образувание

В ЧИИ РЪЦЕ СА ДЕЦАТА НИ, ОБРАЗУВАНИЕТО, КУЛУРАТА

Наблюдавам случващото се. Вървим по пълна аналогия с турското робство, прилагано в нови условия. И господарят ни е един и същи! Преди няколко години публикувахме статията “Как болгарите паднаха под турско робство“. Там изясняваме, че ние под турско робство не сме били никога! Били сме под тежко робство, но агарянско! А агаряните не са турци! Тук с този тежък въпрос няма да се занимаваме, ще кажем само, че турците са свързани със синия цвят (затова се казва: „турско синьо“!), а този цвят е свързан с Истината! Следователно те поробители не могат да бъдат! Друг някой сред тях е поробителя! Евреите скочиха. Предупредиха ме да внимавам, какво пиша. Тогава ходех на работа. Скоро след това ме изхвърлиха от работа и на изпроводяк ме и отровиха. Както виждате жив съм. Пет атентата съм преживял – още едно отравяне и то „професионално“ в болница, но това сега не е важно. Велик е Господ! Та споменатата статия е в основата на „загрижеността“ на т.н. МОН да омаловажат тази тема в душите на децата ни. Кой всъщност управлява това МОН? Ще го прочетем в „протоколите им“:
Ние вече сме поставили наши собствени хора на всички важни места и длъжности. Освен това правим всичко възможно да снабдим гоите с наши адвокати и лекари. В резултат получаваме: адвокатите ни са в течение на всички наши интереси, а лекарите ни, влезли веднъж в някое семейство, стават негови изповедници и регулатори на съзнанието на членовете му.” (Тук ще вметна: така се роди, например „проблема“ наречен „фимоза“ – няма такова заболяване! ) И още:

„Преди всичко трябва да монополизираме възпитанието и просветата. Чрез тях ще разпространим идеи, полезни за нас, и ще обработим детските мозъци да ни слушат и да ни служат.”
Сега ясно ли е чий е МОН, което ще рече министерство на науката и просветата.

Огън ще я гори държава, която е предоставила образуванието си на евреите!

И изобщо: образуванието и културата не може разумен народ да ги остави в ръцете на политиците, което ще рече на евреите. Та те не са от човешкия род въобще! Те са наистина гениално решение на дявола – отлични био роботи! Не си го измисляме ние! Учителят ги нарича „АВТОМАТИ“!

Трябва да се размърдаш, болгарино! Тук ще споменем и т.н. Неправителствени организации, които не са нищо друго освен параван, зад който действат евреите в унищожаване на човешкия род! Ето защо на тях всичко им е разрешено, имат и пълно съдействие на правителството, защото и то е тяхно! Точно затова е и специалната грижа към тях и от страна на Евр(оп)ейския съюз. Те са си от едно и също „котило“! Тези „Не правителствени организации“ са национални предатели. Когато си отвоюваме държавата от евреите трябва да бъдат изправени на съд! Интересно е, че всички казват, че те се издържат от Сорос! Това не е вярно – ние данакоплатците ги издържаме. Как? – ами Сорос заповядва на правителствата да отпуснат еди колко си милиона за издръжка и те ги отпускат, но иначе от името на Сорос са парите! Ама къде се е чуло и видело евреин да плаща за гоя? Да припомним техният закон: „Всичко което искаме да ви направим, вие сами ще си го направите и ще си платите за това!“ Ако искаш вярвай, болгарино!
Майка ми казваше: “Волът рие пръстта тя на гърба му пада.“ Каквото и да правят все по-лошо ще става за тях. Ние се отърсваме от съня си! Това е най-важното. Сега ще намерим начин да публикуваме тази статия отново. Но ти болгарино чети, това което пишат синовете и дъщерите ти, а не гледай еврейска телевизия – в Болгария няма друга! Те сами са си го казали. Ще ги цитираме:

ЮДЕИТЕ ВНУШАВАТ НА НАРОДИТЕ СВОБОДА, ЗА ДА ГИ ТЛАСНАТ В ПИЯНСТВО И РАЗВРАТ.

„Погледнете пияните, оглупели от вино гои, на които правото за безмерното му употребление е дадено заедно със свободата. Ние не бива и не ще допуснем синовете на израила да стигнат до същото положение. Народите на гоите са зашеметени от спиртни напитки, а младежта им е оглупяла от класицизъм и РАЗВРАТ, в който я тласкат нашите агенти; гуверньори, лакеи, гувернантки в богатите домове, прислужници и ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НАС ЖЕНИ в местата на гоевските увеселения. Аз причислявам към числото на тези последните и тъй наречените “дами на доброто общество”, които по разврат и разкош са доброволни последователки на нашите развратителки.“ ( от протокол №1)

ЮДЕЙСКИЯТ ДЕВИЗ Е: ХИТРОСТ, ЛИЦЕМЕРИЕ, НАСИЛИЕ, ГРАБЕЖ И ТЕРОР.

„Нашият девиз е: “Сила и лицемерие”. В политическите дела побеждава само силата и особено ако тя е съчетана с таланта на държавните мъже. Насилието трябва да бъде принцип, а хитростта и лицемерието – правило за всички правителства, които не желаят да сложат своята корона в нозете на агентите на коя да е нова сила. Това зло е единственото средство, с което може да се постигне целта – доброто. Затова ние сме длъжни да не се спираме пред подкупа, измамата и предателството, стига с това да постигнем нашата цел. В политиката трябва да умеем без колебание да вземем чуждата собственост, ако с нея можем за добием покорността на гоите и властта над тях.

Нашето царство, вървейки по пътя на мирното завоюване на света, има право да замени ужасите на войната с по-малко забележими и по-целесъобразни наказания, чрез които да поддържа терора, водещ към сляпо послушание. [ТОВА Е ЕДНА ОТ ЗАДАЧИТЕ НА „ПАНДЕМИЯТА“ КОВИД-19 – б.а.] Справедливата, но неумолима строгост е най-величавият фактор на държавната сила. Но не само за неоспоримата справедливост, но още и в името на дълга и победата, ние трябва да държим в програмата си за насилието и лицемерието. [ а за гоите тези понятия са скрити зад думата „демокрация“! – б.а. ] Самата доктрина за въздействие е толкова силна, колкото са силни средствата, които тя употребява, ето защо ние ще възтържествуваме и ще закрепостим всичките правителства под нашето върховно правителство, не толкова със самите средства, колкото с доктрината на строгостта. Достатъчно е да се знае, че ние сме неумолими, за да се прекрати непослушанието.“ ( от протокол№1)

ЮДЕИТЕ ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И ЗАБЛУЖДАВАТ ВСИЧКИ НАРОДИ.

„Нека за гоите да играе най-главна роля онова, което ние сме им внушили да считат за повеление на науката, на “теорията”. За тази цел, чрез нашата преса ние постоянно възбуждаме сляпо доверие към тези научни повеления. Интелигентните гои ще се кичат със знания [ЗАТОВА ВСИЧКИ СА ПРОФЕСОРИ И АКАДЕМИЦИ, КОИТО НИ ГОВОРЯТ ОТ ТЕЛЕВИЗОРИТЕ! – б.а.] и без да проверяват логичността им, ще привеждат в действие всички получени от науката сведения, които нашите агенти така комбинират, че да възпитат умовете им в нужната за нас насока.“ (от протокол№2) [ВСИЧКО ОСТАНАЛО СЕ ДАМГОСВА С ПОНЯТИЕТО „КОНСПИРАЦИЯ“ – б.а.]

ЮДЕИТЕ СЕ СТРЕМЯТ ДА ОТСЛАБЯТ ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ.

Главната наша задача е да бъде отслабена гоевската обществена мисъл чрез критика; тези, които размишляват и се противопоставят, трябва да се отучат да размишляват; умствените сили трябва да се насочат в словесни престрелки на празно красноречие.“ (от протокол №5)

ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ.

В действителност за нас няма препятствия. Нашето свръхправителство се намира в такива особено благоприятни условия, които са дали основание да го наричат с динамичната дума – диктатура. Аз мога с положителност да заявя, че в сегашното време ние сме законодателите; ние определяме състава на съда и ние раздаваме правосъдието; [ЕТО ЗАЩО СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НЕ РАБОТИ! – б.а.] ние наказваме и помилваме; ние седим на водаческия кон като повелители на всички войски. Ние управляваме със силна ръка, защото държим в ръцете си и остатъците на разнебитената гоевска общественост, която някога е била силна, но сега покорна нам. Ние държим в ръце необузданите честолюбия, ненаситната алчност, безпощадното отмъщение и злобната ненавист.“ [ПОЗНАХТЕ ЛИ ДПС И ГЕРБ? – б.а.] (от протокол №9)

ЮДЕИТЕ ЩЕ ОТКЛОНЯВАТ ОБЩЕСТВЕНОТО ВНИМАНИЕ ОТ СЕРИОЗНИТЕ ВЪПРОСИ.

За да не би сами гоите да си поставят някои цели, ние ще ги отвличаме с увеселения, игри, забави, сензации, с публични домове… [СЕГА СВЕТЪТ Е ПРЕВЪРНАТ ВЪВ ВИРТУАЛЕН И РЕАЛЕН ПУБЛИЧЕН ДОМ, НО БОЛГАРИНО, ТАМ СА ТВОИТЕ ДЪЩЕРИ – ВСЕ ЕДНО ЛИ ТИ Е? – б.а.] Скоро чрез печата ще почнем да предлагаме конкурсни състезания в изкуството и спорта. Тези интереси окончателно ще отвлекат умовете от въпросите, по които би могло да се създаде стълкновение между нас и тях. [ТЕ САМИ СИ КАЗВАТ, ЧЕ СА РАЗЛИЧНИ ОТ НАС – ТОВА Е ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ, ЗА КОЯТО ГОВОРИМ! КАКВО ИСКАШ ДА СЕ СЛУЧИ, БОЛГАРИНО, ЗА ДА РАЗБЕРЕШ, ЧЕ ЖИВЕЕМ ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ, КОЙТО ЕВРЕИТЕ СА НИ ИЗГРАДИЛИ И НИ ПРЕДЛАГАТ, А НИЕ БЕЗ ДОРИ ДА СЕ ЗАМИСЛЯМЕ БЕЗКРИТИЧНО ПРИЕМАМЕ! „СВЕТЪТ НА СЕНКИТЕ“ ГО НАРИЧА УЧИТЕЛЯТ!- б.а.Като отвикнат все повече и повече да се занимават с обществени работи и да мислят самостоятелно, хората ще заговорят в унисон с нас, защото ние еднички ще останем да им предлагаме нови насоки на мисълта… [НОВА ВИРТУАЛНА „РЕАЛНОСТ“ – ТОВА НИ ПРЕДЛАГАТ! ТОВА НЕ Е НАШИЯ СВЯТ! ИЗМАМА Е ТОВА! – б.а.]

Разбира се, това ще направим посредством такива лица, с които никой не ще помисли, че сме се предварително уговорили.“ [ДАЛИ ПЪК И СЕГА НЕ СЕ СЛУЧВА ТОВА?]

ЮДЕИТЕ ЩЕ РАЗГРАНИЧАТ НАЙ-СТРОГО СТЕПЕНИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИЕРАРХИЯ.

„Хората от всяка обществена категория трябва да бъдат възпитани при строго разграничение на тяхното назначение и труд. Случайните гении всякога са успявали и ще съумяват да се вмъкнат в други категории. Но ще бъде голямо безумие, поради такава рядка случайност, да се създава възможност на бездарници да прескачат в чужди редове и да изтласкват от там ония, които по рождение и по подготовка са предназначени за там. Вие сами знаете до какво положение дойдоха гоите, които допуснаха тази въпиюща безсмислица. – затова всичко при нас е с връзки! Защото се решава точно този въпрос! Трябва да се попречи на гоите да участвуват във властта и управлението на държавата! Това е истинската цел на т.н. „връзки“!  

ЮДЕИТЕ ЩЕ ИЗДИГНАТ АВТОРИТЕТА НА СВОИТЕ УПРАВНИЦИ.

Ние ще премахнем всякакво свободно обучение. Учащите се ще имат право заедно с родителите си да се събират в учебните заведения като в клуб. По време на тези събрания в празнични дни, преподавателите ще четат свободни лекции за човешките отношения, за значението на личния пример, за наказателните мерки, които се вземат за нарушение на правомерните отношения и най-после за философията на ония нови теории, които още не са известни на света. Ние ще издигнем тези теории в догми на вярата, като преходен етап към нашата вяра.

 [Това се отнася за техните деца, за децата на тайната еврейска конспирация. Факт ли е, че те ходят в неделни училища? Факт е! Разговарял съм с участници в такива училища, питам ги с какво се занимават – мълчат! Но ако си умен можеш да измъкнеш информация по друг начин. И ето част от това, с което ги занимават в тези неделни училища: На първо място с това как да се организира терор над гоите, т.е. над нас! Обучават ги как се правят избухливи, барутни смеси и как да ги пресмятат, за да постигнат определен резултат. Учат ги на конспиративен език, пароли за действия. Те знаят, например, как по най-бързият начин може да достигнат до всяка точка на населеното място, където живеят, за да организират дадено мероприятие. Учат ги как да влияят психически върху съзнанието на гоите, т.е. на нас, така, че да ни накарат сами да направим нещо, което те искат да се направи! Учат и полезни неща, например , за хранене, за акупунктура, за истинската причина защо  се случват дадени събития – не това, което ни говорят по телевизорите и пр. Те са друг, отделен свят! Тяхната хранителна верига, например е друга! Затова могат да организират нашата такава така, че чрез храната да се постига дебелизъм, разни видове заболявания, сега са си поставили за задача да направят кръвта ни КИСЕЛА! А ТОВА ОЗНАЧАВА ДЕБЕЛИЗЪМ, БОЛЕСТИ, УМСТВЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ! Това са си го изложили и в тяхната „Програма за изтребване на българския народ“, приета на VIII ционистки конгрес, проведен през 1980г. в Москва!) В тази програма ясно е казано: „… Ако сме умни с болгарите ще свършим бързо!“ – прочетете си го, тази програма я има в интернет – вече не смеят да я премахнат, защото ако стои там никой не ѝ обръща внимание, но ако започнат да шумят около нея ще се разчуе и все някой ще иска да я погледне.  ]

След като до тук изложих нашата програма за действията ни в настоящето и в бъдещето, сега ще ви съобщя основата, върху която тя е изградена.

ЗАЩО ОБРАЗУВАТЕЛНАТА НИ СИСТЕМА ПРОИЗВЕЖДА НЕВЕЖЕСТВО?!

Нека да видим какво е казано в ционските протоколи по този въпрос. Ще ги цитираме:

СЕГАШНОТО НАГЛЕДНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ ПРЕВЪРНЕ ХОРАТА В ПОСЛУШНИ ЖИВОТНИ.

„Хората живеят и се ръководят от идеи, които се закърмят от възпитанието, което действува успешно във всички възрасти, разбира се, чрез различни методи. Това е потвърдено от многовековен опит.

Като знаем това, ние най-внимателно ще следим за всеки проблясък на независима мисъл у гоите, за да я насочваме – което вече от скоро вършим (1898г.) – към обекти и идеи, които са нам полезни. От друга страна, внушената от нас на гоите система, която обуздава свободната мисъл е вече в действие. Това е така наречената система за нагледно обучение. Тази система има за цел да превърне гоите в немислещи и послушни животни, които без нагледност не ще пожелаят нищо да предприемат.“ Един от най-добрите ни агенти във Франция е г-н Буржуа, който е провъзгласил вече новата програма за нагледното обучение.“ (годината е 1898) (от протокол №16)

Тази система беше прилагана на запад, но след като ни вкараха в Евр(оп)ейския съюз и ни наложиха т.н. „демокрация“ ни я наложиха и на нас! И СЕГА БЕРЕМ ПЛОДОВЕТЕ ОТ НЕЯ. А ТЕ СА ТОЧНО ТАКИВА, КАКТО Е ОПИСАНО В ЦИОНСКИТЕ ПРОТОКОЛИ! МОЖЕ ЛИ ДА ИМА НЯКОЙ, КОЙТО ДА ОСПОРВА, КОГАТО РЕЗУЛТАТИТЕ СА НАЛИЦЕ?! Ако някой иска да ни опровергава, ние сме насреща. А какво означава думата „демокрация“ – това ще го разглеждаме на друго място.

Системата на обучение се основава на външните проявления, на следствията! Това е т.н. система за нагледно обучение“! Нашият мозък е създаден така, че да мислим, а това означава да се свързваме със Словото на Бога чрез нашите души. При евреите не е така! Те нямат връзка с Бога! Не знаят какво означава това. Те се занимават със следствията и от там тяхното „мислене“ е комбиниране на фактите – това е света на лъжата и измамата, защото в комбинациите няма еднозначност, както е при хармонията у Бога! При хармонията има само и единствено еднозначни решения, които са верните решения.

Евреите се занимават със следствията. С тази система на образувание, която са ни наложили искат да ни приучат и ние да „мислим“ по начин, по който те „мислят“! Това обаче за нас е твърде голямо ограничение и това води до НЕВЕЖЕСТВО!  И точно това сега са наблюдава. За да постигнат това те написаха нови учебници за децата ни. И резултата от това е пълно невежество. Не са виновни учителите, не са виновни децата! Системата е измамна! Добрата болгарска система беше изхвърлена и заменена с еврейската измишльотина, която те наричат в ционските си протоколи „нагледно обучение“! Това не е само в Болгария. Така е в целия свят.  И когато в една руска област учителите въстават срещу тази система и си връщат старите учебници ИЗВЕДНЪЖ децата стават умни и успешни ученици. Именно затова, за да ни налагат тази еврейска зловредна и за здравето и за развитието на нашите деца система на „нагледно обучение“ в МОН непрекъснато се назначават министри, които са тайни евреи и доказателството за това е че са масони! Ами я вижте кои са министери на образуванието и науката – все тайни евреи! Болгарино, ако искаш вярвай! Но тогава не се чуди, че децата ни стават неграмотни психически инвалиди. Така налагат и техните идеи за т.н. ЛГБТИ (лесбийки, гейове, бисексуални, трансексуални, интерсексуални). Невежият човек можеш да го моделираш както си поискаш чрез масирана атака върху неговото съзнание! Факт ли е това? Факт е!

ЮДЕИТЕ ПОДРИВАТ ХРИСТИЯНСТВОТО.

Ние вече се погрижихме да дискредитираме гоевското духовенство, а с това и да разстроим делото му, което би могло да ни пречи твърде много. Влиянието на духовенството върху народа се понизява всеки ден. Свободата на съвестта сега е провъзгласена навред, и следователно само няколко години ни отделят от момента, в който християнската религия ще рухне. С другите религии ние ще се справим още по-лесно, но да се говори за това е още рано. Ние ще поставим християнството и духовенството му в такива тесни рамки, че тяхното влияние ще тръгне по обратния път на предишното си движение.

Когато настане времето да се унищожи окончателно папският двор, показалецът на една невидима ръка ще посочи на народите пътя към него. Тогава народите ще се хвърлят върху му, но ние ще се явим като папски защитници, за да не допуснем да се отиде до голямо кръвопролитие. Тази диверсия ще ни даде възможност да се промъкнем в недрата на папския двор и няма вече да излезем от там, докато не подчиним всичките му сили.

Юдейският владетел ще бъде истинският вселенски папа. Той ще бъде патриарха на интернационалната църква. [Сега е това време! – б.а.]

Но докато превъзпитаме младежта в новите преходни вероизповедания, а след това и в нашата вяра, ние няма открито да засягаме съществуващите църкви. Ще се борим с тях чрез критика, която да предизвика разкол.

Въобще, ръководеният от нас съвременен печат ще изобличава държавните работи, религиите и бездарността на гоите по начин, който без да почива на някакви принципни положения, само ще ги унизява всячески, за да ни даде възможност да ги унизим така, както умее само нашето гениално племе. [Гении да унизяват хората!] (от протокол №17!)

Болгарите сме стигнали до дъното на нашето бездуховно съществуване. Такова чудо до сега не е било. Ето това е резултата от прилагането от тайната еврейска конспирация на планът им описан по-горе. Сега цялата християнска църква е завладяна от тях и огромната част от свещенослужителите в нея са от тайната еврейска конспирация, които всъщност работят за унищожаване на духовността на болгарина! Не е ли ясно това? – самите резултати от състоянието на обществото ни го доказва. Ще цитираме и отец Боян Саръев.Той казва: „…Болгарската православна църква се прави на сляпа и глуха какво се случва и с какво се боря аз, а държавата изобщо не се интересува какво се случва. Не мога сам да се боря срещу турската политика и болгарското безрезличие, каза отецът. За тази дейност са нужни много хора, много средства, които не мога да осигуря сам. Трудно е, но продължавам борбата!“

 Същото е със здравната ни система, между впрочем! То тя и затова е на такъв хал, но за това на друго място. Цялото ни общество е оплетено като муха от паяка в паяжината му! Цялата власт в държавата ни е в ръцете на тайната еврейска конспирация. Ако искате вярвайте!

След като евреите унищожават Исус Христос, те се заемат и с унищожаване на Учението Му! И за четири века успяват! Така сега сме в религията на Варава – престъпника, който народа тогава избра да освободи Пилат Понстийски вместо Исус Христос, пак подтиквана от евреите, точно както са си го казали в ционските си протоколи! Ще ги цитираме:

ЮДЕИТЕ РАЗКЪСАХА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ВЛАДЕТЕЛИТЕ И НАРОДИТЕ ИМ.

„Ние бихме могли да се боим, ако се съединят будната просветена царска сила и сляпата сила на народа, но ние сме взели всички мерки срещу тази възможност. Между едната и другата сили издигнахме стена от взаимно недоверие и терор.По такъв начин сляпата сила на народа стана наша опора, и ние, само ние еднички, ще й бъдем ръководители и, разбира се, ще я насочим към нашата цел.(от протокол№ 9)

Точно тази тактика прилагат и срещу Исус Христос! И накрая го убиват! Защото Исус Христос е убит подло в гръб докато е  бил в молитвено сътояние. Другото са по-късни еврейски измишльотини! И следва постепенното подриване и фалшифициране на Учението МУ! Евреите побеждават нашите отци, които защитават Исусовото Учение на Никейския събор и тогава в чест на своята победа се наричат „християни“! До тогава такова наименование не съществува! Учителят казва: „Исус не е бил християнин.“!

И когато Учителят говори за сегашното „християнство“, Той казва: „От Християнството е останало само името му!“ И казва още: „ТАКЪВ БОГ, за какъвто говори църквата НЯМА! А ако Той, Божият пратеник, не знае, не знам кой би могъл да знае!

Каква е крайната цел на евреите? Това е битка между човеците, създадени от Бога и тези био роботи, каквито са евреите, създадени от дявола! Целта им е да завладеят Земята и да я направят център за своите бъдещи планове, свързани със завладяване на Слънчевата система и на самото Слънце! Ако искате вярвайте! И в тази гигантска битка на идеи ти, болгарино, си определен от Бога не само да се противопоставиш, но и да станеш краен победил в тази война. Тази е войната, която се води сега! Ще има жертви, ще има и победители!

Тази битка е известна на духовния свят още в дълбока древност, а като пророчество на дедите ни. Там тя е описана по следния начин: Има няколко такива сблъсъка, но ние ще разгледаме само последния, сегашния. Съгласно езотеричния език описанието е следното: Човека се превръща в житно зърно, а дявола и неговите деца-евреите в кокошки. Кокошките се затичват за клъвнат житното зърно, но то в този момент се превръща в човек и хваща кокошката за шията! Така е казано и така ще бъде! Но ще има и такива житни зърна, които няма да могат навреме да се превърнат в човеци! Ще има и жертви! Битката е гигантска, макар и тиха! Сега тя се води под формата на измамата, наречена „пандемия“! А кои ще паднат в битката? Казано е: „Бог иска да се спасят всите человеци“ (I ТИМ. 2;4.) , но е казано още: „Който не се намери записан в книгата на живота, хвърлен биде в езерото огнено“ (О.И.20;15) Нека да пожелаем на нашите братя да не се хвърлят сами в „езерото огнено“! И нека те сами си намерят пътя към спасението! Такава е повелята на Бога!

А дяволът, чрез своите деца, евреите иска да се възцари над Земята. Казали са си го ясно в ционските си протоколи. Ще ги цитираме:

НАД ИЗТОЩЕНИТЕ НАРОДИ ЩЕ СЕ ПРОВЪЗГЛАСИ ВСЕМИРНИЯТ ЮДЕЙСКИ ЦАР.

„Признаването на нашия самодържец може да стане и преди унищожаване на конституциите. Моментът за това признаване ще настъпи, когато народите, измъчени от неуредиците, несигурността и некадърността на управниците,които ние сме създали, викнат: “Махнете тези управници, дайте ни един всемирен монарх, който да ни обедини и да унищожи причините за раздорите: границите, националностите, религиите, държавните разхищения; който да ни даде мир и покой, каквито ние не можем да намерим при нашите управници и представители.”

Но всички вие отлично знаете, че за да може да се изкаже подобно всенародно желание, необходимо е непрестанно, във всички страни, да се объркват отношенията на гражданите, да се изтощават правителствата, да се преуморяват от безредици, вражда, борби, ненавист и болести и пр. всички, така че гоите да достигнат положение да не виждат друг изход, освен да приемат нашето пълно господство Ако ние дадем на народите отдих, едва ли някога ще настъпи желаният от нас момент.“ [Сега е такова време! Затова е тази измислена „пандемия“!]

Затова са ни наложили форма на управление, която води само до раздори и разорение! Не е ли ясно това? Резултатите са на лице! Ето как го постигат. Ще ги цитираме:

ВНУШЕНОТО ОТ ЮДЕИТЕ ВСЕОБЩО ГЛАСОПОДАВАНЕ ПОНИЗИ СИЛАТА НА НАРОДИТЕ.

За тази цел ние трябва да привлечем към гласуване всички граждани [Някога не е било така! -б.а.] , без разлика на клас и на ценз, за да подчертаем абсолютизма на общественото мнозинство, което не се състои само от интелигентните класи. По такъв начин, като втълпим на всички мисълта за значението на отделната личност, ще разрушим значението и възпитателната роля на гоевското семейство, ще отстраним изпъкването на индивидуалните умове над тълпата, която ръководена от нас няма да им даде да се издигнат, нито дори да се изкажат. Тълпата е привикнала да слуша само тези, които ѝ плащат за послушанието и вниманието. С всичко това ние ще създадем такава сляпа сила, която никога не ще бъде в състояние да се мръдне без ръководството на нашите агенти, които ще заместят гоевските лидери. [ Дали пък сега не наблюдаваме точно това? – б.а.] Народите ще се подчиняват на този режим, защото ще знаят, че от новите лидери – наши агенти, ще зависят и работата, и подаянията, и получаването на всички блага. (от протокол №10)

А ето как го постигнаха? – като разкъсаха връзката между интелигенцията и народа, описана по-горе. Интелигенцията вместо да стои настрани и да се държи като обидена, трябва да застане начело на народа и да го поведе към разумно съществувание.

В какво време живеем сега? Казано е в Писанието: „Бог иска да се спасят всите человеци.“ (I ТИМ. 2;4), но и добавя: „И който не се намери записан в КНИГАТА НА ЖИВОТА, хвърлен биде в езерото огнено.“ (О.И.20;15) [ТОВА Е ОТ 20-ТА ГЛАВА – СЕГА СЕ СЛУЧВА! ]

Дали човек ще иска да се запише в „КНИГАТА НА ЖИВОТА“, или ще предпочете „да бъде хвърлен в ЕЗЕРОТО ОГНЕНО“ сега се решава! ЗАТОВА СЕГА СЕ ДЕЛИМ НА НЕВАКСИНИРАНИ И ВАКСИНИРАНИ! Всеки сам си решава, но Учителят казва: „Накрая ще останат само добрите хора на Земята!“ Тези, които са в Бога – това е КНИГАТА НА ЖИВОТА! Това, което ни правят с т.н. „ваксини“ – отнемат ни душата, а това е връзката ни с Бога, но за това ще говорим отделно.

ПРЕДУПРЕДИХМЕ ВИ!

ПП: Който намери поне едно противоречие с това, което тук сме изнесли нека да го коментира.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x