акцентирана

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ХОЛОКОСТА ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И КОВИД-19

Много обичам да слушам музика, но в живота има и прозаични неща – трябва да се прекопае и градината. Е, сега ми е отредено да копам.

СИЛАТА НА НЕОПРОВЕРГАНАТА ЛЪЖА.

Каква е връзката между двете събития: Холокоста и Ковид-19? Трудно би се намерила връзка, ако еврейският план за завладяване на света не беше единен! Когато евреите/клонингите говорят за своите планове в ционските си протоколи, те сами си казват, че техният план е единен. Ще ги цитираме:

В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ПРОГРЕСЪТ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ.

Либералните утописти ще завършат своята роля, когато нашето управление бъде признато, а дотогава те усърдно ще ни служат. До този момент ние няма да престанем да насочваме умовете към всякакви измислици на фантастични теории – нови и на глед прогресивни. Досега ние напълно успяхме да замаем празните глави на гоите с теорията за прогреса и няма между гоите ум, който би забелязал, че думата “прогресе само примка, която отвлича ума от истината и го насочва към разновидностите на материалните изображения. Истината е една единствена и в нея няма място за прогреса. Прогресът е лъжлива идея, която служи да затъмни истината, за да не я узнае никой, освен нас – Божите избраници, които сме нейни пазители.

Когато ние се възцарим, нашите оратори ще тълкуват великите проблеми, които вълнуваха човечеството и го доведоха в края на краищата до нашето благодатно управление. Кой ще се усъмни тогава, че всички проблеми са съставна част на нашия политически план, който никой не е подозирал през течение на много векове? “ (протокол №13)

Основно средство в действията на евреите е лъжата и измамата. И това сами са си го казали. В Талмуда им е казано :

Евреите винаги трябва да се опитват да заблуждават гоите.“ (Zohar I, 168a);

На всеки евреин е позволено да използва лъжи и лъжесвидетелства, за да разори гоя.“ (Babha Bathra 54b) ;

На евреин е позволено да се възползва от грешката на гоя и да го заблуди.“ (Talmud IV/2/2/70b)

За да можем да обясним каква е връзката между тези две събития, трябва да намерим мястото им общата схема на техния план. Но нека първо да разгледаме същността на Холокоста:

След приключването на войната е изградена комисия, съставена най-вече от двете международни организации Червения кръст и Червения полумесец, чиято задача е да направи разследване за жертвите от концентарционните лагери. Тази комисия работи няколко месеца, изготвя доклад и го представя на победителите. В него пише, че жертвите от тези лагери са 150 000! Евреите са крайно недоволни, скриват този доклад и започват да тръбят, че жертвите им са 6 000 000. (Нека да оставим настрана това, че освен евреи там има и от други народи. Ще се помолим тези жертви да ни простят. Правим го, за да си облекчим работата в тази статия. А иначе се прекланяме пред всички жертви!)

Никой не опроверга тази лъжа и тя стана истина!

При струпването на много хора на едно място е нормално да възникнат заболявания, които приемат неконтролируеми размери. Преди всичко, много странно, белодробни заболявания. Тогавашните лекари са приложили метод на „дезинфекция“ на дробовете, чрез вдишване на газ.(и сега се използва този газ в медицината!) За целта прекарват всички през помещения, в които и впръскан от този газ. Нещо като анхилация. Нека да бъдем справедливи към бъдните поколения и да кажем истината за холокоста. Това са тези камери, които сега наричат газови камери на смъртта. Да, те са газови, но не за смърт, а за живот. Очевидно е, че не са дали кой знае какъв резултат, щом има толкова много жертви – 150 000.

Това са данни от разследване на западни журналисти и за да им затворят устата приемат закон в осем западни страни, съгласно който, този който публично говори за Холокоста се наказва с лишаване от свобода. Каква „демокрация“! А тези, които гледат болгарска телевизия само въздишат по тази „демокрация“! За сведение на тебе, болгарино, и тук в Болгария се опитаха да внесат такъв закон, по времето на Филип Димитров, този, който сега е зам. председател на Венецианската комисия! Послушно момче. При нас се случват „странни работи“ – правителството му падна ( и той не разбра как) и не можа да си осъществи обещанието, което даде при посещението си в Израел. На евреите им е нужно да вменят на Западна Европа чувството за вина и жертвите „нарастват“ 40 пъти! Така те стават 6 000 000.

Нормално е да се запитаме: А защо им трябва това на евреите, какви цели преследват. Ние ще го кажем направо. В планът им за завладяване на света е предвидено да се извършат едновременни преврати във всички европейски държави. Това е грандиозен план. Изисква невероятна организация и съгласуваност на действията. Ще ги цитираме:

ПРЕВРАТЪТ


Като установим приблизително последователността на действията – ще довършим подробностите в комбинациите, които ще довършат преврата в хода на държавната машина. В тези комбинации аз включвам свободата на печата, правото на сдружение, свободата на съвестта, изборното право и много други права, които трябва да изчезнат от човешката мисъл още на другия ден, след като бъде провъзгласена новата конституция. Само в момента на преврата ние имаме възможност отведнъж да обявим всичките си постановления; всяко забавено изменение носи опасност, защото, ако това изменение бъде прокарано със сурова строгост, то може да доведе до отчаяние, предизвикано от страх, че ще последват нови изменения от същия характер; ако ли пък то се изтълкува като по-нататъшна отстъпчивост, има основание да се заключава, че ние сме съзнали нашата грешка, а това ще подкопае ореола на непогрешимостта на новата власт. Може още да се помисли, че сме се уплашили и сме се видели принудени да правим отстъпки, нещо от което никой не ще бъде благодарен, защото ще счита, че сме длъжни да правим отстъпки. И едното, и другото, и третото са вредни за престижа на новата конституция. За нас е нужно, щото още от първия момент на преврата зашеметените и потиснати от гняв и недоумение народи да почувстват, че сме толкова силни, неуязвими и изпълнени с духовна мощ, че в никакъв случай няма да се церемоним, че не само няма да обръщаме внимание на техните мнения и желания, но ще сме готови и способни във всеки момент и на всяко място, с подавляваща сила и строгост да задушим всички прояви на недоволство; че ние, които с един замах установихме всичко, каквото ни е било нужно, в никакъв случай няма да делим с тях нашата власт… Тогава те от страх ще си затворят очите и смирено ще чакат развитието на събитията. (ТОВА Е „НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД“!)

ЮДЕИТЕ СЧИТАТ НАРОДИТЕ ЗА СТАДО ОВЦИ И ЗАТОВА ЩЕ ГИ ОБЕЗПРАВЯТ.


Гоите са стадо овци, а ние за тях сме вълци. А нали знаете какво става с овците, когато в кошарата им се промъкнат вълци?… Гоите ще затворят очите си още и за това, защото ние ще обещаем да им върнем всичките отнети свободи, след като усмирим враговете на мира и закрепим новите институти. Трябва ли да казвам колко време гоите ще очакват това възвръщане на правата? “ (Кои са „враговете на мира“? – евреите! Крадеца вика „дръжте крадеца“!)

Едновременни преврати могат се осъществят само и единствено, ако всички държави преди това са обединени в един общ съюз, който те, евреите, тайно да управляват докато се възцарят. Така се изгражда т.н. Европейски съюз, който ние съвсем справедливо записваме така: Евр(оп)ейски съюз. И това те сами са си го казали в ционските си протоколи. Ще ги цитираме:

ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ ЧРЕЗ ЕДНОВРЕМЕННИ ПРЕВРАТИ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ.

Когато най-после окончателно се възцарим чрез едновременни държавни преврати, които ще се извършат, когато всички съществуващи правителства бъдат признати за негодни, а до тогава ще мине още доста време, може би и цял век – ние ще вземе мерки, за да не се правят срещу нас заговори. Затова най-напред безмилостно ще наказваме всички, които посрещнат нашето възцаряване с оръжие в ръка.“ (ПРОТОКОЛ №15) Този „цял век“ е сега! Протоколите са приети през 1897г.

ПРЕВРАТЪТ И „ПАНДЕМИЯТА“ КОВИД-19

След като почти всички страни вече са вкарани в този съюз, подготовката за „преврата“ е направена. Веднага без да губят време, започват подготовката за заключителният етап на планът – самият преврат. Той може да се изпълни при едно ВСЕОБЩО ОБЪРКВАНЕ и ВСЯВАНЕ СТРАХ в народите. И това са си го казали. И това ще цитираме:

НАД ИЗТОЩЕНИТЕ НАРОДИ ЩЕ СЕ ПРОВЪЗГЛАСИ ВСЕМИРНИЯТ ЮДЕЙСКИ ЦАР.

Признаването на нашия самодържец може да стане и преди унищожаване на конституциите. Моментът за това признаване ще настъпи, когато народите, измъчени от неуредиците, несигурността и некадърността на управниците, които ние сме създали, викнат: “Махнете тези управници, дайте ни един всемирен монарх, който да ни обедини и да унищожи причините за раздорите: границите, националностите, религиите, държавните разхищения; който да ни даде мир и покой, каквито ние не можем да намерим при нашите управници и представители.”

Но всички вие отлично знаете, че за да може да се изкаже подобно всенародно желание, необходимо е непрестанно, във всички страни, да се объркват отношенията на гражданите, да се изтощават правителствата, да се преуморяват от безредици, вражда, борби, ненавист и болести и пр. всички, така че гоите да достигнат положение да не виждат друг изход, освен да приемат нашето пълно господство… Ако ние дадем на народите отдих, едва ли някога ще настъпи желаният от нас момент.“ (в това време живеем сега!)

Горното може да се постигне, съгласно техният план, с една световна война. Това е описано в друга еврейска книга:

Ето какво ни разказва болгаринът Никола Николов, авторът на книгата “Тайните протоколи“: В една еврейска колекция в библиотеката на Тексаския университет открива в книгата: “The Ultimate World Order” by Robert H. Williams – “The Jewish Utopia” – автентичен и пълен план на ционистите за световно господство, който обяснява подробно „Новият социален ред“, който ционистите се надяват да установят, след като използвали комунизма, демокрацията и една Трета световна война, за да постигнат целта си. Сега по ред: В сегашните условия не може да се започне конвинционална война, заради възпиращата роля на Русия. Не случайно точно в навечерието на сегашната „пандемия“, Русия демонстрира свръх нови оръжия! Нищо случайно не се случва в света. Тогава остава да се използва друг вид оръжие – биологичното. По принцип, вирусите са военни оръжия, те са продължение на бойните отровни газове. Това, че няма как да се докаже това е едно косвено доказателство за това твърдение. Това, че вирусите са изкуствени, това е сигурно за всеки здравомислещ човек. Тогава възниква въпросът какво им е предназначението, какви цели се преследват? А че вирусите са изкуствени, това го разглеждаме в други наши статии. А щом са изкуствени тогава те могат да бъдат използвани за военни цели – всяко средство, което може да внесе страх, паника сред хората е оръжие! Който не разбира това си е за негова сметка. Как например, евреите отучиха жените да ядат хляб? – разпространиха лъжата, че от хляба се пълнее – „безобидна“ форма на страх! А преди това създадоха образец за красота – чиросите. Така жените престанаха да ядат хляб, а той ни свързва с Божествения свят! Но на тях им трябват жени за разплод, а не да се извисяват духовно! Хитро и коварно, нали?

Говори се, че вирусите са създадени за увеличаване печалбите на фармацевтичната мафия. Но това не е определящо. Сега парите са виртуални. И сега от Евр(оп)ейския съюз го доказват. Та нали точно с виртуални пари искат да съживят икономиките на страните-членки. Друг е въпросът, че това е химера. Не е нужно даже да ги печатат, просто трябва да въведат в компютъра нужните им числа. Ще дойде време да разглеждаме и съвременната икономиката. За тези измами по-късно. В ционските си протоколи също са го казали открито:

В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН.

Ние ще изкореним либерализма от всички важни средищни постове на нашето управление, от които зависи възпитанието на служителите на нашия обществен строй. На тези постове ще се назначават само лица, които ние сме подготвили и възпитали за административна работа. (т.е. евреи, защото ние сме само поданици и това са си го казали.) Възможно е да ни се забележи, че уволнението на старите служащи ще струва скъпо на държавната хазна. Ще отговоря: преди всичко в замяна на службата, която уволнените губят, ще им се намери частна работа и после ще забележа, че тогава всичките пари ще са в наши ръце и няма защо правителството да се плаши от големи разходи. (защото те печатът парите)

И така, вирусът КОВИД-19 е изкуствен вирус, който се използва в тази Трета световна война, за която те самите казват, че им е нужна за възцаряването, а сега е това време по техният план! Дали ще стане е друг въпрос! Тази война е биологично-психологическа. Използва се основното средство за подчиняване на народите – страхът. Приписват това „откритие“ на хитлеристите, но този метод е използван от дявола, което ще рече евреите, от много векове с различни прийоми. Целта на тази война е да се осъществи планът на дявола за световно господство, което външно се изразява във възцаряване на евреите- неговите деца. Чрез хаоса и страхът, който не е нищо друго освен психологически хаос, евреите се надяват да стъпчат съпротивата на народите и да се възцарят като световни господари.

Колко време ще продължи това положение? Хитлер на времето говори за светкавична война, но не се получи. Сега се надяват също на светкавична война! Спомнете си какво казва принц Чарз в своя доклад в Давос:

Сега се отваря прозорец удобен за налагане на „нов рестарт на икономиката“, КОЙТО БЪРЗО СЕ ЗАТВАРЯ!

Следователно те залагат точно на светкавична война! Този „нов рестарт на икономиката“, е друга формулировка на „нов световен ред, който пък е друга формулировка на „световно господство“, което в книгата „The Ultimate World Order“ пък е наречен „нов социален ред“! Кой е този „прозорец“? – очевидно „пандемията“ КОВИД-19! Точно затова те се страхуват, че „прозорецът“ „бързо се затваря“, защото измамата лавинообразно се разкрива!

Ако внимателно се четат ционските им протоколи се вижда, че те въпреки големите си напъни, евреите се страхуват от открито завладяване на света. Вижте анализа на докладчика на протоколите:

Само в момента на преврата ние имаме възможност отведнъж да обявим всичките си постановления; всяко забавено изменение носи опасност, защото, ако това изменение бъде прокарано със сурова строгост, то може да доведе до отчаяние, предизвикано от страх, че ще последват нови изменения от същия характер; ако ли пък то се изтълкува като по-нататъшна отстъпчивост, има основание да се заключава, че ние сме съзнали нашата грешка, а това ще подкопае ореола на непогрешимостта на новата власт. Може още да се помисли, че сме се уплашили и сме се видели принудени да правим отстъпки, нещо от което никой не ще бъде благодарен, защото ще счита, че сме длъжни да правим отстъпки. И едното, и другото, и третото са вредни за престижа на новата конституция.“

Промяната на формулировките за световно господство също говори за това! Това е свързано с промяна на тяхното положение в управлението на държавите – сега те трябва да излезат от конспирация и тогава основната им сила – тайната власт ще изчезне. Тогава пита се, дали биха могли да удържат напора на народите срещу тях, които вече ще се обединят срещу явният противник! Всеки процес в природата се моделира в човешкото съзнание – осъзнато или неосъзнато. В областта на теорията на модилирането важи следното правило: Ако един модел е бил верен при определени условия и е давал добри резултати, то когато от факторите, които влият на този процес се извади (или прибави) силно влияещ фактор, то модела вече не е верен, не работи. А за случая, тайната власт, конспирацията, е най-силният и определящ фактор на техният модел. Те отлично знаят това и това ги безпокои, очевидно и има защо!

Все пак тази битка ще продължи докато все още астрологично сме в материалният свят на Сатурн. Той приключва след четири (4) години! И забележете, точно в 2024г. пр. Хр. дяволът Мардук се възцарява в зодия „Овен“ (истинската), когато „Овен“-ът влиза в сила. Това прави точно 42 века! И сега погледнете „Книга на Йов“ – точно 42 глави! Йов сме ние, болгарите! Ще го говорим отделно!

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ХОЛОКОСТА И КОВИД-19

ИЛИ КАК ДЕЙСТВА ЗАКОНА ЗА „ДАВАНЕ И ВЗЕМАНЕ“

А сега да изясним каква е връзката между Холокоста и КОВИД-19. Има един основен закон в природата и той се нарича „закон на даване и вземане“! Този закон ние хората сме забравили, но евреите много добре са изучили във вековете и прилагат стриктно по правилата. Точно с този закон са достигнали до тайното си управление на света! Точно с този закон превръщат парите в свое оръжие срещу света. Точно този закон е всъщност смисъла на техният Талмуд! Затова те самите си казват, че Юдаизмът не е религия, а икономически закон. Сега ние хората смятаме, че закона се състои в „даване и вземане“, но това е половината истина! В беседа Учителят изяснява и този закон. В този закон има три съставляващи, а не две! Та ние всеки ден го прилагаме, но не обръщаме внимание на това. Отиваме в магазина и си купуваме сирене, да речем. Да видим какво се случва. Даваме известна сума и искаме сиренето. Дават ни сиренето и външно нищо друго не се случва, но не е така! В тази размяна ние сме дали правото на продавача да спечели! Той не ни продава сиренето по номинал, а с печалба. И тази печалба е третият елемент на закона „за даването и вземането“! Друг пример: Когато се молим на Бога, ние искаме нещо, но молбата ни ще бъде чута, ако ние обещаем нещо, че ще дадем. Даже това даване да бъде неосъзнато, не назовано, но ако го няма ще има много да чакаме да ни се изпълни молбата и това в Духовният свят се нарича ЖЕРТВА! И два примера с проявление на този закон в човешкото всекидневие:

Една бедна жена се помолва на Бога, за нещо и знаейки закона обещава, че ще подари на църквата две тенекии с олио – само това имала. Но после и се посвидяло и не ги дала и какво се случило? – избухнал пожар и това олио се запалило и изгоряла в огъня.

Друг пример на който аз самият съм свидетел: Баща ми си отиде рано от този свят и майка ми стриктно честваше всички одушита (сега им казват задушница, за да забравим, че руските падежи са от болгарския език взети, както и да е.) За едно такова о’души (задушница) ходи специално в Чирпан, тогава околийски град, за да накупи разни дребни предмети, защото в нашия край на този ден се раздава за помен на заминалите. Беше купила една хубава стомна за вода. По онова време стомната беше важен съд, защото с нея се ходеше на чешмата в махалата за вода за пиене. (отминали неща) Хубава стомна със сини окраски беше – всички я харесвахме. Та трябваше да даде стомната за помен на баща ни. Да но после се отказа и не я даде никому. Само след няколко дни, една надвечер тя се връща със стомната пълна с прясна вода. И като се спъна, така се просна, че ръката ѝ описа дъга и със замах удари стомната в плочите пред къщата ни. От стомната остана само дръжката в ръката ѝ.

Ще кажа още нещо в аванс: Ще дойде време, когато ще говорим за Паневритмията на Учителя. В нея го има този закон! За тези които Я познават: това е упражнение №16 – „Изгрява слънцето“ – затова то е от три отделни движения!

Същият закон е и при банките: ти получаваш кредит, но оставяш лихва. Това е за нас, гоите. Евреите лихва не плащат. При тях друго се случва.

И така: за да се случи дадено събитие и то да е устойчиво е нужно да се изпълни основният закон в случая, закона за „даване и вземане“! Отглас от този закон е и вграждането на сянката на някого в темелите (основите) на сградите, например. Трябва да има ЖЕРТВА! Учителят го обяснява по-хубаво, Той не употребява думата „жертва“, но в случая ми е по-добре да употребя тази дума. И забележете, че и евреите така я наричат: ХОЛОКОСТ! Те са решили, че ще направят Евр(оп)ейския съюз, но той, за да се създаде, трябва да се плати! Жертва-холокост трябва! Сега, някой може да попита, а не може ли нещо друго? Цената е голяма, тя трябва да е виртуална, неоценима. Каква друга жертва и на кого да я дадат! Та нали трябва да стане ясно защо я дават, каквато и да е тя! И освен това нека си припомним за жертвата на Аврам – не беше ли това неговия единствен син Исак?!

От казаното става ясно, че ХОЛОКОСТА самите евреи си го организират! На тях е нужен, на никого друг! Те избиха свои събратя 150 000, но ги направиха виртуално 6 000 000! И цяла Европа се почувства виновна за това без да има ни най-малка вина за това. И Германия няма никаква вина за това! Но на германското еврейско управление е изгодно да поддържа тази измама! Нали е очевидно защо? Германецът е опак човек – ние сме ги създавали, трудно се подчинява. (Това отделно!)

ГРЕХЪТ НА ГЕРМАНЦИТЕ

Германците извършват огромно престъпление спрямо човечеството, но много по-рано. Те са в основата на избиването на войската на нашите хуни, когато те опяват смъртта на своя вожд Атила! Тогава всички са коленичили и пеят, а германците започват отзад да секат главите на войниците като зелки, когато са в молитва! Див варваризъм е това! И в древността е имало морал във войните! И това е на километри от мястото, където е наследника – големият му син и тялото на Атила! Докато отидат и да му кажат, за да организира защита казват, че са изклани 300 000 войници и това поставя началото на залеза на хунската войска, която е дошла в Европа, за да създаде обща държава – тогава Болгария. Това е първият опит за обединяване на Европа! И този опит е от евреите унищожен, защото начело на заговора са пак те – Атила е отровен! Не може да се докаже със сигурност, но косвените улики са ясни. С това се поставя началото на разделение на Европа на западна и източна и така се налага латинския език и църквата на Варава – еврейската християнска църква, която унищожава болгарската култура в Западна Европа, която наричаме Панонска Болгария. С това германците имат огромен грях към болгарите и цяла Европа. Чрез тях евреите успяват да завладеят Западна Европа. Това е германския грях. Всичко което се случва по-късно е следствие от това предателство. От тогава до сега германците слугуват на евреите и все още не могат да разберат това! Доказателството е очевидно, но ние ще го разгледаме в един по-общ план на друго място.

НОВИЯТ ХОЛОКОСТ

И сега беше направен нов ХОЛОКОСТ, за успеха на Третата световна война! Но този път плащат народите от този същият Евр(оп)ейски съюз. Едни се знаят – други не се знаят. Ние само ще попитаме: как така се случи, че точно в земите в Италия, където е население с болгарско самосъзнание бяха имунизирани с такава ваксина, която после се оказа, че е противопоказна на КОВИД-19 и така бяха на практика избити хиляди хора? Ние само питаме! Какви „случайности“ е имало във времето на „пандемията“ КОВИД-19! Ще дойде време, когато ще се разкрие цялата измама и огромният заговор срещу човечеството от страна на дявола – децата на дявола, евреите/клонингите. На времето Исус Христос им казва:

Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. ТОЙ БЕШЕ ОТКРАЙ ЧОВЕКОУБИЕЦ и не устоя в истината; защото за него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.“ (ЕВ. И. гл. 8; ст.44)

И сега се готвят да продължат убийствата с никумо не нужната, освен за техните цели „ваксини“! Това не са ваксини, а генно модифициране на съзнанието на хората, чрез вкарване в организма на човека съответни хромозоми. Сами са си го казали, но ще го разгледаме отделно, че статията много набъбна! Техните апологети заблуждават хората, като казват: „Само глупавите няма да си сложат ваксина.“ Но Шведите доказаха обратното, че „само глупавите ще си сложат ваксини“!

И така, битките с децата на дявола, евреите/клонингите ще продължат до 2024 г. А какво следва след това? – След 2024г. започва онова „представление“, за което говори Учителят, че до сега не се е случвало в целия космос! И че „всички билети за това „представление“ са разпродадени!“ Ангелите искат да слязат, за да го видят, но „билети няма“! А в „Откровение на св.Йоан Богослов“ е казано:

И видех, че слезуваше от небето ангел, който имаше ключът от бездната и верига голема в ръцете си. И улови змеят, старовременният змей, който е дявол, и Сатана, и върза го за тъйсяща години. И хвърли го в бездната и заключи го, и запечата над него, за да не прелъсти вече народите…“

Това е ГЛАВА 20, което показва, че тези събития сега предстои да се случват!

Краят на Третата световна война е предопределен преди векове!

Остава да видим „представлението“!


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44