021г.: Ще цитираме съобщението:

„Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ ще участва в президентската надпревара на предстоящите избори на 14-ти ноември. Кандидат за вицепрезидент е Искра Михайлова.

Решението е взето днес по време на заседание на централното оперативно бюро на ДПС.

Новината съобщи Юнал Лютфи пред Централната избирателна комисия, предаде агенция БГНЕС. Според него „става въпрос за исторически ден“. Той смята, че издигането на кандидат за президент от ДПС е „закъсняло“.

„Мустафа Карадайъ е председател на ДПС, Искра Михайлова не е член на Движението, тя е евродепутат. Даже закъсняхме. Смятам, че по-рано ДПС трябваше да издигне кандидатури. Това се очакваше от избирателите на ДПС.

През тези 30 г. ДПС се оказа една изключително важна партия в изграждането на демократична България. Ползваме се с авторитет не само сред традиционния ни електорат. Има много български граждани, които не са от нашия етнос и вярват и имат голямо доверие на ДПС“, обясни Лютфиев.

ДПС за първи път издига собствен кандидат за държавен глава.

„Ние вече минахме този етап на балансьори и без ДПС трудно би се направило стабилно правителство на България“, коментира Лютфиев.

„ДПС издига изключителен президент – популярен, последователен, предвидим, в който може да се инвестира доверие“, допълни той.“

„…не са от нашия етнос“, казва Юнал Саидов Лютфиев

С какво се отличава този ден, че да е „исторически“? – очевидно с това, че са издигнали свой кандидат за президент! А това само доказва, че ДПС се смята за нещо различно от това да са граждани на РЕПУБЛИКА БОЛГАРИЯ! Та това е очевидно, защото много са тези, които са издигнали кандидатурата си за президент, НО НИКОЙ ОТ ТЯХ НЯМА ПРЕТЕНЦИЯТА, ЧЕ ТОВА Е „ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН“!

А ТОВА, ГОСПОДА ОТ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, Е ОЧЕВИДНА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА СЕПАРАТИСТКИТЕ НАСТРОЕНИЯ НА „ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“! СТРАННО ЗАЩО ВИЕ НЕ ВИЖДАТЕ ТОВА? Странното е и това, че в страната има такива мастити „патриотични“ партии, а никой не забелязва това? Странен „патриотизъм“ ги люлее! – този „патриотизъм“, господа „патриоти“, се нарича парламентарен „патриотизъм“ – той е временен и ви обхваща особенно настойчиво САМО И ЕДИНСТВЕНО по време на предизборната кампания! После се успокоявате!

Има още нещо много важно: Едно отговорно малцинство в дадена страна, НЕ МОЖЕ ДА ИЗДИГА СВОЯ КАНДИДАТУРА ЗА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, В СЛУЧАЯ ПРЕЗИДЕНТ! НЯМА МОРАЛНОТО ПРАВО НА ТОВА! ЗАЩО? АМИ ПРОСТО Е – ЗАЩОТО ТОВА Е ЯСЕН ЗНАК ЗА СЕПАРАТИЗЪМ! КАК ТАКА МАЛЦИНСТВОТО ЩЕ ИМА ПРЕТЕНЦИИТЕ ДА ВЛАСТВА НАД МНОЗИНСТВОТО И ТО ТЕХНОТОННОТО, ОСНОВНОТО, НАСЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА? Може да иска да има участие в управлението, даже да има свой заместник в управлението! Това ДА! Даже е полезно! НО ДА Е ГЛАВА НА ДЪРЖАВАТА! ТОВА НЕ! ЗАЩОТО Е ЯСЕН ЗНАК ЗА ПРОЯВА НА СЕПАРАТИСТКИ НАСТРОЕНИЯ СРЕД ТОВА МАЛЦИНСТВО, КАКВОТО НИ ГО ПРЕДСТАВЯТ ВОДАЧИТЕ ИМ ОТ ДПС! Отделен е въпросът, че в страната няма такова малцинство! То е част от нашия народ! Има САМО различна вяра – защо, ще го разглеждаме твърде подробно в отделна статия. Ние, болгарите, сме се загубили в историята на човечеството, в нашата история и мъчително се откриваме! Сега е такова време – да се познаем в човешката историята, която ние сме творили във вековете! СЪБУЖДАМЕ СЕ!

А СЕГА ДА ГО КАЖЕМ ЯСНО: НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ, КОИТО БЯХА ПРОГОНЕНИ ОТ РОДИНАТА НИ ОТ СЪЩИТЕ ТЕЗИ, КОИТО СЕГА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ТЕХНИ ЗАЩИТНИЦИ (това са ДПС), В ТУРЦИЯ СИ ИМАТ СВОЙ ПРЕЗИДЕНТ „ТУРЧИН“! КАЗВА СЕ МУСТАФА КАРАДАЪ! И ТЕЗИ МИ ДЕПЕСАРИ БИЛИ „БАЛАНСЬОРИ“! ЕВРЕЙСКА РЕТОРИКА Е САМО ТОВА С „БАЛАНСЬОРИТЕ“!

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС) СИ Е ЧИСТА ПРОБА СЕПАРАТИСТКА ПАРТИЯ И СЛЕДОВАТЕЛНО ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА, ГОСПОДА СЪДИИ ОТ КС! АМА ВИЕ, ГОСПОДА СЪДИИ, ОСВЕН ДА ЖИВЕЕТЕ НА ГЪРБА НА НАРОДА КАКВО ДРУГО ВЪРШИТЕ?!

И още нещо следва от думите на Юнал Саидов Лютфиев: Той казва ясно – Ние вече минахме този етап на балансьори и без ДПС трудно би се направило стабилно правителство на България“! С други думи: „ВЕЧЕ СТЕ НИ В РЪЧИЧКИТЕ!“ ЕТО ГО СЕПАРАТИЗМЪТ ОТНОВО ЯСНО И НАГЛО ИЗРАЗЕН ГЛАСНО ОТ ДПС! ТЕ СИ РАЗРЕШАВАТ ВЕЧЕ ДА ОТПРАВЯТ И ПРАВОКАТИВНИ ЗАПЛАХИ! И ВСИЧКО ТОВА НЕ СЕ ВИЖДА ОТ т.н. Конституционен съд! ДЕБЕЛИ ОЧИЛА СА СИ СЛОЖИЛИ, ОЧЕВИДНО! С МНОГО ТЪМНИ СТЪКЛА! АМА ХАК ТИ Е, БОЛГАРИНО, ЩОМ ДАВАШ БЕЗ КОНТРОЛНО! ТЕ НИ УНИЩОЖАВАТ, ЗАЩОТО СА „ЧАДЪР“ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ГО ВЪРШАТ И ТАКА СА ЕДИН ОБЩ ТАНДЕМ! А НИЕ НЕХАЕМ! БАСТА! ДЕМЕК – СТИГА ТОЛКОВА!

А сега да го попитаме този мастит „застъпник“ за човешките права: А КОЙ Е ВАШИЯТ ЕТНОС, ЮНАЛ? –

Очевидно е, че искаш да утвърждаваш в съзнанието и на християнските, и на мюсюлманските болгари, че в Болгария има турско население! Нали така?

А сега да ти опресним познанията по история: В Болгария има болгари мюсюлмани, това е вярно, но няма турци! И ако ти, Юнал Лютфиев твърдиш, че има турци, както твърди и твоят довереник – кандидат за президент-обединител, то трябва да го докажете, а вие сега използвате чисто политически хватки, за да промивате съзнанието и на мюсюлманите и на християните и така да ни насъсквате едни срещу други. Та нали уж бяхте „балансьор“ в обществото.

Темата е дълга и сериозна, тя не е за политици! Политиците трябва да говорят само онова, което е безспорно прието от обществото иначе са РАЗЕДИНИТЕЛИ на обществото и в крайна сметка предатели за държавните интереси, обричайки страната ни като лесна плячка за други държави, което и сега се наблюдава на практика! ВИЕ ОТ ДПС РАБОТИТЕ КАТО РЕЗИДЕНТИ НА ТУРЦИЯ! НИЕ ВИ ОБВИНЯВАМЕ В ТОВА И ПРИЗОВАВАМЕ ПРОКУРАТУРАТА (която ще дойде, сегашната си е ваша, то и затова си развявате байраците из страната безнаказано!) ДА СЕ САМОСИЗИРА ЗА ВАШЕТО ПРЕДАТЕЛСТВО!

Искате доказателства? – Ами я ни отговорете: КОЙ ПРЕДАДЕ СПИСЪКА С НАШИТЕ АГЕНТИ В ТУРСКОТО ПОСОЛСТВО? – това е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА! НЕ БЕШЕ ЛИ ВАШИЯТ ВОДАЧ АХМЕД ДОГАНОВ? НЕ БЕШЕ ЛИ ТОЙ, КОЙТО ИЗВЪРШИ АТЕНТАТА НА ГАРА БУНОВО? НЕ СТЕ ЛИ ВИЕ ОТ ДПС, КОИТО ИСКАТЕ ДА ОТДЕЛИТЕ МЮСЮЛМАНСКОТО НИ НАСЕЛЕНИЕ В ОТДЕЛНА ДЪРЖАВА ПРИКРИТА ЗАД ФОРМУЛАТА, ЧЕ Е ДИРЕКТНО ПОДЧИНЕНА НА ЕС, НО ТОВА Е СТАТУТА НА ВСЯКА ОТДЕЛНА СТРАНА-членка! Има да се изрежда още доста, но това не ви ли стига като доказателство?

ФИГ.3. Ахмед Шефик Мидхат паша (18.10.1822г. – 26.04.1883г.) турски държавник, инициатор на приемането през 1876 г. на първата турска конституция. Той е син на кадията Мехмед Ешреф, родом от Русчук, изявен привърженик на реформите. Прекарва детството си в ЦариградВидин и Ловеч и получава добро за условията на империята образование. Владее няколко чужди езика.“ 

А сега да ви докажем, че сте ПРЕДАТЕЛИ! За целта ще разгледаме какво е казал един уважаван ТУРЧИН по този въпрос. Този турчин се казва Ахмед Шефик Мидхат паша (18.10.1822г. – 26.04.1883г.), инициатор на приемането през 1876 г. на първата османска конституция.

Мидхат паша е много силен админстратор и стратег. Той управлява като велик везир и висш държавен служител. Публикува обширна статия с името „Турция в своето минало, настояще и бъдеще“ във френското списание „Ревю сиантифик дьо ла Франс е дьо л`етранж“, година VII, януари-юли 1878 г., стр. 1152, Целта му е тя да достигне до възможно най-много читатели и евентуално до участниците в Берлинския конгрес. В статията се казва:

„След като управлявах много години Дунавския вилает, ще изкажа някои съображения за Ромелия и Болгария.Най-напред трябва да се има предвид, че между болгарите, към които се проявява толкова жив интерес  има повече от 1 милион мюсюлмани.Те не са дошли от Азия, за да се установят в Болгария, както се вярва обикновено. Това са потомци на тези болгари, ислямизирани по време на завладяването и следващите години. Това са деца на същата страна от същата раса, от същия корен. Има между тях такива, които говорят само болгарски.

А сега да те попитам, Юнал, кой според теб повече знае? – Мидхат паша, който е съвременник на това, което казва или ти, който си слуга на ДС и следователно си ПРЕДАТЕЛ на нас, болгарите?

Никой не може да обвини Мидхат паша в пристрастия, защото той е човек на честта, но си е отявлен защитник на турските интереси! Ще го докажем:

  • През 1854 г. негови противници успяват да го отстранят от поста. Великият везир Кабръслъ Мехмед паша го натоварва с тежката, възприемана като непосилна задача да се справи с разбойническите банди (това е езика на турската власт – б.а.) и недоволството в румелийските провинции (това са болгарските земи – б.а.). В резултат на шестмесечните усилия на Митхад паша са заловени 284 разбойници, някои от които са наказани със смърт. Приема се, че най-успешни са действията му по омиротворяване в районите на Шумен и Сливен.[1]
  • Мидхат паша е валия на Дунавския вилает до 24 февруари 1868 година, когато е отзован в Цариград. Два дни по-рано, със специален ферман е удостоен със специални правомощия в случай на нужда да поеме управлението на вилаета. До тези правомощия той прибягва през юли 1868 година, след навлизането в България на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Той организира преследването на четата, бързото съдене на заловените четници, публичните екзекуции.[3] Мидхад паша одобрява мобилизирането на башибозук от черкези и турци, макар да признава възможността тези части да извършват „крайности“.
  • Но този защитник на турските интереси е изключителен човек на честта. Така например, В 1857г. е изпратен в Търново като поредния правителствен анкетьор, чиято задача е да разследва конфликта между гръцкия владика Неофит Византиос и българското население. По заповед на Митхад паша арестуваните по обвинения от страна на владиката български първенци са освободени, а в резултат от доклада му самият владика е отзован.

Най- после и статията му, от която цитирахме по-горе е доказателство, че той е човек на честта! За разлика от ВАС ОТ ДПС! И СЕГА ЩЕ ГО ДОКАЖЕМ:

ПО-ГОРЕ НИЕ ЦИТИРАМЕ МИДХАД ПАША СПОРЕД ТОВА КАКВО Е КАЗАЛ, НО ИНТЕРЕСНОТО Е, ЧЕ СЕГА В интернет ТОЗИ ПАСАЖ Е ФАЛШИФИЦИРАН – Ще цитираме фалшификата: „Между българите има повече от един милион мохамедани. Тези мохамедани не са дошли от Азия, както обикновено се мисли. Това са потомци на същите тези българи, преобърнати в исляма през епохата на завоеванията и следващите години. Това са чада на същата тази страна, на същата тази раса и от същото това коляно.

Наблюдателният читател вече е забелязал, че думата „мюсюлмани“ от статията на Мидхад паша, която е предназначена да послужи пред Берлинския конгрес от 1885г. е преправена на мохамедани, КОЕТО НЕ Е ЕДНО И СЪЩО! МОХАМЕДАНИ СА ПОМАЦИТЕ! И така думите на Мидхад паша са изпразнени от важната за нас информация, защото е вярно, че помаците не са дошли от Азия, но и никой не твърди обратното нещо!

А защо вие от ДПС сте фалшифицирали текста, Юнал? Има нещо, което ви смущава в него! Не уйдисва на вашите манипулации на нашите мюсюлмански братя от Лудогорието. Така ли е? – така е, очевидно. А това означава, че действията ви са престъпни и спрямо мюсюлманите, и спрямо християните в Родината ни. И тогава приказките ви за „права и свободи“ И „ГАРАНТИ НА ЕТНИЧЕСКИЯ МИР“ са пълна демагогия! И СТЕ ПРЕДАТЕЛИ НА РОДИНАТА НИ! Е, защо да ви подсещам, че това е подсъдно? Вие си го знаете и точно затова така упорито се стремите да се запази нестабилността в страната, защото е известно: „риба в мътна вода се лови“. А сега да ти припомня, че демагогията е от евреите измислена, а който я прилага в действията си е очевидно от тях. Така, че ние твърдим, че сте дьонмета – лъжливи мюсюлмани, както ти сам си го казваш, и сте тайни евреи от сформираната в страната, и не само, тайна еврейска конспирация. Ние го твърдим, а вие сами го доказвате, защото казано е: „По делата им ще ги познаете“!

ВАЖНО Е ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ В ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В СТРАНАТА, КОГАТО СМЕ ПОД РЕАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗТОЧНИТЕ ЕВРЕИ – СССР, СЕ ИЗВЪРШВА ЗАИГРАВАНЕ С Т.Н. „ЕТНИЧЕСКА КАРТА“, НО ТОВА УПРАВЛЕНИЕ Е ЕВРЕЙСКО и следователно противонародно! И СЕГА Е ЕВРЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА (чак сега започваме борба за освобождение от еврейското управление на страната!), РАЗЛИКАТА Е САМО в това, ЧЕ СЕГА СМЕ ПОД БОТУША НА ЗАПАДНИТЕ ЕВРЕИ. ТЕ САМИТЕ СЕ ДЕЛЯТ ПО ТОЗИ НАЧИН!

Какви са целите на тайната еврейска конспирация, която управлява и в Турция, и в Болгария. Казано е ясно от Мустафа Кемал Ататюрк. Ще го цитираме:

Мустафа Кемал Ататюрк разбира, че стратегията за разложението на болгарската държава налага нова политика. Негови са думите: „Тези земи са били наши и пак ще бъдат наши. Дедите ни са стигали до там със силата на оръжието, а ние ще стигнем със силата на културата и напредъка“.

ФИГ.4. Мустафа Кемал Ататюрк е виден турски военен деец и политикписател, основател на Република Турция и пръв председател на нейния парламент (1920 – 1923), министър-председател (1920 – 1921) и президент (1923 – 1938). Достига до ранг фелдмаршал в турската армия.[

И ТОЧНО ТОВА СЕ ПРАВИ ОТ ДПС. ПРОМИВАТ СЕ МОЗЪЦИТЕ НА БОЛГАРИТЕ-МЮСЮЛМАНИ И ГИ НАСТРОЙВАТ ЗА СЕПАРАТИСКИ ДЕЙСТВИЯ! Даже с неправилното образуване на имената им! А това води до ответна реакция на християнското ни население. Резултата – насаждане на омраза между двете религиозни общности. „РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ!“ СТАРАТА ЕВРЕЙСКА ТАКТИКА, КОЯТО ДОБРЕ СА СИ ОПИСАЛИ В ЦИОНСКИТЕ СИ ПРОТОКОЛИ!

А СЕГА ДА ВИДИМ КОИ СА МУСТАФА КАРАДАЙОВ И ЮНАЛ САИДОВ ЛЮТФИЕВ.

Мустафа Карадайов и Юнал Лютфиев – кои са?

Кой е Мустафа Карадайов? – Родом е от с. Борино, Смолянски окръг. Следователно той е ПОМАК със сигурност. Но това твърдение е външно, има обаче нещо, друго ,което не може да се пренебрегне, а то е, че самият Мустафа Карадайов се счита за турчин! Сега, от това не следва, че той е наистина турчин, но това пък показва нещо съществено: Това му твърдение доказва, че той външно е помак, но всъщност е таен евреин, получен от кръстоска на майка му с таен евреин -баща му. При такава кръстоска се получава ВИНАГИ таен евреин – дете на дявола, както е казал още на времето си Сам Исус Христос (вж. ЕВ.И.гл.8;44). Вече говорим много пъти, че така родените деца са безродствени и изпълнени с омраза към човешкия род. Ще кажа точно, за да е ясно: те не са виновни, че са такива – същества без душа, неспособни да мислят, но за сметка на това са отлични изпълнители на чужда воля! Дума да няма – дяволът, черният адепт, който ги е създал – ЕНКЕ му е древното име – точно това е искал. Казал си го е ясно – трябват му роби, т.е. ИЗПЪЛНИТЕЛИ! И ДЬОНМЕТАТА СА ТОЧНО ТАКИВА – ОТЛИЧНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЧУЖДА ВОЛЯ! Това е постигнато лесно, защото нямат никаква връзка с Бога – те са деца на дявола! Те могат само и единствено да комбинират фактите и следователно живеят в света на лъжите – защото всяко изясняване на определена ситуация при тях няма еднозначно решение, обяснение, както е при хората, а е ВЕРОЯТНОСТЕН ПРОЦЕС и следователно нееднозначен, т.е. лъжовен! Накратко това е Мустафа Карадайов. И приключвайки за него, ще му припомним, че той заемайки такъв висш пост в тяхната партия е ДЛЪЖЕН да спазва законите на страната и ОЧЕВИДНОТО е, че трябва да формира името си според законите на страната – с наставка „-ов“ или „-ев“ по правилата за формиране на имената в нашата страна. За ръководителите това е задължително – те са водачи и пример за поведение! (Нали затова се ваксинирате! – Пример да дадете!)

А сега да попитаме ПРОКУРАТУРАТА И ЦИК в нашата страна как си разрешават такъв нарушител на законите да бъде допуснат да бъде участник в президенската надпревара! (Ще оставим настрана това, че той не е наясно коя е истинската му родина! А това е работа на ПРОКУРАТУРАТА, ако въобще има такава в страната! НЕКА ПЪК ДА ДОКАЖЕ ОБРАТНОТО!)

А сега да видим кой е Юнал Саидов Лютфиев? – Той е роден в Харманли. Баща му е албанец, което по правилата на разузнаването означава, че е агент вероятно. Това се потвърждава и от факта, че синът му Юнал тръгва по същият път. Държавна сигурност е структура на тайната еврейска конспирация, това сами са си го казали в ционските си протоколи. И е очевидно, че за членове на тази организация се вземат най-вече техни членове – от тайната еврейска конспирация. И като се вземе предвид, че всички от ръководството на ДПС са от тази кохорта, то е очевидно, че ДПС е организация на ДС, която работи сред мюсюлманското ни население и следователно ВСИЧКИ ТЕ СА ДЬОНМЕТА! Те се възползват от напрежението сред мюсюлманското ни население, свързано с промяната на имената, което точно ДС организира и завладяват лесно това население, като яхват недоволството, което те самите създават. Това е Юнал, който е заместник председател на ДПС , това е и ДПС.

Сега да се върнем на неговото изказване при обявяване кандидатурата на Мустафа Карадйов за кандидат-президент на страната. Самият факт, че това се извършва от таен евреин-дьонме поставя въпроса за ролята, която се иска да играе техният кандидат за президент. За него той, Юнал, казва: „ДПС издига изключителен президент – популярен, последователен, предвидим, в  който може да се инвестира доверие“. Щампата на сътрудника на ДС сработи: така се говори сред средите на ДС. Така и за него, Юнал, се говори в тези среди – така пише в досието му. Интересно е да се запитаме: А защо точно Юнал Саидов Лютфиев е избран да представи кандидата на ДПС за президент? – отговорът, според нас, е очевиден – няма кой друг, защото всички са сътрудници на ДС и е ясно, че в тази надпревара все някой ще се сети да спомене за агентурното му минало, ето защо се избира остарелия веме Юнал.

А когато го питат, не се ли нарушава обещанието, че ДПС ще бъде балансьор в политиката, той отговаря: „Ние вече минахме този етап на балансьори и без ДПС трудно би се направило стабилно правителство на България“! Тук вече той показа „зъбите“ на ДПС! ТОВА Е ЗАПЛАХА, ОТПРАВЕНА КЪМ НОВАТА ГЕНЕРАЦИЯ ПОЛИТИЦИ, КОЯТО СЕГА СЕ ФОРМИРА И КОИТО СЕ ГОТВЯТ ДА ИЗТРЪГНАТ ДЪРЖАВАТА НИ ОТ КЛЕЩИТЕ НА ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ, ЧИЙТО ПРЕДСТАВИТЕЛ Е И ЮНАЛ ЛЮТФИЕВ. Неговото послание е: „Ние до сега си получавахме всичко, което си искахме без проблеми“ ( и затова могат да се правят на „балансьори“!), но сега ситуацията се променя и той открито заплашва, че СЕГА СИЛОВО ЩЕ СИ ПОЛУЧАВАТ ТОВА, КОЕТО ДО СЕГА СА КРАЛИ ОТ ДЪРЖАВАТА НИ.

Това звучи зловещо и ми напомня на случката с насилието, което се подготвя от двамата „турци“ в „Дядо Стояновата воденица“ от романа на Иван Вазов „Под игото“. „Турците“ се готвят на насилят дъщерята на дядо Стоян и правят опит да го разкарат, но стареца се противи и тогава следва епизода с най-зловещото описание на насилие над болгарите при агарянското ни робство! Искат да го вържат и да гледа как ще насилват дъщеря му! (та нали е имало само съжителство – нека гледа!) (тези „турци“ са дьонмета. Такъв садизъм не може да има при човеци, независимо от верските противоречия! Това може да направят само същества без души! А това са дьонметата!)

Ще успее ли заплахата на Юнал Лютвиев? – За да си отговорим на този въпрос, нека да си спомним едно от пророчествата на Слава Севрюкова. Тя казва: „Държавата ще се срине. Ще се изредят да я управляват много партии, но нищо няма да постигнат – напротив ще я крадат. Помнете: Когато с гръм и трясък нахлуе злото и всичко изглежда непоправимо погубено, ненадейно ще настане обрат. Като прогонени от подивели ветрове, ще се разпилеят разбойниците, които с десетилетия са грабили държавата. Ще дойдат честни хора, милеещи за нея. Родината ни ще се превърне в райска градина!!!“ (Слава Севрюкова).

Какво означава това? Кога „ще се разпилеят разбойниците“? – когато бъдат извадени на светло, когато бъдат разкрити техните чудовищни престъпления, чудовищни кражби и разсипване на държавата ни! Как ще стане това? – когато народът осъзнае, че държавата ни е заграбена от тайната еврейска конспирация! Че тези, които уж ни управляват, всъщност са избирани с измама от народа, за да ни грабят и „тайно“ да ни унищожават! И ОЩЕ:

КОГАТО БОЛГАРКАТА РАЗБЕРЕ, ЧЕ ТЯ РАЗПЛОЖДА ЗЛОТО В СТРАНАТА И СЕ ВЪРНЕ ПРИ СВОЯ НАРОД, ПРИ НАШИЯ НАРОД! ТОГАВА И ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА ЩЕ БЪДЕ ПРЕОДОЛЯНА, ЗАЩОТО НЕ Е ДА НЕ РАЖДА БОЛГАРКАТА, НО ТЯ РАЖДА ТАЙНИ ЕВРЕИ, ЗАЩОТО ОТ КРЪСТОСКАТА Ѝ С ЕВРЕИ – ТАЙНИ ИЛИ ЯВНИ ВИНАГИ СЕ РАЖДА ЕВРЕИ – МЪЖКАРИ, ПОНЕ ДВЕ, КОИТО ОТНОВО СЕ ЖЕНЯТ ЗА БОЛГАРКИ – ОТ ТЯХ ЖЕНИ НЕ СЕ РАЖДАТ! (ПОЧТИ ВИНАГИ!) ТАКА НАРОДА НИ СЕ ТОПИ! ТАКА ТАЙНИТЕ И ЯВНИ ЕВРЕИ ЗАГРАБВАТ ЖЕНИТЕ НИ И ТОВА ВОДИ ДО ОТЧАЙВАЩА ДЕМОГРАФСКА КРИЗА! НЯМА ДЕМОГРАФСКА КРИЗА! ИМА ДЕМОГРАФСКО ПРЕДАТЕЛСТВО ОТ СТРАНА НА НАШИТЕ ЖЕНИ! ТОВА Е ИСТИНАТА!

Това са важните неща, от които трябва да се започне! Иначе ДПС и ГЕРБ, т.е. Държавна сигурност (ДС) ще прави всичко възможно, за да създава нестабилност в страната, точно както нагло ни заплашва дьонмето Юнал Саидов Лютвиев! Това умните болгари час по-скоро трябва да проумеят и да поведат народа в правилната посока! Народа жадува за водачи! ТОЙ Е ГОТОВ ДА ГИ ПОСЛЕДВА, А ТЕ, УМНИТЕ БОЛГАРИ, ТРЯБВА ДА ИМАТ КУРАЖА ДА ГО ПОВЕДАТ!

Следя с безпокойство как се развиват събитията в еврейското тайно (за сега) еврейско селище в София, изградено със съдействието на столична община и ГЕРБ – т.н. кв. „Манастирски ливади“. Същото е в „Надеждите“ – друг район в столицата. Преди време разговарям с една от болгарките, която е участничка в това национално предателство- женена за евреин – която хал хабер си няма какво се случва. Тя ми казва: „ТАМ ИМА МНОГО ДЕЦА!“ Да! Там, в еврейското селище, ДЕМОГРАФСКА КРИЗА НЯМА! Там има ДЕМОГРАФСКО ПРЕДАТЕЛСТВО! А там раждат болгарки! Евреите не могат да се размножават самостоятелно – НАШИТЕ ЖЕНИ ГИ РАЗМНОЖАВАТ! И така НЯМА ЖЕНИ, КОИТО ДА РАЖДАТ БОЛГАРИ!

А на тези, които все още се питат наистина ли съществува тайната еврейска конспирация, ще кажем: Вижте какво говори Слава Севрюкова, която цитираме по-горе. Тя на практика казва същото като нас без да ги назовава с истинските им имена.( Не ги назовава, защото не ги знае – тя гледа като на кино директно в акаша! А там субтитри няма!) А тези „разбойници“, кои са? Те са партиите, които „я крадат“! А партиите са именно структурите, чрез които се проявява тайната еврейска канспирация! Та нали и ние това казваме! И най-после, прочетете техните тайни ционски протоколи – там те открито си го казват – ТЕ САМИТЕ! КАКВИ ДРУГИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ВИ ТРЯБВАТ? Разтъркайте оченцата си и те ще прогледнат!

ФИГ.5. Юнал Саидов Лютфиев – Заместник-председател на ПАСЕ. Правомощията на ПАСЕ се простират само до възможността да разследва, препоръчва и съветва. Нейните препоръки в областта на човешките права имат значителна тежест в контекста на европейската политика. Европейският парламент и другите институции на Европейския съюз, често се позовават на данните на ПАСЕ, особено в областта на човешките права и на правното и културното сътрудничество.

Когато четем досието на оперативния работник на ДС Юнал Саидов Лютфиев се вижда ясно, че името на този доносник преди преврата от 1989г. е било правилно изписвано (вж. разписките от приложението)! Изписвано е точно така, както ние сега го изписваме.

ТОГАВА ПИТАМЕ ТОЗИ БЛЮСТИТЕЛ НА „ДЕМОКРАЦИЯТА“, защо си разрешава той и всички от ДПС да нарушават вековни традиции на народа, да променят законите както си искат, преследвайки техните планове за унищожаване на болгарите и създаване на мюсюлманска държава върху болгарски земи? С това те разкриват истинския си образ на антиболгарска партия, застрашаваща целостта на държава ни! Така те сами доказват, че са дьонмета!

Как и защо се поставяте над закона в страната?! Ако вие бяхте спазили закона, то и всички мюсюлмани щяха да приемат правилното изписване на имената им. Така щеше да се избегне сегашното сепаратиско настроение сред тях! НЕ ПОИСКАХТЕ, ВИЕ ВСИЧКИ ДЬОНМЕТА, ЗАЩОТО СИ ПРАВИТЕ СМЕТКА ДА РАЗДЕЛИТЕ СТРАНАТА НИ НА РАЙОНИ, В КОИТО ДА ХАЗАЙНИЧИТЕ БЕЗ НИКАКВИ ПРЕГРАДИ НА ЗАКОНА, ЗАЩОТО ЗА ВАС ЗАКОНИТЕ НЕ ВАЖАТ! ТОВА САМИ СИ ГО КАЗВАТЕ, ЧРЕЗ ВАШИЯ ВОДАЧ АХМЕД ДОГАНОВ НА VIII-ТА ВИ „НАЦИОНАЛНА“ КОНФЕРЕНЦИЯ! (разгледали сме подробно това предателство в статията: „ДПС и заговорът срещу Болгария“ от сайта ни)

И такъв човек, нарушител на националните закони е избран за заместник-председател на ПАСЕ! И ще очакваме правова държава! КАК ЩЕ СТАНЕ ТОВА? КОЙ КРАДЕЦ, ЛЪЖЕЦ, ИЗМАМНИК ЩЕ ИСКА ДА ИМА РЕД В ЕДНА ДЪРЖАВА?!

ДПС Е ЕВРЕЙСКА ПАРТИЯ, СЪСТАВЕНА ОТ ДЬОНМЕТА, КОЕТО ЩЕ РЕЧЕ – ЕВРЕИ ПРЕДСТАВЯЩИ СЕ ИЗМАМНО ЗА МЮСЮЛМАНИ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ЧАСТ ОТ ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ В СТРАНАТА, КОЯТО ТЕРОРИЗИРА НАШИТЕ БРАТЯ МЮСЮЛМАНИ И ГОТВИ РАЗДЕЛЕНИЕТО НА РОДИНАТА НИ!

ПРИЗОВАВАМЕ ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ СЕЗИРА В РАЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТАЗИ ПАРТИЯ. И ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ БОЛГАРИНО, СТИГА ДА ГО ИСКАШ! ЗАЩОТО ТИ СИ СУВЕРЕНА НА ТАЗИ СТРАНА! И ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ СА ТИ ПОДЧИНЕНИ, АКО ТИ СИ ЗАЩИТАВАШ ПРАВОТО НА СУВЕРЕН,

КОЕТО ЩЕ РЕЧЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНИК!

ТУРЦИТЕ СА БОЛГАРИ!

Казваме, че дьонметата са тайни евреи, които се представят само за мюсюлмани, защото евреите по принцип са деца на дявола – те нямат връзка с Бога. Сам Юнал Саидов Лютфиев си го казва в доклад като сътрудник на ДС: Ще го цитираме: „В строго секретна справка за проведени срещи с обекта Юнал Сеидов се посочва: „По въпроса за религията заявява, че нито той, нито родителите му са ходили в джамия и никой от тях не вярва в Аллах. Вкъщи, казва, всички ядем свинско месо и никой не спазва религиозните обрядки“. (Това, което се върши в ДПС не отговаря на моралните норми на исляма! – б. а.) Аз познавам хората в исляма както мохамеданите (помаците), така и мюсюлманите от Североизточна Болгария! И не трябва да се слага знак на равенство между тях, защото помаците са приели мюсюлманската вяра с насилие, с огън и меч в буквалния смисъл на думата, а при мюсюлманите от Североизточна Болгария нещата стоят по коренно различен начин – подробно ще го разглеждаме. НО Е ВАЖНО ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ И ЕДНИТЕ И ДРУГИТЕ СА НАШИ БРАТЯ – БОЛГАРИ, КОИТО СА ИСЛЯМИЗИРАНИ ПО НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ТЯХ ПРИЧИНИ! В БОЛГАРИЯ ИМА НАИСТИНА ТУРЦИ ( ДО ТОЛКОВА ДОКОЛКОТА И ТУРЦИТЕ НЕ СА БОЛГАРИ), НО ТЕ СА В РАЙОНА ОКОЛО КАЗАНЛЪК.

Нека да бъдем наясно: Ние разглеждаме проблема не политически, а научно! Политически го разглеждат дьонметата от тайната еврейска конспирация, преследвайки своите цели – да разделят народа ни на верска основа, което е най-лесното и най-взивоопасното! Примери в света колкото искаш.

И ТАКА ЗАЩО КАЗВАМЕ, ЧЕ ТУРЦИТЕ СА БОЛГАРИ? Ами то самото им име го доказва, ако човек има познания по история! Думата „турци“ идва от думата „теурки“, но така са се наричали нашите деди, за да изразят своя произход, че са от Бога произлезли! Теурки означава БОЖЕСТВЕНИ! (идва от ТЕО – Бог и „КИ“, което означава енергията, която се получава на Земята в резултат от взаимодействието на Божествената енергия и земната енергия и като резултат се получава енергията, в която живеем! Природата тъче! Така се раждат и т.н. торсионни полета. Има такова упражнение в Паненевритмията – „Такане“. Е, това е „КИ“ от древността.) Турците са т.н. черноглави болгари, а европейските болгари са светли – рижеглави! И смесването между тях по определени правила води до формиране на сегашната КАВКАЗКА РАСА! ГОЛЯМА, НО ЗАБРАВЕНА НАУКА Е ТОВА! ЩЕ Я РАЗГЛЕЖДАМЕ ПОДРОБНО. Ние болгарите сме единственият народ, който се състои от два дяла! Единствени, защото сме БОЖЕСТВЕНИЯ НАРОД! И цялата човешка история се свежда до битките на децата на дявола-евреите с нас, болгарите, за да попречат на БОЖЕСТВЕНИЯ процес при формиране на КАВКАЗКАТА РАСА. Изследването е невероятно! И ще го разглеждаме подробно, но материята е огромна и е нужно търпение! При това трябва да отделим време и за ПАНЕВРИТМИЯТА – друг БОЖЕСТВЕН план за формиране на Новата – ШЕСТАТА РАСА, която отново чрез болгарите ще се осъществява и отново от двата клона на болгарите. ЕТО ЗАЩО Е ТАЗИ НЕИСТОВА ОМРАЗА НА ЕВРЕИТЕ КЪМ НАС И ХВЪРЛЯНЕТО НА ОГРОМНИ УСИЛИЯ ЗА РАЗДУХВАНЕ НА ВРАЖДА МЕЖДУ ДВАТА БОЛГАРСКИ ДЯЛА! Ами вижте: ЦЯЛА ВОЛЖКА БОЛГАРИЯ СА МЮСЮЛМАНИ! И СА ПО-ГОЛЕМИ БОЛГАРИ ОТ ДУНАВСКА БОЛГАРИЯ, КАКТО ТЕ НИ НАРИЧАТ! НО ТАМ ЕВРЕИТЕ НЕ УСПЯХА ДА ОТКЛОНЯТ НАРОДА НИ И ДА ГО НАСТРОЯТ СРЕЩУ НАС! ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ СЕ ИСКА ОТ НАС РАЗУМ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ ВОЛЯТА БОЖИЯ!

Казваме, че болгарите сме два клона, дяла – рижеглави и черноглави! И тези два дяла, непрекъсната се „ТАКАТ“ и това е Основния закон на Битието! А защо все пак сме два дяла? – Ето какво обяснява Учителят: „Животът е плодъ на Любовта, Любовта е плод на Духа, а Духът е изявление на БОГА!“ С други думи Бог се изява чрез Духа, т.е. в двойката (2)! (Единицата е самият Бог!) А проводникът на Духа на Земята сме ние, болгарите, затова сме два дяла (двойка!) – това е по Принципа на Съответствието – Основен Божествен принцип. И сега, известно е, че няма друг народ, който да е от два дяла и това е необоримо доказателство, че НИЕ, БОЛГАРИТЕ, СМЕ БОЖИЯТ НАРОД! Така както казва и Учителят. Същото казва и пророк Исая!

А самият факт, че водачите на мюсюлманите (ДПС) от Дунавска Болгария (това сме ние) се правят, че не виждат съществуването на мюсюлманска ВОЛЖКА БОЛГАРИЯ е достатъчно доказателство, че те не са болгари, а от тайната еврейска конспирация – ДЬОНМЕТА-ЕВРЕИ! ВСЕКИ РАЗУМЕН ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ВИДИ ТОВА и да се залови с разясняване на проблема сред нашите братя мюсюлмани!

Мюсюлманите от Волжка Болгария ни протягат ръка, но тя „увисва във въздуха“! ЗАЩО? – защото тамошното население са по-болгари от нас, болгарите от Дунавска Болгария! А нали и те са мюсюлмани! Защо ТЕ не се чувстват турци? – ЗАЩОТО ТАМ ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА „ПРЕДЕ“! ТАМ НЯМА ДЬОНМЕТА- тайни евреи представящи се за мюсюлмани! ЗАТОВА! Ако ДПС беше се заловило с този проблем, то би могло да се мисли, че са национално отговорна партия, а те правят тъкмо обратното! ТОГАВА?!

КОИ ВСЪЩНОСТ СА ТУРЦИТЕ?

Думата „ТЕО.Р.КИ“ не означава име на народ, а принадлежност към дадена ВЯРА! ВЯРА В БОГА, КОЙТО Е СЪЗДАЛ СВЕТА, а не божествата на сегашните църкви. Такъв бог като техният НЯМА! Турците са болгари! Ами т.н. теорки , (тюрки сега) съставящи тюркският хаганат са болгари – от там проихожда РОДА ДУЛО! (Това ще го разглеждаме отделно.) Тогава сегашните турци, които са потомци на теорките от миналото от къде са и кои са? Турци просто означава принадлежност към болгарският род и нищо повече! Ще го докажем и по друг начин: Известно е, че за първите хора на земята се казва „ОНЕЗИ КОИТО ДОЙДОХА НА ЗЕМЯТА ОТ НЕБЕТО“. За тях нашите траки казват: “Това са нашите деди!“ Имат ли основание за това? Да видим: Нека да видим какво казва Учителят. Животът започва от „Топлинния ЕТЕР“. „ЕТЕРЪТ не е гъста материя. Топлинният етер, т.е. ПЪРВИЧНАТА ЕНЕРГИЯ, която е започнала дейността си, има връзка с обичта, с Любовта. Следователно в първото проявление на живота се проявява Любовта, през което време започва да действува топлинния етер в материята. И така животът се проявява в топлина. С появяване на топлината, течението на живота е започнало да слиза към Земята, за да я организира.“ (беседа: „За Слава Божия“ НБ, 1926г.) А сега да видим какво означава думата ЕТЕР като езотерично понятие? Пак Учителят обяснява: „Етерът означава това, от което нещата се раждат и отглеждат. Частицата „ЕТ“ е първичното начало, от което нещата се раждат. „ТЕР“ е това, което отглежда нещата на Земята.“ (пак там) А сега да видим: Името на нашите деди е ТРАКИ, което е произлязло от името ТЕРАКИ! А сега да изясним значението на думата „КИ“. Това е енергията,която се формира от взаимодействието между Божествената и земната енергии – това е „ТАКАНЕ“- от Паневритмията – за тези, които Я изучават. Тогава да ги съберем. Така са се образували някога думите, а не произволно, както сега си мислим, защото сме загубили познанието за хармонията и съответствието между звуци, техните графични знаци-буквите и енергиите. И така, имаме: ТЕР.А.КИ. Защо сложих това „А“? -защото действието на топлинният етер е намерение, идея, която се реализира чрез „КИ“, а това се изразява с буквата “А“! Това са известни неща, ние не си ги измисляме! Учителят ги е изяснил твърде обстойно. И така получихме думата ТЕР.А.КИ. А защо е изчезнало „Е“-то? – защото „Е“ означава разширение, а влизайки в материята енергията се свива, ограничава, а не се разширява! Ето от къде идва името ТРАКИ! Сега тук ще добавим нещо изключително важна за нашата история. Казахме, че „ЕТ“ означава първичното начало, от което нещата се раждат. А буквата „Р“ пък означана приложение, действие, извършване на нещо! Вижте, че не случайно действуваме с „Р“-ъце! Буквата „У“ е ученик, молещ се на Бога! Буквата „С“ винаги е била месечина! И сега да сглобим новата дума: ЕТ.Р.У.С.КИ! Кои са етруските? – болгарите от Азиатския континент! Сдруги думи, НИЕ, БОЛГАРИТЕ СМЕ ИЗНАЧАЛНО СЪЗДАДЕНИ КАТО ДВЕ ОБЩНОСТИ – едните в МИЗИЯ ,(сега Европа) и Азия! И ОЩЕ НЕЩО ВАЖНО: НАИМЕНОВАНИЕТО ТРАКИ И ЕТРУСКИ НЕ СА ИМЕ НА НАРОД ИЛИ НАРОДИ! ТОВА ОЗНАЧАВА ПРИНАДЛЕЖНОСТТА НА ЕДИН НАРОД КЪМ ДВЕТЕ ЧАСТИ НА БОГА! Кои са тези части – БОГА ВСЕВИШНАГО – на ТРАКИТЕ И БОГА ВСЕМОГУЩАГО – на ЕТРУСКИТЕ. (Затова при тях е „С“-то МЕСЕЧИНАТА, която и сега е техен свещен символ! Това са сега МЮСЮЛМАНИТЕ!) И те са се „ТАКАЛИ“ ВЪВ ВЕКОВЕТЕ – ЩЕ ГО РАЗГЛЕЖДАМЕ ОТДЕЛНО! Спираме до тук и се връщаме при т.н. „турци“. Сега пак можем да обосноваваме нещата буква по буква, но ние ще облекчим нашата работа като се възползваме от познанието, че думата „ТЕО“ означава БОГ. Сега да съставим думата ТЕО.Р.КИ! От смисъла на тази дума следва, че „ТЕОРКИ“-те са божествените болгари. Нека да кажем: името на нашия народ е: КОГАТО БЯХМЕ В РАЙСКАТА ГРАДИНА БЯХМЕ БОЛГАРИ! КОГАТО ИЗЛЯЗОХМЕ И ПО-ТОЧНО ТЕЗИ, КОИТО ИЗЛЯЗОХМЕ ОТ ТАМ СМЕ ИЗ.РАИЛ! АМА НЕ СЕ ЧУДЕТЕ! ЕВРЕИТЕ СА НИ ОТКРАДНАЛИ ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ И СА НИ ПОДХВЪРЛИЛИ НЯКОЛКО КИРЛИВИ ЛЪЖИ! От тук нашите деди наричат земята на страната си ЕЛ (ИЛ)! Тук ще довършим по-късно, че става много дълго! СЕГА ИМА ЛИ НЯКОЙ, КОЙТО ДА СЕ СЪМНЯВА, ЧЕ ТУРЦИТЕ СА БОЛГАРИ?! И само да вметна: И има ли разумен човек, който да смята, че братята ни ще ни наложат такова безчовечно робство цели 5 века?! Как ще стане това? Нека да е ясно: НИЕ НЕ ТВЪРДИМ, ЧЕ НЕ СМЕ БИЛИ ПОД РОБСТВО! НАПРОТИВ –

БИЛИ СМЕ ПОД НАЙ-ТЕЖКОТО АГАРЯНСКО, КОЕТО СЕГА ЩЕ РЕЧЕ ЕВРЕЙСКО РОБСТВО! Физическото робство сме отхвърлили, но духовното е очевидно, че не сме!

Тази е причината поради, която сега се мъчат да ни насаждат смешни понятия като „ мюсюлманско присъствие“ и пр. Задачата им е да облекчат удара (евреите, които управляват сега нашето образувание), върху себе си, когато народа ни разбере и осъзнае измамата, в която къпят нашето съзнание еврейските „учени“ !

Сега тук без да се правим на велики ще кажем: за да започне тази еврейска инвазия върху съзнанието на нашите деца, на която сме неми свидетели ЗА ЖАЛОСТ, ИМАМЕ ВИНА И НИЕ и по-точно лично аз, пишещия тези редове. През 2012г. ние за пръв път публикувахме материал, в който разкриваме тази истина. Това беше шок за евреите. Последват заплашвания и накрая отровителство – два пъти! Те разчитат на това, че докато нашия материал се разпространи сред болгарите те трябва да променят съзнанието на нашите деца така, че да не обърнат внимание новите поколения на нашите РАЗКРИТИЯ! Бързат да се възползват и от забравения от нас (но не и от тях!) езотеричен закон, съгласно който съзнанието на хората се променя през поколение! Спираме до тук и се връщаме в темата на статията.

Разликата между нас, двата дяла болгарски, е в това, че мизийските (европейските сега) болгари са рижикоси, руси, а азиатските са чернокоси – известни като черноглави. И първите – рижите са свързани със сърдцето, а вторите – черноглавите са свързани с ума! И чрез „ТАКАНЕТО“ между сърдцето и ума се търси хармония между тях! Такъв е механизмът за формиране на КАВКАЗКАТА РАСА! А сега забъркани в Битието сме като „Нещастната фамилия“ на нашия възрожденец Васил Друмев! Спираме до тук, засега! Всичко е като приказка. Важното е, че се открихме и се познахме! И така, народ ТРАКИ НЯМА! ИМЕТО НА НАРОДА ОТ МИЗИЯ Е БЛАГИ БОЛГАРИ, А ТРАКИ Е ИМЕТО НА ТЯХНАТА ДУХОВНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ – „ОНЕЗИ, КОИТО ДОЙДОХА НА ЗЕМЯТА ОТ НЕБЕТО“! Всъщност точно това и означава думата ТРАКИ за онова далечно съзнание на нашите деди. Сега сме в друго съзнание – по друг начин мислим и възприемаме света! Нормално – нали във вековете сме се тъкали ТРАКИ И ЕТРУСКИ! Ако не сме се променили, това ще означава, че не сме изпълнили ВОЛЯТА БОЖИЯ!

И така: думата мюсюлмани е съвременното наименование на древните ЕТРУСКИ! С други думи, мюсюлмани и турци са синоними на едно и също нещо и означава не народност, а религиозна принадлежност! Това са ЧЕРНОГЛАВИТЕ БОЛГАРИ! Този разговор тепърва ще го водим! А за арабите не сме казали още нито дума! „НЕЩАСТНАТА ФАМИЛИЯ“ – ВАСИЛ ДРУМЕВ ВСЪЩНОСТ Е ОПИСАЛ ИСТОРИЯТА НА ЦЕЛИЯ НИ НАРОД! Когато се разкрива една истина, тя се разкрива чрез 12 човека! Такъв е закона. Е, изглежда, че ние сме №12! Васил Друмев е започнал това, което ние трябва да довършим!

ТАЙНИЯТ ЗАМИСЪЛ НА Т.Н. “ ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС“

А сега да разгледаме друго предателство на ДПС, което окончателно ги разкрива като антинародна, сепаратистка партия! Връщаме се на проблема с имената. Нека да разгледаме закона за имената: (Държавен вестник, брой 20 от 9.III. 1990г. )

ЗАКОН ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 1990г., изм. ДВ. бр.94 от 23 Ноември 1990г., отм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.

Отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за гражданската регистрация – ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г.

……………………………………………..

Чл. 6. Бащиното име се вписва с наставка, -ов, -ев, -ова, -ева съобразно пола на детето освен когато собственото име на бащата не позволява поставянето на тези наставки или те противоречат на именните традиции.

(втората част на този член е напълно безсмислен текст! Така са се образували имената на болгарите от далечното ни минало – има документи! Какво означава „не позволява“? Чии именни традиции? Така първата част на този член е обезсмислена! И очевидно не е от незнание, а от нечии политически натиск! Всъщност нека да сравним по дати: Имената на нашите мюсюлмани са върнати на 29.XII. 1989г. зор са видели значи комунистите, за да правят пленум в навечерието на Нова година! И панически са обезсмислили текста на члена за образуване на имената. – б.а.)

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се чл. 6 от Закона за лицата и семейството (обн., ДВ, бр. 182 от 1949 г.; попр., бр. 103 от 1949 г.; изм., Изв., бр. 12 от 1951 г., бр. 12 и 92 от 1952 г.; бр. 15 от 1953 г., попр., бр. 16 от 1953 г.; изм. бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 50 от 1961 г., ДВ, бр. 23 от 1968 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 46 от 1989 г.).

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 1990 г.) (1) Българските граждани, на които принудително са заменени имената, могат по свое желание да възстановят предишните си имена.

6) Възстановяването или промяната на бащините и фамилните имена може да се извършва по желание на гражданите и без съответните наставки, посочени в чл. 6.на този закон.

Е, чл.6 го отмениха преди това в първа точка и така този текст става неграмотно написан! Но това само доказва, че е писан от самото ДПС, та то може да е и от самия Юнал Саидов Лютвиев! Като гледам грамотността му от разписката от ФИГ.2, защо пък не! (Това само като вметка.)

А иначе ще познаете ли от първи път, че това е в резултат на искане на ДПС?! Всъщност това е обещание лично на Ахмед ДоганОВ – ТОВА Е ПРЕДИЗБОРНОТО МУ ОБЕЩАНИЕ ПРИ ПЪРВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ. А ТОВА ПЪК Е ОТКРИТА ЗАЯВКА ЗА СЕПЕРАТИЗЪМ ОТ СТРАНА НА ДПС! БЕЗОБРАЗИЯТА, КОИТО СА ПРАВЕНИ СПРЯМО МЮСЮЛМАНСКОТО НИ НАСЕЛЕНИЕ НЕ ОПРАВДАВА БЕЗОБРАЗИЯ ОТ ПОТЪРПЕВШАТА СТРАНА! ТРЯБВА С РАЗБИРАНЕ ДА СЕ ЗАЛОВИМ ЗАЕДНО И С ОБЩИ УСИЛИЯ ДА СИ ИЗГРАДИМ ДЪРЖАВА, В КОЯТО ВСИЧКИ ДА ЖИВЕЕМ В МИР, СПОКОЙСТВИЕ И РАЗБИРАТЕЛСТВО. А с тази поправка какво се получава? – това е открита заявка, че целта им е да се обособяват като самостоятелна ДЪРЖАВА, ВЪТРЕ В НАШАТА ДЪРЖАВА! А на VIII-та си конференция отиват още по-далеч и заявяват ЯСНО, че са готови да се отделят като самостоятелна държава, на пряко подчинение на Евр(оп)ейския съюз! (вж. изказването на Ахмед Доганов и статията ни „ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ БОЛГАРИЯ. КОИ СТЕ ВИЕ ОТ ДПС“), а с делегацията на ДПС в Турция, представена като държавна делегация и изказването на Мустафа Карадайов, че тяхна прародина била Турция всъщност беше направен опит да узаконят своето желание за отделяне на районите с мюсюлманско и мохамеданско население официално в своя собствена държава! Забележете, делегацията им беше посрещната с прокола на държавна делегация! И само решителната намеса на президента ни Румен Радев, осуети този им замисъл. Това обяснява и тази неистова омраза към него от страна на ДПС . И демонстрациите им, че те не го признават за президент при посещението му в Кържали – Един ход проведен с тънко майсторство на дипломацията от страна на Румен Радев – ДПС не издържа и сама издаде пъклените си намерения! Сега картите са свалени! И стана пределно ясно какви са намеренията на ДПС!

СЕГА, БОЛГАРИНО – ДАЛИ СИ ХРИСТИЯНИН ИЛИ МЮСЮЛМАНИН ВСЕ ЕДНО, ОТГОВОРНОСТТА Е НА ВСИЧКИ НИ – ТИ СИ НА ХОД!

КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ НА ЕДИНСТВОТО НА ИМЕНАТА В ДЪРЖАВАТА (която и да е тя)

Проблемът с изписването на имената на гражданите на дадена страна е чувствителна тема за всяка държава. Така ДПС се афишира пред света като сепаратиска и антидържавна партия в очите на цивилизования свят. Ето защо те предприемат мерки чрез ИЗМАМА И ЛЪЖА да скрият престъплението си спрямо Болгария от външният свят. Ето как: С тази задача се нагърбва техният почетен председател Ахмед Доганов, който си изписва името без наставките „-ОВ“. За целта му е направена биографична справка – Уикипедия и на английски език. Да видим какво пише там. Ще го цитираме:

Ahmed Demir Dogan (Bulgarian: Ахмед Демир Доган; born 29 March 1954), born Ahmed Ismailov Ahmedov (Bulgarian: Ахмед Исмаилов Ахмедов), is a Bulgarian oligarch and politician of Turkish ethnicity. He was chairman of the Movement for Rights and Freedoms (DPS) from 1990 to 2013.“ И превода:

„Ахмед Демир Доган (на български: Ахмед Демир Доган; роден на 29 март 1954 г.), роден като Ахмед Исмаилов Ахмедов (на български: Ахмед Исмаилов Ахмедов), е български олигарх и политик от турска етническа принадлежност. Той беше председател на Движението за права и свободи (ДПС) от 1990 до 2013 г.“ 
 
 
(Ахмед Доганов не е турчин, а дьонме! Ще го доказваме по-долу.„БОРЕЦЪТ за права и свободи“ СТАНАЛ ОЛИГАРХ на гърба на страданието на измаменото мюсюлманско население в страната! МАШАЛЛА!)

От горното следва, че този Ахмед си е сменил името! Четете внимателно: Той се е родил като Ахмед ИсмаилОВ АхмедОВ. Следователно така е записан в кръщелното си свидетелство. А сега се казва Ахмед Демир Доган! А сега да видим при какви обстоятелства законът допуска промяна на името на гражданите на Република Болгария?

Тъй като промяната на името е сложна съдебна процедура нека да видим какво казват специалистите. В интернет четем:

„Името на всяко лице е основна част от неговата идентичност. То изпълнява изключително важни функции свързани с идентификацията, индивидуализацията и като цяло участието на едно лице в обществото. По тази причина, след вписването на трите имена на всяко лице в акта за раждането му, основанията за промяна на която и да е част от името са строго определени в закона. В такива случаи е задължително участието на съд (с изключение на фамилното име при сключването на брак), който да прецени дали са налице законовите изисквания за промяна на името. Условията, които трябва да са налице за промяна на името, са описани в Закона за гражданската регистрация (ЗГР), а процедурата – в Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК).“

Случаите, в които едно лице може да иска промяна на име по съдебен ред, са следните:

  1. Когато името му е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо (чл. 19 ЗГР)
  2. В случай, че важни обстоятелства налагат това (чл. 19 ЗГР)
  3. Ако лицето е известно в обществото с псевдоним (чл. 14 ЗГР)
  4. При осиновяване на дете (чл. 18 ЗГР)
  5. При желание за промяна в изписването на имената на латиница (чл. 2, ал.2 ПИБЛД).

В случая за нас е важен втория от изброените случаи – „важните обстоятелства“ [.].

„Третото и най-интересно важно обстоятелство е желанието на молителя да носи различно име. Съдебната практика е отчела, че освен изпълнението на чисто административни функции, името на едно лице е част и от правото му на самоопределяне и в този смисъл, ако едно лице желае да смени името си, то това желание може да се възприеме като важно обстоятелство. Много важно е да се отбележи следната подробност – съдебната практика казва, че желанието на лицето да носи различно име може да бъде счетено като важно обстоятелство, а не че задължително трябва да се отчете като такова. Това на практика означава, че съдът винаги трябва първо да изпълнява ролята си на защитник на закона, традициите и морала преди да отчита желанието на молителя. Ако избраното от лицето име не съответства на изискванията на закона, на българската именна традиция и разбиранията на обществото ни за морал, то искане за промяна на името, основано единствено на желанието на молителя, следва да бъде отхвърлено.“

Истинското име, с което се е родил е Ахмед Исмаилов Ахмедов. След връщане на имената той се записва като Ахмед Доган – променя си не само името, но и начина на образуване на името си – без наставката „-ОВ“.И така се представя пред чужденците, но ПРЕДИ ДА ИМ СЕ ПРОМЕНЯТ ИМЕНАТА ОТ ДС при т.н. „Възродителен процес“ името му е било с наставката „-ОВ“! Следователно той и всички от ДПС съзнателно се възползват от трудностите предизвикани от тях самите

и си извоюват правото да не се пишат болгарски граждани!

А ЩОМ НЕ СА БОЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, следва че те се считат, макар и все още тайно, за чужди граждани в нашата държава, за граждани на ДРУГА, ЧУЖДА ДЪРЖАВА ИЛИ СИ ИМАТ СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА, ИЛИ ПОНЕ СЕ ПОДГОТВЯТ ДА ИМАТ ТАКАВА, КАКТО Е В СЛУЧАЯ!

Поне тези, които знаем от ДПС са вербувани уж да бъдат подготвени за шпионаж в Турция, но по странни причини те вършат точно обратното! Ясно е, че тяхното истинско предназначение е да служат на тайната еврейска конспирация или казано по-точно те са от тази конспирация, но за прикритие се представят като ЖЕРТВА НА ТОВА, КОЕТО ТЕ САМИ СА СЪТВОРИЛИ – Т.Н. „ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС“! Това е стар и изпитан от евреите политически похват – да се представят за вечна жертва на това, което те сами сътворяват срещу човечеството! (Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“ Ясно е, че това е форма на прикритие заради тайните помисли на ДС (тайната еврейска конспирация) да създаде мюсюлманска държава върху територията на Болгария. За Доганов е известно, че е „НРАВСТВЕН ИЗРОД.В автобиографични документи той пише, че за него няма родно семейство, негови майка и баща са офицерите от Държавна сигурност.

А защо тези „шпиони“ се обръщат да работят против интересите на Болгария, където са отрасли? – това само доказва, че ДС всъщност работи в интерес на Турция, защото самата Турция е тайна еврейска държава и бидейки тайни евреи, тези от ДС работят за своята страна, която е Турция! Това обяснява защо така нагло Ахмед ДоганОВ предава списъка с болгарските разузнавачи на турските власти. И затова техният сегашен председател казва, че Турция му е родина, после се извъртя, но когато стана ясно, че това предизвика скандал и започнаха оправдания, в които се намеси да го оправдава и самата Турция!?

А защо се намеси Турция в разразилия се скандал? – това беше хитър ход от тяхна страна – един вид извинение с цел да се избегне евентуален международен скандал, за това, че те с приемането на делегацията на ДПС като правителствена делегация всъщност се намесват във вътрешните работи на страната ни, която е членка на ЕС. Ето това ги е респектирало от поведението на нашия президент Румен Радев.

Възможността да не се пишат болгарски граждани е от изключителна важност за ДПС в предвид на тайните им намерения, тогава, (сега вече е ясно) да се отделят в самостоятелна държава. Затова и така скоротечно, докато народа болгарски се освести от преврата, бяхме натикани от ДС ПРОТИВОЗАКОННО в НАТО и Евр(оп)ейския съюз! (Противозаконно, защото е в нарушение на Конституцията на страната. А уж имало казват „Конституционен съд“!) По този начин биха твърде лесно се отцепили от страната с подкрепата на ЕС.

Идеята е ВТОРО КОСОВО!

Ето защо е променен и закона за имената – един антидържавен, антиболгарски закон! И НЕКА ДА БЪДЕМ НА ЯСНО: БОЛГАРИТЕ СА И ХРИСТИЯНИ И МЮСЮЛМАНИ! И НИКЪДЕ НЕ Е КАЗАНО, ЧЕ ЕДНИТЕ ИМАТ ПО-ГОЛЕМИ ПРАВА ОТ ДРУГИТЕ!

Но да се върнем на ЛЪЖАТА И ИЗМАМАТА на Ахмед Доганов.

Как обяснява на чужденците защо след промяната на името му от същата тази ДС, не си е върнал старото име, а го е променил (очевидно и другите му съратници от ДПС вършат същото!)

Сега колкото и да е неочаквано и комично, ако не беше опасно, трябва християните да се вдигнем да си защитаваме правото на народностна и верска единтичност и да потърсим отговорност от т.н. „народни представители“, защо са предали държавата и страната ни на интересите на чужда държава – в случая Турция, защото няма никакво съмнение, че ДПС е под опекунството на Турция! Тя сама го демонстрира. Тогава тя е противоконституционна и следват законовите разпоредби за случая. Защо ОМО “Илинден“ беше забранена, а ДПС – не? – каква е разликата между тях в отношението им към Родината ни? – НИКАКВА! Трябва да се види кои „народни представители“ са направили предателството, като са променили закона за имената в полза на ДПС – мюсюлманката част на тайната еврейска конспирация и да се дадат под съд за държавна измяна!

Сега ние знаем, че документите на ДПС са преправени така, че да не изглежда като етническа партия, но от това не следва, че тя си е променила същностно целите си. И делата ѝ доказват това!

И така: Нека да цитираме обяснението на Ахмед Доганов:

Ahmed Dogan 2009 election night.jpg
ФИГ.6. Ahmed Dogan
Ахмед Доган

The Movement for Rights and Freedoms (Bulgarian: Движение за права и свободи Dvizhenie za prava i svobodiDPS) is a centrist[5] political party in Bulgaria with a support base among ethnic minority communities.

Eastern Slavic naming customs are the traditional way of identifying a person’s given name and patronymic name in Russia and some countries formerly part of the Russian Empire or the Soviet Union.

They are commonly used in RussiaBelarusUkraineKazakhstanTurkmenistanUzbekistan, and to an extent in Kyrgyzstan and Georgia. It is named after the East Slavic language group that the Russian language belongs to. They are also found occasionally in the Balkans among older generations.“ А сега превода:

„Източнославянските обичаи за наименуване са традиционният начин за идентифициране на личното и бащиното име на човек в Русия и някои страни, които преди са били част от Руската империя или Съветския съюз.

Обикновено се използват в Русия, Беларус, Украйна, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и до известна степен в Киргизстан и Грузия. ( Той значи, ДОГАН, е кръстен на източнославянската езикова група, към която принадлежи руският език! Само, че думата „доган“ е болгарска чоджум! )

От време на време се срещат и на Балканите сред по-възрастните поколения. (и като се има предвид, че той самият не е първа младост, то се внушава, че това с тези наставки е отминала история!) Забележете, той даже не споменава Болгария.

НАГЪЛ ЛЪЖЕЦ! Наставките „-ОВ“ и „-ЕВ“ на бащиното и фамилното име са защото са в РОДИТЕЛЕН ПАДЕЖ (притежание)! А болгарският език винаги е бил с падежи! Евреите-комунисти ни ги премахнаха, но в имената успяхме тогава да ги запазим! Така, че имената на болгарите още от онова далечно минало се изписват в РОДИТЕЛЕН ПАДЕЖ! Това и показва принадлежността на личността към болгарската държава, към болгарският език!

Сега, тук е мястото да изясним нещо важно от това деяние на евреите-комунисти или комунистите-евреи, то е едно и също! С премахването на падежите в болгарският език, стремежът е да се раздалечат двата езика – болгарски и руски, а с това и разделянето на народа ни на два отделни народа – руси и болгари. (Затова беше създадена и нова държава Румъния, от изконните болгарски земи, които даже турците не посмяха да завладяват! Сегашните румънски земи са изконна болгарска земя, която и турците на времето не искат да завладеят. Така се формира ВАСАЛНА ОБЛАСТ, в която се говори на болгарски език докато Русия не формира сегашната Румъния! Затова нашите „хъшове“, революционери, се отправят на там! Но за това отделно. В онези драматични времена ние сами искаме да станем васална земя поради трудните и драматични събития, които ще разглеждаме отделно. Колкото и невероятно да ви звучи за онова драматично време това е по-малко опасният вариант. Какво знаеш, болгарино, за историята си и за т.н. „турско робство“?! То отново е свързано с евреите!) Но и това няма да ги задоволи и продължават асимилациата на болгарите с измислянето на т.н. „македонски език“! Което води до създаване на нова народност, за която нагло претендират евреите от т.н. С. Македония. Нека да кажем точно: С.Македония е еврейска държава с болгарско население и тайна еврейска конспирация сред него! Ако това започнем да проумяваме, то ще започнем да проумяваме и изказването на един евреин:

Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива. Всичко, което ще направите за нас няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят.” Този евреин се казва: Морис Самуел. Jou Gentiles, p.155; Harcourt, Brace, 1924г.

И това не им стига, но сега продължават асимилацията с опитите си да създадат мюсюлманска държава вътре в Болгарската държава, която да отделят с помощта и подкрепата на Евр(оп)ейския съюз! Това ясно са си го казали на VIII-та конференция на ДПС! И с това ясно доказаха, че са еврейска партия!

И следователно нямат нищо общо с мюсюлманството, а са тайни дьонмета, които съставляват част от тайната еврейска конспирация в страната, чиято задача е да завладеят отвътре и мюсюлманското ни население и да ни разединят и верски! Така залагат на наглите си посегателства върху болгарските земи с надеждата да създадат ВТОРО КОСОВО на Балканите!

И така да стане опора за навлизане на тайните дьонмета в Европа, което сега се опитват евреите от тайната еврейска конспирация да наложат на европейските народи. Това е тайно действие от плана им, свързан с желанието им Европа да стане център на тяхното управление! Това се цели! И тук всички ще сме потърпевши, ако допуснем това!

Ще го кажем ясно: В Европа се вкарват тайни дьонмета, чрез които се цели да се завладеят европейските народи и така да се осигури открита вече еврейска власт в целия континент! Ако Европейските народи не проумеят това, после горко ще съжалят за сегашното си безхаберие и уж помагане на „бежанци“! Те не са бежанци – инсценировка е това! Това са дьонмета – тайни евреи! Затова са толкова напористи и всичко им се разрешава от сегашните правителства, защото сегашните правителства на народите са също от тайната еврейска конспирация! АКО ИСКАТЕ ВЯРВАЙТЕ!

БОЛГАРИНО, ТЕ НЯМА ДА СПРАТ ДОКАТО НЕ СЕ ВЗЕМЕМ В РЪЦЕ И ГИ СПРЕМ! (Казали са си го ясно – цитирахме ги по-горе. Казали са си го и в ционските си протоколи! Прочетете си го. )

И СЕГА Е ТОВА ВРЕМЕ!

НО НИЕ СЕ ПИТАМЕ: НИКОЙ ЛИ НЕ ЗАБЕЛЯЗВА ПОДЛИТЕ СЕПАРАТИСКИ ПОПЪЛЗНАВЕНИЯ НА ДПС? НИКОЙ ЛИ НЯМА ДА ДАДЕ ОТПОР НА ОПИТИТЕ НА ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ ДА ОТЦЕПИ ЧАСТИ ОТ СТРАНАТА НИ и ДА СЪЗДАДЕ МЮСЮЛМАНСКА ДЪРЖАВА – ВТОРО КОСОВО НА БАЛКАНИТЕ?! Ето за това ни предупреждава в пророчеството си Слава Севрюкова! Кога ще се научиш да слушаш пророците си, болгарино? И с Учителят Биенса Дуно е същото – Той ни предупреждава, а ние така и не обръщаме внимание на това, а поселе „ОЛЕ, МАЛЕ!“ – АМИ „ОЛЕ, МАЛЕ“ ЩЕ Е !

За да си изясним по-пълно проблема, трябва да вникнем и в самото „ДВИЖЕНИЕ“. Ще вземем един цитат само:

„The Movement for Rights and Freedoms (Bulgarian: Движение за права и свободи Dvizhenie za prava i svobodiDPS) is a centrist[5]political party in Bulgaria with a support base among ethnic minority communities.“ И превода:

„Движението за права и свободи (на български: Движение за права и свободи , ДПС) е центристка [5] политическа партия в България с база за подкрепа сред общностите на етническите малцинства.“

„It is a member of the Liberal International and the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE). While representing the interests of Muslims, especially Turks and to a lesser extent Pomaks (Muslim Bulgarians), the party also receives the largest share of Romani votes. The party has a long-standing association with corruption: its former MP and infamous Bulgarian oligarch Delyan Peevski was placed under US sanctions through the Magnitsky Act mechanism in May 2021.[6] “ И превода:

„ Член е на Либералния интернационал и Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE). Докато представлява интересите на мюсюлманите, особено на турците и в по-малка степен на помаците (българите мюсюлмани), партията получава и най -големия дял от ромските гласове. Партията има дългогодишна асоциация с корупцията: нейният бивш депутат и скандално известен български олигарх Делян Пеевски беше поставен под американските санкции чрез механизма на Закона Магнитски през май 2021 г.“ (А преди това беше Христо Бисеров!) Странно как олигарси защитават правата на мюсюлманите ?

Пак ще кажем: В Болгария няма малцинства! Това го доказваме и ще продължим да го доказваме научно, а евреите използват политически хватки, за да промиват мозъците на населението ни, за да ни разделят и насъскват едни срещу други. И ще попитаме:

А помаците малцинство ли са?

А циганите, които вие, евреите, прекръстихте на роми и така приложихте и за тях „ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС“, те малцинство ли са? Какво значи малцинство? За да отговорите на този въпрос трябва да ни обясните кои са и откъде са дошли циганите! Вие не знаете това! Тогава кой ви дава правото да РАЗДЕЛЯТЕ болгарското общество?! Не можете да отговорите и от къде са мюсюлманите от Добруджанския край! Тогава от къде знаете, че са малцинство?

В БОЛГАРИЯ МАЛЦИНСТВА НЯМА!

ТОВА С МАЛЦИНСТВАТА СИ Е НАГЛА ЛЪЖА НА ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ В СТРАНАТА, чийто външен представител е т.н. Държавна сигурност, към която принадлежи и ДПС! От поне 100 години промивате мозъците на болгарите с вашите лъжи, възползвайки се от трудностите, които ни създавате точно вие от тайната еврейска конспирация! Всички национални катастрофи, включая и последната са творения на тайната еврейска конспирация в страната. В ционските си протоколи сами са си казали с какво се занимават в отделните страни.

ДПС сами си казват, че са „либерали“. А ние твърдим, че те са част от тайната еврейска конспирация в страната. Нека да видим какво е казано за либералите в ционските протоколи ( на еврейските „мъдреци“ – нали така се представят. От начало до край в тези протоколи се дават инструкции как да се унищожава човешкия род и това било тяхната „МЪДРОСТ“! )

ДПС твърдят, че са либерална партия, то затова са и членове на Либералния интернационал и Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE). Либерализмът е еврейска доктрина, чията задача е да срива държавността в отделните страни и така да ги подчини на своята власт. За да докажем това нека да видим какво са казали самите евреи за либерализма в ционските си протоколи. Ще ги цитираме:

ЮДЕИТЕ СЪЗДАДОХА ВЛАСТОГОНСТВОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗЛОЖЕНИЕ.

„За да тикнем властолюбците да злоупотребяват с властта, ние противопоставихме една на друга всички сили, като развихме либералните им стремежи за независимост. За тази цел ние възбудихме апетитите на всички честолюбци; въоръжихме всички партии; поставихме властта като прицелна точка за всички амбиции. Още малко и навред ще се появят безредици и разорения…“(от протокол №3)

И те вече се появиха!

ДВАДЕСЕТ ВЕКА ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ ВРАЖДИТЕ МЕЖДУ ХОРАТА И НАРОДИТЕ.

„Една световна коалиция на гоите би могла временно да спечели някакъв успех над нас, но ние сме осигурени срещу това, поради дълбоките корени на разединението между тях, които вече не могат да бъдат изкоренени. Ние противопоставихме едни срещу други личните и национални интереси на гоите, религиозните и племенни ненависти, които насаждахме в техните сърца в продължение на двадесет века. (това е времето на противопоставяне на християни и мюсюлмани едни срещу други!- б.а.)Благодарение на това нито една държава, протягаща ръка за съдействие, няма да получи подкрепа от никъде, защото всички знаят, че съглашението против нас не ще бъде от полза за никого. Ние сме толкова силни, че всекиму се налага да държи добра сметка за нашата сила. Държавите не могат да направят дори нито едно малко, частно съглашение, без и ние тайно да участваме в него“.(от протокол №5)

 А сега да попитаме: А къде са тези тайни евреи? Къде са? – Те са между нас, но ние не ги забелязваме, защото те се представят за наши благодетели и ние им вярваме! Ето защо е необходимо и християни и мюсюлмани да загърбят насажданите от евреите, както те сами си признават, противоречия и да обединим усилията си за отхвърляне игото на евреите и над едните и над другите. Между християнството и мюсюлманството няма противоречие, защото това са две Божествени Учения, свързани първото – с Бога Всевишнаго, а второто – с Бога Всемогущаго, който сега са нарича Аллах. И тези два Бога и Божият Дух съставят ТРИЕДИНСТВОТО НА БОГА (нещо, което сме забравили и християни и мюсюлмани). Тогава какво противоречие може да има реално между нас?

Чуйте и думите на Алиа ходжа. Тя казва:

„Имам ясно чуване и работя със силата на Корана. Всеки е с различен проблем. Мога да кажа само едно – Аллах, нашият бог и вашият Исус, са един и същ Бог, само наименованията им са различни, той избира кой да е на тази земя. Избира такива като мен да помагаме на страдащите и на хората, които не могат сами да си помогнат.“

Алиа ходжа каза това, което и ние казваме: Бог е един, но има триединство в проявлението му! Това сега сме забравили и християни и мюсюлмани, а евреите се възползват от това и ни насъскват едни срещу други!

ОБЩЕСТВАТА МОГАТ ЛЕСНО ДА СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ И ЛЪЖАТ.

Във всички времена както народите, така и отделните лица, са приемали словото за дело, защото се задоволяват с това, което външно им се показва и рядко забелязват дали в обществения живот след обещанията следват изпълнението и резултатите. За това ние ще създадем у гоевските държави такива учреждения, които красноречиво ще доказват своите мними заслуги в прогреса.(от протокол №5)

И В ТОВА Е СЪЩНОСТТА НА ЛИБЕРАЛИЗМА – ДЕМАГОГИЯТА!

ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ.

В действителност за нас няма препятствия. Нашето свръхправителство се намира в такива особено благоприятни условия, които са дали основание да го наричат с динамичната дума – диктатура. Аз мога с положителност да заявя, че в сегашното време ние сме законодателите; ние определяме състава на съда и ние раздаваме правосъдието; ние наказваме и помилваме; ние седим на водаческия кон като повелители на всички войски. Ние управляваме със силна ръка, защото държим в ръцете си и остатъците на разнебитената гоевска общественост, която някога е била силна, но сега покорна нам. Ние държим в ръце необузданите честолюбия, ненаситната алчност, безпощадното отмъщение и злобната ненавист.(от протокол №9)

Това прави сега ДПС, но това е доктрина на евреите! Тогава е очевидно, че и тя е партия на тайната еврейска конспирация в страната.

И тук ще кажем на нашите мюсюлмански братя: Тази тайна еврейска конспирация се създава сред мюсюлманското население чрез кръстоската между неговите жени и тайни или явни евреи, защото природният закон е такъв:  от кръстоската между мюсюлманка и таен евреин се ражда ВИНАГИ дьонме! Тези дьонмета, които сега ви управляват чрез ДПС бяха създадени още в първите години след деветосептемврийския преврат през 1944г. А сега ви управляват вече техните деца! Говоря това, което съм изследвал ЛИЧНО!  

ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОДРИВАТ ОСНОВИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.

От нас изхожда всесковаващият терор. Ние имаме в услуга хора, представляващи всички мнения и всички доктрини: монархисти, демократи социалисти, комунисти и всякакви утописти. Ние сме впрегнали в работа всички и всеки един подкопава последните остатъци на властта, старае се да срине всички установени порядки. Всички държави, измъчени от неуредици, искат покой. За да имат мир, те са готови да пожертват всичко. Но ние няма да им дадем мир, докато те открито и с покорност не признаят нашето интернационално свръхправителство.

Народите пищят и искат разрешението на социалния въпрос посредством международни съглашения. Разпокъсаността на партиите хвърли народите в наши ръце, защото за водене на партийни борби са необходими пари, а всичките пари са в нашите каси.(от протокол №9)

Тогава Пеевски раздава еврейски пари, което е очевидно за всички разумни хора, а това пък доказва, че ДПС е еврейска партия!

ЮДЕИТЕ РАЗКЪСАХА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ВЛАДЕТЕЛИТЕ И НАРОДИТЕ ИМ.

Ние бихме могли да се боим, ако се съединят будната просветена царска сила и сляпата сила на народа, но ние сме взели всички мерки срещу тази възможност. Между едната и другата сили издигнахме стена от взаимно недоверие и терор. По такъв начин сляпата сила на народа стана наша опора, и ние, само ние еднички, ще ѝ бъдем ръководители и, разбира се, ще я насочим към нашата цел.(от протокол №9)

А каква е тяхната цел? – чрез терор и демагогия да управляват народа ни и да ограбват неговите блага – и лични и обществени!  

ДПС постъпва по същия начин и внася раздори между християнското ни население и мюсюлманското такова! Прилага принципа: „Разделяй и владей“! И с това постига целта си да властва и над двете прослойки на обществото. Само че с това то работи за своите интереси – подчиняване на народите на тяхната власт и налагане на терористично управление над тях. Нима това не е видно?! Всъщност те сами си го казват в протокол №10. Ще ги цитираме:

ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ОТРОВИ ДЪРЖАВНИЯ ОРГАНИЗЪМ.

Във всички страни съществуват приблизително едни и същи управителни институти, но под различни названия: правителство, министерство, сенат, държавен съвет, законодателно и изпълнително тяло. Не е нужно да ви пояснявам механизма и взаимоотношенията на тези учреждения, понеже това ви е добре известно. Обърнете само внимание на това, че всяко едно от споменатите учреждения отговаря на известна важна държавна нужда, при това, моля забележете, че думата „важна” аз отнасям не към учреждението, а към функцията, следователно не учрежденията са важни, а техните функции. Учрежденията са раздробили и разделили помежду си властта на държавата: законодателна, изпълнителна и съдебна. Те трябва да действуват в държавния организъм както действуват органите в човешкото тяло. Ако се повреди една част, държавата ще заболее, както заболява човешкото тяло и ще умре. След като ние внесохме в държавния организъм отровата на либерализма, целият политически състав на организма се измени: държавите заболяха от смъртоносна болест – от отравяне на кръвта. Остава да чакаме края на агонията им.(от протокол №10)

ЛИБЕРАЛИЗМЪТ РОДИ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ДЪРЖАВИ, КОИТО СА ШКОЛИ ЗА ДЪРЖАВНО БЕЗДЕЛИЕ.

От либерализма се родиха конституционните държави, които изместиха спасителното за гоите самодържавие, а институционализмът, както ви е добре известно, не е нищо друго, освен школа за раздори, разединение, спорове, несъгласия, безплодни партийни агитации, партийни тенденции – с една дума, школа за всичко, което обезличава деятелността на държавата.( от протокол №10)

И именно това създава условия за ограбване на държавата и на народа в частност: докато от парламента ни занимават с тяхното дърдорене, те си създават условия за грабеж над народа ни и благата на държавата, които Бог ни е дал – подземни богатства, води, гори и пр.

В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН.

Ние ще изкореним либерализма от всички важни средищни постове на нашето управление, от които зависи възпитанието на служителите на нашия обществен строй. На тези постове ще се назначават само лица, които ние сме подготвили и възпитали за административна работа. Възможно е да ни се забележи, че уволнението на старите служащи ще струва скъпо на държавната хазна. Ще отговоря: преди всичко в замяна на службата, която уволнените губят, ще им се намери частна работа и после ще забележа, че тогава всичките пари ще са в наши ръце и няма защо правителството да се плаши от големи разходи.(от протокол №15)

С това евреите сами си признават, че за тях парите са виртуални, т.е. без стойност, защото винаги гоите,т.е. ние, плащаме тяхната стойност! Те, евреите просто си ги печатат, а ние ги плащаме! и така ни ограбват срещу нищо! Парите са също стока и когато се пускат пари без икономическо покритие те винаги водят до покачване на цените на стоки и услуги. А това предизвиква инфлацията в страната. Така, че когато Пеевски раздава пари „от чувала“ той реално бърка в бюджета на държавата, бърка в кесията на всеки отделен човек. Всички пари се купуват – те са стока! Така мюсюлманите, които се продават на Пеевски за парите му, те реално ограбват народа ни, за да се облагодетелстват за сметка на всички останали. А дали това е по Корана? – питаме ние?

ВСИЧКИ ВИРТУАЛНИ ПАРИ, КОИТО ЕВРЕИТЕ РАЗДАВАТ СЕ ПЛАЩАТ ОТ НАРОДА ПО СКРИТ НАЧИН, КОЙТО НАРИЧАТ „ИНФЛАЦИЯ“ ЗА ЗАБЛУДА НА НАРОДИТЕ. И НИКОЙ НЕ ОБЯСНЯВА ПРАВИЛНО ОТ КЪДЕ ИДВА ТАЗИ ИНФЛАЦИЯ! (Това ще го разглеждаме на друго място.)

Такава е същността на либерализма и в частност на ДПС.

А сега да обобщим: Тайният замисъл на т.н. „Възродителен процес“, който се проведе изцяло под диктовката на ДС и следователно и на бъдещата ДПС, е създаване на мюсюлманска държава върху земите на Болгарската дъжава, като се отдели мюсюлманското ни и мохамеданско население в отделна държава.
ВСЪЩНОСТ ЕТО КАК СТАНАХА НЕЩАТА: ДС СИ СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯТА ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ СРЕД МЮСЮЛМАНИТЕ И МОХАМЕДАНИТЕ И СЛЕД ТОВА СИ СЪЗДАДЕ ПАРТИЯТА ДПС, ЗА ДА ГИ ОПОЛЗОТВОРЯВА!

ВСЪЩНОСТ КАКЪВ Е ДЪЛБОКИЯ СМИСЪЛ В СЪЗДАВАНЕТО НА МЮСЮЛМАНСКА ДЪРЖАВА ВЪРХУ БОЛГАРСКАТА ЗЕМЯ? – ТОВА Е ЧАСТ ОТ ЗАМИСЪЛА НА ЕВРЕИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАЛКАНСКА ЮДЕЯ – НО ТЪЙ КАТО НЯМА ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ ЗА ТОВА ИМ ДЕЯНИЕ, ТЕ СИ ГО ИЗМИСЛЯТ И ТРЪГВАТ ДА ГО ОСЪЩЕСТВЯВАТ СРЕД НИЩО НЕПОДОЗИРАЩИТЕ БОЛГАРИ – И ХРИСТИЯНИ И МЮСЮЛМАНИ!

Когато се говорят такива страшни неща без доказателства то няма кой знае каква полза от тях. Но ние имаме ДОКАЗАТЕЛСТВО И ТО БЕЗ ДА МОЖЕ ДА СЕ ОСПОРИ, ЗАЩОТО Е ЗАКОНОВО ОБОСНОВАНО! Да видими: Този замисъл на ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ В СТРАНАТА, проявяваща се чрез Държавна сигурност (ДС) се вижда ясно закодиран в т.2 от „Заключителните разпоредби“ на „ЗАКОН ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“, Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 1990г., изм. ДВ. бр.94 от 23 Ноември 1990г., отм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г. Та там е казано ясно, ЩЕ ЦИТИРАМЕ ОТНОВО: „…6) Възстановяването или промяната на бащините и фамилните имена може да се извършва по желание на гражданите и без съответните наставки, посочени в чл. 6.на този закон.“ ( Това не са наставки, а окончания на родителен падеж, но за това вече говорихме.)

Всяка общност в една държава, която не желае да прилага правилата за образуване на имената си по правилата на държавата, всъщност открито иска да се отдели в самостоятелна държава, заграбвайки земите на държавата, която я е създала. НЕКА СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ В ЛИЦЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ДА МЕ ОПРОВЕРГАЕ, АКО МОЖЕ. И тук е място да те попитам, болгарино, след като тази институция не изпълнява фунциите си, задълженията си, за които ти я хрантутиш, можеш ли да обясниш защо ти е? Това са структури на тайната еврейска конспирация! Ние не го твърдим! ТЕ, ЕВРЕИТЕ САМИ СИ ГО КАЗВАТ В ЦИОНСКИТЕ СИ ПРОТОКОЛИ! Но тебе, болгарино, те мързи да ги прочетеш даже. Тези протоколи са разпространени в Болгария още през 1942г. През 1993г. един достоен болгарин на име Никола Николов ги публикува в отделна книжка и за това беше отровен в тогавашната ПРАВИТЕЛСТВЕНА БОЛНИЦА, сега „ЛОЗЕНЕЦ“. (Цялата медицина в страната е в ръцете на евреите – затова и здравната ни система е на този хал! Има много болници, които се занимават с отровителство на непокорните – знам от личен опит.) Сега можеш да ги прочетеш и в интернет, но ти си зает с домашния си любимец и нямаш време за това!

ОТ КЪДЕ ИДВАТ ИМЕНАТА НА НАШИТЕ МЮСЮЛМАНИ?

След като толкова много говорим за имената на мюсюлманите и мохамеданите в страната нека да разгледаме произходът на тези имена. От къде са т.н. турски имена? Това иска твърде дълго обяснение и ще го разглеждаме отделно. Тук само ще кажем: турски имена няма, защото няма турци и няма турски език! (Луд за връзване!) Само за изяснение – турци идва от теурки, което означава божествени (ТЕО) пратеници (КИ). Така са се наричали нашите деди от памтивека! Известно е, че сегашната турска държава е създадена от болгарите, за да пазят прохода и пътя през Кавказката планина! Затова, например на сред Турция планинет се казват „БОЛГАРСКИТЕ ПЛАНИНИ“! ТА ОТИДЕТЕ И СИ ОТВОРЕТЕ ДЗЪРКЕЛЧЕТАТА! Това са извесни неща!

А защо няма турски език? – защото това е езика на нашите масагети, които ПЪК СА ПЛЕМЕ ОТ НАШИТЕ ХЕТИ! (Ей, историци, слепи ли сте та не виждате, че „хети“ и „гети“ е едно и също име! Така ли през вековете не проумяхте, че има три букви „Г“, „К“ и „Х“, които се произнасят различно в отделните области на древната болгарска държава, обхващаща Евразия, Северна Африка и… (за това по-късно!). Затова едните казват БолХария, другите казват БолКария, а третите казват БолГария! Лингвисти няма ли в тази държава? Ще го изясняваме на друго място! Не може да има историк със слугинско съзнание!

И така: масагетите се изселват от земите около река Арарат и се заселват в земите наречени МАЛА СКИТИЯ и това са известни неща! (Друг е въпросът, че сегашните „учени“ на тайната еврейска конспирация ги държи в тайна от сегашните два народа!) ТАКА ЧЕ Т.Н. ТУРСКИ ИМЕНА СА ДРЕВНИТЕ ИМЕНА НА НАШИТЕ МАСАГЕТИ! С други думи – древноболгарски! Това се знае! Но то не пасва на интересите на тайната еврейска конспирация и в двете страни, защото ако това се знае няма да е успешна тяхната тактика за насъскване на сегашните два народа един срещу друг. Това е истината, която се крие.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-21.png
ФИГ.7.

Защо част от масагетите напущат Мала Азия и се заселват в Мала Скития? Ето това е основния въпрос, който сегашната наука не може да обясни и си измисля разни небивалици! За да изясним този въпрос е нужно много да обясняваме и ще го разглеждаме отделно. Тук само ще разкажем накратко. Вече сме казали, че болгарите сме съставени от две части. Кои са тези две части? – това са съответствието на сърдцето и ума! Първите са разположени в Мизия (сегашна Европа), а вторите са разположени в Азия, а Мала Азия е общата част между тях (това е т.н. „рибен мехур“!) и чрез тази обща част става обмена на енергията и познанията между двете части – едните рижеглавите болгари, изучаващи Бога Всевишнаго и наричащи се от Новата ера насам православни, преди това траки. НЕКА ДА БЪДЕМ НАЯСНО: ИМЕТО ТРАКИ Е ДУХОВНО ИМЕ ( както сега сме християни!), а светското ни име е МИЗИ! Тези които сме претърпели вече процеси на смесване, които се извършват през определени периоди от време се наричаме МИЗИ! (Ако се познава науката за буквите това, което говорим много лесно се вижда от буквите в думата „МИЗИ“. („М“ – претърпяване на промени; „И“ – винаги е свързано с Бога – Божествени; и „АЗИ“ – от Азия; Така се получава думата МИАЗИ, но „А“ отпада, защото това са намерения, идеи, но при тях има само действие – изучаване на Божествените закони! Не смятаме, че с това изясняваме нещата, но за да изясним по-подробно нещата се иска дълго обяснение, което ще ни отдалечи много от темата, затова ще ги разглеждаме и отделно.)

Само ще вметнем: през 681 г. ние, болгарите, създаваме първата в света СВЕТСКА ДЪРЖАВА! Затова от там насетне името „ТРАКИ“ „изчезва“! Но за това отделно, защото са нужни още обяснения!

 Зиези е легендарен родоначалник на българите. Сведения за Зиези обаче има само в т.нар. Анонимен римски хронограф писан, както се приема от някои учени през 354 г. Според „Хронографа” Зиези е син на библейския герой Сим и внук на Ной. Името му е споменато във фразата Ziezi ex quo vulgares(Зиези, от когото са българите),която е първото известно споменаване на името „българи“ в европейски източник. Текстът е част от списък на синовете на Сим и на народите, които произлизат от тях. Така Зиези и българите фигурират като най-източен народ, тъй като редът на изреждане на народите спазва точно географската посока „запад-изток”. (Там се говори за азиатските болгари, затова е така!) Най-вероятно „Хронографът“ е препис от по-ранен документ. П. Добрев отбелязва, че предвид факта на отсъствие на Персия и присъствието на Партия в „Хронографа“, вероятния оригинал е писан преди 223 – 224 г., когато Арташир І Папакан от персийската династия на Сасанидите узурпира властта и сваля последния партянски владетел Артабан V от Аршакидската династия.  Немският изследовател Щерн измества още по-напред датата на написване на оригинала, като приема че „Хронографа” е латински превод на гръцката хроника на папа Иполит”, писана във 2 в. Иполит (170-235 г.) е римски папа, писал на латински и на гръцки езици. Щерн разсъждава по няколко линии на анализ и с „учудване и недоумение” стига до извода, че българите трябва да са от сармато-алански произход, щом толкова рано са влезли в полезрението на гръко-римските географи (Ю. Р. Джафаров. Гунны и Азербайджан. Баку.1985 г. вт. изд. 1993 г., стр. 25).

Сега това пък защо сме го вмъкнали – „ни в клин ни в ръкав“? – Пред прага на 2022г. сме и Болгария тръгва по нов път, НЕОЧАКВАН И ЗА САМИТЕ БОЛГАРИ! Дълго време, хиляди години, народа ни беше в условия на дезинтеграция. Край на този кошмар! Навлизаме в нов етап –

ЗАПОЧВА ИНТЕГРАЦИЯТА НА БОЛГАРИТЕ ПО СВЕТА! ЩАСТЛИВИ СМЕ ДА ГО КАЖЕМ НИЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ В НАЧАЛОТО НА КРАСИВОТО ЗАВРЪЩАНЕ!

Спираме до тук и се връщаме в темата на статията.

Азиатските болгари се наричат черноглави , защото са с черни коси и в древността се наричат етруски, а по-късно ТЕУРКИ! От там е и т.н. Тюркски (теурски) хаганат в сегашната лъжлива история! НЕКА ДА Е ЯСНО: ИМЕНАТА ТРАКИ, ЕТРУСКИ, ТЕУРКИ (ТЮРКИ) И ПР. СА ВЕРСКИ НАИМЕНОВАНИЯ! ТОВА НЕ СА ЕТНОСТНИ ИМЕНА! В МИНАЛОТО ТАКИВА ИМЕНА КАТО СЕГАШНИТЕ НЕ Е ИМАЛО. ТОГАВА СА СЕ ФОРМИРАЛИ ИМЕНАТА ПО СЪВЪРШЕНО ДРУГ НАЧИН, ЗАБРАВЕН СЕГА!

И в незнанието си сегашната „наука“ преписва сегашното си съзнание на древните ни деди, които обаче са били с друго съзнание! Та нали това е смисълът на формиране на КАВКАЗКАТА раса – да се изгради ново съзнание! И в това ново съзнание да са в хармония сърдцето и умът. До ИЗХОДА от Египет нашите деди, са изучавали сърдцето – НИКАКВИ ЕВРЕИ НЕ СА СВЪРЗАНИ С ИЗХОДА! Този период завършва с идването на власт на фараона Ехнатон! Затова той говори за Еднобожие! Винаги когато се променя религията се говори за еднобожие – напълно нормално е! А как иначе ще се премине към новия Бог – новото Учение.

ФИГ.8.

Защо е така? Защото решение в „правата линия“ НЯМА! ТАМ ИМА САМО ПРОТИВОРЕЧИЯ! РЕШЕНИЯТА СА В ТРОЙКАТА, В ТРИЪГЪЛНИКА! Ето защо, сегашните евреи – децата на дявола ( вж. ЕВ.И. гл.8; 44 ст.) премахват третата част на Бога – Божия Дух и така лесно противопоставят тези, които са в Бога Всевишнаго, независимо как в момента са наричат (сега православни християни) на тези, които са в Бога Всемогущаго, независимо от това как се наричат (сега мюсюлмани). Това е отразено на ФИГ. 8. Това на времето прави и Исус Христос – Еса за мюсюлманите! Затова и Той създава чрез пророка МОХАМЕД Новото Учение – мюсюлманството сега. И точно заради това Учение той е разпнат от евериете, а не заради сегашното християнство! Ето това са скрили от нас евреите с цел да ни насъскат едни срещу други и са успели! Ще го повторя, за да стане съвсем ясно: Исус Христос е разпнат заради Учението Му в Бога Всемогущаго! И явно затова и чрез пророка Мохамед е възтановено Учението за Бога Всемогущаго, като е изпратил Джублил (архангел Михаил) да му диктува – така възниква съвременното мюсюлманство. И за да няма недоразумение трябва да Уточним: Исус Христос е успял да свърши работата си по проповядвянето на Учението за Бога Всевишнаго – това е проповядването му в МИЗИЯ, сега Европа, но това е старателно скрито от евреите! Ето защо се „губят“ три години от живота на Исус, в които никой не знае къде е бил! Това не е овчар, че да не се знае къде е бил! А сега се говорят само НЕВЕРНИ РАБОТИ!

И сега да докажем твърденията си. Първо, Исус Христос не може да проповядва за Бога Всевишнаго, Който се е наричал ПРАВОСЛАВИЕ, в Мала Азия! Защо? – защото Православието се изучаава в Мизия, сега Европа. И за да стане ясно защо е така ще трябва да разгледаме Основния закон на Битието, Който разглеждаме в други наши работи, вж. ФИГ. 10. И точно по същата причина затова мюсюлманството възниква в Мала Азия. Не може двете Учения да са на един и същи континент! Защо? – защото такъв е Основния закон на Битието, изразен графически на ФИГ. 10. Защо сега е нарушено това правило е въпрос, който иска много обяснения. Ето защо ще го разглеждаме отделно. Ако можеше, то не би имало нужда от „рибния мехур“, показан на ФИГ.10 и Основния закон на Битието би изглеждал по друг начин.

ФИГ.9.

И сега при Новото Учение на Учителя е така! Той ни пося в Учението на Любовта. А Любовта е ПЛОДА НА ДУХА и затова Той казва: БОГ Е ЛЮБОВ, БОГ Е ДУХ, ДУХ ВЕЧЕН! С това се навлиза в нов религиозен цикъл. Но хората трудно проумяват това, защото това е свързано с промяна на съзнанието, което е чисто БОЖЕСТВЕН ПРОЦЕС! За това ще говорим отделно.

И сега, Учителят подготвя почвата за Учението на Бога Всемогущаго. В едно свое изказване Той казва съвсем ясно: „СВЕТЪТ ЛЕСНО ЩЕ СЕ УПРАВИ, НО ТУРЦИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ГОТОВА!“ Турция се уподобява на връщане към Бога Всемогущаго, което е истинското учение на пророка МОХАМЕД! Това завръщане Учителят започва още докато е на Земята в земята болгарска. Но спираме до тук, за сега.

ФИГ. 10. Това е геометричната форма на Основния Езотеричен закон! Но това е и геометричната форма, по която се формира болгарската народност, която е т.н. КАВКАЗКА РАСА! ТОВА Е КАВКАЗКАТА РАСА! Другото са интерпретации на съвременната „наука“, чиято цел е да скрие от нас, болгарите, ИСТИНАТА ЗА НАС! Ако искате вярвайте и да ви е според вярата ви!

След Изхода от Египет, започва развитието на УМА. Началото е поставено от Мойсей, който няма нищо общо с евреите! Учителят казва достатъчно ясно: МОЙСЕЙ Е БЯЛ БРАТ! Има такава беседа! Затова и тогава за пръв път се въвежда закона. Затова е казано: “Законът чрез Мойсея бе даден!“ (ЕВ.И. 1;17) Болгарите по това време имат велики адепти, те са познавали живота на СИРИУС и затова са искали да си изградят държава, която да е изградена като живота на СИРИУС. Затова кръщават тази страна, която съграждат след Изхода си от Египет, и я наричат АСИРИЯ – от Сириус, а „А“-то е отпред защото това е само тяхно намерение, което се изразява в Езотериката с буквата „А“ – те започват да работят, за да постигнат организацията си на живот като на Сириус – това е тяхно намерение! Това са всъщност ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЕВРЕИ! Не успяват. Онази велика страна, към която други племена са искали сами да се присъединят не успява. Когато някой е много по-високо от другите какво правят? – дърпат го за крачола! Затова това, което е останало от нея в „рибния мехур“ (вж. ФИГ. 10.) се нарича просто СИРИЯ. Приказка, нали? Ако искате вярвайте! Не е лесно един народ, който се е загубил в историята да се познае!

Идването на част от масагетите в Мала Скития е велик период от болгарската история! Това е последната стъпка в превъртането, размяната на племена между рижите и черноглавите болгари! Това е процес, който се ръководи от Духовния свят и това е доказателство за това, че ние сме БОЖЕСТВЕНИЯ НАРОД! Това между впрочем казва и пророчица Слава Севрюкова! Ще го цитираме по-долу.

Това доведе до съсредоточаване на огромна мощ на дявола в този район, който се стреми да спре този процес. Това той прави чрез своите деца – евреите. ТОВА СЕГА НЕ СЕ РАЗБИРА! ЗАЩОТО СМЕ ЗАБРАВИЛИ ПОЗНАНИЕТО! ЗАЩОТО ЕВРЕИТЕ НИ ОТКРАДНАХА БИБЛИОТЕКАТА ОТ БАБИЛ (сега Вавилон), защото унищожиха Александрийската библиотека! И двете чудовищни престъпления се крият от векове, а евреите се представят като жертва в тях! Измама, на която нашето милосърдие се върза и ние повярвахме, че наистина е така! НЕ! ИЗМАМА Е ТОВА! Спираме до тук и се връщаме на деянията на ДПС.

Ще се запитате: А защо разказахме горното след като то няма нищо общо с ДПС? – Отговорът е: защото поставяме основите за разкриване истинската същност на мюсюлманството и връзката му с християнството, защо те двете и Божият Дух са същността на ТРИЕДИНСТВОТО НА БОГА! Тогава как, ако тези религии са истински ще бъдат в противоречие? КАК? ТА ТЕ СА ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЕДИН И СЪЩИ МЕДАЛ! ИЗМАМАТА НА ЕВРЕИТЕ Е ЧУДОВИЩНА! Те сами си го казват в ционските си протоколи – 20 века се занимават със създаване на раздори между народите! (Всъщност много повече!) Вече ги цитирахме по-горе.

НЕКА СЕГА СЕ ЗАПИТАМЕ: А ПРИКЛЮЧИЛ ЛИ Е „ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС“? – ще кажете – отдавна! НИЩО ПОДОБНО! „Възродителният процес“ продължава, но с обратен знак! Сега онеправданите са християнското ни население. И няма защо да си заравяме като щрауси главата в пясъка и да се правим, че не виждаме това: Вижте разпределението на еврофондовете. Вижте поведението на ДПС! Вижте очевидното желание на ДПС да отдели от Родината ни мюсюлманското население в отделна тяхна държава! Всичко това показва, че „Възродителният процес“ не само, че не е приключил, но вече клокочи със зловеща заплаха! И ще берем горчиви плодове и двете общности, защото нещата се движат от тайната еврейска конспирация, която работи както срещу интересите на мюсюлманите, така и срещу интересите на християните, които между впрочем са едни и същи, защото и двете общности проумяват, че верските различия не са причина за омраза и напрежение между тях! А че т.н. „възродителен процес“ не е приключил ни показаха и председателя на ДПС Мустафа Карадайов, и Юнал Саидов Лютфиев и поведението на кържалийският кмет при посещението на президента ни в Кърджали и поведението на кмета на с. Кирково, община Кирково, област Кърджали, който отива при вътрешният министър да ходатайствува за задържан мохамеданин от неговата община и настоява: „пусни го защото е наш човек!“ За тях значи няма закони, което е факт между впрочем! Но вече и нагло ни го демонстрират.

Сега кои са мохамеданите е известно от историята, затова няма да се спираме на този въпрос – всички знаят, че насила им е сменена вярата. Ще кажете – от турците! ИМАТЕ ДА ВЗЕМАТЕ! – ОТ ЕВРЕИТЕ! Ще го доказваме тепърва. Но за да изясним този въпрос трябва да разгледаме какво представлява всъщност турската държава! Ако човек е запознат с присъствието на тайната еврейска конспирация сред черноглавите болгари и внимателно разгледа събитията след 13 век, лесно ще види това. Не можем да се задълбочаваме тук в тази тема, която е бяло петно в съвременното съзнание на цялото човечество, не само нашето. Ще кажем само, че Турция е еврейска държава, която съществува зад паравана на наименованието Турция и на гърба на местното население там, което сега се нарича „турци“, отдавна забравили, че древното им име е БОЛГАРИ! Те са потомци на масагетите, които никой не може да оспори, че са болгари! Ще го разгледаме отделно, когато обясняваме, кои са всъщност мюсюлманите от Добруджанския край. Спираме за сега до тук.

МОХАМЕДАНИТЕ

Нека сега да се прехвърлим в Югоизточна Болгария, където е съсредоточено мохамеданското ни население.

Изясняването на проблемите, свързани с мохамеданите са далеч по-сложни от тези с мюсюлманите от Североизточна Болгария, въпреки че на пръв поглед изглежда обратното. Проблемът идва от това, че мюсюлманите от Североизточна Болгария, знаят или не, осъзнават или не, в тяхното подсъзнание те са си болгари, защото коренът им е такъв. При мохамеданите или помаците нещата са по-сложни и никой не може да обясни защо е така, защото даже не подозира за попълзновенията на тайната еврейска конспирация в този район – Югоизточна Болгария, Родопския край. За да ни станат ясни подбудите на тайната еврейска конспирация така яко да се окопава в този район трябва да се върнем в историята и да се запитаме защо пък евреите, представящи се за турци (следователно са дьонмета) полагат толкова усилия да обърнат в мюсюлманската вяра точно това население – от Родопския край. Защо? Процеса на помахеданчване на това население е част от планът на Турция за завладяване на о. Кипър. Това е стратегическо място, което и сега не е загубило своето значение. Не е случайно, че Турция завладя „неочаквано“ онази част от Кипър , населена от турско население, което е заселено там от самата турска държава два века преди това! За да стане ясно отговорността ни към Югоизточните ни земи и попълзновенията на Турция към тях ще трябва да си изясним стратегическото значение на този остров. Нека да видим какви са всеобщите оценки по казуса. Ще цитираме:

Кандийската война – по-известна като Критската война се разгаря между Венецианската република и Османската империя в годините от 1645 до 1669 г. за владението на остров Крит. Войната слага край на съществуването на херцогство Кандия.[1]

Военните действия се свеждат до обсада на Кандия (1648 – 1669), която продължава 21 години и влиза във военната история като най-продължителната дотогава обсада.

ФИГ. 11. Карта на остров Крит от времето на обсадата на крепостта Кандия. Така наречената Византия е еврейска държава, която се стреми да контролира проливите. За да им отнемат това право и да си върнем влиянието върху тях са т.н. кръстоносни походи, които имат твърде наивно обяснение в сегашната историческа наука, доминирана изцяло от еврейските „учени“- измамници! Именно тези кръстоносци връщат острова на болгарите-венецианци, като прогонват от там византийците, т.е. тайните евреи! И това става през 1204г. В същият поход, но по суша, в който те са разбити от нашият цар Калоян! Каква бъркотия! Ще я разглеждаме отделно.

Крит има важно за Средиземноморието местоположение.

На остров Крит от около средата на 3-тото хилядолетие пр. Хр. се развива най-древната европейска цивилизация – минойската. В продължение на дванайсет века минойците издигат великолепни за времето си крепостни градове. Едни от известните днес дворцови центрове са Кносос, Фестос, Маля и Закрос. По всяка вероятност край на развитието на минойската цивилизация е сложило избухването на вулкана на о. Санторини около 1450 г. пр. Хр.[1]“ Така „мисли“ съвременната наука, управлявана и напътствана от еврейски „учени“,чиято задача е да скрие истината за т.н. минойска цивилизация. В древността е нямало друга цивилизация освен болгарската! и в Библията го пише. Проблемът е в потъването на земята в района на сегашното Средиземно море. Прчината я изясняваме в друг наш материал. Средиземно море е потъналия „рибен мехур“ на Основният закон на Битието, когато цивилизацията от Африканският (сега) континент се измества в средните ширини на Земята. Затова арабите са наши братя, болгарино! Затова държавата ни е обхващала и Северна Африка!

„Началото на минойската епоха съвпада с това на бронзовата епоха. Съществуват различни мнения за появата на минойците, като най-подкрепяна е теорията, че те пристигат на о. Крит от Мала Азия около 2600 г. пр. Хр. Предполага се, че те са индоевропейци, но тази теза не може да бъде доказана. Благодарение на информацията от археологическите разкопки днес се знае, че минойците били богата народност, при която изкуството и икономиката процъфтявали.[2]

След това над острова властта си налагат Римската империя и Византия. От 824 до 960 г. островът е в обхвата на арабските владения, след което отново се връща под властта на Византия. През 1204 г. той е предаден на Венецианската република, която установява на острова т.н. херцогство Кандия, като венецианците владеят острова чак докато османците не го завладяват с дългата Критска война (1645 – 1669). Въпреки активното си участие в гръцката революция от 1821 до 1828 г. островът не е освободен от османска власт, а остава под контрола на османския управител на Египет. От 1866 до 1869 г. критските гърци продължават борбата си, в резултат на което Крит постига автономия в рамките на Османската империя. Нова стъпка към отхвърлянето на османската власт е направена през 1897 г., когато избухва ново въстание и в резултат Великите сили принуждават султана да създаде васалната Критска държава. През 1908 г. островът де-факто става част от Гърция,

като официалното присъединение става през 1913 година.“

Не настръхвате ли?Това става след Междусъюзническата война.

Наша земя, обявена за гръцка. Но турците, т.е. евреите, знаят това! А това пък предопределя съдбата на онези болгари, които са насила помохеданчени! Защо им е нужно това на турците? Островът е във владение на венецианците, т. е. на болгарите! Ама какво знаеш за историята си, болгарино! Ще разглеждаме и това отделно! Там владее болгарски дух – на черноглавите болгари! А Турция в това време вече отдавна е еврейска държава и те, евреите, под прикрието на турска държава водят война за хегемония над морските пътища в средиземноморието. Такава е причината за т.н. кандийска война, продължила 21 година. С други думи това е търговска война! Който владее средиземноморието, владее света! Такива войни в миналото и сега колкото щеш! Троя е била такъв търговски център, например и сега е такъв – това е сегашният Цариград! Ако сложим Троя на мястото ѝ историята добива друг вид! Така, че тези 21 години война си имат своя дълбок смисъл!

И така: Ако тази земя беше гръцка, то тогава нямаше да имаме проблема с помохамеданчването на болгарите от Югоизточна Болгария, защото нямаше да има причина това да се случва. Никой не прави нещо, за развлечение – без замисъл! Турците, т.е. дьонметата, отделят сили за това в разгара на обсадата на крепостта Кандия в Критската война! Защо? Значи за тях това е много важно! Те се страхуват от времето когато ние, болгарите, се събудим и тогава ще си върнем острова – дом на наши деди!

Погледнете картата от ФИГ.12. Сега Болгария е далеч от Кипър, но в онези години не е така! Не е така, защото беломорието е болгарска територия и тогава о. Кипър ни е „под носа“ – на 110 км! Турците т.е. евреите знаят това и бързат да направят буферна зона със създаване на мохамеданско население по южните ни граници. Те знаят, че рано или късно ние ще отхвърлим тяхното иго и ще си потърсим земите. Те се страхуват от нас, когато сме паднали! А когато се събудим картината коренно се променя! Е, точно това те не искат! И затова и сега мечтаят да откъснат земите ни с мохамеданско население в отделна уж, помашка държава, но де-факто техен протекторат. Това е замисълът, остава ние да намерим верните решения, за да го предотвратиме! За сега спираме до тук. Само ще вмъкнем един въпрос: „СТАНА ЛИ ВИ ЯСНО ИСТИНСКАТА ПРИЧИНА ЗА ДРАМАТА НА БОЛГАРИТЕ ОТ БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ?! -ПО ЕВРЕЙСКИЯ ПЛАН ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОГОНЕНИ ОТ ТАМ, ЗА ДА НИ ОТДАЛЕЧАТ ОТ О. КРИТ! Защото о.Крит е най-близо до Северна Африка. „А всички северноафрикански държави имат широк излаз на Средиземно море, като Мароко има излаз и на Атлантическия океан, а Египет – и на Червено море. С изключение на Тунис, страните са големи по територия, като Алжир е на второ място в Африка след Судан. Северноафриканските държави са богати на полезни изкопаеми като нефт.“ И има още една причина: Северна Африка е била в пределите на древна Болгария! Сега някой болгарин да знае това? Но евреите го знаят и се плашат и от сянката ни. (вж. фиг.14 от приложението)

Местоположение на областта в Гърция
ФИГ- 12. Червеното е о. Крит. Сега е далече от нашата страна, но в миналото не е било така! И тук е процъфтявала болгарска култура, която сега скриват под името минойска.Затова „не могат“ да намерят от къде са дошли минойците, защото са болгари от времето когато дедите ни са се наричали тесалоники, което означава мореплаватели! И затова водим толкова войни за г. Тесалоника – сега Солун!

Добре, това са известни неща, но неизвестното е, че това е свързано с мераците на евреите да владеят морските пътища на Средиземноморието – да създадат тайна еврейска държава по крайбрежието на Средиземно море, което те скриват под името „Латинска империя“ в средните векове, например! Тогава нашето население като християнско такова се разглежда като враждебно и потенционално опасно и решението им е да го обърнат в мохамеданската вяра – идеята е да го откъснат и раздалечат от болгарите от вътрешността на полуострова и така да бъде буфер срещу евентуалните ни претенции към тези земи! Сега ясни ли са събитията, които се случват по тези земи още от началото на Новата епоха, но особено отчетливо се виждат от началото на миналия век. Само слепец не би могъл да види това. Драмата на народа ни от тези земи е изразена кратко, но много точно в завършека на романа „ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО“ със сегашен автор Антон Дончев. Ще го цитираме: „Тук свършва повестта за разорението на долината Елинденя.

Елинденя я нямаше.

Човешки крак нямаше да слезе по калдъръмения друм, бурени и коприва щяха да го покриват. Пътеките щяха да я заобикалят. Дори ловците нямаше да гонят зверовете, които щяха да се крият в развалините ѝ.

Долината Елинденя загина. Но под Превала пушеха комините на ново село и то дори още нямаше свое име. ПЪТЯТ водеше в друго село, в Момчилово (сега Момчиловци – б.а.), сред долината Петгласец. Елинденя роди две села и макар в едното да пееше мюезин, а в другото да биеше камбана, ТЕ БЯХА ДЕЦА ОТ ЕДНА МАЙКА. Обърнах се и никога вече не видях Елинденя.“ Така бяха създадени мохамеданите – с огън и меч! Едни удържаха въпреки това и оцеляха като християни, другите си смениха вярата, но всички те са си НАШИ БОЛГАРИ! Четете БИБЛИЯТА НА БОЛГАРСКОТО СТРАДАНИЕ – книгата „ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО“.

Тук ще вмъкнем още, че СЪЩИТЕ СА ПОДБУДИТЕ И ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА Т.Н. „МАКЕДОНСКА НАЦИЯ“ и отделянето им в отделна ЕВРЕЙСКА ДЪРЖАВА, скрита зад паравана на измисленото име „македонци“. И май че по този начин ни затварят морските пътища! А това означава търговските пътища, военните пътища! Икономическите пътища! За това отделно. Спираме до тук.

Като се знае това, то е ясно, че евреите ще се внедрят сред това население, за да го контролират „из късо!“ Как постигат това? – ами като правят така, че болгарките мюсюлманки да ги размножават нищо неподозирайки. И в годините отношението на чистите болгари- мохамедани все повече намалява за сметка на нарастване на делът на дьонметата сред тях. Така болгарският елемент там са замества с все по-голям дял тайни евреи -дьонмета. И сега са някъде около 70% от общия брой на населението там. От къде следва това? – Доказано е, че при такова съотношение се изгражда енергиен егрегор, който изцяло определя поведението на цялото население. Не е случайно, че евреите са измислили понятието квалифицирано мнозинство. Това е то квалифицираното мнозинство! И сега в този район се лее еврейска омраза към болгарите. Аз съм бил в такъв район. Хляб не ми дават! Отивам в магазина и искам да си купя хляб, а магазинера гледа „през мене“. Хляб не ми дава! Защо? защото говоря на болгарски! Ако му се помоля на „турски“ ще ми даде! Те турски не знаят, а някаква смецица, но те живеят с мисълта, че са турци, изпълнени с омраза към християните. Омразата им идва само по една причина – ТЕ СА ДЕЦА НА ДЯВОЛА – ДЬОНМЕТА, ТАЙНИ ЕВРЕИ! ТЕ СЕ РАЖДАТ С ОМРАЗАТА СИ И УМИРАТ С НЕЯ, ЗАЩОТО СА БЕЗ ДУША! Ето по това ще ги познаем.

Всички възлови постове в тези райони са заети от тайни дьонмета, демек тайни евреи! Ако имаш щастието да случиш болгарин-мохамеданин той се разтапя от някаква тъжна, специфична любезност. Ето по това ще познаем ПЪК болгарите-мохамедани! А дьонметата ще ги разпознаем по омразата!

А сега да изясним как тайната еврейска конспирация се внедрява сред болгарите-мохамедани: ПО СЪЩИЯ НАЧИН КАКТО И ПРИ БОЛГАРИТЕ-ХРИСТИЯНИ! ЧРЕЗ ЖЕНИТЕ НИ! представят се за мюсюлмани и се женят за мохамеданки, а децата които се раждат от такива тайни смесени бракове, за които жените въобще не подозират даже, се раждат ВИНАГИ тайни евреи- дьонмета! Това е обективен закон, за който знаят само евреите и това е тяхната тайна, чрез която стопяват народа ни, защото от такава кръстоска се раждат най-вече момчета, които се женят за нашите жени и така болгарското население там и сред християните също, СЕ ТОПИ КАТО ПРОЛЕТЕН СНЯГ! Ето затова тамошното население сега е изпълнено с неприязън към християнското ни население. Затова там хляб не можеш да си купиш и в буквален и в преносен смисъл!

ЕТО ЗАЩО ТЕ ТАЙНО СЕ ОТДЕЛЯТ В ОТДЕЛНА ДЪРЖАВА! И ВЕЧЕ НИ ДЕМОНСТРИРАТ ТОВА ВСЕ ПО-НАГЛО. Затова си разрешиха да не посрещнат Президента на страната ни в Кърджали, затова ДПС отива в Турция с ранга на правителствена делегация!

И сега да изясним: ТОВА, КОЕТО ГОВОРИМ ТОВА Е ВИДЯЛА и ПРОРОЧИЦА СЛАВА СЕВРЮКОВА! ЗАТОВА ТЯ КАЗВА, ЧЕ ТОВА ОТДЕЛЯНЕ ЩЕ СТАНЕ „БЕЗ ПУШКА ДА ПУКНЕ“! А защо казва, че това отцепване ще стане „към съседната нам югоизточна съседка“? Ще отговорим с факти – цитираме официалните данни от преброяването в областта:

ФИГ. 13. Кърджали. Един народ в две вери – християни и мохамедани. НО ТУК ТУРЦИ НЯМА! ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПРАВЯТ НА ТУРЦИ СА ВСЪЩНОСТ ЕВРЕИ ОТ ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ, СКРИВАЩИ СЕ, КАТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ УЖ ЗА ТУРЦИ! ТАЗИ ТАЙНА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ДПС, РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРЕЙСКИЯ ПЛАН ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА ТЕЗИ ЗЕМИ ОТ БОЛГАРИЯ. Това е Кърджали! Ще попитаме мохамеданите: По време на т.н. „Възродителен процес“ с право воювахте за свобода на вярата си и имената си, а сега защо ограничавате тези права, за които вие воювахте, на християнското население там. НИМА ТО НЯМА ПРАВОТО ДА ИМА ПРАВА?! ДПС Е ЕВРЕЙСКА ПАРТИЯ, ПРЕСЛЕДВА ЕВРЕЙСКИ ИНТЕРЕСИ, А ВИЕ ЕВРЕИ ЛИ СТЕ?

„От християнските вероизповедания доминира Българската православна църква. Други представители на християнството са протестантските Евангелска петдесятна църква и Българска божия църква. Заявилите се в града за турци от гражданите, българите мюсюлмани, както и част от циганите изповядват исляма. В миналото е имало и еврейска общност.

В цялата област на преброяването в 2011 г. за турци се заявяват 66,15 %, българите са 30,22 %, не се определят – 2,01% и цигани – 0,99 %. Към 8% от хората не се определят като обвързани с някаква религия.

Българите християни в областта са около 2/3 от всички българи в нея.

За общината състояща се от града, където е 64,87% от населението, и още други 117 селища, данните са: за турците се заявяват 55,5 %, българите са 40,5%, не се определят – 1,92%, циганите са 1,69% и други 0,38 %.[18] В самия град Кърджали обаче българите са 61,02%, заявилите се за турци са 34,9%, не се определят – 2,17%, циганите са 1,33% и други 0,56%.[19]

Да започнем от съобщението, че в миналото е имало и еврейска общност. Питаме: А къде е тя сега? Няма случай евреите да се настанят някъде и да напуснат после тази област. НЯМА ТАКЪВ СЛУЧАЙ! Може така да се представят, но това не е вярно! Те сами си го казват в ционските си протоколи. Тогава КЪДЕ СА? – отговорът е – просто са се влели в тайната еврейска конспирация в областта! Те не са им нужни като видима част, а като невидима. Видимите евреи не са опасни, опасни са тези от тайната еврейска конспирация!

А сега нека да кажем, че тези, които се определят като „турци“ са точно тези от тайната еврейска конспирация!

Ако искате вярвайте, но я вижте отношението им, попълзновенията им към властта, в икономиката на областта и ще разберете, че сме прави в нашите твърдения!

„ДПС е замислено като корупционно-корпоративен субект, чрез който Кремъл и бившите комунисти да контролират политиката на България. Най-важната задача е да се разбие монополът на етническия вот“, казва Лютви Местан в интервю за Дойче веле. Лютви Местанов обаче едно не казва, че „Кремъл“ са еврейските попълзновения към Болгария, защото и Русия е обхваната от змията на евреите, а т.н.„бивши комунисти“ са точно тайната еврейска конспирация в страната! Комунизмът е еврейска форма на управление! Като знаем това, тогава нещата около ДПС започват да стават ясни – комунисти, ДС, доносници и пр. и ДПС е все външно проявление на тайната еврейска конспирация в страната!

И така: процента на определили те се за „турци“ са всъщност тайната еврейска конспирация в областта като цяло – 55,5% от населението на областта! И като се вземе предвид, че цялата лостова система ва властта е в техни ръце, то нещата в областта се изясняват. И става ясно кой и защо иска да прави помашка държава от нашето население и от нашите земи!

Тези, които не се определят – тези настроения са ни познати – това са тези болгари, които не искат да бъдат малтретирани психически от „турците“!

А сега да изясним: В Югоизточна Болгария няма турчин „за илач“ както се казва! Той е нямало как да се засели там, защото в района насилието е било твърде голямо и отвращението от думата „турчин“ е била еднакво омразна, както за успелите да запазят вярата си, така и за тези, които са приели мохамеданската вяра. Това е описано много добре в книгата „Време разделно“ с официален автор Антон Дончев. Но още по-силно доказателство е отношението на Турция към т.н. „турци“ от югоизточна Болгария – нито един тамошен „турчин“ не е приет при „голямата екскурзия“ по време на т.н. „Възродителен процес“! Щом турците не ги признават за турци, значи те наистина не са такива! И от тук е лесно да се съобрази, че правещите се на „турци“ от този район използват това име като параван, за да скрият истинската си същност. Тогава е очевидно – ТЕ СА ДЬОНМЕТА ОТ ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ! И самите им действия за отделяне на този район от болгарските земи е доказателство за това! ТОВА ВСЪЩНОСТ Е ЕВРЕЙСКИ ПЛАН, който изяснихме по-горе какви цели преследва – създаване на тайна еврейска държава, съставена от множество малки дължавици, за лесно управление, чиято цел е контрол над морските пътища в Средиземно море! Там където нашите деди в миналота са били истински господери на морето , затова и са се наричали „тесалоники“! От там пък е очевидно и град Тесалоника – сегашен Солун!

Как можем да си защитим земите от Югоизточна Болгария? – чрез жените ни! Те трябва да бъдат обучени и да не се женят за дьонмета от тайната еврейска конспирация! Пак ще кажем: от такава кръстоска се раждат винаги тайни евреи! Такъв е законът, който Бог е създал, независимо как Го наричат различните вероизповедания!

Тези майки трябва да знаят, че те деца раждат, но деца нямат,

защото ситуацията лесно се изяснява на следния пример: то е като при птичките отглеждащи кукувичи яйца, който кукувицата тайно ( и тук е тайно!) е снесла в чуждото гнездо и е изхвърлила истинските яйца на птиченцето, което ще се труди да отглежда поколение, но ЧУЖДО! БЕЗ ДА ПОДОЗИРА ПРИ ТОВА! Същото се получава и при нашите жени при кръстоската им с тайни евреи.

Питат ме: А как да ги познаваме? Ще го разглеждаме този въпрос подробно. Сега само ще кажем: ПЪРВО, еврете миришат, телата им, изверженията им, всичко и мислите, ако щете! Това е защото са дисхармонични на човешкия род! Второ те са без чувства, защото са без душа – душата е връзката ни с Бога/Аллаха, а те са деца на дявола!

От тук следва, че при тях няма никакво милосърдие!

Всяка жена би могла да почувства дали е обичана или използвана – това на жените от Бога/Аллаха им е дадено! Затова евреите се стараят да скрият това с външни фатки – докато трае свалката! Накрая даже се стига до отровителство на такива жени, когато вече са отгледал чуждите „кукувичета“! Децата им ги напущат и затова остават самотни стари хора и пълнят домовете за стари хора. НИЕ ГОВОРИМ ИСТИНА! А дали ще ни вярвате си е ваш избор! Само ще кажем: Да ви е според вярата ви! И Богът в Когото вярвате да ви закриля! Има още ред признаци, по които може да ги познаете, например те живеят с чувството за превъзходство над нас и ВИНАГИ заемат господстващо положение спрямо нас – мъже, жени без значение. В семействата им е същото. Погледнете очите им и ще видите, че са „пусти“ без излъчване, затова погледът им е „плосък“. Това е така, защото душата на човека гледа през очите му – човек има два вида гледане – той гледа и това е физическото му зрение, но ние човеците имаме и способността да виждаме чрез душата си! А евреите – тайни или явни нямат душа и затова погледът им е „плосък“ – те само могат да гледат. За тях друг свят не съществува освен това, което виждат. Ще разглеждаме тези неща отделно и по-подробно. Сега спираме до тук, защото темата ни е друга.

КЪДЕ Е СИЛАТА НА ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ? – В ТОВА ЧЕ Е ТАЙНА! ТЯ ЗАТОВА Е КОНСПИРАЦИЯ! КОГАТО ТЯ БЪДЕ РАЗКРИТА (РАЗКОНСПРИРАНА) ТЯ ГУБИ СИЛАТА СИ! И ТОГАВА ЛЕСНО МОЖЕМ ДА СЕ СПРАВИМ С ТЯХ.

И ПАК ЩЕ КАЖЕМ: ОПРЕДЕЛЯЩО Е ЖЕНИТЕ НИ ДА ПРЕСТАНАТ ДА ГИ РАЗПЛОЖДАТ – ЕВРЕИТЕ СА БЕЗЖИЗНЕНА СИСТЕМА – НАШИТЕ ЖЕНИ ГИ РАЗМНОЖАВАТ. ТОВА ТЕ ТРЯБВА ДА ПРОУМЕЯТ И ДА СЕ ВЪРНАТ ПРИ НАРОДА НИ! МАЙКИ И БАЩИ ТРЯБВА ДА ПРОСВЕЩАВАТ ДЪЩЕРИТЕ СИ!

Сега някой ще попита, а при мъжете как стои въпроса? – там нещата са различни, защото еврейките, до колкото ги има въобще са ялови. Примери за такива еврейки са всички жени в управлението на народите и различните организации по света, коита са бездетни! НЯМА ИЗКЛЮЧЕНИЕ! СВЕТЪТ ТЕПЪРВА ЩЕ ОСЪЗНАВА ТОВА!

Това, което казахме за изход от ситуацията, в която сме изпаднали, поддали се на съблазните на дявола/сатаната, е описана и от пророчица Слава Севрюкова: Ще я цитираме:

„Държавата ще се срине. Ще се изредят да я управляват много партии, но нищо няма да постигнат – напротив ще я крадат. Помнете Когато с гръм и трясък нахлуе злото и всичко изглежда непоправимо погубено, ненадейно ще настане обрат. Като прогонени от подивели ветрове, ще се разпилеят разбойниците, които с десетилетия са грабили държавата. Ще дойдат честни хора, милеещи за нея. Родината ни ще се превърне в райска градина!!!“
Слава Севрюкова

„ОБРАТЪТ“ Е ИЗВАЖДАНЕ НА ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ НА СВЕТЛО! ЕВРЕЙСКИЯТ ПЛАН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАЙНА ЕВРЕЙСКА ДЪРЖАВА, СКРИТА ЗАД ПАРАВАНА „ПОМАШКА ДЪРЖАВА “ НЯМА ДА СЕ СЪСТОИ!

И„ЩЕ СЕ РАЗПИЛЕЯТ РАЗБОЙНИЦИТЕ“ – ТОВА Е ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ!

Пророчицата казва: „ЩЕ СЕ НАПРАВИ ОПИТ…“ НО ТОЙ СЪС СИГУРНОСТ НЯМА ДА УСПЕЕ!

ЩЕ СИ ДАДЕМ ЛИ ЗЕМЯТА НА ЕВРЕИТЕ, БОЛГАРИНО?!

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-23.png
ФИГ.14. Ето защо, според сегашните ни представи, Северна Африка е част от Европа и обратно южна Европа е част от Африка. Сега взаимоотношенията и историческите събития между тези земи стават понятни. Открихме „топлата вода“! Това нашите деди са го знаели! Затова древна Болгария обхваща и Северна Африка. Тогава става ясно и какво правят таурегите в центъра на Африка! Това познание сме го забравили, но евреите не са, защото в тях е библиотеката ни от Бабил (Вавилон), където е съхранено Познанието от създание мира! Така те, опирайки се на Познанието, завладяват земите, които сега наричаме Франция и създават т.н. Латинска империя, която обхваща земите от остатъците от „мехура“. Така чрез тези земи те контролират и Европа и Африка. Затова е този ЗОР за Латинската империя, която и до сега съществува, макар и в скрита форма. Това те успяват да постигнат в съгласувани действия с евреите от друт такъв център – Бизанс (Константинопол), но от друг „мехур“, който е оформен между Азия и Европа. Затова тези същите деца на дявола държат да владеят Бизанс от много векове и до сега и не случайно там е седалището на техния Голям санхедрим! Точно поради същите причини и във Франция се намира седалището на техният Световния еврейски съюз. ПРИЧИНАТА Е: Енергията на егрегора организиран в „мехура“ влияе върху цялата геометрична форма, която го съставлява! Чудни работи! Ако искате вярвайте. Но щом Бог ни връща паметта, означава, че вече има разумни хора, които ще схванат това, което говорим. Сега става ясно, че Черноморският регион има ОСОБЕНО стратегическо значение.

А сега да видим какво е „видяла“ пророчицата Слава Севрикова, във виденето, където се казва……:

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image.png

„По време на вербовката „кандидатът спокойно и с готовност прие направеното му предложение, като направи изявление, че се чувства щастлив, че именно на него е гласувано такова голямо доверие и ще направи всичко възможно да го оправдае“, е посочено в документа на РУМНО ( Разузнавателно управление към Генерални щаб при Министерството на народната отбрана) за привличането му.

При вербуването за сътрудник на РУМНО Юнал Лютфи прави писмено обещание за доброволно сътрудничество с органите на военното разузнаване, което подписва.“ (вж. ПРИЛОЖЕНИЕТО ПО-ДОЛУ)

Държавен вестник, брой 20 от 9.III. 1990г.

ЗАКОН ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

ЗАКОН ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 1990г., изм. ДВ. бр.94 от 23 Ноември 1990г., отм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.

Отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за гражданската регистрация – ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г.

Чл. 6. Бащиното име се вписва с наставка, -ов, -ев, -ова, -ева съобразно пола на детето освен когато собственото име на бащата не позволява поставянето на тези наставки или те противоречат на именните традиции.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се чл. 6 от Закона за лицата и семейството (обн., ДВ, бр. 182 от 1949 г.; попр., бр. 103 от 1949 г.; изм., Изв., бр. 12 от 1951 г., бр. 12 и 92 от 1952 г.; бр. 15 от 1953 г., попр., бр. 16 от 1953 г.; изм. бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 50 от 1961 г., ДВ, бр. 23 от 1968 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 46 от 1989 г.).

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 1990 г.) (1) Българските граждани, на които принудително са заменени имената, могат по свое желание да възстановят предишните си имена.

6) Възстановяването или промяната на бащините и фамилните имена може да се извършва по желание на гражданите и без съответните наставки, посочени в чл. 6 на този закон.


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44